Hassas medya politikası

Genel bakış


Ekim 2022

Canlı videoda, profil başlığında, Liste afiş resimlerinde veya Topluluk kapak fotoğraflarında aşırı korkutucu medya yayınlayamaz ya da şiddet içeren veya yetişkinlere yönelik içerik paylaşamazsınız. Cinsel şiddet ve/veya saldırı görüntülerinin yer aldığı medyaya da izin verilmemektedir.

İnsanlar dünyada neler olup bittiğini göstermek için Twitter'ı kullanırlar ve genellikle de sohbetin parçası olarak resim ve video paylaşırlar. Bazen bu medya şiddet içeren ve yetişkinlere uygun içeriğin de dahil olduğu hassas konuları içerebilir. Bazı insanların belirli türden içeriğe karşı daha hassas olabileceğini anlıyoruz. Bu nedenle bu tür medyayı paylaşmak isteyen kişilere, söz konusu türde medyadan kaçınmak isteyenlere yardımcı olacak şekilde sınırlı izin vererek denge sağlamaya çalışıyoruz. 

Bu nedenle canlı video, profil, başlık, Liste afiş resimleri veya Topluluk kapak fotoğrafları da dâhil olmak üzere Twitter'da yüksek görünürlüğü olan alanlara şiddet ve nefret içeren veya yetişkinlere uygun içerik ekleyemezsiniz. Bu içeriği Twitter'da paylaşırsanız hesabınızı hassas olarak işaretlemeniz gerekir. Bunu yaptığınızda resimler ve videolar, medyanız görüntülenmeden önce onaylanması gereken bir ara uyarının (veya uyarı mesajının) arkasına yerleştirilir. Bu özelliğin kullanılması, hassas medyayı görmek istemeyen kişilerin bu tür içeriklerden kaçınmalarını veya görüntüleme kararını bilerek vermelerini sağlar. 18 yaşından küçük veya profillerinde doğum tarihi olmayan izleyiciler için yetişkinlere uygun içerik gibi belirli hassas medya biçimlerini de kısıtlıyoruz. Yaş sınırlaması olan içerik hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Bu politika uyarınca, şiddeti normalleştirebileceği ve görüntüleyen kişileri rahatsız edebileceği için paylaşılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğimiz türden hassas medya içerikleri de bulunmaktadır. 

Hassas medya içeriğini aşağıdaki kategorilerde gruplandırıyoruz: 


Sansürsüz şiddet

Ölüm, şiddet, cerrahi operasyonlar veya ciddi fiziksel yaralanmaları ayrıntılı biçimde gösteren her türlü medya sansürsüz şiddettir. Aşağıdakileri gösteren içerikler buna dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • şiddet içeren suçlar veya kazalar; 
 • fiziksel kavgalar;
 • çocuklara yönelik fiziksel taciz;
 • kan, dışkı, sperm dahil olmak üzere bedensel sıvılar;
 • görünür yaralar dahil olmak üzere ciddi fiziksel yaralanmalar ve
 • ağır yaralanmış veya parçalanmış hayvanlar. 
   

Not: Belgesel veya eğitim amaçlı içerikler için istisnai durumlar söz konusu olabilir. 

Yetişkinlere uygun içerik

Yetişkinlere uygun içerik kişilerin rızası dahilinde üretilen ve dağıtılan, pornografik veya cinsel uyarılma amacı taşıyan medyadır. Aşağıdakileri gösteren içerikler buna dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • tam ya da kısmi çıplaklık, cinsel organlar, kalça veya göğüslerin yakın çekimi dâhil (emzirme ile ilgili içerik hariç);
 • canlandırılmış cinsel içerikli eylemler ve
 • cinsel ilişki veya diğer cinsel içerikli eylemler. Bu, insanların veya insan benzeri özelliklere sahip hayvanların tasvir edildiği çizgi film, hentai veya anime içeriği için de geçerlidir.
   

Not: Sanatsal, tıbbi, sağlık veya eğitim amaçlı içerikler için istisnai durumlar söz konusu olabilir. 

İçerikte yer alan kişilerin rızası olmadan üretilen veya dağıtılan içerik için lütfen rıza dışı çıplaklık politikamıza bakın. 

Şiddet içeren cinsel davranış

İster gerçek isterse simülasyon olsun şiddeti cinsel eylemlerde bağlantılı olarak gösteren her türlü medya, şiddet içeren cinsel davranıştır. Aşağıdakileri gösteren içerikler buna dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • tecavüz veya diğer şiddet içeren cinsel saldırı biçimleri ya da kişinin rızası yokmuş gibi gösterilen içerikler de dâhil olmak üzere katılımcıların rızası olmadan gerçekleşen cinsel eylemler ve
 • cinselleştirilmiş şiddet: yer alan kişilerin rızasının olduğu hemen anlaşılmayan, samimi bir ortamda bir kişiye fiziksel şiddet uygulamak.
   

Açıkça sergilenen vahşet içeriği

Aşırı şiddet veya ölüm, vahşet ya da ciddi fiziksel yaralanmalarla ilgili dehşet verici içerikleri ya da sadistçe amaçlarla paylaşılan şiddet içeriğini gösteren tüm medya, açıkça sergilenen vahşet içeriğidir. Aşağıdakileri gösteren içerikler buna dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • uzvu kesilmiş veya sakatlanmış insanlar;
 • yakılmış veya yanmış insan kalıntıları;
 • açıkça teşhir edilen iç organlar veya kemikler ve
 • hayvanların işkence görmesi veya öldürülmesi. Not: Dini kurban, yemek hazırlama veya pişirme ve avlanma için istisnai durumlar söz konusu olabilir. 

 

Nefret içerikli görüntüler

Nefret içeren görüntüler ırk, dini inanç, engellilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet/cinsel kimlik veya etnik köken/ulusal kökenine dayanarak kişilere karşı düşmanlığı destekleme amacı taşıyan her türlü logo, sembol veya görüntüdür. Nefret içeren görüntülerle ilgili bazı örnekler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • geçmişte nefret gruplarıyla ilişkilendirilen semboller (örneğin, Nazi gamalı haçı);
 • diğerlerini insandan daha aşağı durumda gösteren veya nefret içeren semboller içerecek şekilde değiştirilmiş görüntüler; örneğin, kişilerin resimlerini hayvansı özellikler içerecek şekilde değiştirmek veya
 • nefret içeren semboller veya korumalı bir kategoriyi hedef alan toplu katliama gönderme yapan görüntüler; örneğin, kişilerin resimlerine Yahudi Soykırımı'na gönderme yapmak amacıyla sarı renkli Davud'un Yıldızı rozetleri eklemek.
   

Neler bu politikayı ihlal eder?


Amacımız kişilerin hassas görüntülere ve videolara maruz kalma durumlarını sınırlamak ve kişileri rahatsız edebilecek hassas medyanın paylaşılmasını önlemektir. Bu nedenle yaptırım yaklaşımımızı paylaşılan medyanın türüne ve paylaşıldığı yere bağlı olarak ayırırız. 
 

Görsel şiddet, yetişkinlere uygun içerikler ve nefret içeren görüntüler

 • Görsel şiddet, yetişkinlere uygun içerik veya nefret içeren görüntüler bulunan resimler ya da videolar ile insanları hedef alamazsınız ve
 • canlı videoya, profile, başlığa, Liste afiş resimlerine veya Topluluk kapak fotoğraflarına sansürsüz şiddet görüntüleri, yetişkinlere uygun içerikler veya nefret içeren görüntüler ekleyemezsiniz.
   

Şiddet içeren cinsel davranışlar ve açıkça sergilenen vahşet içerikleri

Cinsel saldırıların ve cinsel eylemlerle ilişkili kişinin rızası olmadan uygulanan şiddeti önlemek amacıyla şiddet içeren cinsel davranışları yasaklıyoruz. Araştırmalar çevrimiçi ortamda sürekli olarak şiddet içeren içeriğe maruz kalmanın insanları olumsuz etkilediğini gösterdiğinden açıkça sergilenen vahşet içeriği yasaklıyoruz. Bu nedenlerle şiddet içeren cinsel davranışları veya açıkça sergilenen vahşet içeriğini gösteren görüntüleri ya da videoları Twitter'da paylaşamazsınız. Not: Haber niteliği taşıyan olaylarla ilgili korkutucu medya için çok sınırlı istisnalar söz konusu olabilir. 

 

Neler bu politikayı ihlal etmez?


Medyayı hassas olarak işaretlemek koşuluyla, görsel şiddet ve kişilerin rızası dahilinde üretilmiş yetişkinlere uygun içeriği Tweetlerinizde paylaşabilirsiniz. Terörist veya şiddet yanlısı aşırı grupları desteklemek üzere kullanılmaması, içeriğin hassas olarak işaretlenmesi ve (bir kişiden bahsederek veya görüntülere kimliği saptanabilir bir kişiyi dâhil ederek) belirli bir kişinin hedeflenmemesi koşuluyla nefret içeren görüntülerin sınırlı düzeyde paylaşılmasına izin verebiliriz. 

Medyanızı hassas olarak işaretlemek için güvenlik ayarlarınıza gidin ve Tweetlediğin medyayı hassas içerikli olabileceğini belirterek işaretle seçeneğini belirleyin. Medyanızı hassas olarak işaretlemezseniz içeriğinizin incelenmek üzere bildirilmesi halinde biz manuel olarak işaretleriz. 

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?


Özel bildirme akışlarımızı kullanarak herkes bu politikanın olası ihlalini bildirebilir. 

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?


Uygulama içinden

Bu içerikleri incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.
 2. Hassas fotoğraf veya video gösteriliyor öğesini seçin.
 3. Bildirdiğiniz şeylere bağlı olarak uygun seçeneği belirleyin.
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içerikleri incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.
 2. Hassas fotoğraf veya video gösteriliyor öğesini seçin.
 3. Bildirdiğiniz şeylere bağlı olarak uygun seçeneği belirleyin.
   

Liste bildirmek için:

 1. Bildirmek istediğiniz Listeye gidin.
 2. Daha Fazla simgesine tıklayın veya dokunun.
 3. Listeyi Bildir öğesini seçin.

 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?


Uygulayacağımız yaptırım işlemi paylaştığınız medyanın türüne ve paylaşıldığı yere bağlıdır. 
 

Görsel şiddet, yetişkinlere uygun içerikler ve nefret içeren görüntüler

 • Canlı video ve profil resimleri: Bu politikayı ilk kez ihlal ettiğinizde bu içeriği kaldırmanızı isteriz. Ayrıca hesabınızı geçici olarak kilitler ve Tweet göndermenizi engelleriz. İlk uyarınızdan sonra bu politikayı tekrar ihlal ederseniz hesabınız kalıcı olarak askıya alınır; 
 • Bir kişiye şiddet içeren veya yetişkinlere uygun istenmeyen içerik göndermek: Bir kişiyi açıkça taciz içeren veya istenmeyen bir şekilde hassas medya kullanarak hedef alırsanız taciz içeren davranış politikamız gereği bu içeriği kaldırmanızı isteriz ve 
 • Yalnızca hassas medya paylaşmak için açılmış hesaplar: Twitter'daki etkinliğinizin büyük kısmı hassas medya paylaşımlarından oluşuyorsa hesabınız kalıcı olarak askıya alınabilir. 
   

Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız itiraz gönderebilirsiniz.
 

Şiddet içeren cinsel davranışlar ve açıkça sergilenen vahşet içerikleri

 • Şiddet içeren cinsel davranışları veya açıkça sergilenen vahşet içeriklerini gösteren medyayı Twitter'da herhangi bir alanda paylaşırsanız bu içerikleri kaldırmanızı isteriz. 
 • Hesabınız yalnızca bu türden içeriği paylaşmak için kullanılıyorsa hesabınız anında kalıcı olarak askıya alınır. 
   

Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız itiraz gönderebilirsiniz.

 

Ek kaynaklar


Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

İçerikten gösterilen kişilerin rızası olmadan üretilen veya paylaşılan yetişkinlere uygun içerik rıza dışı çıplaklık politikamız kapsamında incelenir.

Bu makaleyi paylaşın