goglobalwithtwitterbanner

Veri işleme ile ilgili ek bilgiler

Bu belge; topladığımız veri türleri, bu verileri nereden aldığımız ve bunları nasıl işleyip paylaştığımız hakkında el bilgi sunmak üzere Twitter Gizlilik Politikası'na ek olarak hazırlanmıştır.

Veri işleme ile ilgili özet

Aşağıdaki tabloda kişisel verileri işlememizin genel amaçlarından oluşan bir liste bulunmaktadır. Aşağıdaki tablonun üçüncü sütununda Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan elde edilen verilere ilişkin olarak bu işlem için esas kabul ettiğimiz birincil yasal dayanaklar yer almaktadır. 

Bazı veri işleme etkinlikleri, söz konusu işlemin veya verilerin yeterli ölçüde farklı olması durumunda birden fazla satır için dikkate alınabilir. Örneğin reklam gelirleri, hizmetlerimizi desteklememizi ve geliştirmemizi sağlar. Bu reklamı sunmak için bazı verilerinizi işler ve Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ile Birleşik Krallık'tan alınan verilere ilişkin olarak bunu yapmak için yasal dayanak olarak meşru menfaatleri esas alırız. Ayrıca, size reklamveren iş ortaklarımızdan aldığımız, sizinle ilgili verilere bağlı olarak gördüğünüz reklamları daha fazla kişiselleştirme olanağı sunarız. Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız bu reklamları sunmak için verilerinizi işlemeye yönelik yasal dayanak olarak muvafakati esas alırız.

Verilerin işlenme amacıVerilerAB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hizmetlerimizi yürütmek:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Sözleşme gerekliliği

Kimlik doğrulama, spam ile mücadele, dolandırıcılığa karşı koruma, kalite ve kötüye kullanımı önleme dahil emniyet ve güvenlik özellikleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Sözleşme gerekliliği

Aşağıda belirtilen özellikleri sunmak üzere kullandığımız ilgi alanları, yaş ve cinsiyet gibi hesabınıza ilişkin çıkarımlar:

Twitter verilerinizi ziyaret ederek bu çıkarımları dilediğiniz zaman gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Meşru menfaatler

Sağladığınız veya Twitter'da topladığımız verileri temel alarak Twitter'da size gösterdiğimiz reklamlar

Yalnızca buradan toplanan bilgileri temel alarak diğer web sitelerinde veya mobil uygulamalarda size gösterdiğimiz reklamlar

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Meşru menfaatler

Size gösterdiğimiz reklamların etkililiğini ölçme

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

 

Meşru menfaatler

Kişiselleştirilmiş reklamlar: Twitter'da sizden topladığımız bilgiler, diğer çevrimiçi etkinlikleriniz ve iş ortaklarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda Twitter'da ve Twitter dışında size gösterdiğimiz reklamlar

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Muvafakat

Çıkarımlara dayalı kimliğinize göre kişiselleştirme

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Muvafakat

Bulunduğunuz yerlere bağlı olarak hizmetlerimizi kişiselleştirme

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Muvafakat

Yasal talepleri yerine getirme

İlgili yasa, düzenleme, yasal işlemler veya devlet kurumlarından gelen talep doğrultusunda.

Yasal yükümlülük

İş ortaklarıyla ek bilgi paylaşımı

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Size ait olduğu çıkarımında bulunduğumuz cihazlar

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Muvafakat


Meşru Menfaatler (yalnızca Twitter'da hesap açmadan önce toplanan bazı Kayıt Günlüğü verilerine yönelik)

Verileri sizin yetkilendirdiğiniz üçüncü taraf web istemcileri veya uygulamaları ile paylaşma

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, uygulama veya web istemcisi tarafından talep edilen izinlere bağlı olarak bizimle paylaştığınız bilgiler:

Muvafakat

Hizmet sağlayıcılarımızla veri paylaşma

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Hizmet sağlayıcının gerçekleştirmesi istenen veri işleme etkinlikleri için bu tabloda belirtilen temel dayanaklara (sözleşme gerekliliği, meşru menfaat, muvafakat veya yasal yükümlülük) göre belirlenir.

Başkalarının hesabınızı e-posta adresiniz veya telefon numaranızla bulmasını sağlama

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sizin muvafakatinizle işlediğimiz bilgiler:

Muvafakat

Twitter etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetlerle ilgili olmayan bildirimler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Meşru menfaatler

Twitter kurumsal ürünlerimiz ve üçüncü taraf hizmetleri hakkında hizmetlerle ilgili olmayan bildirimler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

Muvafakat

Yukarıda açıklanan veri işleme etkinlikleri:

 • Hizmetlerimizi yürütme
 • Emniyet ve güvenlik
 • Çıkarımlar
 • Kişiselleştirilmiş reklamlar
 • Size gösterdiğimiz reklamların etkililiğini ölçme
 • Hizmet sağlayıcılarımızla veri paylaşma

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sizin muvafakatinizle işlediğimiz bilgiler:

Web için Twitter verileri*

Size ait olduğu çıkarımında bulunduğumuz cihazlar

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Muvafakat

Yukarıda açıklanan veri işleme etkinlikleri:

 • Sağladığınız veya Twitter'da topladığımız verilere bağlı olarak Twitter'da size gösterdiğimiz reklamlar

 • Yalnızca buradan toplanan bilgilere bağlı olarak diğer web sitelerinde veya mobil uygulamalarda size gösterdiğimiz reklamlar

 • Çıkarımlara bağlı olarak kimliğinize göre kişiselleştirme

 • Bulunduğunuz yerlere bağlı olarak hizmetlerimizi kişiselleştirme

Twitter etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sizin muvafakatinizle işlediğimiz bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Muvafakat

Web'de Twitter içeriğini gördüğünüz yerlere dayalı olarak hizmetlerimizde ek kişiselleştirme yapma

Ayrıca, yukarıda açıklanan veri işleme etkinlikleri:

Twitter etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Hesap denetimleri

Web için Twitter verileri*

Size ait olduğu çıkarımında bulunduğumuz cihazlar

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

Muvafakat

* Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunduğunu düşündüğümüz tarayıcılardan web için Twitter verilerini toplamıyoruz.

Çerez ve benzer teknolojilerin kullanılması başlıklı makalede açıklandığı şekilde ve Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız 95/46/EC sayılı Direktif kapsamında verdiğiniz şekilde sizin muvafakatinizle çerezleri ayarlıyor ve kullanıyoruz.

❖Ayrıca Twitter, veri işlemcisi olarak hareket etmeyen reklamverenlerin kendi reklamlarını ölçmelerini sağlamak üzere herkese açık olmayan kişisel bilgileri bu reklamverenlerle de paylaşmaktadır. Twitter, yukarıda açıklandığı şekilde bu iş ortaklıklarını muvafakate bağlı veri işleme olarak kabul etmektedir. Böyle durumlarda Twitter ve veri işlemcilerinin Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden Twitter müşterilerinin herkese açık olmayan kişisel bilgilerini veri işlemcisi olmayan kişilerle paylaşabilmesi için bu müşterilerin “İş ortaklarıyla ek bilgi paylaşımına izin ver” ayarını etkinleştirmeleri gerekir.

 

Meşru menfaatler analiz özeti: Hesabınızla ilgili çıkarımlar

Twitter, Twitter'ı ve platformdaki içeriği kullanan kişiler hakkında çıkarımlar yapmak için bu kişilerin sağladığı bilgileri ve aldığı verileri (Twitter'ın Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanır. Bunlar arasında söz konusu kullanıcıların ilgisini çekebilecek konular, kaç yaşında oldukları, hangi dilleri konuştukları ve bir hesabın içeriğinin platformdaki diğer hesaplar için ilgi alanı olup olmayacağı gibi çıkarımlar bulunur. Çıkarımlar, Twitter'ın daha iyi hizmetler sunmasına ve Twitter'da reklamlar dahil gösterilen içeriğin kişiselleştirilmesine yardımcı olur.

Bu çıkarımlar olmasaydı kullanıcılar ilgilerini çeken içerikleri bulmakta zorluk yaşar, Twitter'ın platformu herkes için güvenli ve keyif verici olacak şekilde sürdürmesi daha zor olur, Twitter'daki reklamlar görenlerin ilgisini daha az çeker ve reklamlar Twitter'ın kurumsal müşterileri için daha az değerli olurdu.

Hizmetlerimizi kullanan kişilerin haklarını korumak istediğimizden, Twitter'ın hakkınızda çıkarımda bulunduğu bilgileri gözden geçirmek ve değiştirmek istediğinizde Twitter verileriniz hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmet, hem Twitter hesabı olan hem de bir hesabı bulunmayan veya Twitter'dan çıkış yapan kişiler tarafından kullanılabilir. 

Meşru menfaatler analizi özeti: Sağladığınız verileri veya Twitter'da topladığımız verileri temel alarak Twitter'da ya da diğer web siteleri veya mobil uygulamalarda toplanan verilere göre bu mecralarda gösterdiğimiz reklamlar

Kullanıcıların platformda gördükleri reklamların kalitesini artırmak için Twitter, kullanıcıların sağladığı bilgileri ve Twitter'ı kullanırken onlardan aldığı verileri (Twitter'ın Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanır. Twitter diğer uygulamalarda veya web sitelerinde reklam gösterdiğinde kullanıcıların gördüğü reklamların kalitesini artırmak için ilgili uygulama veya web sitesinden aldığı bilgileri kullanır.

Böylece Twitter, kullanıcılara ilgi alanlarına daha uygun, daha iyi bir ürün deneyimi ve onların en anlamlı ve alakalı gördükleri içeriği sunmanın yanı sıra kendi hizmetlerini destekleyip iyileştirecek geliri oluşturan, daha değerli reklam teklifleri sunabilir. Bu işlemler olmasaydı Twitter'ın reklamları, bunları gören kullanıcılar için daha zorlayıcı ve Twitter'ın kurumsal müşterileri için de daha az değerli olurdu.

Twitter, hizmetlerini kullanan kişilerin haklarını korumak için kullanıcılara Twitter'da gördükleri reklamlar üzerinde çok çeşitli kontrol olanakları sunar.  Kullanıcılar, bazı reklamverenlerden gelen reklamları görmek, kötü veya saldırgan içerikli reklamları bildirmek ve beğenmedikleri reklamları işaretlemek istemiyorlarsa bu reklamverenleri engelleyebilir ya da sessize alabilirler. Ayrıca, kullanıcıların çıkarımda bulunulan yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi bir reklamın onlara gösterilme gerekçesini görmelerini sağlamak için Twitter'daki her reklamda "Neden bu reklamı görüyorum?" açılır menüsü seçeneği bulunur. Daha sonra kullanıcılar, gelecekte görecekleri reklamlarda uygulanmak üzere Twitter verileriniz bölümünden bu bilgileri değiştirebilirler. Bu hizmet, hem Twitter hesabı olan hem de bir hesabı bulunmayan veya Twitter'dan çıkış yapan kişiler tarafından kullanılabilir.

Meşru menfaatler analiz özeti: Size gösterdiğimiz reklamların etkililiğini ölçme

Twitter, kullanıcıların sağladığı bilgileri ve aldığı verileri (Twitter'ın Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanıcılara gösterdiği reklamların etkililiğini ölçmek için kullanır. 

Böylece Twitter, reklamverenlere Twitter üzerinden satın aldıkları reklamların performansını daha iyi anlamaları için bir araç sunabilir. Bu reklam ölçüm teklifleri, reklamverenlerin ne tür reklamlar yayınlamaları, bu reklamları ne zaman yayınlamaları, hangi içerik türlerini dahil etmeleri ve hangi hedef kitlelere ulaşmaları gerektiği hakkında bilinçli kararlar almalarını sağladığından, Twitter'ın işinin kritik bir bileşenidir. Bu işlemler olmasaydı Twitter'ın reklamları, bunları gören kullanıcılar için daha zorlayıcı ve Twitter'ın kurumsal müşterileri için de daha az değerli olurdu.

Twitter, öncelikli olarak hizmetlerimizi kullananların haklarını güvence altına almak için reklamverenlere yönelik olarak Twitter reklam kampanyalarının temel performans göstergeleri hakkında rapor oluşturan veri işlemci iş ortaklıkları yoluyla reklam ölçüm hizmeti sunmaktadır. Bu veri işlemcileri; tek başına bir kişinin kimliğini tespit etmek için kullanılabilecek Twitter verilerini veri işlemcisi olarak hareket etmeyen üçüncü taraflarla paylaşmalarını yasaklayan kısıtlamalar da dahil olmak üzere Twitter'dan alınan verileri işlemelerine nasıl izin verildiğine ilişkin birtakım akdi kısıtlamalara tabidir. 

Ayrıca Twitter, veri işlemcisi olarak hareket etmeyen reklamverenlerin kendi reklamlarını ölçmelerini sağlamak üzere herkese açık olmayan kişisel bilgileri bu reklamverenlerle de paylaşmaktadır. Twitter, yukarıda açıklandığı şekilde bu iş ortaklıklarını muvafakate bağlı veri işleme olarak kabul etmektedir. Böyle durumlarda Twitter ve veri işlemcilerinin Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden Twitter müşterilerinin herkese açık olmayan kişisel bilgilerini veri işlemcisi olmayan kişilerle paylaşabilmesi için bu müşterilerin “İş ortaklarıyla ek bilgi paylaşımına izin ver” ayarını etkinleştirmeleri gerekir.

Meşru menfaatler analizi özeti: Twitter etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetlerle ilgili olmayan bildirimler 

Twitter hesap sahiplerine kendi Twitter etkinlikleri, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer Twitter ürün özellikleri hakkında hizmetlerle ilgili olmayan bildirimler göndermek için Twitter, kullanıcıların sağladıkları bilgileri ve aldığı verileri (Twitter'ın Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanır. Böylece Twitter; kendilerine gönderilen Tweetler veya Direkt Mesajlar, kullanıcıların yetki verdiği içerik ile ilgili istatistikler ve yeni ürün özellikleri gibi kullanıcıların değerli veya yararlı bulabilecekleri bilgileri sunabilir.

Bu bildirimler olmasaydı kullanıcılar Twitter'da onlara uygun olan içerikler hakkında bilgi edinmekte zorluk yaşar, Twitter'daki içerikleri hakkında daha az geri bildirim alır ve Twitter'da başkalarıyla sohbetleri muhtemelen kaçırırlardı.

Hizmetlerimizi kullananların haklarını korumak için hizmetler dışındaki her bir e-posta bildiriminde kullanıcının bu tür bildirimlerin tümünü veya herhangi birini devre dışı bırakmasına olanak tanıyan üyelikten ayrılma bağlantısı bulunur. Kullanıcı, twitter.com veya mobil uygulamalarımıza giriş yapmışken dilediği zaman tercihlerini benzer şekilde güncelleyebilir. Ayrıca Avrupa Birliği, bir EFTA Ülkesi ve Birleşik Krallık'ta ikamet eden kullanıcılar için de e-posta adreslerinin ilk kez alındığı kayıt işlemi sırasında da denetim olanağı sunulmaktadır.

İşlediğimiz kişisel verilerin kaynakları 

Aşağıdaki tabloda kişisel verileri alabileceğimiz kaynaklara ilişkin kategoriler açıklanmaktadır. 

 

Veri KategorisiVerilerKaynak/Kaynaklar

Çevrimiçi Etkinlik

(Web siteleri, uygulamalar veya reklamlara ilişkin bilgiler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla İnternet ve diğer elektronik ağ etkinliği bilgileri)

 

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi ve üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanız yoluyla) 

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir Tweette sizden bahsetmek veya size Direkt Mesaj göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla Twitter'daki diğer kişiler

 • Yerleşik zaman akışları veya Tweet butonları gibi Twitter içeriğini entegre eden üçüncü taraf hizmetleri

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Alt işlemcilerimiz gibi bizim adımıza hizmet sunan satıcılar

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları

Ödeme Bilgileri
 • Kredi veya banka kartı numarası

 • Kartın son kullanma tarihi

 • CVV kodu

 • Fatura adresi

 • Bizden reklam hizmeti satın alırsanız siz

Tanımlayıcılar

(Gerçek ad, diğer ad, posta adresi, telefon numaraları, benzersiz tanımlayıcılar (cihaz tanımlayıcısı, çerezler, mobil reklam tanımlayıcıları gibi), müşteri numarası, İnternet Protokolü adresi, e-posta adresi, hesap adı ve diğer benzer tanımlayıcılar)

 

Korumalı Sınıflandırmalar

(Yaş aralığı ve cinsiyet gibi bazı yasal olarak korumalı sınıflandırmaların özellikleri)

 • Twitter'da yayınladığınız bilgiler (Gizlilik Politikamızdaki Herkese Açık Bilgiler başlıklı bölüme bakın)

 • Aşağıda listelendiği şekilde hesabınız hakkındaki çıkarımlar

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanız yoluyla)

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir Tweette sizden bahsetmek veya size Direkt Mesaj göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla Twitter'daki diğer kişiler

 • Yerleşik zaman akışları veya Tweet butonları gibi Twitter içeriğini entegre eden üçüncü taraf hizmetleri

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Bizim adımıza hizmet sunan satıcılar

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları

Ticari Bilgiler

(Satın alınan, edinilen veya dikkate alınan ürün veya hizmet kayıtları ve diğer satın alma veya tüketim geçmişleri ya da eğilimleri)

 

Duyusal Bilgiler

(Ses, elektronik, görsel ve benzer bilgiler)

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla) 

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir Tweette sizden bahsetmek ya da size Direkt Mesaj veya korumalı Tweet göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla Twitter'daki diğer kişiler

Konum Verileri
 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla)

Çıkarımlar

(Hakkınızda tercihlerinizi, karakter özelliklerinizi, davranışlarınızı ve tutumlarınızı yansıtan bir profil oluşturmak için yapılan çıkarımlar)

 

 

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanız yoluyla)

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir Tweette sizden bahsetmek veya size Direkt Mesaj göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla Twitter'daki diğer kişiler

 • Yerleşik zaman akışları veya Tweet butonları gibi Twitter içeriğini entegre eden üçüncü taraf hizmetleri

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Bizim adımıza hizmet sunan satıcılar

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları

Kişisel verileri paylaşabileceğimiz üçüncü taraf kategorileri 

Aşağıdaki tabloda, listelenen veri kategorilerinden alınan bazı kişisel verileri paylaşabileceğimiz üçüncü taraflara ilişkin kategoriler açıklanmaktadır. Kişisel verileri paylaşma amaçlarımız da dahil olmak üzere bu verileri paylaşma şeklimiz hakkında bilgi edinmek için aşağıda bağlantısı verilen Gizlilik Politikamızın ilgili bölümlerine bakın. 

Veri Kategorisi

Paylaşabileceğimiz kişiler:

Çevrimiçi Etkinlik

Tanımlayıcılar

Korumalı Sınıflandırmalar

Ticari Bilgiler

Duyusal Bilgiler

Ödeme Bilgileri

Konum Verileri
Çıkarımlar

Bu makaleyi yer işaretlerine ekleyin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.