د حساسو رسنیزو موادو پالیسي

عمومي کتنه


اکټوبر ۲۰۲۲

تاسو نه شئ کولای داسې رسنیز مواد خپاره کړئ چې له حد څخه زیات خونړي وي یا په ژوندۍ وېډیو یا د پېژنیال په سرلیک، د لېست بنر په انځورونو، یا د ټولنې د پوښ په تصویرونو کې تاوتریخجنه یا د لویانو منځپانگه شریکه کړئ. هغه رسنیز مواد چې جنسي تاوتریخوالی او یا تېری انځوروي هم اجازه نه لري.

خلک Twitter د دې لپاره کاروي څو وښيي چې په نړۍ کې څه پېښېږي، زیاتره د خبرو د برخې په توگه انځورونه او ویډیوگانې شریکوي. کله کله، دغه رسنیزمواد، د تاوتریخوالي او د لویانو د منځپانگې په گډون حساس موضوعات انځوروي. موږ پوهېږو چې ځینې خلک ښايي و نه غواړي له حساسې منځپانگې سره مخ شي، د همدې لپاره موږ انډول ساتو او هغو خلکو ته اجازه ورکوو چې غواړي دغه ډول رسنیز مواد شریک کړی او له هغو خلکو سره مرسته کووچې غواړې له دې کار څخه ډډه وکړي. 

له همدې امله، تاسو نه شئ کولای د ژوندۍ ویډیو، پېژنیال، سرلیک، د لېست بنر انځورنو، یا د ټولنې د پوښ د تصویرونو په گډون په هغو برخو کې چې په لوړه کچه په Twitter کې لیدل کېږي، تاوتریخجه، کرکجنه، یا د لویانو منځپانگه شامله کړئ. که تاسو دغه منځپانگه په Twitter کې خپره کړی، باید خپل حساب د حساس په توگه په نښه کړې. په دې کار سره انځورونه یا ویډیوگانې د یوه منځي (یا خبرداري پیغام) تر شا ځای پر ځای کېږي چې ستاسو د رسنیزو موادو له لیدلو مخکې باید تایید شي. د دې ځانگړنې کارول په دې معنا دي هغه خلک چې نه غواړي حساس رسنیز مواد وویني کولای شي ډډه ترې وکړي، یا د لیدلو له غوره کولو مخکې یې باخبره پرېکړه وکړي. همدارنگه موږ ځانگړي حساس رسنیز مواد لکه د لویانو منځپانگه د هغو لیدونکو لپاره چې له ۱۸ کلنو ټیټ عمرلري یا د زږېدلو نېټه په پېژنیال کې نه لیکي، محدودوو. د عمر له مخې محدودې شوې منځپانگې په اړه دلتهنور پوه شئ.

د دې پالیسۍ له مخې، د حساسې رسنیزې منځپانگې ځینې ځانگړي ډولونه هم شته دي چې موږ په ټوله کې اجازه نه ورکوو، ځکه د تاوتریخوالي د عادي کولو وړتیا لري او هغو کسانو ته د ناراحتۍ لامل کېږي چې ویني یې. 

موږ حساس رسنیز مواد په لاندې برخو ډلبندي کوو: 


گرافیکي تاوتریخوالی

گرافیکي تاوتریخوالی هغه رسینیزمواد دي چې مرگ، تاوتریخوالی، طبي پروسیجرونه، یا شدید فزیکي ټپ په گرافیکي جزییاتو کې انځوروي. په ځینو مثالونه کې یې لاندې انځورونه راځي، خو تر دې پورې محدود نه دي:

 • تاوتریخجن جرمونه او پېښې؛ 
 • فزیکي جگړې؛
 • له ماشوم څخه فزیکي ناوړه گټه اخیستنه؛
 • د وینې، غایطه موادو، منیو او نورو په گډون د بدن مایعات؛
 • د لیدلو وړ ټپونو او نورو په گډون شدید فزیکي زیان؛ او
 • شدید ټپي شوي یا مثله شوي (چې د بدن غړی یې پرې شوی وي) حیوانات. 
   

یادښت: د مستندې یا ښوونیزې منځپانگې لپاره استثنا کېدای شي. 

د لویانو منځپانگه

د لویانو منځپانگه هغه رسنیز مواد دي چې په رضایت تولید او خپرېږي او پورنوگرافیک دي یا د جنسي لمسون لامل کېږي. په ځینو مثالونه کې یې لاندې انځورونه راځي، خو تر دې پورې محدود نه دي:

 • د تناسلي غړو، کوناټیو، یا تیو (د تي یا د مورد شېدو ورکولو اړوند منځپانگې پرته) د نیږدې لید یا نما په گډون بشپړ یا نیمه بربنډتوب؛
 • ښوول (ورته یا شبیه) شوې جنسي کړنې؛ او
 • جنسي معامله یا نورې جنسي کړنې - دا مورد پر کارتونونو، هنتای (hentai)، یا هغو انیمي (anime) چې انسانان یا د انسان په څېر ځانگړنو سره حیوانات انځوروي، هم پلي کېږي.
   

یادښت: د هنري، طبي، روغتیايي یا ښوونیزې منځپانگې لپاره استثنا کېدای شي. 

د هغه منځپانگې لپاره د ځانگړو شویو اشخاصو له رضایت پرته جوړه او خپره شوې، مهرباني وکړئ زموږ له رضایت پرته بربنډتوب پالیسي وگورئ. 

تاوتریخجن جنسي چلند

تاوتریخجن جنسي چلند هغه رسنیز مواد دي چې له جنسي کړنو سره تړلی تاوتریخوالی انځوروي، که حقیقي وي یا ښوول (ورته یا شبی) شوی. په ځینو مثالونه کې یې لاندې انځورونه راځي، خو تر دې پورې محدود نه دي:

 • جنسي تېرې یا د تاوتریخجنې جنسي ځورونې نور ډولونه، یا جنسي کړنې چې د گډونوالو له رضایت پرته کېږي، د ورته ښوول شوي نه رضایت په گډون؛ او
 • جنسي شوی تاوتریخوالی - په یوه صمیمي چاپېریال کې یوه شخص ته فزیکي زیان رسول، چې سملاسي څرگنده نه دی چې آیا ښکېل شخص رضایت درلود او که نه چې برخه واخلي.
   

بې دلیله خونړي

بې دلیله خونړي هغه رسنیز مواد چې د مرگ، تاوتریخوالي یا شدید فزیکي زیان اړوند له حد څخه زیاته گرافیکي یا وېرونکې منځپانگه، یا هغه منځپانگه چې د سادیستي موخو لپاره شریکه شوې، انځوروي. په ځینو مثالونه کې یې لاندې انځورونه راځي، خو تر دې پورې محدود نه دي:

 • ټوټې شوي یا مثله شوي (چې غړي یې پرې شوي وي) انسانان؛
 • د سوي یا سوځول شوي انسان پاتې شوني؛
 • ښکاره شوي داخلي غړي یا هډوکي؛ او
 • د حیواناتو شکنجه یا وژل. یادښت: د مذهبي قربانیو، د خوړو چمتو کولو یا پروسس کولو، او ښکار لپاره استثنا کېدای شي. 

 

کرکجنه انځورگري

کرکجنه انځورگري هره لوگو، سمبول، یا انځور دی چې د نژاد، مذهبي تړاو، معلولیت، جنسي تمایل، جنډر/ جنډر هویت یا قومي/ملي منشا پر بنسټ د خلکو پر وړاندې د دښمنۍ د دودلو په موخه وي. د کرکجنې انځورگرۍ ځینې مثالونه په لاندې توگه دي، خو تر دې پورې محدود نه دي:

 • هغه سمبولونه چې په تاریخي توگه د کرکې له ډلو سره تړاو لري، لکه د نازیانو مات صلیب؛
 • هغه انځورونه چې نور له انسان څخه کم انځوروي، یا د کرکجنو سمبولونو د زیاتولو لپاره تغییر شوي دي، لکه د افرادو انځورونه په داسې توگه تغییرول چې حیواني ځانگړنې ولري؛ یا
 • هغه انځورونه چې تغییر شوي دي څو کرکجن سمبولونه یا ډله ییزي وژنې ته اشاره ولري چې یوه خوندې شوې ډله موخه گرځوي، د مثال په توگه، هولوکاسټ ته د اشارې لپاره د داوود (David) د ستوري د ژېړو نښو د ځایولو لپاره د افرادو په انځورونو کې لاسوهنه.
   

له دې پالیسۍ څخه سرغړونه څه ده؟


زموږ موخه له حساسو انځورونو او ویډیوگانو سره د مخ کېدلو محدودل او د حساسو رسنیزو موادو د بالقوه ځورونکو ډولونو د شریکولو مخنیوی دی. له همدې امله، زموږ اجرايي طریقه د شریکو شویو رسنیزو موادو ډول او د شریکولو ځای ته په کتلو سره توپیر کوي. 
 

گرافیکي تاوتریخوالی، د لویانو منځپانگه، او کرکجنه انځورگري

 • تاسو نه شی کولای په ناغوښتل شویو انځورونو یا ویډیوگانو سره چې گرافیکي تاوتریخوالی، د لویانو منځپانگه، یا کرکجنه انځورگري ولري، خلک په نښه کړئ؛ او
 • تاسو نه شئ کولای په ژوندۍ ویډیو، پېژنیال، سرلیک، د لېست بنر انځورونو، یا د ټولنې د پوښ په عکسونو کې گرافیکي تاوتریخوالی، د لویانو منځپانگه، یا کرکجنه انځورگري ځای کړئ.
   

تاوتریخج جنسي چلند او بې دلیله خونړي

موږ د جنسي ځورونې او له جنسي کړنو سره تړلي له رضایت پرته تاوتریخوالي د عادي کېدلو د مخنیوي لپاره تاوتریخجن جنسي چلند منع کوو. موږ له دلیل پرته خونړۍ منځپانگه منع کوو ځکه څیړنو ښودلې ده چې پر لیکه (آنلاین) له تاوتریخجنې منځپانگې سره مخ کېدل د یوه شخص پر روغتیا منفي اغېز کوي. د دې دلیلونو له امله، تاسو نه شئ کولای په Twitter داسې انځورونه یا ویډیوگانې چې تاوتریخجن جنسي چلند یا بې دلیله خونړی حالت ښيي، شریک کړئ. یادښت: کېدای شي د خبر جوړونکو پېښو سره تړلو خونړيو رسنیز موادو لپاره ډېرې محدودې استثناوې وي. 

 

څه له دې پالیسۍ سرغړونه نه ده؟


تاسو کولای شئ گرافیکي تاوتریخوالی یا په رضایت سره تولید شوې د لویانو منځپانگه په خپلو ټویټونو کې شریکه کړئ، په دې شرط چې دغه رسنیز مواد د حساسو په توگه په نښه کړئ. ښايي د کرکجنې انځورگرۍ محدود شریکولو ته هم اجازه ورکړو، په دې شرط چې د یوې ترهگرې یا تاوتریخجنې افراطي ډلې ته د تبلیغ لپاره نه وي، دا منځپانگه د حساسې په توگه په نښه کړئ او یوه شخص په کې په نښه نه کړی (د یوه کس د نوم په یادولو یا په دې ډول انځورونو کې د پېژندلو وړ یوه شخص شاملولو سره). 

د دې لپاره چې خپل رسنیز مواد د حساس په توگه په نښه کړی، خپل د خوندیتوب تنظیماتو (safety settings) ته ولاړ شئ او هغه رسنیز مواد چې ټویټ کوئ یې د هغو موادو په توگه په نښه کړئ چې ښايي حساس وي غوراوی غوره کړئ. که رسنیز مواد د حساس په توگه په نښه نه کړئ، که ستاسو منځپانگه د بیاکتنې لپاره راپور شي موږ به په لاسي توگه دا کار وکړو. 

 

څوک کولای شي د دې پالیسۍ سرغړونې راپور کړئ؟


هر څوک کولای شي زموږ د راپور ورکولو د ځانگړو جریانونو له لارې د دې پالیسۍ احتمالي سرغړونې راپور کړي. 

 

څنگه کولای شم د دې پالیسۍ سرغړونې راپور کړم؟


په کاریال (app) کې

کولای شئ دغه منځپانگه په لاندې توگه په کاریال (app) کې د بیاکتنې لپاره راپور کړئ:

 1. له   آیکن څخه ټویټ راپور کړئ غوره کړئ.
 2. حساس تصویر یا ویډیو ښيي غوره کړئ.
 3. دې ته په کتلو سره چې څه راپور کوئ، اړوند غوراوی وټاکئ.
   

ډېسکټاپ

کولای شئ دغه منځپانگه په لاندې توگه د ډېسکټاپ له لارې د بیاکتنې لپاره راپور کړئ:

 1. له   آیکن څخه ټویټ راپور کړئ غوره کړئ.
 2. حساس تصویر یا ویډیو ښيي غوره کړئ.
 3. دې ته په کتلو سره چې څه راپور کوئ، اړوند غوراوی وټاکئ.
   

د لېستونو د راپور کولو لپاره:

 1. هغه لېست ته چې غواړئ راپور یې کړئ، ولاړ شئ.
 2. دنور (More) آیکن کلېک کړئ یا پرې کېکاږئ.
 3. لېست راپور کړئ غوره کړئ.

 

که له دې پالیسۍ څخه سرغړونه وکړئ څه پېښېږي؟


هغه اجرايي اقدام چې موږ یې کوو د شریکو شویو رسنیزو موادو په ډول او د شریکولوپه ځای پورې اړه لري. 
 

گرافیکي تاوتریخوالی، د لویانو منځپانگه، او کرکجنه انځورگري

 • ژوندۍ ویډیو او د پېژنیال انځورونه - لومړی ځل چې له دې پالیسۍ څخه سرغړونه وکړئ، موږ به در څخه وغواړو چې دا منځپانگه لرې کړئ. همدارنگه مخکې له دې چې وکولائ شئ بیا ټویټ وکړئ، موږ به ستاسو حساب په موقتي توگه کولپ کړو. که له لومړي خبرداري څخه وروسته بیا له دې پالیسۍ څخه سرغړونه وکړئ، ستاسو حساب به د تل لپاره وځنډول شي؛ 
 • یو چا ته ناغوښتل شوې تاوتریخجنه یا د لویانو منځپانگه استول - که یو څوک په څرگنده ناوړه یا ناغوښتل شوې توگه له حساسو رسینزو موادو سره په نښه کړئ، موږ به در څخه وغواړو چې زموږ د ناوړه چلند پالیسۍ له مخې یې لره کړه؛ او 
 • حساسو رسنیزو موادو ته ځانگړي شوي حسابونه - که په Twitter کې ستاسو زیاتره فعالیت د حساسو رسنیزو موادو شریکول وي، ښايي حساب مو د تل لپاره وځنډول شي. 
   

که باور لرئ چې حساب مو په تېروتنې سره ځنډول شوی، کولای شئ د بیاکتنې غوښتننه واستوئ.
 

تاوتریخج جنسي چلند او بې دلیله خونړي

 • که داسې رسنیزو مواد خپاره کړئ چې په Twitter کې هر ځای تاوتریخجن جنسي چلند یا له دلیل پرته خونړی حالت ښيي، موږ به در څخه وغواړو چې دغه منځپانگه لرې کړئ.  
 • که ستاسو حساب د دغه ډول منځپانگې د خپرولو لپاره ځانگړی شوی وي، ستاسو حساب به سملاسي د تل لپاره وځنډول شي. 
   

که باور لرئ چې حساب مو په تېروتنې سره ځنډول شوی، کولای شئ د بیاکتنې غوښتننه واستوئ

 

اضافي سرچینې


زموږ د اجرايي غوراویو د لړ او د پالیسۍ د پرمختیا او اجرا لپاره زموږ د طریقې په اړه نور پوه شئ.

د لویانو منځپانگه چې د ښودل شویو کسانو له رضایت پرته جوړه او شریکه شوي وي، زموږ د له رضایت پرته بربنډتوب پالیسۍ له مخې بیا کتل کېږي.

دغه مقاله شریکه کړئ