Gevoelige media

Overzicht

 

Januari 2024

Je mag content plaatsen die valt onder onze definities van uitgesproken content, naakt voor volwassenen en seksueel gedrag met een inhoudswaarschuwing, maar je mag deze media niet delen in een live-video, of in je profielfoto of omslagfoto, Lijstbanner of omslagfoto van een Community. Media die nodeloos bloedvergieten, gewelddadig seksueel gedrag of bestialiteit en necrofilie afbeelden, zijn niet toegestaan.

Mensen gebruiken X om te laten zien wat er in de wereld speelt. Daarbij gebruiken ze vaak afbeeldingen en video's als onderdeel van het gesprek. Soms kunnen deze media gevoelige onderwerpen afbeelden, waaronder uitgesproken content, naakt voor volwassenen en seksueel gedrag. We begrijpen dat sommige mensen niet blootgesteld willen worden aan gevoelige content. Daarom proberen we een goed evenwicht te vinden tussen toestaan dat mensen dit soort media delen enerzijds en mensen helpen om te voorkomen dat ze deze media te zien krijgen anderzijds. 

Om deze reden mag je geen uitgesproken content, naakt voor volwassenen en seksueel gedrag opnemen in onderdelen met hoge zichtbaarheid op X, zoals in live-video's, je profiel- of omslagfoto, Lijstbanners of omslagfoto's van Community's. Als je dergelijke content deelt op X, moet je je media of account als gevoelig markeren. Op die manier worden afbeeldingen en video's achter een contentwaarschuwing geplaatst die moet worden bevestigd voordat je media kunnen worden weergegeven. Met behulp van deze functie kunnen mensen voorkomen dat ze gevoelige media te zien krijgen of een weloverwogen beslissing nemen of ze die media wel of niet willen zien. We beperken ook uitgesproken media, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag voor kijkers die jonger zijn dan 18 jaar of kijkers die geen geboortedatum op hun profiel hebben vermeld. Meer informatie over leeftijdsgebonden content vind je hier. Vanaf januari 2024 kan je waarschuwingen voor nieuwe media-content te zien krijgen bij posts die X heeft aangemerkt als uitgesproken (met gewelddadige of haatdragende beelden) of seksueel getint (met naakt voor volwassenen en seksueel gedrag). Wanneer deze nieuwe contentwaarschuwingen beschikbaar zijn voor gebruik, zorg er dan voor dat je je gevoelige media dienovereenkomstig blijft markeren.

Op grond van dit beleid zijn er ook enkele soorten gevoelige media die we helemaal niet toestaan, omdat geweld hierdoor als normaal kan worden beschouwd en het kwetsend kan zijn voor mensen die de content bekijken. 

We delen content met gevoelige media in de volgende categorieën in: 


Uitgesproken content

Onder uitgesproken content vallen alle media die dood, geweld, medische procedures of ernstig fysiek letsel in beeld brengen met schokkende details. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit soort content:

 • gewelddadige misdaden of ongevallen; 
 • fysieke gevechten;
 • fysieke kindermishandeling;
 • lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, ontlasting, sperma, enzovoort;
 • ernstig fysiek letsel, zoals zichtbare wonden; en
 • ernstig verwonde of verminkte dieren. 
   

Let op: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor informatieve of educatieve content. 

Naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag

Onder naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag vallen alle met toestemming gemaakte en verspreide media die pornografisch zijn en/of bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit soort content:

 • volledige of gedeeltelijke naaktheid, waaronder close-ups van genitaliën, billen of borsten (met uitzondering van content gerelateerd aan borstvoeding);
 • het nadoen van een seksuele handeling; en
 • seks of andere seksuele handelingen van tekenfilmfiguren, hentai of anime waarbij mensen zijn betrokken, of afbeeldingen van dieren met mensachtige kenmerken.
   

Let op: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor artistieke, medische, gezondheidswetenschappelijke of educatieve content. 

Raadpleeg ons beleid inzake ongewenste naaktheid voor content die is gemaakt of verspreid zonder de toestemming van personen in die content. 

Gewelddadig seksueel gedrag

Onder gewelddadig seksueel gedrag verstaan we alle media die echt of gesimuleerd geweld afbeelden in combinatie met seksuele handelingen. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit soort content:

 • verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, of seksuele handelingen die plaatsvinden zonder toestemming van de deelnemers, inclusief gesimuleerd ontbreken van toestemming; en
 • seksueel getint geweld, waarbij een persoon fysiek letsel oploopt in een intieme sfeer en waarbij het niet direct duidelijk is of de betrokkenen toestemming hebben gegeven om deel te nemen.
   

Bestialiteit en necrofilie

Onder bestialiteit vallen alle media waarin seksuele handelingen tussen een mens en een dier worden afgebeeld. Onder necrofilie vallen alle media waarin seksuele handelingen worden afgebeeld tussen een levend mens en een menselijk lijk.

 

Nodeloos bloedvergieten

Onder nodeloos bloedvergieten vallen alle media met buitensporig schokkende of gruwelijke content die gerelateerd is aan de dood, geweld of ernstig fysiek letsel, of uitgesproken content die om sadistische redenen wordt gedeeld. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit soort content:

 • verminkte of van ledematen ontdane personen;
 • verkoolde of verbrande menselijke stoffelijke resten;
 • uitstekende interne organen of botten; en
 • martelen of doden van dieren. 

 

Let op: er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor religieuze offers, het bereiden of verwerken van voedsel, en jagen. 

 

Voor overleden personen, zie ons beleid inzake overleden personen..

 

Wat is een schending van dit beleid?


We streven ernaar de blootstelling aan gevoelige afbeeldingen en video's te beperken en het delen van mogelijk gevoelige mediatypen te voorkomen. Daarom is onze handhavingsaanpak afhankelijk van het type media dat is gedeeld en waar het is gedeeld. 
 

Uitgesproken content, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag

 • Je mag mensen niet ongewenst met afbeeldingen of video's met uitgesproken content, naaktheid voor volwassen en seksuele gedrag confronteren; en
 • je mag geen uitgesproken content, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag opnemen in live-video's, je profiel- of omslagfoto, Lijstbanners en omslagfoto's van Community's.
   

Gewelddadig seksueel gedrag, bestialiteit, necrofilie en nodeloos bloedvergieten

We verbieden ten strengste het delen van content met gewelddadig seksueel gedrag, bestialiteit en necrofilie om de normalisering van seksueel geweld en niet-consensueel geweld in verband met seksuele handelingen te voorkomen. We verbieden content met nodeloos bloedvergieten omdat uit onderzoek is gebleken dat herhaalde blootstelling aan buitensporig uitgesproken content op internet negatieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van een persoon. 

Let op: in een zeer beperkt aantal gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor media met nodeloos bloedvergieten die betrekking hebben op gebeurtenissen met nieuwswaarde. 

 

Wat is geen schending van dit beleid?


Je kan in je posts uitgesproken content, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag delen, mits je deze media van een contentwaarschuwing voorziet.

Je kan je media-instellingen aanpassen als je van plan bent om deze content regelmatig te plaatsen, of eenmalige contentwaarschuwingen toevoegen aan afzonderlijke posts. Meer informatie vind je hier. Als je je media niet als gevoelig markeert, doen wij dit mogelijk handmatig als je content ter beoordeling wordt gerapporteerd.  We kunnen ook de blootstelling aan posts met grafische content, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag beperken.

 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren via onze speciale rapportagesystemen

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


Onze handhavingsmaatregelen zijn afhankelijk van het type media dat je hebt gedeeld en waar je dit hebt gedeeld. 
 

Uitgesproken content, naaktheid voor volwassenen en seksueel gedrag

 • Als je deze deelt in een live-video, of in je profiel- of omslagfoto, Lijstbanner of omslagfoto van een Community, vragen we je om deze content te verwijderen.

 • Als je iemand met deze content tot doelwit maakt, vragen we je om deze content te verwijderen volgens ons beleid inzake wangedrag en intimidatie.

 • We kunnen de weergave van posts met deze content beperken.

   

Gewelddadig seksueel gedrag, bestialiteit en necrofilie

 • Het delen van dit soort media is overal op X ten strengste verboden. Als je voor de eerste keer dit beleid schendt, vragen we je om deze content te verwijderen. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, kan je account permanent worden opgeschort.

 • Je account kan permanent worden opgeschort als het merendeel van je activiteiten op X bestaat uit het delen van dit soort media.

   

 Nodeloos bloedvergieten

 • Als je dit soort media deelt in een post, vragen we je om deze content te verwijderen.

 • Als je dit soort media deelt in een live-video, of in je profiel- of omslagfoto, Lijstbanner of omslagfoto van een Community, vragen we je om deze content te verwijderen als dit de eerste keer is dat je dit beleid schendt. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, kan je account permanent worden opgeschort.

 • Je account kan permanent worden opgeschort als het merendeel van je activiteiten op X bestaat uit het delen van dit soort media.

   

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar maken.


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze benadering van beleidsontwikkelingen en -handhaving.