Rapportera överträdelser

Denna artikel är en översikt av hur man rapporterar potentiella överträdelser mot X:s regler och användarvillkor.

 
Rapportera direkt från ett inlägg, en lista eller en profil

Du kan rapportera direkt från ett enskilt inlägg, en lista eller en profil när det gäller vissa överträdelser, däribland spam, kränkande eller skadligt innehåll, olämpliga annonser, självskadebeteende och att uppträda under falsk identitet. Mer information om hur man rapporterar andra typer av överträdelser finns i avsnittet Rapportera specifika typer av överträdelser nedan.


Rapportera enskilda inlägg för överträdelser:

Lär dig rapportera inlägg, listor eller direktmeddelanden för överträdelser.


Rapportera medier för överträdelser:

Lär dig rapportera inlägg för medier och läs X:s mediepolicy.

 

Rapportera profiler för överträdelser:

 1. Öppna profilen som du vill rapportera.
 2. Välj spillikonen 
 3. Välj Rapportera och sedan den typ av problem som du vill rapportera.
 4. Om du väljer De beter sig kränkande eller skadligt ber vi dig lämna ytterligare information om problemet som du rapporterar. Vi kan även be dig att välja ytterligare inlägg från kontot som du rapporterar så att vi har ett bättre sammanhang för att kunna utvärdera din rapport.
 5. Vi tar med texten i de inlägg du rapporterade i våra uppföljande e-postmeddelanden och notiser till dig. Om du inte vill ha sådan information kan du avmarkera rutan bredvid Dessa inlägg kan visas i uppdateringar om denna rapport.
 6. När du har skickat in rapporten rekommenderar vi andra åtgärder du kan vidta för att göra X bättre för dig.
 


Rapportera specifikt innehåll i ett ögonblick
 

Rapportera ett inlägg för överträdelser:

 1. Gå till inlägget i ögonblicket som du vill rapportera. 
 2. Klicka eller tryck på ikonen .
 3. Klicka eller tryck på Rapportera inlägget.
 4. Välj den typ av problem som du vill rapportera för oss.
 5. När du har skickat in rapporten rekommenderar vi åtgärder du kan vidta för att göra X bättre för dig.
   

Rapportera ett ögonblick för överträdelser:

Beroende på vilket typ av överträdelse du rapporterar finns det flera sätt att rapportera ett ögonblick. Nedan är en lista med de typer av överträdelser du kan komma att stöta på:

När du har kommit fram till vilken typ av överträdelse du vill rapportera kan du följa anvisningarna nedan.

 1. Välj en av formerna som listas ovan.
 2. Ange webbadressen till ögonblicket som du vill rapportera.
 3. Lämna uppgift om upp till fem inlägg i ögonblicket som kan strida mot reglerna.
 4. När du har skickat in rapporten rekommenderar vi åtgärder du kan vidta för att göra X bättre för dig.
 


Rapportera ett X-område eller en person i ett område

Om du anser att ett område eller något i ett område bryter mot X:s regler och policyer kan du rapportera dem. Talare och åhörare kan rapportera ett område och valfria konton i ett område. 

Rapportera ett område för överträdelser:

 1. Tryck på spillikonen när du är i området.
 2. Tryck på Anmäl detta område.
 3. Välj den typ av problem som du vill rapportera för oss.
 4. När du har rapporterat området har du möjlighet att lämna det eller stanna kvar.
   

Rapportera ett konto för överträdelser:

 1. Tryck på kontots profilfoto medan du är i området.
 2. Tryck på Rapportera.
 3. Välj den typ av problem som du vill rapportera för oss.
 4. När du har rapporterat kontot har du möjlighet att lämna området eller stanna kvar.
 


Rapportera en produkt

Om du anser att en produkt från en handlare på X bryter mot våra shoppingpolicyer kan du rapportera företaget direkt från X för iOS- eller Android-appen.

Rapportera en produkt från en butiksspotlight

 1. Leta reda på butiksspotlighten medan du är i handlarens profil.
 2. Välj ikonen mer  på produkten som du vill rapportera.
 3. Välj Rapportera produkt
 4. Välj Intrång i immateriell egendom om du rapporterar problem med immateriell äganderätt med en produkt. Du måste ange produktens id. Du kan även lämna in en rapport om intrång i immaterialrätten direkt här.

  Välj Annan överträdelse om du rapporterar en produkt av något annat skäl. 

 

Rapportera en produkt från en X-butiken:

 1. Gå till produkten som du vill rapportera från butiken på X. 
 2. Tryck länge på produktrutan tills knappen Rapportera produkten visas.
 3. Välj Rapportera produkten
 4. Välj Intrång i immateriell egendom om du rapporterar problem med immateriell äganderätt med en produkt. Du måste ange produktens id. Du kan även lämna in en rapport om intrång i immaterialrätten direkt här.

  Välj Annan överträdelse om du rapporterar en produkt av något annat skäl. 
 


Rapportera specifika typer av överträdelser
 

Informationen nedan är en översikt av de typer av överträdelser du kan rapportera till oss via vårt hjälpcenter.

Obs! När du rapporterar potentiella överträdelser mot X:s regler och användarvillkor via hjälpcentret, kanske du ombeds att tillåta oss att avslöja delar av din rapport för utomstående, t.ex. det aktuella kontot.

 


Rapportera å någon annans vägnar
 

Du kan rapportera överträdelser å en annan persons vägnar. Se kategorierna och anvisningarna ovan eller kontakta oss för att lämna en rapport. Du kan även rapportera direkt från ett inlägg eller profil (se avsnittet Rapportera direkt från ett inlägg, en lista eller en profil).

 

Tidsfönster för svar

 

X meddelar mottagande av korrekt inlämnade rapporten inom 24 timmar. Även om rapporter normalt hanteras inom ett par dagar kan lösningstiden variera och ta upp till trettio dagar i anspråk beroende på faktorer som X många gånger inte rår över, t.ex. behovet av svar från användare och huruvida en användare väljer att överklaga.

Dela denna artikel