goglobalwithtwitterbanner

Anmäla överträdelser

Den här artikeln är en översikt av hur du kan anmäla tänkbara överträdelser mot Twitters regler och användarvillkor.

Anmäla direkt från en Tweet eller profil

För vissa överträdelser kan du anmäla direkt från en enskild Tweet eller profil. Det gäller bland annat spam, kränkande eller skadligt innehåll, olämpliga annonser, egentillfogade skador och personifiering. Mer information om hur du anmäler andra typer av överträdelser avsnittet Anmäla särskilda typer av överträdelser nedan.


Anmäla överträdelser i enskilda Tweets:

Läs om hur du kan anmäla överträdelser i Tweets (eller direktmeddelanden).


Anmäla överträdelser i medier:

Se hur du kan anmäla Tweets för medier. Läs dessutom Twitters mediepolicy.

 

Anmäla överträdelser i profiler:

 1. Öppna profilen som du vill anmäla.
 2. Välj spillikonen   
 3. Välj Anmäl och sedan den typ av problem du vill anmäla.
 4. Om du väljer Användaren är kränkande eller skadlig ber vi dig att ange ytterligare information om problemet som du anmäler. Vi kan även be dig att välja ytterligare Tweets från kontot som du anmäler så att vi kan utvärdera anmälan i ett större sammanhang.
 5. Vi inkluderar texten i de Tweets du rapporterade i våra uppföljande e-postmeddelanden och notiser till dig. Om du inte vill ta emot denna information ska du avmarkera kryssrutan bredvid Dessa Tweets kan visas i uppdateringar om denna rapport.
 6. När du har skickat in anmälan rekommenderar vi ytterligare åtgärder som du kan vidta för att göra Twitter trevligare.

Anmäla specifikt innehåll i ett ögonblick

Anmäla en Tweet i ett ögonblick för överträdelser:

 1. Gå till den Tweet i ögonblicket som du vill anmäla. 
 2. Klicka eller tryck på ikonen 
 3. Klicka eller tryck på Anmäl Tweet.
 4. Välj den typ av problem du vill anmäla till oss.
 5. När du har skickat in anmälan rekommenderar vi åtgärder som du kan vidta för att göra Twitter trevligare.

Anmäla flera komponenter i ett ögonblick för överträdelser:

 1. Öppna formuläret för att anmäla ögonblick
 2. Ange webbadressen till ögonblicket som du vill anmäla.
 3. Välj den typ av problem du vill anmäla till oss.
 4. Ange upp till fem Tweets i ögonblicket som kan bryta mot reglerna.
 5. När du har skickat in anmälan rekommenderar vi åtgärder som du kan vidta för att göra Twitter trevligare.


Anmäla specifika typer av överträdelser

Informationen nedan ger en översikt av de olika typer av överträdelser som du kan anmäla till oss genom vårt hjälpcenter.

 

Obs!: Om du anmäler möjliga överträdelser mot Twitters regler och användarvillkor via hjälpcentret kan du få en fråga om vi får avslöja delar av din anmälan för utomstående, t.ex. för det aktuella kontot.

Anmäla å någon annans vägnar

Du kan anmäla överträdelser å en annan persons vägnar. Se kategorierna och anvisningarna som anges ovan, eller kontakta oss för att lämna in din rapport. Du kan även anmäla direkt från en Tweet eller profil (se avsnittet Anmäla direkt från en Tweet eller profil ovan).

Hur du hittar ett Periscope-användarnamn

Om du vill anmäla innehåll som är olämpligt för barn på Periscope kan du bli ombedd att ange ett Periscope-användarnamn. 

Via twitter.com:

 1. Klicka på en Periscope-sändning som delas via en Tweet på twitter.com när du hittar den.
 2. Om det är en Periscope-livesändning letar du reda på användarens visningsnamn (det står längst ned till vänster). Klicka på det så att profilen visas. Kopiera Periscope-användarnamnet (det inleds med symbolen @).
 3. Om Periscope-sändningen är en repris visas Periscope-användarnamnet under användarens visningsnamn. Kopiera det (det inleds med symbolen @).

Från en iOS-enhet:

 1. Svep uppåt eller tryck på ikonen mer  längst ned till höger på skärmen från Periscope-sändningen om du vill se sändningens informationspanel.
 2. Periscope-användarnamnet står under visningsnamnet, och det inleds med symbolen @.

Från en Android-enhet:

 1. Tryck på ikonen mer  längst ned till höger på skärmen från Periscope-sändningen om du vill se sändningens informationspanel.
 2. Periscope-användarnamnet står under visningsnamnet, och det inleds med symbolen @.
Visa anvisningar för:

Hitta en länk till en Periscope-sändning

Om du vill anmäla innehåll som är olämpligt för barn på Periscope kan du bli ombedd att ange länken till Periscope-sändningen. Gör så här:

 1. Svep uppåt eller tryck på ikonen mer  längst ned till höger på skärmen från Periscope-sändningen om du vill se sändningens informationspanel.
 2. Tryck på Dela sändningen och välj Dela länken.

Hitta en länk till en Periscope-sändning

Om du vill anmäla innehåll som är olämpligt för barn på Periscope kan du bli ombedd att ange länken till Periscope-sändningen. Gör så här:

 1. Tryck på ikonen mer  längst ned till höger på skärmen från Periscope-sändningen om du vill se sändningens informationspanel.
 2. Tryck på Dela sändningen och välj Kopiera webbadressen.

Hitta en länk till en Periscope-sändning

Om du vill anmäla innehåll som är olämpligt för barn på Periscope kan du bli ombedd att ange länken till Periscope-sändningen. Gör så här:

 1. Klicka på en Periscope-sändning som delas via en Tweet på twitter.com när du hittar den.
 2. Kopiera webbadressen som visas i webbläsarens adressfält. Den bör se ut så här: https://www.pscp.tv/w/…

Besök Periscopes hjälpcenter om du vill ha mer information, bland annat om hur du kontaktar teamet.

Dela artikeln eller lägg till den som bokmärke