Twitter-mediabeleid

Twitter-regels: Twitter staat bepaalde vormen van content met schokkend geweld en/of erotische content toe in Tweets die zijn gemarkeerd als gevoelige media. Je mag deze content echter niet gebruiken in je profiel- of headerafbeelding. 

Twitter-regels: je mag geen hatelijke afbeeldingen of haatsymbolen gebruiken voor je profielafbeelding of header.

Basisprincipe

Twitter staat bepaalde vormen van content met schokkend geweld, erotische elementen of hatelijke afbeeldingen toe in Tweets die zijn gemarkeerd als gevoelige media. Je mag dit type content echter niet gebruiken in live video's of profiel- of headerafbeeldingen. 

We willen graag dat mensen zich vrij voelen om media te delen om uiting te geven aan hun creativiteit of individualiteit, of om te laten zien wat er gebeurt in de wereld. We nemen echter wel maatregelen wanneer grenzen worden overschreden vanwege wangedrag tegenover een persoon, groep of beschermde categorie.

Tot slot kunnen we je vragen om media met buitensporig schokkend geweld te verwijderen uit respect voor de overledene en zijn of haar familie, als we hiervoor een verzoek ontvangen van de familie of een gemachtigde vertegenwoordiger. Hier vind je meer informatie over hoe je dit soort verzoeken indient. 

Wanneer dit van toepassing is 

Schokkend geweld en erotische content

Onder schokkend geweld vallen alle bloederige media die te maken hebben met de dood, ernstige verwondingen, geweld of operatieprocedures. Hier volgt een aantal voorbeelden van schokkend geweld:

 • het moment waarop iemand sterft
 • gruwelijke misdaden of ongevallen
 • fysiek letsel, marteling, verloren lichaamsdelen of verminking

Onder erotische content vallen alle media die pornografisch zijn en/of mogelijk bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken. Hier volgt een aantal voorbeelden van erotische content:

 • volledige of gedeeltelijke naaktheid (waaronder close-ups van genitaliën, billen of borsten)
  • Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor artistieke, medische, gezondheidswetenschappelijke of educatieve content. Content waarin borstvoeding voorkomt, hoeft niet te worden gemarkeerd als gevoelig. 
 • het nadoen van een seksuele handeling
 • seks of seksuele handelingen (kan mensen, mensachtige dieren, tekenfilmfiguren of anime betreffen)

Als je media ziet waarvan je denkt dat ze in strijd met ons beleid zouden kunnen zijn, kan je de content rapporteren. Hier vind je meer informatie over het rapporteren van gevoelige media.


Hatelijke afbeeldingen

Onder hatelijke afbeeldingen vallen logo's, symbolen of afbeeldingen die als doel hebben om vijandigheid en kwaadwilligheid tegen andere mensen te promoten op basis van hun ras, religie, beperking, seksuele geaardheid of etnische achtergrond/nationaliteit.

Hier volgt een aantal voorbeelden van hatelijke afbeeldingen:

 • Symbolen die gekoppeld zijn aan haatgroepen (bijvoorbeeld de swastika van de Nazi's)
 • Afbeeldingen waarop anderen als minderwaardig worden afgebeeld of die zijn gefotoshopt om er haatsymbolen aan toe te voegen
 • Gefotoshopte verwijzingen naar een massamoord die gericht is op een beschermde categorie

Moet de content op mij gericht zijn voordat deze als een schending van de Twitter-regels wordt beschouwd?
Nee, we beoordelen meldingen van dergelijke content door zowel slachtoffers als getuigen.

Gevolgen

Wanneer erotische content, schokkend geweld of hatelijke afbeeldingen in Tweets verschijnen, kunnen we deze content achter een interstitial plaatsen, waarmee we kijkers ervan bewust maken dat ze gevoelige media te zien krijgen als ze doorklikken. Op deze manier kan Twitter mogelijk gevoelige content identificeren die andere gebruikers misschien niet willen zien. Hier vind je meer informatie over hoe je kan instellen of je gevoelige media te zien krijgt.

Als dit type content echter wordt weergegeven in live video's, headers of profielafbeeldingen, vormt dit een schending van ons mediabeleid. De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen door de betreffende persoon.

De eerste keer dat een persoon dit beleid schendt, moet hij of zij de betreffende afbeeldingen verwijderen en wordt hij of zij gevraagd om zijn of haar account te verifiëren. Herhaalde schendingen kunnen leiden tot permanent opschorting. Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

 

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.