Zásady občanské integrity

Přehled

Srpen 2023

Služby společnosti X nesmíte používat za účelem manipulace nebo zasahování do voleb nebo jiných občanských procesů, jako je zveřejňování nebo sdílení obsahu, který může potlačovat účast, být pro lidi zavádějící ohledně toho kdy, kde nebo jak se zúčastnit občanského procesu, nebo můžou vést k offline násilí během voleb. Jakýkoli pokus o narušení integrity občanské participace podkopává naše základní zásady svobody projevu a v důsledku toho použijeme označení pro porušující posty, které informuje uživatele o tom, že tento obsah je zavádějící.

 

Co je to občanský proces? 

Společnost X považuje občanské procesy za události nebo postupy nařízené, organizované a vedené řídícím a/nebo volebním orgánem země, státu, regionu, okresu nebo obce s cílem řešit záležitost společného zájmu prostřednictvím účasti veřejnosti. Některé příklady občanských procesů mohou zahrnovat: 

 • Politické volby
 • Sčítání lidu 
 • Významné iniciativy týkající se referend a hlasování 
   

Co je porušením těchto zásad?

Tyto zásady se týkají 4 kategorií zavádějícího chování a obsahu: 

 

Zavádějící informace o tom, jak se zúčastnit

Můžeme označit nebo odebrat nepravdivé nebo zavádějící informace o tom, jak se zúčastnit voleb nebo jiného občanského procesu. To mimo jiné zahrnuje:

 • zavádějící informace o postupech pro účast v občanském procesu (například, že můžete hlasovat poštou, textovou zprávou, e-mailem nebo telefonátem v jurisdikcích, kde to není možné);
 • zavádějící informace o požadavcích na účast, včetně požadavků na identifikaci nebo občanství;
 • zavádějící tvrzení, která způsobí zmatek ohledně zavedených zákonů, předpisů, postupů a metod občanského procesu nebo jednání úředníků nebo subjektů provádějících tyto občanské procesy; a
 • zavádějící prohlášení nebo informace o oficiálním, oznámeném datu nebo čase občanského procesu.

 

Odrazování

Nesmíte uvádět prokazatelně nepravdivé nebo zavádějící informace o okolnostech souvisejících s občanským procesem, jehož cílem je zastrašit nebo odradit lidi od účasti ve volbách nebo jiném občanském procesu. To mimo jiné zahrnuje:

 • zavádějící tvrzení, že volební místnosti jsou uzavřeny, že hlasování skončilo nebo jiné zavádějící informace týkající se nezapočítávání hlasů; 

 • zavádějící tvrzení o činnosti policie nebo vymáhání práva související s hlasováním ve volbách, volebních místnostech nebo shromažďování informací ze sčítání lidu; 

 • zavádějící tvrzení o dlouhých frontách, problémech s vybavením nebo jiných poruchách na volebních místech během volebních období;

 

Zastrašování

Nesmíte podněcovat, propagovat nebo povzbuzovat ostatní, aby vyhrožovali nebo odrazovali ostatní od účasti, nebo aby je nutili zdržet se účasti na občanském procesu. To mimo jiné zahrnuje:

 • podněcování nebo propagace násilného chování v blízkosti místa, kde probíhá volební proces, včetně volebních místností a míst sčítání hlasů;

 • podněcování k narušení nebo poškození postupů, infrastruktury nebo volebního vybavení, které je nezbytné k tomu, aby se lidé mohli zúčastnit občanského procesu;

 • podněcování ostatních k obtěžování voličů nebo pracovníků průzkumu;

 • podpora manipulace se střelnými zbraněmi v blízkosti volebních místností s cílem zastrašit voliče a pracovníky voleb;

 • hrozby týkající se volebních míst nebo jiných klíčových míst nebo událostí (všimněte si, že naše zásady pro výhružky násilím se mohou vztahovat i na hrozby, na které se tato zásada nevztahuje).

 

Falešná nebo zavádějící přidružení

Nesmíte vytvářet falešné účty, které nepravdivě uvádějí jejich přidružení, nebo sdílet obsah, který nepravdivě vyjadřuje jejich přidružení s kandidátem, voleným úředníkem, politickou stranou, volebním orgánem nebo vládním subjektem. Zjistěte další informace o Zásadách zavádějících a klamavých identit

 

Co není porušením těchto zásad?

Ne všechny falešné nebo nepravdivé informace o politice nebo občanských procesech představují manipulaci nebo vměšování. Pokud nedochází k dalším porušením zásad, následující činnosti obecně neporušují tyto zásady:

 • nepřesná prohlášení o zvoleném nebo jmenovaném úředníkovi, kandidátovi nebo politické straně; 

 • organický obsah, který je polarizující, zaujatý, extrémně stranický nebo obsahuje kontroverzní názory na volby nebo politiku; 

 • diskuse o informacích z veřejného průzkumu; hlasování a účast publika na soutěžích, herních představeních nebo jiných zábavních účelech; 

 • používání platformy X pod pseudonymem nebo jako parodie, komentář nebo účet fanoušků k diskusi o volbách nebo politice.

 

Co se stane, pokud tyto zásady porušíte?

Posty, které jsou vynucovány podle těchto zásad, budou mít na platformě X omezený dosah: 

 • Vyloučení postu z výsledků vyhledávání, trendů a doporučených oznámení

 • Odebrání postu z časových os Pro vás a Sledování

 • Omezení objevitelnosti postu na profil autora

 • Omezení lajků, odpovědí, repostů, citací, záložek, sdílení, připnutí do profilu nebo úprav postu

 • Snížení hodnocení postu v odpovědích

Posty vynucované podle těchto zásad obdrží štítek informující jak autory postu, tak diváky, že jsme omezili viditelnost postu. Autoři postu mohou podat odvolání na udělení štítku, pokud se domnívají, že jsme nesprávně omezili viditelnost jejich postu. Zjistěte další informace o rozsahu možností pro vynucování pravidel.

Sdílejte tento článek