Beleid inzake gevoelige media

Overzicht


Maart 2023

Je mag geen media plaatsen die uitgesproken zijn of gewelddadige of seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen delen in live-video's, omslagafbeeldingen van profielen, bannerafbeeldingen van Lijsten en omslagfoto's van Community's. Media met buitensporig bloederige content, seksueel geweld en/of aanranding, bestialiteit of necrofilie is ook niet toegestaan.

Mensen gebruiken X om te laten zien wat er in de wereld speelt. Daarbij gebruiken ze vaak afbeeldingen en video's als onderdeel van het gesprek. Soms kan deze media gevoelige onderwerpen afbeelden, waaronder uitgesproken content en seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen. We begrijpen dat sommige mensen niet blootgesteld willen worden aan gevoelige content. Daarom proberen we een goed evenwicht te vinden tussen toestaan dat mensen dit type media delen enerzijds en mensen helpen om te voorkomen dat ze deze media te zien krijgen anderzijds. 

Om deze reden mag je geen uitgesproken content of seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen opnemen in onderdelen met hoge zichtbaarheid op X zoals in live-video's, profiel- en omslagafbeeldingen, bannerafbeeldingen van Lijsten en omslagfoto's van Community's. Als je dergelijke content deelt op X, moet je je account als gevoelig markeren. Op die manier worden afbeeldingen en video's achter een interstitial (of waarschuwingsbericht) geplaatst, dat moet worden bevestigd voordat je media kan worden weergegeven. Met behulp van deze functie kunnen mensen voorkomen dat ze gevoelige media te zien krijgen of een weloverwogen beslissing nemen of ze die media wel of niet willen zien. We beperken ook specifieke gevoelige media, zoals seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen, voor kijkers die jonger zijn dan 18 jaar of kijkers die geen geboortedatum op hun profiel vermelden. Meer informatie over leeftijdsgebonden content vind je hier.

Op grond van dit beleid zijn er ook enkele typen content met gevoelige media die we helemaal niet toestaan, omdat geweld hierdoor als normaal kan worden beschouwd en het kwetsend kan zijn voor mensen die de content bekijken. 

We delen content met gevoelige media in de volgende categorieën in: 


Uitgesproken content

Onder uitgesproken content vallen alle media die dood, geweld, medische procedures of ernstig fysiek letsel in beeld brengen met schokkend details. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • gewelddadige misdaden of ongevallen; 
 • fysieke gevechten;
 • fysieke kindermishandeling;
 • lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, ontlasting, sperma, enzovoort;
 • ernstig fysiek letsel, zoals zichtbare wonden; en
 • ernstig verwonde of verminkte dieren. 
   

Let op: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor informatieve of educatieve content. 

Seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen

Onder seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen vallen alle met toestemming gemaakte en verspreide media die pornografisch zijn en/of mogelijk bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • volledige of gedeeltelijke naaktheid, waaronder close-ups van genitaliën, billen of borsten (met uitzondering van content gerelateerd aan borstvoeding);
 • het nadoen van een seksuele handeling; en
 • seks of andere seksuele handelingen van tekenfilmfiguren, hentai of anime waarbij mensen zijn betrokken, of afbeeldingen van dieren met mensachtige kenmerken.
   

Let op: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor artistieke, medische, gezondheidswetenschappelijke of educatieve content. 

Raadpleeg ons beleid inzake ongewenste naaktheidvoor content die is gemaakt of verspreid zonder de toestemming van personen in die content. 

Gewelddadig seksueel gedrag

Onder gewelddadig seksueel gedrag vallen alle media die echt of gesimuleerd geweld weergeven in combinatie met seksuele handelingen. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, of seksuele handelingen die plaatsvinden zonder toestemming van de deelnemers, inclusief gesimuleerd ontbreken van toestemming; en
 • seksueel getint geweld, waarbij een persoon fysiek letsel oploopt in een intieme sfeer en waarbij het niet direct duidelijk is of de betrokkenen toestemming hebben gegeven om deel te nemen.
   

Bestialiteit en necrofilie

Bestialiteit is elk medium dat seksuele handelingen tussen een mens en een dier afbeeldt. Necrofilie is elk medium dat seksuele handelingen afbeeldt tussen een levend mens en een menselijk lijk.

 

Nodeloos bloederig materiaal

Onder nodeloos bloederig materiaal vallen alle media met buitensporig schokkende of gruwelijke content die gerelateerd is aan de dood, geweld of ernstig fysiek letsel, of uitgesproken content die om sadistische redenen wordt gedeeld. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • verminkte of van ledematen ontdane personen;
 • verkoolde of verbrande menselijke stoffelijke resten;
 • uitstekende interne organen of botten; en
 • martelen of doden van dieren. 

Let op: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor religieuze offers, het bereiden of verwerken van voedsel, en jagen. 

Voor overleden personen, zie ons beleid inzake overleden personen..

 

Wat is een schending van dit beleid?


We streven ernaar de blootstelling aan gevoelige afbeeldingen en video's te beperken en het delen van mogelijk gevoelige mediatypen te voorkomen. Daarom is onze handhavingsaanpak afhankelijk van het type media dat is gedeeld en waar het is gedeeld. 
 

Uitgesproken content en seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen

 • Je mag mensen niet zonder aanleiding afbeeldingen of video's met uitgesproken content, seksueel getinte naaktheid en seksuele gedragingen sturen; en
 • je mag geen uitgesproken content of seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen opnemen in live-video's, omslagafbeeldingen van profielen, bannerafbeeldingen van Lijsten en omslagfoto's van Community's.
   

Gewelddadig seksueel gedrag, bestialiteit, necrofilie en nodeloos bloederig materiaal

We verbieden streng gewelddadig seksueel gedrag, bestialiteit en necrofilie om de normalisering van seksueel geweld en niet-consensueel geweld in verband met seksuele handelingen te voorkomen. We verbieden content met nodeloos bloederig materiaal omdat uit onderzoek is gebleken dat herhaalde blootstelling aan buitensporig uitgesproken content op internet negatieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van een persoon. Om die reden mag je op X geen afbeeldingen of video's delen waarin gewelddadig seksueel geweld of nodeloos bloederig materiaal wordt afgebeeld.

Let op: in een zeer beperkt aantal gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor media met nodeloos bloederig materiaal die betrekking hebben op gebeurtenissen met voldoende nieuwswaarde. 

 

Wat is geen schending van dit beleid?


Je kan in je posts uitgesproken content en consensueel geproduceerde content over seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen delen, mits je deze media als gevoelig markeert.

Als je media als gevoelig wil markeren, ga je naar je veiligheidsinstellingen en selecteer je de optie Media die je post markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn. Als je media niet als gevoelig markeert, doen wij dit mogelijk handmatig als je content ter beoordeling wordt gerapporteerd.  We kunnen ook de blootstelling aan posts met grafische inhoud, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag beperken.

 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren via onze speciale rapportagesystemen. 

 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?


In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer De post bevat een gevoelige foto of video.
 3. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wat je rapporteert.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer De post bevat een gevoelige foto of video.
 3. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wat je rapporteert.
   

Lijsten rapporteren:

 1. Ga naar de Lijst die je wil rapporteren.
 2. Klik of tik op het pictogram Meer.
 3. Selecteer Lijst rapporteren.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


Onze handhavingsmaatregelen zijn afhankelijk van het type media dat je hebt gedeeld en waar je dit hebt gedeeld. 
 

Uitgesproken content en seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag voor volwassenen

 • als je ze deelt in een live-video en omslagafbeeldingen van profielen - zullen we eisen dat je deze content verwijdert;
 • als je iemand benadert met ongevraagde grafische inhoud of seksueel getinte naaktheid en seksueel gedrag, eisen we dat je die verwijdert volgens ons beleid inzake misbruik;
 • we kunnen de blootstelling aan posts met grafische inhoud, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag beperken.

 

Gewelddadig seksueel gedrag, bestialiteit en necrofilie

 • het delen van media waar dan ook op X die gewelddadig seksueel gedrag, bestialiteit of necrofilie afbeelden is strikt verboden
 • de eerste keer dat je dit beleid schendt, zullen we eisen dat je deze content verwijdert. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, kan je account permanent worden opgeschort;
 • je account kan permanent worden geschorst als het merendeel van je activiteiten op X bestaat uit het delen van dit soort media.

 

Nodeloos bloederig materiaal

 • als je het deelt in een post, eisen we dat je deze content verwijdert
 • als je het deelt in live-video's en profielafbeeldingen: de eerste keer dat je dit beleid schendt, vragen we je de content te verwijderen. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort.
 • je account kan permanent worden geschorst als het merendeel van je activiteiten op X bestaat uit het delen van dit soort media.

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar maken.

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze benadering van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Seksuele content die is gemaakt of gedeeld zonder de toestemming van de weergegeven personen, wordt gecontroleerd op grond van ons beleid inzake naaktheid zonder toestemming.

Dit artikel delen