Indberet overtrædelser

I denne artikel finder du en oversigt over, hvordan du indberetter mulige overtrædelser af X-reglerne og Xs vilkår for anvendelse.

 
Sådan indberetter du direkte fra et Tweet, en Liste eller en profil

Du kan indberette visse overtrædelser direkte fra et post, en Liste eller en profil, herunder spam, krænkende eller skadeligt indhold, upassende annoncer, selvskade og imitation. Du kan finde ud af, hvordan du indberetter andre typer af overtrædelser, i afsnittet Sådan indberetter du specifikke typer af overtrædelser nedenfor.


Sådan indberetter du individuelle posts for overtrædelser:

Find ud af, hvordan du indberetter posts, lister eller direkte beskeder for overtrædelser.


Sådan indberetter du medier for overtrædelser:

Find ud af, hvordan du indberetter posts for medieovertrædelser, og læs Xs mediepolitik.

 

Sådan indberetter du profiler for overtrædelser:

 1. Åbn den profil, du vil indberette.
 2. Vælg overløbsikonet 
 3. Vælg Indberet og derefter den type problem, du vil indberette.
 4. Hvis du vælger De er krænkende eller skadelige, beder vi om yderligere oplysninger om det problem, du indberetter. Vi kan også bede dig om at vælge flere posts fra den konto, du indberetter, så vi har et bedre grundlag at vurdere indberetningen på.
 5. Vi medtager teksten fra de posts, du har indberettet, i de opfølgende e-mails og meddelelser, vi sender dig. Du kan vælge ikke at modtage disse oplysninger ved at fjerne markeringen af feltet ud for Disse posts kan vises i opdateringer om denne indberetning.
 6. Når du har indsendt indberetningen, kommer vi med anbefalinger til, hvad du yderligere kan gøre for at forbedre din oplevelse på X.
 


Sådan indberetter du specifikt indhold i et øjeblik
 

Sådan indberetter du et post i et øjeblik for overtrædelser:

 1. Naviger til postet i det øjeblik, du vil indberette. 
 2. Klik eller tryk på ikonet .
 3. Klik eller tryk på Indberet post.
 4. Vælg den type problem, du vil indberette.
 5. Når du har indsendt indberetningen, kommer vi med anbefalinger til, hvad du kan gøre for at forbedre din oplevelse på X.
   

Sådan indberetter du øjeblikke for overtrædelser:

Afhængigt af hvilken type overtrædelse du indberetter, er der flere måder at indberette et øjeblik på. Nedenfor kan du se en Liste over mulige overtrædelser:

Når du har identificeret typen af overtrædelse, som du vil indberette, skal du følge instruktionerne nedenfor.

 1. Vælg en af formularerne ovenfor.
 2. Angiv URL-adressen på det øjeblik, du vil indberette.
 3. Giv os op til 5 posts fra det øjeblik, der muligvis overtræder vores politikker.
 4. Når du har indsendt indberetningen, kommer vi med anbefalinger til, hvad du kan gøre for at forbedre din oplevelse på X.
 


Sådan indberetter du et Rum på X eller en person i et Rum

Hvis du mener, at et Rum eller nogen i et Rum overtræder X-reglerne og -politikkerne, kan du indberette Rummet eller personen. Talere og lyttere kan indberette et Rum og en hvilken som helst konto i et Rum. 

Sådan indberetter du et Rum for overtrædelser:

 1. Tryk på overløbsikonet , mens du befinder dig i Rummet.
 2. Tryk på Indberet dette Rum.
 3. Vælg den type problem, du vil indberette.
 4. Når du har indberettet Rummet, kan du vælge, om du vil blive eller forlade Rummet.
   

Sådan indberetter du en konto for overtrædelser:

 1. Tryk på kontoens profilbillede, mens du befinder dig i Rummet.
 2. Tryk på Indberet.
 3. Vælg den type problem, du vil indberette.
 4. Når du har indberettet kontoen, kan du vælge, om du vil blive eller forlade Rummet.
 


Sådan indberetter du et produkt

Hvis du mener, at et produkt fra en sælger på X overtræder vores indkøbspolitikker, kan du indberette vedkommende direkte fra appen X til iOS eller Android.

Sådan indberetter du et produkt fra et butiksspotlight :

 1. Find butiksspotlightet, når du er inde på sælgerens profil.
 2. Vælg ikonet mere  på det produkt, du vil indberette.
 3. Vælg Indberet produkt. 
 4. Vælg Krænkelse af intellektuel ejendomsret, hvis du indberetter et prodkut for problemer med intellektuelle ejendomsrettigheder. Du skal medtage produkt-id'et. Du kan også indsende en krænkelse af intellektuel ejendomsret direkte her.

  Vælg Anden overtrædelse, hvis du indberetter et produkt af en anden grund. 

 

Sådan indberetter du et produkt fra en butik på X:

 1. Gå til det produkt, som du vil indberette, i butikken på X. 
 2. Hold nede på produktflisen, indtil knappen Indberet produkt, vises.
 3. Vælg Indberet produkt. 
 4. Vælg Krænkelse af intellektuel ejendomsret, hvis du indberetter et prodkut for problemer med intellektuelle ejendomsrettigheder. Du skal medtage produkt-id'et. Du kan også indsende en krænkelse af intellektuel ejendomsret direkte her.

  Vælg Anden overtrædelse, hvis du indberetter et produkt af en anden grund. 
 


Sådan indberetter du specifikke typer af overtrædelser
 

Nedenfor kan du se, hvilke typer af overtrædelser du kan indberette via vores hjælpecenter.

Bemærk: Når du indberetter mulige overtrædelser af X-reglerne og Xs vilkår for anvendelse via hjælpecenteret, kan du blive bedt om at give tilladelse til, at vi må udveksle dele af din indberetning med tredjeparter, såsom den berørte konto.

 


Sådan indberetter du på en andens vegne
 

Du kan indberette overtrædelser på vegne af en anden person. Se kategorierne og instruktionerne ovenfor, eller kontakt os for at indsende din indberetning. Du kan også indberette direkte fra et post eller en profil (se ovenstående afsnit Sådan indberetter du direkte fra et post, en Liste eller en profil).

Del denne artikel