Twitter-mediabeleid

Schokkend geweld en erotische content: Twitter staat bepaalde vormen van content met schokkend geweld en/of erotische content toe in Tweets die zijn gemarkeerd als gevoelige media. Je mag deze content echter niet gebruiken in live video, je profiel of headerafbeeldingen. Verder kan het zijn dat Twitter je opdraagt buitensporig schokkend geweld te verwijderen. Hier vind je meer informatie over wat wij beschouwen als schokkend geweld en erotische content en hoe je je media als gevoelig kan markeren

Media die afbeeldingen van overleden personen bevatten: we kunnen je vragen om media te verwijderen waarin de dood te zien is van een herkenbare persoon, als we hiertoe een verzoek ontvangen van de familie of een gemachtigde vertegenwoordiger. Meer informatie over hoe je dit soort verzoeken indient.

Intieme media: je mag geen intieme foto's of video's van een ander plaatsen of delen die zonder toestemming van de persoon in het materiaal zijn gemaakt of verspreid. Media waarin seksueel geweld of aanranding wordt afgebeeld, is ook niet toegestaan. Opmerking: in enkele gevallen kunnen hierop uitzonderingen van toepassing zijn als uit de context duidelijk blijkt dat de interactie met wederzijds goedvinden plaatsvindt. Meer informatie over intieme media op Twitter.

Basisprincipe

We willen mensen graag de mogelijkheid bieden om media te delen om uiting te geven aan hun creativiteit of individualiteit, of om te laten zien wat er gebeurt in de wereld. Daar staat tegenover dat we feedback hebben ontvangen van mensen die niet onbedoeld willen worden blootgesteld aan gevoelige media. Verder is uit onderzoek gebleken dat herhaalde blootstelling aan gewelddadige content op internet negatieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van een persoon.

Daarom plaatsen we media die erotische content, schokkend geweld of hatelijke afbeeldingen bevatten achter een interstitial (waarschuwingsbericht). Dit stelt ons in staat gebruikers te laten weten dat ze mogelijk gevoelige media te zien krijgen als ze doorklikken. Hierdoor kunnen gebruikers die dat niet willen zien een bewuste beslissing nemen. Je mag dit type content echter niet gebruiken in live video's, je profielafbeelding of je headerafbeelding. Hier vind je meer informatie over hoe je kan instellen of je gevoelige media te zien krijgt.  

Bovendien kunnen we je vragen om media met buitensporig schokkend geweld of media die de dood van een herkenbare persoon weergeven, te verwijderen als we hiervoor een verzoek ontvangen van de familie of een gemachtigde vertegenwoordiger. 

Ten slotte zijn media waarin seksueel geweld of aanranding wordt afgebeeld, ook niet toegestaan. Opmerking: in beperkte gevallen gelden mogelijk uitzonderingen als de context duidelijk aangeeft dat de interactie met wederzijdse instemming plaatsvindt (bijvoorbeeld seksueel geweld met instemming van beide partijen, gespeeld door acteurs in een tv-serie of film).

Meer informatie over het melden van gevoelige media.

Wanneer dit van toepassing is 

Schokkend geweld 
Onder schokkend geweld vallen alle media die de dood, geweld, chirurgische procedures of ernstig letsel in beeld brengen in schokkend detail. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • gruwelijke misdaden of ongevallen; 
 • vechtpartijen;
 • lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, ontlasting, sperma, enzovoort;
 • ernstig lichamelijk letsel, zoals zichtbare wonden, gebroken botten, enzovoort; en
 • ernstig verwonde of verminkte dieren.

Media met schokkend geweld zijn niet toegestaan in live video's, je profielafbeelding of headerafbeelding. In alle andere gevallen moet schokkend geweld worden gemarkeerd als gevoelige media. 

Nodeloos bloederig materiaal
Met nodeloos bloederig materiaal bedoelen we media met buitensporig schokkende of gruwelijke beelden van de dood, geweld of ernstig lichamelijk letsel. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • verminkte of van ledematen ontdane personen;
 • verkoolde of verbrande menselijke stoffelijke resten;
 • uitstekende interne organen of botten;
 • martelen of doden van dieren;
  • Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor religieuze offers, het bereiden of verwerken van voedsel, en jagen.

Buitensporig gruwelijke media worden verwijderd. Opmerking: in beperkte gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt als de media betrekking hebben op een gebeurtenis met voldoende nieuwswaarde. Voor het delen van dit type content met sadistische of anderszins beledigende intentie kan actie worden ondernomen op grond van ons beleid ten aanzien van verheerlijking van geweld

Moment van overlijden
Uit respect voor de overledene kunnen we je vragen om media te verwijderen waarin een herkenbare overleden persoon is te zien, als we hiertoe een verzoek ontvangen van familieleden of een gemachtigde vertegenwoordiger. Hiertoe behoren ook media waarin het moment in beeld wordt gebracht van, onmiddellijk voor, of na het overlijden van de persoon, waarbij de identiteit van de persoon duidelijk wordt gemaakt, hetzij door naamsvermelding, het gezicht of een ander specifiek identiteitskenmerk. Meer informatie over hoe je dit soort verzoeken indient.

Erotische content
Onder erotische content vallen alle media die pornografisch zijn of bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken. Hier volgt een aantal voorbeelden van dit type content:

 • volledige of gedeeltelijke naaktheid, waaronder close-ups van genitaliën, billen of borsten;
  • Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor artistieke, medische, gezondheidswetenschappelijke of educatieve content. Content waarin borstvoeding voorkomt, hoeft niet te worden gemarkeerd als gevoelig. 
 • het simuleren van een seksuele handeling; of
 • seks of andere seksuele handelingen van mensen, afbeeldingen van dieren met mensachtige kenmerken, tekenfilmfiguren, hentai of anime.

Media met erotische content zijn niet toegestaan in live video's, je profielafbeelding of headerafbeelding. In alle andere gevallen moet erotische content worden gemarkeerd als gevoelige media. Erotische content die is gemaakt of gedeeld zonder de toestemming van de weergegeven personen, of media waarin seksueel geweld of aanranding in beeld wordt gebracht, kunnen we verwijderen op grond van ons beleid ten aanzien van intieme media.

Moet de content op mij gericht zijn voordat deze als een schending van de Twitter-regels wordt beschouwd?

Nee, we beoordelen meldingen van dergelijke content door zowel slachtoffers als getuigen.

Gevolgen

We vragen gebruikers die media tweeten waarin schokkend geweld of erotische content is opgenomen om hun account door middel van de veiligheidspagina in hun accountinstellingen te markeren als een account waarop mogelijk gevoelige media worden gedeeld. Wanneer deze content ter beoordeling wordt gemeld aan ons team, plaatsen we handmatig een interstitial (waarschuwingsbericht).

Het opnemen van gevoelige media in live video's, header- of profielafbeeldingen, is een schending van ons mediabeleid. We dragen overtreders op om deze media van hun account te verwijderen en vragen hen mogelijk ook om hun contactgegevens te bevestigen, of leggen hen mogelijk een tijdelijke schorsing op voordat ze hun account weer kunnen gebruiken. Herhaalde schendingen kunnen leiden tot permanent opschorting van het account. Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven. Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.