COVID-19 yanıltıcı bilgi politikası

Genel bakış
 

COVID-19 hakkında, zarara yol açabilecek yanlış veya yanıltıcı bilgileri paylaşmak için Twitter'ın hizmetlerini kullanamazsınız. 

COVID-19 salgını hakkındaki bilimsel bilgiler artmaya devam ediyor ama aynı zamanda, yeterli bağlam sağlanmadığı takdirde insanların sağlıkları hakkında bilinçli kararlar almasına engel olarak bireyleri, aileleri ve toplulukları riske atabilecek komplo teorilerinin, araştırmalara veya güvenilir haberlere dayanmayan ve panik yaratma amaçlı açıklamaların ve asılsız söylentilerin de ardı ardına ortaya çıktığını gözlemledik.

Yanlış ve yanıltıcı olduğu kanıtlanabilecek ve zarar görme riskini ciddi derecede artırabilecek içerikler (örneğin, virüse daha fazla maruz kalınmasına veya halk sağlık sistemlerinde yan etkiye sebep olabilecek içerikler), Twitterda paylaşılamaz. Bu, COVID-19 virüsünün doğası; hastalığı hafifletmek veya tedavi etmek için önleyici tedbirlerin, tedavilerin veya diğer önlemlerin faydası ve/veya güvenliği; sağlık tavsiyeleri ile ilgili resmi mevzuatlar, kısıtlamalar veya muafiyetler veya virüsün yaygınlığı ya da COVID-19 ile ilişkili enfeksiyon veya ölüm riski konusunda insanları yanıltabilecek içeriklerin paylaşılmasını içerir. Buna ek olarak, COVID-19 hakkında yanıltıcı bilgiler paylaşan Tweetleri, yayılmalarını azaltmak ve bağlam sağlamak amacıyla etiketleyebiliriz.

Neler bu politikayı ihlal eder?
 

COVID-19 ile ilgili içeriklerde aşağıdakiler bulunuyorsa içerik bu politika kapsamında etiketlenir veya kaldırılır: 

 • kesinlik bildiren ifadeler kullanarak bir iddiada bulunmak, 
 • yaygın olarak ulaşılabilir yetkili kaynaklara göre yanlış veya yanıltıcı olduğu kanıtlanabilir olmak,
 • kamu güvenliğini etkileme veya ciddi zararlara yol açma ihtimali olmak.

Bu politika kapsamında ele alınan yanıltıcı davranış ve içerikler beş kategoriye ayrılmıştır:


Virüsün doğası hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler.

Aşağıdaki konular hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren içerikleri etiketleyeceğiz ya da kaldıracağız:

 • Virüsün bulaşması. Örneğin, asemptomatik yayılma ile ilgili yanlış iddialar veya virüsün kapalı alanlarda nasıl yayıldığı ile ilgili yanlış bilgiler;
 • Virüse karşı duyarlılık. Örneğin, belirli grupların ve kişilerin uyrukları ve dinlerine bağlı olarak enfekte olmaya veya yan etki göstermeye daha çok veya daha az yatkın olduğuna dair iddialar;
 • Virüs ile yaygın olarak ilişkilendirilen belirtiler. Örneğin, kendi kendine teşhis koyma konusunda yanıltıcı talimatlar; 
 • Kötü niyetli ve/veya güçlü kuvvetler tarafından kasıtlı bir komploya yol açan salgın veya COVID-19 aşıları.
   

Hastalığı hafifletmek veya tedavi etmek için önleyici tedbirlerin, tedavilerin veya diğer önlemlerin faydası ve/veya güvenliği hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler.

Aşağıdaki konular hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren içerikleri etiketleyeceğiz ya da kaldıracağız: 

 • Sağlık yetkilileri tarafından onaylanmamış veya sağlık yetkilileri tarafından onaylanan ancak evden uygulanması güvenli olmayan tedavilerin veya önleyici tedbirlerin güvenliği veya faydası;
 • Reçete alınmasını veya hekime danışmayı gerektiren ilaçların satışı veya erişiminin kolaylaştırılması;
 • İddiaların büyük ölçüde çürütülmesine rağmen aşı yaptırmanın yan etkileri veya etkileri; 
 • COVID-19 aşılarının kasıtlı olarak toplumlara zarar verme veya kontrol etme girişiminin parçası olduğunu öne süren aşılar ve aşılama programları.
   

Sağlık tavsiyeleri ile ilgili resmi mevzuatlar, kısıtlamalar veya muafiyetler hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgiler.

Aşağıdaki konular hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren içerikleri etiketleyeceğiz ya da kaldıracağız: 

 • Kişisel koruyucu donanım. Örneğin, viral yayılmayı azaltma amaçlı yüz maskelerinin faydası ve güvenliğiyle ilgili iddialar; 
 • Önleyici tedbirler. Örneğin, el yıkama, uygun hijyen veya sanitasyon yöntemleri ya da sosyal mesafe hakkında bilgiler; 
 • Sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları, karantina protokolleri, aşılamalar ve bu tür tavsiye veya talimatlardan muafiyetler de dahil olmak üzere yerel veya ulusal tavsiye veya talimatlar;
 • Resmi sağlık kurumları tarafından aşıların nasıl geliştirildiği, test edildiği ve onaylandığının yanı sıra hükümetin önerileri hakkında verilen bilgiler.
   

Virüsün yaygınlığı veya enfeksiyon ya da ölüm riski hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler.

Aşağıdaki konular hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren içerikleri etiketleyeceğiz ya da kaldıracağız: 

 • Virüs veya hastalığın yaygınlığı. Örneğin, test sonuçları, hastaneye yatışlar veya ölüm oranları ile ilgili bilgiler; 
 • Halk sağlığı sisteminin krizle başa çıkma kapasitesi. Örneğin, kişisel koruyucu donanımın, solunum cihazlarının veya doktorların mevcudiyeti ya da hastane kapasitesi hakkında yanlış bilgiler; 
 • Hastalığın öneminin küçümsenmesine sebep olacak belirli bir rivayeti ilerletmek için kullanılan araştırma bulguları (istatistiksel verilerle ilgili yanlış beyanlar veya doğrulanmamış sonuçlar gibi).
   

Yanlış veya yanıltıcı ilişkiler

Kişilerin ilişkilerini yanlış tanıtan sahte hesaplar oluşturamaz veya söz konusu kişinin bir tıp doktoru, halk sağlığı yetkilisi veya kurumu, araştırma kurumu ile ilişkisini yanlış bir şekilde temsil eden ya da COVID-19 konularında uzmanlık öneren yanlış bir içerik paylaşamazsınız.
 

Neler bu politikayı ihlal etmez?
 

COVID-19'a verilen yanıtla ilgili güçlü kamusal tartışmayı korumaya çalışıyoruz ve salgının belirli yönleri hakkındaki bilimsel bilgi durumunun ve buna halkın tepkisinin (aşıların geliştirilmesi dahil) hâlâ nispeten yeni olduğunu kabul ediyoruz. Başka politika ihlallerinin olmadığı durumlarda aşağıdakiler genellikle bu politikayı ihlal etmez:

 • Güçlü yorumlar, görüşler ve/veya hiciv, yanlış veya yanıltıcı gerçek iddiaları içermemesi koşuluyla.
 • Karşı konuşma. Kayıtlardaki bilgileri düzelterek, güvenilir bilgileri artırarak ve yanıltıcı bilgilerin yaygınlığı ve dinamikleri hakkında daha geniş bir topluluğu eğiterek etkisini zayıflatmaya çalışan yanıltıcı bilgilere doğrudan yanıt verilmesine izin veriyoruz.
 • Kişisel anekdotlar veya birinci şahıs hesapları. 
 • COVID-19 biliminin ve araştırmasının ilerlemesi hakkında kamuoyu tartışması. İddialar araştırma bulgularını yanlış temsil etmediği sürece, tedavilerin faydası ve hafifletme önlemleri gibi COVID-19 ile ilgili araştırmalar hakkında tartışmalar dahil.
   

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?

Ürün içi raporlar yerine, bu politikayı halk sağlığı yetkilileri, STK'ler ve hükümetler dahil olmak üzere güvenilir ortaklarla yakın koordinasyon içinde uyguluyoruz ve içeriği gözden geçirirken bu kaynaklardan gelen bilgileri kullanmaya ve bunlara danışmaya devam ediyoruz.

Küresel Kamu Politikası ekibimiz, hesap sorunlarını giderebilmelerini, uzmanlarını doğrulatabilmelerini ve stratejik araştırma yapabilmelerini sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü, çok sayıda hükümet ve halk sağlığı kuruluşu ve dünya çapında yetkililer dahil olmak üzere ilgili çokuluslu paydaşlarla Twitter'ın gücünü kullanarak zararları azaltmaları için açık iletişim hatlarına sahiptir.
 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?
 

COVID-19 yanıltıcı bilgiler politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin düzeyiyle türüne ve hesapların daha önceki ihlal geçmişine bağlı olarak değişir. Hesapların bu politikayı defalarca ihlal ettiği durumlarda başka yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağını saptamak için bir ihtar sistemi kullanırız. Bu sistemin özellikle kurallarımızın yüksek düzeyde ihlalleri açısından Twitter'da potansiyel açıdan zararlı ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasını azaltmaya daha çok yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Eylemlerimiz aşağıdakileri içerebilir:
 

Tweeti silme 

(1) COVID-19 virüsünün ve (2) salgınının yapısı ve tedavisi veya COVID-19 aşıları ile ilgili kötü niyetli ve/veya güçlü kuvvetler tarafından kasıtlı bir komploya yol açan yanıltıcı bilgiler de dahil olmak üzere bu politikanın yüksek düzeyli ihlallerinde içeriği kaldırmanızı isteriz. Ayrıca, hesabınızı geçici olarak kilitler ve Tweet göndermenizi engelleriz. Tweet silme 2 ihtar eder.
 

Uyarı işareti ekleme

Bu politikayı ihlal eden içerikleri kaldırmadığımız durumlarda, bu içeriklerin paylaşıldığı Tweetlerin Twitter'da göründükleri yerlerde söz konusu Tweetler için ek bağlam sağlayabiliriz. Böyle durumlarda:

 • Tweete bir etiket ve/veya uyarı mesajı uygulayabiliriz.
 • Tweeti paylaşmadan veya beğenmeden önce kullanıcılara bir uyarı gösterebiliriz;
 • Tweetin Twitter'da görünürlüğünü azaltabilir ve/veya önerilmesini engelleyebiliriz;
 • Beğeni, yanıt ve Retweet işlevlerini kapatabiliriz.
 • İyileştirilmiş açılış sayfası veya ilgili Twitter politikaları gibi konumlarda bulunan ek açıklama veya aydınlatma metinlerine bağlantı verebiliriz.

Çoğu durumda uyarı işareti eklediğimiz Tweetlerde yukarıda bahsedilen yaptırımların tümünü uygularız. Twitter'daki yanıltıcı içeriklerin büyük ölçüde dikkati çektiği ve kamuda hizmetimize karşı soru işaretlerine neden olduğu durumlarda, Twitter Anlarını oluşturmaya öncelik veririz. Uyarı işareti eklenen ve zararlı olduğu belirlenen Tweetler 1 ihtar eder. 
 

Hesap kilitleme ve hesabın kalıcı olarak askıya alınması

Bir hesabın COVID-19 hakkında belirli bir yanıltıcı rivayeti (veya bir dizi rivayeti) Tweetlemeye veya tanıtmaya adandığını tespit edersek bu da askıya alınma nedeni olabilir.

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Bu politikayı ciddi şekilde veya defalarca ihlal eden hesaplar kalıcı olarak askıya alınır.

Bu politikanın ihlallerinden dolayı bir hesap için biriken ihtarların sayısı temel alınarak bu politikanın defalarca ihlal edilmesine ilişkin aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 • 1 ihtar: Hesap düzeyinde bir işlem yapılmaz
 • 2 ihtar: 12 saatlik hesap kilitleme
 • 3 ihtar: 12 saatlik hesap kilitleme
 • 4 ihtar: 7 günlük hesap kilitleme
 • 5 veya daha fazla ihtar: Kalıcı olarak askıya alma

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.
 

Ek kaynaklar

COVID-19 hakkında yanıltıcı bilgilerle mücadele etme çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ve COVID-19 aşısı yanıltıcı bilgilerine yönelik genişletilmiş yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaşın