Πολιτική ακεραιότητας πολιτικών διαδικασιών

Επισκόπηση

Αύγουστος 2023

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του X για σκοπούς χειραγώγησης ή παρέμβασης σε εκλογές ή άλλες πολιτικές διαδικασίες, όπως ανάρτηση ή κοινοποίηση περιεχομένου που μπορεί να καταστείλει τη συμμετοχή, να παραπλανήσει τους ανθρώπους σχετικά με το πότε, το πού ή το πώς να συμμετάσχουν σε μια πολιτική διαδικασία ή να οδηγήσουν σε βία εκτός σύνδεσης κατά τη διάρκεια εκλογών. Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας της συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες υπονομεύει τις βασικές αρχές μας όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Ως εκ τούτου θα εφαρμόζουμε ετικέτες σε παραβατικές αναρτήσεις που ενημερώνουν τους χρήστες ότι το περιεχόμενο είναι παραπλανητικό.

 

Τι είναι πολιτική διαδικασία; 

Το Χ θεωρεί ότι οι πολιτικές διαδικασίες είναι εκδηλώσεις ή διαδικασίες που ανατίθενται, οργανώνονται και διεξάγονται από το κυβερνών ή/και το εκλογικό σώμα μιας χώρας, πολιτείας, περιφέρειας, περιφέρειας ή δήμου για την αντιμετώπιση ενός θέματος κοινού ενδιαφέροντος μέσω της συμμετοχής του κοινού. Ορισμένα παραδείγματα πολιτικών διαδικασιών μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

 • Πολιτικές εκλογές
 • Απογραφές 
 • Σημαντικά δημοψηφίσματα και πρωτοβουλίες για κάλπες 
   

Τι συνιστά παραβίαση της παρούσας πολιτικής;

Αυτή η πολιτική εξετάζει 4 κατηγορίες παραπλανητικής συμπεριφοράς και περιεχομένου: 

 

Παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής

Ενδέχεται να επισημάνουμε ή να αφαιρέσουμε εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σε εκλογές ή άλλες πολιτικές διαδικασίες. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 • παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχής σε κάποια πολιτική διαδικασία (για παράδειγμα, ότι μπορείτε να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο, με μήνυμα κειμένου, email ή τηλεφωνικής κλήσης σε δικαιοδοσίες όπου δεν διατίθενται αυτές οι δυνατότητες),
 • παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ταυτότητας ή υπηκοότητας,
 • παραπλανητικοί ισχυρισμοί που προκαλούν σύγχυση σχετικά με τους θεσπισμένους νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και μεθόδους μιας πολιτικής διαδικασίας ή σχετικά με τις ενέργειες αξιωματούχων ή φορέων που εκτελούν αυτές τις αστικές διαδικασίες, και
 • παραπλανητικές δηλώσεις ή πληροφορίες σχετικά με την επίσημη, ανακοινωμένη ημερομηνία ή ώρα μιας πολιτικής διαδικασίας.

 

Καταστολή

Απαγορεύεται η προώθηση επαληθεύσιμα ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τις περιστάσεις που περιβάλλουν μια πολιτική διαδικασία με σκοπό τον εκφοβισμό ή την αποτροπή ανθρώπων από το να συμμετάσχουν σε μια εκλογική ή άλλη πολιτική διαδικασία. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • παραπλανητικοί ισχυρισμοί ότι τα εκλογικά κέντρα έχουν κλείσει, ότι η ψηφοφορία έχει τελειώσει ή άλλες παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τη μη καταμέτρηση ψήφων, 

 • παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με δραστηριότητα της αστυνομίας ή των αρχών επιβολής του νόμου που σχετίζονται με την ψηφοφορία σε εκλογές, τα εκλογικά κέντρα ή τη συλλογή πληροφοριών απογραφής, 

 • παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με μεγάλες ουρές, προβλήματα εξοπλισμού ή άλλες αναταραχές σε χώρους ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια εκλογικών περιόδων,

 

Εκφοβισμός

Απαγορεύεται να παροτρύνετε, να προωθείτε ή να ενθαρρύνετε άλλους να απειλήσουν ή να εξαναγκάσουν τρίτους προκειμένου να συμμετάσχουν ή να απόσχουν από τη συμμετοχή σε μια πολιτική διαδικασία. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • η υποκίνηση ή η προώθηση βίαιων συμπεριφορών σκόπιμα κοντά σε τοποθεσία όπου διεξάγεται εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών κέντρων και των τοποθεσιών καταμέτρησης ψήφων,

 • η υποκίνηση διακοπής ή καταστροφής των διαδικασιών, των υποδομών ή του εκλογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος προκειμένου κάποιος να συμμετάσχει σε μια πολιτική διαδικασία,

 • η υποκίνηση άλλων προκειμένου να παρενοχλήσουν ψηφοφόρους ή όσους εργάζονται για τη διεξαγωγή των εκλογών στις κάλπες,

 • η προώθηση της οπλοφορίας κοντά σε εκλογικά κέντρα με σκοπό τον εκφοβισμό ψηφοφόρων και εκλογικών υπαλλήλων,

 • απειλές σχετικά με τοποθεσίες ψηφοφορίας ή άλλα μέρη ή συμβάντα καίριας σημασίας (σημειώστε ότι η πολιτική μας για τον βίαιο λόγο μπορεί επίσης να αφορά απειλές που δεν καλύπτονται από αυτήν την πολιτική).

 

Ψευδής ή παραπλανητική σύνδεση

Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε ψεύτικους λογαριασμούς που παρουσιάζουν ψευδή εικόνα της σύνδεσής τους ή να κοινοποιείτε περιεχόμενο που δηλώνει ψευδώς τη σύνδεση με υποψήφιο, εκλεγμένο αξιωματούχο, πολιτικό κόμμα, εκλογική αρχή ή κυβερνητική οντότητα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική παραπλανητικών και εξαπατητικών ταυτοτήτων.

 

Τι δεν συνιστά παραβίαση της παρούσας πολιτικής;

Δεν συνιστούν όλες οι ψευδείς ή αναληθείς πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ή τις πολιτικές διαδικασίες χειραγώγηση ή παρέμβαση. Ελλείψει άλλων παραβιάσεων πολιτικής, τα ακόλουθα γενικά δεν παραβιάζουν αυτήν την πολιτική:

 • ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με εκλεγμένο ή διορισμένο αξιωματούχο, υποψήφιο ή πολιτικό κόμμα, 

 • οργανικό περιεχόμενο που πολώνει, είναι προκατειλημμένο, υπερκομματικό ή περιέχει αμφιλεγόμενες απόψεις σχετικά με τις εκλογές ή την πολιτική, 

 • συζήτηση για πληροφορίες δημοσκοπήσεων, ψηφοφορία και συμμετοχή κοινού για διαγωνισμούς, εκπομπές ή άλλους σκοπούς ψυχαγωγίας, 

 • χρήση του X ως ψευδώνυμο ή ως παρωδία, σχολιασμό ή λογαριασμό θαυμαστή για εκλογική ή πολιτική συζήτηση.

 

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που παραβιάσετε την παρούσα πολιτική;

Η απήχηση των αναρτήσεων που επιβάλλονται βάσει της παρούσας πολιτικής θα περιορίζονται από το X ως εξής: 

 • Εξαιρώντας την ανάρτηση από τα αποτελέσματα αναζήτησης, τις τάσεις και τις προτεινόμενες ειδοποιήσεις

 • Καταργώντας την ανάρτηση από τα timeline "Για εσάς" και "Παρακολούθηση"

 • Περιορίζοντας τη δυνατότητα ανακάλυψης της ανάρτησης στο προφίλ του συντάκτη

 • Περιορίζοντας τα likes, τις απαντήσεις, τις αναδημοσιεύσεις, τις παραθέσεις, τους σελιδοδείκτες, την κοινοποίηση, το καρφίτσωμα σε προφίλ ή την επεξεργασία αναρτήσεων

 • Υποβαθμίζοντας την ανάρτηση στις απαντήσεις 

Οι αναρτήσεις που επιβάλλονται βάσει αυτής της πολιτικής θα επισημανθούν με μια ετικέτα που θα ενημερώνει τόσο τους συντάκτες της ανάρτησης όσο και όσους την προβάλουν ότι έχουμε περιορίσει την ορατότητα της ανάρτησης. Οι συντάκτες αναρτήσεων μπορούν να υποβάλουν ένσταση για την ετικέτα εάν κρίνουν ότι περιορίσαμε εσφαλμένα την ορατότητα της ανάρτησής τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το εύρος επιλογών που έχουμε για την επιβολή ενεργειών.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο