Veri işleme ve yasal dayanaklarla ilgili özet

Aşağıdaki tabloda Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkelerinden alınan kişisel verileri işleme konusundaki genel amaçlarımızın listesi ve bu işlem için temel aldığımız birincil yasal dayanaklar bulunmaktadır. Bazı işleme etkinlikleri, söz konusu işleme eyleminin veya verilerin yeterli derecede farklı olması durumunda birden fazla satır için dikkate alınabilir.

Örneğin reklam gelirleri, hizmetlerimizi desteklememize ve geliştirmemize olanak tanır. Bu reklamı sunmak için bazı verilerinizi işleriz ve bunu yapmak için temel dayanak olarak meşru menfaatleri temel alırız. Ayrıca, reklamveren iş ortaklarımızdan aldığımız sizinle ilgili veriler doğrultusunda gördüğünüz reklamları daha fazla kişiselleştirme olanağı sunarız. Bu reklamları sunmak amacıyla verilerinizi işlemek için yasal dayanak olarak onayı temel alırız. 

Aldığımız veri türleri ve veri işleme etkinliklerimizle ilgili ek bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

İşleme amacıVeriBirincil yasal dayanak/dayanaklar

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hizmetlerimizi yönetmek:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, aşağıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Sözleşme gerekliliği

Kimlik doğrulama, spam ile mücadele, dolandırıcılığa karşı koruma, kalite ve kötüye kullanımı önleme dahil emniyet ve güvenlik özellikleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, aşağıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Sözleşme gerekliliği

Aşağıda belirtilen özellikleri sunmak üzere kullandığımız ilgi alanları, yaş ve cinsiyet gibi hesabınıza ilişkin çıkarımlar:

Bu çıkarımları Twitter verilerinizi ziyaret ederek istediğiniz zaman gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Meşru menfaatler

Sağladığınız veya Twitter'da topladığımız verileri temel alarak Twitter'da size gösterdiğimiz reklamlar

Yalnızca buradan toplanan bilgiyi temel alarak diğer web sitelerinde veya mobil uygulamalarda size gösterdiğimiz reklamlar

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Meşru menfaatler

Kişiselleştirilmiş reklamlar: Twitter'da sizden topladığımız bilgiler, diğer çevrimiçi etkinlikleriniz ve iş ortaklarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda Twitter'da ve Twitter dışında size gösterdiğimiz reklamlar

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Onay

Çıkarımlara dayalı kimliğinize göre kişiselleştirme

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Onay

Bulunduğunuz yerleri temel alarak hizmetlerimizi kişiselleştirme

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Onay

Hukuki talepleri yerine getirme

Geçerli yasa, düzenleme, hukuki belgeler veya devlet kurumlarından gelen talep doğrultusunda.

Yasal yükümlülük

Verilerinizi belirli Twitter kurumsal iş ortaklarıyla paylaşma

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizin onayınızla işlediğimiz bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Onay

Verileri sizin yetkilendirdiğiniz üçüncü parti web istemcileri veya uygulamalarıyla paylaşma

Uygulama veya web istemcisi tarafından istenen izinlere bağlı olarak, aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Onay

Hizmet sağlayıcılarımızla veri paylaşma

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Hizmet sağlayıcının gerçekleştirmesi istenen işleme etkinlikleri için bu tabloda belirtilen temel dayanaklara (sözleşme gerekliliği, meşru menfaat, onay veya yasal yükümlülük) göre belirlenir.

Başkalarının hesabınızı e-posta adresiniz veya telefon numaranızla bulmasını sağlama

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizin onayınızla işlediğimiz bilgiler:

Onay

Twitter etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Meşru menfaatler

Twitter kurumsal ürünlerimiz ve üçüncü parti hizmetleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili aldığımız ek bilgiler:

Onay

Yukarıda açıklanan işleme etkinlikleri:

 • Hizmetlerimizi yönetme
 • Emniyet ve güvenlik
 • Çıkarımlar
 • Kişiselleştirilmiş reklamlar
 • Hizmet sağlayıcılarımızla veri paylaşma

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizin onayınızla işlediğimiz bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Onay

Yukarıda açıklanan işleme etkinlikleri:

 • Sağladığınız veya Twitter'da topladığımız verileri temel alarak Twitter'da size gösterdiğimiz reklamlar
 • Yalnızca buradan toplanan bilgiyi temel alarak diğer web sitelerinde veya mobil uygulamalarda size gösterdiğimiz reklamlar
 • Çıkarımlara dayalı kimliğinize göre kişiselleştirme
 • Bulunduğunuz yerleri temel alarak hizmetlerimizi kişiselleştirme
 • Twitter etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizin onayınızla işlediğimiz bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Onay

Web'de Twitter içeriğini gördüğünüz yerlere dayalı olarak hizmetlerimizde ek kişiselleştirme yapma

Ayrıca, yukarıda açıklanan işleme etkinlikleri:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere sizin onayınızla işlediğimiz bilgiler:

Bu veriler temel alınarak, yukarıda açıklandığı şekilde, sizinle ilgili çıkarımlar.

Onay

* Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkelerinde bulunduğunu düşündüğümüz tarayıcılardan Web için Twitter verileri toplamıyoruz.

Çerezleri Çerez Kullanımı'nda açıklandığı şekilde ve 95/46/EC sayılı Yönerge gereğince onayınızı alarak ayarlıyor ve kullanıyoruz.

Meşru menfaatler analizi özeti: Hesabınızla ilgili çıkarımlar

Twitter, Twitter'ı ve platformdaki içeriği kullanan kişiler hakkında çıkarımlar yapmak için kişilerin sağladığı bilgileri ve aldığı verileri (Twitter'ın gizlilik politikasında açıklandığı şekilde) kullanır. Bunlar, kişinin ilgisini çekebilecek konular, kaç yaşında olduğu, hangi dilleri konuştuğu ve bir hesabın içeriğinin platformdaki diğer hesaplar için ilgi alanı olup olmayacağı gibi çıkarımları içerir. Çıkarımlar, Twitter'ın daha iyi hizmetler sunmasına ve Twitter'da reklamlar dahil gösterilen içeriğin kişiselleştirilmesine yardımcı olur.

Bu çıkarımların olmaması durumunda insanlar ilgilerini çeken içerikleri bulmakta zorluk yaşar, Twitter'ın platformu herkes için güvenli ve keyif verici olacak şekilde sürdürmesi daha zor olur, Twitter'daki reklam görenlerin ilgisini daha az çeker ve reklam Twitter'ın kurumsal müşterileri için daha az değerli olurdu.

Hizmetlerimizi kullanan kişilerin haklarını korumak amacıyla, bir kişi Twitter'ın kendisi hakkında çıkarımda bulunduğu bilgileri gözden geçirmek ve değiştirmek istediğinde, Twitter verileriniz hizmetini kullanarak bunu yapabilir. Bu hizmet hem Twitter hesabı olan hem de bir hesabı bulunmayan veya Twitter oturumunu kapatmış kişiler tarafından kullanılabilir. 

Meşru menfaatler analizi özeti: Sağladığınız verileri veya Twitter'da topladığımız verileri temel alarak Twitter'da veya diğer web siteleri veya mobil uygulamalarda toplanan verileri temel alarak buralarda gösterdiğimiz reklam

Twitter, kişilerin platformda gördüğü reklamların kalitesini artırmak amacıyla kişilerin sağladığı bilgileri ve kişilerin Twitter'ı kullandığı sırasında aldığı verileri (Twitter'ın Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde) kullanır.  Twitter diğer uygulamalarda veya web sitelerinde reklam gösterirken, kullanıcıların gördüğü reklamların kalitesini artırmak için bu uygulamadan veya web sitesinden aldığı bilgileri kullanır.

Bu, Twitter'a kişilere ilgi alanlarına yönelik daha iyi bir ürün deneyimi sunma, kişilerin en ilgi çekici ve anlamlı bulacağı içerikleri sağlama ve hizmetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla gelir getiren daha değerli reklam teklifleri sunma olanağı tanır.  Bu işlemin gerçekleştirilmemesi durumunda, Twitter’ın reklamları görenlerin ilgisini daha az çekecek ve reklamlar Twitter'ın kurumsal müşterileri için daha az değerli olacaktır.

Hizmetlerimizi kullanan kişilerin haklarını korumak amacıyla Twitter kişilere Twitter'da gördükleri reklamlar üzerinde gerçekleştirebilecekleri çeşitli denetimler sunar.  Kişiler reklamlarını görmek istemedikleri belirli reklamverenleri engelleyebilir veya sessize alabilir, kötü veya saldırgan reklamları bildirebilir ve hoşlanmadıkları reklamları işaretleyebilir.  Ayrıca, Twitter'daki her reklamda kişiye reklamın neden kendisine gösterildiğini açıklayan (çıkarımda bulunulan yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi) açılır bir “Neden bu reklamı görüyorum?” seçeneği bulunur.  Kişi, Twitter verileriniz bölümüne giderek bu bilgileri gelecekte göreceği reklamları etkileyecek şekilde değiştirebilir. Bu hizmet hem Twitter hesabı olan hem de bir hesabı bulunmayan veya Twitter oturumunu kapatmış kişiler tarafından kullanılabilir.

Meşru menfaatler analizi özeti: Twitter etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler 

Twitter kayıtlı kullanıcılara Twitter etkinlikleri, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler göndermek için kişilerin sağladığı bilgileri ve aldığı verileri (Twitter'ın gizlilik politikasında açıklandığı şekilde) kullanır.  Bu, Twitter'ın kişiye yönlendirilen Tweetler veya Direkt Mesajlar, kişinin yazdığı içerikle ilgili istatistikler veya yeni ürün özellikleri gibi kişiler tarafından değerli veya yararlı bulunabilecek bilgiler sunmasını sağlar.

Bu bildirimlerin olmaması durumunda kişilerin Twitter'da kendileriyle ilgili içeriği öğrenmeleri daha zor olur, kişiler Twitter'daki içerikleri hakkında daha az geri bildirim alır ve Twitter'da diğerleriyle yapabilecekleri sohbetleri kaçırabilirlerdi.

Hizmetlerimizi kullanan kişilerin haklarını korumak amacıyla, hizmetle ilgili olmayan e-posta bildirimlerimizin hepsinde kişilerin bu tür bildirimlerin bazılarını veya tümünü almamayı tercih edebilecekleri bir bağlantı bulunur.  Ayrıca, kişiler istedikleri zaman Twitter.com'da veya mobil uygulamalarımızda oturum açarak tercihlerini güncelleyebilirler.  Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkelerindeki kullanıcılar için, kişilerin e-posta adreslerinin ilk kez alındığı kayıt işlemi sırasında da bu denetim sunulmaktadır.

 

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.