Anmäla överträdelser

Den här artikeln är en översikt av hur du kan anmäla tänkbara överträdelser mot Twitters regler och användarvillkor.

Anmäla direkt från en Tweet, lista eller profil

Du kan anmäla direkt från en enskild Tweet, lista eller profil om det gäller vissa överträdelser, som spam, kränkande eller skadligt innehåll, olämpliga annonser, självskadebeteende och personer som uppträder under falsk identitet. Mer information om hur du anmäler andra typer av överträdelser avsnittet Anmäla särskilda typer av överträdelser nedan.


Anmäla överträdelser i enskilda Tweets:

Läs om hur du kan anmäla överträdelser i Tweets, listor eller direktmeddelanden.


Anmäla överträdelser i medier:

Se hur du kan anmäla Tweets för medier. Läs dessutom Twitters mediepolicy.

 

Anmäla överträdelser i profiler:

 1. Öppna profilen som du vill anmäla.
 2. Välj spillikonen 
 3. Välj Anmäl och sedan den typ av problem du vill anmäla.
 4. Om du väljer Användaren är kränkande eller skadlig ber vi dig att ange ytterligare information om problemet som du anmäler. Vi kan även be dig att välja ytterligare Tweets från kontot som du anmäler så att vi kan utvärdera anmälan i ett större sammanhang.
 5. Vi inkluderar texten i de Tweets du rapporterade i våra uppföljande e-postmeddelanden och notiser till dig. Om du inte vill ta emot denna information ska du avmarkera kryssrutan bredvid Dessa Tweets kan visas i uppdateringar om denna rapport.
 6. När du har skickat in anmälan rekommenderar vi ytterligare åtgärder som du kan vidta för att göra Twitter trevligare.


Anmäla specifikt innehåll i ett ögonblick
 

Anmäla en Tweet i ett ögonblick för överträdelser:

 1. Gå till den Tweet i ögonblicket som du vill anmäla. 
 2. Klicka eller tryck på ikonen .
 3. Klicka eller tryck på Anmäl Tweet.
 4. Välj den typ av problem du vill anmäla till oss.
 5. När du har skickat in anmälan rekommenderar vi åtgärder som du kan vidta för att göra Twitter trevligare.
   

Anmäla ett ögonblick för överträdelser:

Beroende på vilken typ av överträdelse du rapporterar, finns det flera sätt att anmäla ett ögonblick. Nedan finns en lista med de typer av överträdelser du kan komma att stöta på:

När du har kommit fram till vilken typ av överträdelse du ska rapportera ska du följa anvisningarna nedan.

 1. Välj ett av formulären som listas ovan.
 2. Ange webbadressen till ögonblicket som du vill anmäla.
 3. Ange upp till fem Tweets i ögonblicket som kan tänkas bryta mot reglerna.
 4. När du har skickat in anmälan rekommenderar vi åtgärder som du kan vidta för att göra Twitter trevligare.


Anmäla ett område på Twitter eller en person i ett område

Om du menar att ett område eller en person i ett område bryter mot Twitters regler och policyer, kan du anmäla hen. Talare och lyssnare kan anmäla ett område och valfria konton i ett område. 

Anmäla överträdelser i ett område:

 1. Tryck på spillikonen i området.
 2. Tryck på Anmäla detta område.
 3. Välj den typ av problem du vill anmäla till oss.
 4. När du har anmält området kan du välja att stanna kvar eller ge dig av.
   

Anmäla ett konto för överträdelser:

 1. Tryck på kontots profilfoto i området.
 2. Tryck på Anmäl.
 3. Välj den typ av problem du vill anmäla till oss.
 4. När du har anmält kontot kan du välja att stanna kvar i eller ge dig av området.


Anmäla specifika typer av överträdelser
 

Informationen nedan ger en översikt av de olika typer av överträdelser som du kan anmäla till oss genom vårt hjälpcenter.

Obs! Om du anmäler möjliga överträdelser mot Twitters regler och användarvillkor via hjälpcentret kan du få en fråga om vi får avslöja delar av din anmälan för utomstående, t.ex. för det aktuella kontot.

 


Anmäla å någon annans vägnar
 

Du kan anmäla överträdelser å en annan persons vägnar. Se kategorierna och anvisningarna som anges ovan, eller kontakta oss för att lämna in din rapport. Du kan även anmäla direkt från en Tweet eller profil (se avsnittet Anmäla direkt från en Tweet, lista eller profil ovan).

Dela artikeln