Beleid ten aanzien van gevoelige media

Overzicht


November 2019

Je mag geen media plaatsen die extreem bloederig zijn of waarin gewelddadige of erotische content wordt gedeeld in live video's, of in profiel- of omslagafbeeldingen, of bannerafbeeldingen van Lijsten. Media waarin seksueel geweld of aanranding wordt afgebeeld, is ook niet toegestaan.

Mensen gebruiken Twitter om te laten zien wat er in de wereld speelt. Daarbij gebruiken ze vaak afbeeldingen en video's als onderdeel van het gesprek. In sommige gevallen zijn gevoelige onderwerpen, zoals gewelddadige en erotische content, te zien in deze media. We begrijpen dat sommige mensen niet blootgesteld willen worden aan gevoelige content. Daarom proberen we een goed evenwicht te vinden tussen toestaan dat mensen dit type media delen aan de ene kant en mensen helpen om te voorkomen dat ze deze media te zien krijgen. 

Om die reden mag je geen gewelddadige, haatdragende of erotische content plaatsen in onderdelen met hoge zichtbaarheid op Twitter, zoals live video's, profiel- of omslagafbeeldingen, of bannerafbeeldingen van Lijsten. Als je dergelijke content deelt op Twitter, moet je je account als gevoelig markeren. Op die manier worden afbeeldingen en video's achter een interstitial (of waarschuwingsbericht) geplaatst, dat moet worden bevestigd voordat je media kan worden weergegeven. Met behulp van deze functie kunnen mensen voorkomen dat ze gevoelige media te zien krijgen of ze kunnen een weloverwogen beslissing nemen of ze die media wel of niet willen zien. 

Op grond van dit beleid zijn er ook enkele typen content met gevoelige media die we helemaal niet toestaan, omdat geweld hierdoor als normaal kan worden beschouwd en het kwetsend kan zijn voor de mensen die de content bekijken. 

We delen content met gevoelige media in de volgende categorieën in: 


Schokkend geweld

Onder schokkend geweld vallen alle media die de dood, geweld, medische procedures of ernstig fysiek letsel in beeld brengen in schokkend detail. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • gewelddadige misdaden of ongevallen; 
 • fysiek gevechten;
 • fysieke kindermishandeling;
 • lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, ontlasting, sperma, enzovoort;
 • ernstig fysiek letsel, zoals zichtbare wonden; en
 • ernstig verwonde of verminkte dieren. 
   

Opmerking: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor informatieve of educatieve content. 

Erotische content

Onder erotische content vallen alle met toestemming gemaakte en verspreide media die pornografisch zijn en/of mogelijk bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • volledige of gedeeltelijke naaktheid, waaronder close-ups van genitaliën, billen of borsten (met uitzondering van content gerelateerd aan borstvoeding);
 • het nadoen van een seksuele handeling; en
 • seks of andere seksuele handelingen van tekenfilmfiguren, hentai of anime waarbij mensen zijn betrokken, of afbeeldingen van dieren met mensachtige kenmerken.
   

Opmerking: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor artistieke, medische, gezondheidswetenschappelijke of educatieve content. 

Raadpleeg ons beleid ten aanzien van ongewenste naaktheid voor content die is gemaakt of verspreid zonder de toestemming van personen in die content. 

Gewelddadig seksueel gedrag

Onder gewelddadig seksueel gedrag vallen alle media die echt of gesimuleerd geweld weergeven in combinatie met seksuele handelingen. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, of seksuele handelingen die plaatsvinden zonder toestemming van de deelnemers, inclusief gesimuleerd ontbreken van toestemming; en
 • seksueel getint geweld, waarbij een persoon fysiek letsel oploopt in een intieme sfeer en waarbij het niet direct duidelijk is of de betrokkenen toestemming hebben gegevens om deel te nemen.
   

Nodeloos bloederig materiaal

Onder nodeloos bloederig materiaal vallen alle media met buitensporig schokkende of gruwelijke content die gerelateerd is aan de dood, geweld of ernstig fysiek letsel, of gewelddadige content die om sadistische redenen wordt gedeeld. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • verminkte of van ledematen ontdane personen;
 • verkoolde of verbrande menselijke stoffelijke resten;
 • uitstekende interne organen of botten; en
 • martelen of doden van dieren. Opmerking: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor religieuze offers, het bereiden of verwerken van voedsel, en jagen. 

 

Hatelijke afbeeldingen

Onder hatelijke afbeeldingen vallen logo's, symbolen of afbeeldingen die als doel hebben om vijandigheid tegen mensen te promoten op basis van hun ras, levensbeschouwelijke overtuiging, beperking, seksuele geaardheid, genderidentiteit of etnische achtergrond/nationaliteit. Hier volgt een aantal voorbeelden van hatelijke afbeeldingen:

 • symbolen die zijn geassocieerd met haatgroepen, bijvoorbeeld het nazi-hakenkruis;
 • afbeeldingen die personen afbeelden als minder dan menselijk, of die zijn bewerkt met hatelijke symbolen, bijvoorbeeld afbeeldingen van mensen waaraan dierlijke kenmerken zijn toegevoegd; of
 • afbeeldingen die zijn bewerkt met hatelijke symbolen of verwijzingen naar massamoord op de beschermde categorie die als doelwit wordt gebruikt, bijvoorbeeld het bewerken van afbeeldingen van personen met gele davidsterren, als verwijzing naar de holocaust.
   

Wat is een schending van dit beleid?


We streven ernaar de blootstelling aan gevoelige afbeeldingen en video's te beperken en het delen van mogelijk gevoelige mediatypen te voorkomen. Daarom is onze handhavingsaanpak afhankelijk van het type media dat is gedeeld en waar het is gedeeld. 
 

Schokkend geweld, erotische content en hatelijke afbeeldingen

 • je mag mensen niet zonder aanleiding afbeeldingen of video's met schokkend geweld, erotische content of hatelijke afbeeldingen sturen; en
 • live video's en profiel- of omslagafbeeldingen, of bannerafbeeldingen van Lijsten mogen geen schokkend geweld, erotische content of hatelijke afbeeldingen bevatten.
   

Gewelddadig seksueel geweld en nodeloos bloederig materiaal

Wij verbieden gewelddadig seksueel gedrag om te voorkomen dat seksueel geweld en geweld zonder instemming gerelateerd aan seksuele handelingen als normaal worden beschouwd. Wij verbieden content met nodeloos bloederig materiaal omdat uit onderzoek is gebleken dat herhaalde blootstelling aan gewelddadige content op internet negatieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van een persoon. Om die reden mag je op Twitter geen afbeeldingen of video's delen waarin gewelddadig seksueel geweld of nodeloos bloederig materiaal wordt afgebeeld. Opmerking: in een zeer beperkt aantal gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor media met nodeloos bloederig materiaal die betrekking hebben op gebeurtenissen met voldoende nieuwswaarde. 

 

Wat is geen schending van dit beleid?


In je Tweets mag je met toestemming gemaakte content met schokkend geweld en erotische content delen op voorwaarde dat je deze media als gevoelig markeert. We kunnen ook het beperkt delen van schokkend geweld toestaan op voorwaarde dat dit niet wordt gebruikt om een terrorist of gewelddadige extremistische groepering te promoten en dat je deze content hebt gemarkeerd als gevoelig en de content niet gericht is op een persoon (door iemand te vermelden of een herkenbare persoon in dergelijke afbeeldingen op te nemen). 

Als je media als gevoelig wil markeren, ga je naar je veiligheidsinstellingen en selecteer je de optie Media die je Tweet markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn. Als je media niet als gevoelig markeert, doen wij dit mogelijk handmatig als je content ter beoordeling wordt gerapporteerd. 

 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren via onze speciale rapportagesystemen. 

 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?


In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De Tweet bevat een gevoelige foto of video.
 3. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wat je rapporteert.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De Tweet bevat een gevoelige foto of video.
 3. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wat je rapporteert.
   

Lijsten rapporteren:

 1. Ga naar de Lijst die je wil rapporteren.
 2. Klik of tik op het icoon Meer.
 3. Selecteer Lijst rapporteren.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


Onze handhavingsmaatregelen zijn afhankelijk van het type media dat je hebt gedeeld en waar je dit hebt gedeeld. 
 

Schokkend geweld, erotische content en hatelijke afbeeldingen

 • Live video's en profielafbeeldingen: de eerste keer dat je dit beleid schendt, vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort. 
 • Iemand zonder aanleiding gewelddadige of erotische content sturen: als je iemand op een duidelijk beledigende manier of zonder aanleiding gevoelige media stuurt, vragen we je die content te verwijderen op grond van ons beleid ten aanzien van beledigend gedrag
 • Accounts die gericht zijn op het plaatsen van gevoelige media: je account kan permanent worden opgeschort als je voornaamste activiteit op Twitter het delen van gevoelige media is. 
   

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.
 

Gewelddadig seksueel geweld en nodeloos bloederig materiaal

 • Als je op Twitter media deelt waarin gewelddadig seksueel geweld of nodeloos bloederig materiaal in beeld wordt gebracht, vragen we je om deze content te verwijderen. 
 • Als je account gericht is op dit type content, wordt je account direct permanent opgeschort. 
   

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

 

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Erotische content die is gemaakt of gedeeld zonder de toestemming van de weergegeven personen, wordt gecontroleerd op grond van ons beleid ten aanzien van naaktheid zonder toestemming.

Dit artikel delen