Mag-ulat ng mga paglabag

Nagbibigay ang artikulong ito ng pangkalahatang-ideya sa kung paano mag-ulat ng mga potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa X at Mga Tuntunin ng Serbisyo.

 
Paano mag-ulat nang direkta mula sa isang Tweet, Listahan, o profile

Puwede kang mag-ulat nang direkta mula sa isang indibidwal na post, Listahan, o profile para sa ilang partikular na paglabag, kasama ang: spam, mapang-abuso o nakakapinsalang content, mga hindi naaangkop na ad, pananakit sa sarili at pagpapanggap bilang ibang tao. Para sa impormasyon tungkol sa pag-uulat ng iba pang uri ng mga paglabag, basahin ang seksyong Paano mag-ulat ng mga partikular na uri ng mga paglabag sa ibaba.


Paano mag-ulat ng mga indibidwal na post para sa mga paglabag:

Alamin kung paano mag-ulat ng mga post, Listahan o Direktang Mensahe para sa mga paglabag.


Paano mag-ulat ng media para sa mga paglabag:

Matutunan kung paano mag-ulat ng Mga post para sa media, at basahin ang patakaran sa media ng X.

 

Paano mag-ulat ng mga profile para sa mga paglabag:

 1. Buksan ang profile na gusto mong iulat.
 2. Piliin ang icon ng overflow 
 3. Piliin ang Iulat at pagkatapos ay piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat.
 4. Kung pipiliin mo ang Mapang-abuso o nakakapinsala ito, hihingan ka namin ng karagdagang impormasyon tungkol sa isyung iniuulat mo. Maaari din naming hilingin sa iyo na pumili ng mga karagdagang post mula sa account na iniuulat mo upang magkaroon kami ng mas malawak na konteksto upang suriin ang iyong ulat.
 5. Isasama namin ang text ng mga post na iniulat mo sa mga email ng pag-follow up at abiso namin sa iyo. Para mag-opt out na makatanggap ng impormasyong ito, paki-uncheck ang kahon sa tabi ng Maipapakita ng mga update tungkol sa ulat na ito ang mga post na ito.
 6. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga karagdagang pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa X.
 


Paano mag-ulat ng partikular na content sa isang Sandali
 

Paano mag-ulat ng post sa isang Sandali para sa mga paglabag:

 1. Mag-navigate papunta sa post na nasa Sandali na gusto mong iulat. 
 2. I-click o i-tap ang icon na .
 3. I-click o i-tap ang Iulat ang post.
 4. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 5. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga pagkilos na puwede mong gawin para mas mapaganda ang iyong karanasan sa X.
   

Paano mag-ulat ng Mga Sandali para sa mga paglabag:

Depende sa uri ng paglabag na iniuulat mo, maraming paraan para mag-ulat ng Sandali. Nasa ibaba ang isang listahan ng mga uri ng mga paglabag na posible mong makita:

Kapag natukoy mo na ang uri ng paglabag na kailangan mong iulat, sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

 1. Pumili ng isa sa mga form na nakalista sa itaas.
 2. Ilagay ang URL ng Sandali na gusto mong iulat.
 3. Magbigay sa amin ng hanggang 5 post na nasa Sandali na posibleng nakakalabag.
 4. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga pagkilos na puwede mong gawin para mas mapaganda ang iyong karanasan sa X.
 


Paano mag-ulat ng X Space o tao sa isang Space

Kung sa tingin mo ay nilalabag ng isang Space o sinumang nasa Space ang Mga Patakaran sa X at mga polisiya, puwede mong iulat ang mga ito. Puwedeng mag-ulat ang mga tagapagsalita at tagapakinig ng Space at anumang account na nasa isang Space. 

Paano mag-ulat ng Space para sa mga paglabag:

 1. Habang nasa Space, i-tap ang icon ng overflow .
 2. I-tap ang Iulat ang Space na ito.
 3. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 4. Kapag naiulat mo na ang Space, magkakaroon ka ng opsyong umalis o manatili.
   

Paano mag-ulat ng account para sa mga paglabag:

 1. Habang nasa Space, mag-tap sa larawan sa profile ng account.
 2. I-tap ang Iulat.
 3. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 4. Kapag naiulat mo na ang account, magkakaroon ka ng opsyong umalis o manatili sa Space.
 


Paano mag-ulat ng produkto

Kung sa tingin mo ay nilalabag ng isang produkto mula sa isang merchant na nasa X ang aming Mga Patakaran sa Shopping, puwede mo siyang iulat nang direkta mula sa iyong X para sa iOS o Android na App.

Paano mag-ulat ng produkto mula sa isang Shop Spotlight :

 1. Habang nasa profile ng merchant, hanapin ang Shop Spotlight.
 2. Piliin ang icon ng higit pa  sa produktong gusto mong iulat.
 3. Piliin ang Iulat ang produkto. 
 4. Piliin ang Paglabag sa intelektwal na pag-aari kung iniuulat mo ang isang produkto dahil sa mga isyu sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari. Kakailanganin mong ilagay ang ID ng produkto. Puwede ka ring magsumite ng paglabag sa intelektwal na pag-aari nang direkta rito.

  Piliin ang Iba pang paglabag kung nag-uulat ka ng produkto para sa ibang dahilan. 

 

Paano mag-ulat ng produkto mula sa isang X Shop:

 1. Mula sa X Shop, mag-navigate papunta sa produktong gusto mong iulat. 
 2. Pindutin nang matagal ang tile ng produkto hanggang sa lumabas ang button na iulat ang produkto.
 3. Piliin ang Iulat ang produkto. 
 4. Piliin ang Paglabag sa intelektwal na pag-aari kung iniuulat mo ang isang produkto dahil sa mga isyu sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari. Kakailanganin mong ilagay ang ID ng produkto. Puwede ka ring magsumite ng paglabag sa intelektwal na pag-aari nang direkta rito.

  Piliin ang Iba pang paglabag kung nag-uulat ka ng produkto para sa ibang dahilan. 
 


Paano mag-ulat ng mga partikular na uri ng mga paglabag
 

Binabalangkas ng impormasyon sa ibaba ang mga uri ng mga paglabag na maaari mong iulat sa amin sa pamamagitan ng aming Help Center.

Paunawa: Kapag nag-uulat ng mga potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa X at Mga Tuntunin ng Serbisyo sa pamamagitan ng Help Center, puwedeng hilingin sa iyo na pahintulutan kaming magbahagi ng ilang parte ng ulat mo sa mga third party, gaya ng apektadong account.

 


Paano mag-ulat para sa ibang tao
 

Maaari kang mag-ulat ng mga paglabag para sa ibang tao. Sumangguni sa mga kategorya at tagubiling nakalista sa itaas o makipag-ugnayan sa amin upang isumite ang iyong ulat. Maaari ka ring mag-ulat nang direkta mula sa isang post o profile (tingnan ang seksyong Paano mag-ulat nang direkta mula sa isang post, Listahan, o profile sa itaas).

Ibahagi ang artikulong ito