Overzicht van gegevensverwerking en wettelijke grondslagen

In de tabel hieronder zie je een lijst met algemene doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken uit de Europese Unie en EFTA-landen, en de primaire wettelijke grondslagen waarop we ons beroepen voor een dergelijke verwerking. Sommige verwerkingsactiviteiten kunnen in meerdere rijen worden genoemd als de verwerking of de betrokken gegevens voldoende van elkaar verschillen.

Met inkomsten uit advertenties kunnen we bijvoorbeeld onze services ondersteunen en verbeteren. Om deze advertenties aan te bieden, verwerken we enkele van je gegevens en beroepen we ons op gerechtvaardigde belangen als wettelijke grondslag. We bieden je ook de mogelijkheid om de advertenties die je te zien krijgt, verder te personaliseren op basis van gegevens die we van onze advertentiepartners over jou ontvangen. We baseren ons op toestemming als de wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens om je deze advertenties te kunnen tonen. 

Meer informatie over de soorten gegevens die we ontvangen en onze verwerkingsactiviteiten vind je in ons Privacybeleid.

Doel van verwerkingGegevensPrimaire wettelijke grondslag(en)

Uitvoeren van onze services, inclusief:

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Uitvoering van overeenkomst

Functies voor veiligheid en beveiliging, zoals verificatie, anti-spam, fraudebescherming, kwaliteit en preventie van misbruik

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Uitvoering van overeenkomst

Afgeleide gegevens over je account, zoals interesses, leeftijd en geslacht, die we gebruiken om je functies te bieden zoals:

Je kunt deze afgeleide gegevens altijd bekijken en aanpassen door een bezoek te brengen aan Je Twitter-gegevens.

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Gerechtvaardigde belangen

Advertenties die we je tonen op Twitter op basis van gegevens die je verstrekt, of die wij verzamelen op Twitter

Advertenties die we je tonen op andere websites of mobiele applicaties, en die alleen zijn gebaseerd op informatie die daar is verzameld

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Gerechtvaardigde belangen

Persoonlijke advertenties: advertenties die we op en buiten Twitter aan je tonen, op basis van informatie die we over jou verzamelen op Twitter, je andere online activiteiten en gegevens van onze partners.

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Toestemming

Personalisatie op basis van je afgeleide identiteit

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Toestemming

Personalisatie van onze services op basis van plaatsen die je hebt bezocht

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Toestemming

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Zoals vereist door toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoek van de overheid.

Wettelijke verplichting

Je gegevens delen met geselecteerde zakelijke partners van Twitter

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Toestemming

Gegevens delen met webclients of applicaties van derden aan wie je toestemming hebt gegeven

Informatie die je met ons deelt, afhankelijk van de toestemming waarom de applicatie of webclient vraagt, zoals:

Toestemming

Gegevens delen met onze serviceproviders

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Wordt bepaald door de wettelijke grondslagen zoals uiteengezet in deze tabel (uitvoering van overeenkomst, gerechtvaardigde belangen, toestemming of wettelijke verplichting) voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor de serviceprovider in de arm wordt genomen.

Anderen in staat stellen je account te vinden via je e-mailadres of telefoonnummer

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:

Toestemming

Niet-servicegerelateerde meldingen over je Twitter-activiteit, verwante content, privéberichten en andere Twitter-functies

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Gerechtvaardigde belangen

Niet-servicegerelateerde meldingen over je zakelijke Twitter-producten en services van derden

Informatie die je met ons deelt, zoals:

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

Toestemming

De hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten:

 • Uitvoeren van onze services
 • Veiligheid en beveiliging
 • Afgeleide gegevens
 • Persoonlijke advertenties
 • Gegevens delen met onze serviceproviders

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Toestemming

De hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten:

 • Advertenties die we je tonen op Twitter op basis van gegevens die je verstrekt, of die wij verzamelen op Twitter
 • Advertenties die we je tonen op andere websites of mobiele applicaties, en die alleen zijn gebaseerd op informatie die daar is verzameld
 • Personalisatie op basis van je afgeleide identiteit
 • Personalisatie van onze services op basis van plaatsen die je hebt bezocht
 • Niet-servicegerelateerde meldingen over je Twitter-activiteit, verwante content, privéberichten en andere Twitter-functies

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Toestemming

Aanvullende personalisatie op basis van waar je Twitter-content op het web ziet

Daarnaast de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten:

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Accountbeheer

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Toestemming

* We verzamelen geen gegevens van Twitter voor web van browsers waarvan we aannemen dat deze zich in de Europese Unie of in EFTA-landen bevinden.

We plaatsen en gebruiken cookies zoals beschreven in ons Cookiegebruik uitsluitend met uw toestemming zoals wordt voorgeschreven door Richtlijn 95/46/EG.

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: afgeleide gegevens over je account

Twitter gebruikt informatie die personen verstrekken en gegevens die Twitter ontvangt (zoals beschreven in het privacybeleid van Twitter) om informatie af te leiden over de mensen die Twitter en content op het platform gebruiken. Dit kunnen afgeleide gegevens zijn waarin mensen geïnteresseerd zijn, de leeftijd van een persoon, welke talen een persoon spreekt en of de content van een account interessant kan zijn voor anderen op het platform. Dit helpt Twitter betere services te bieden en de content te personaliseren die Twitter toont, inclusief advertenties.

Zonder deze afgeleide gegevens zouden mensen veel meer moeite moeten doen om interessante content te vinden, zou het voor Twitter veel lastiger zijn om het platform voor iedereen veilig en aangenaam te houden, zouden advertenties op Twitter minder aantrekkelijk zijn voor mensen en zouden ze minder waardevol zijn voor de zakelijke partners van Twitter.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, kan iedere persoon de informatie die Twitter over hem of haar heeft opgeslagen, bekijken en wijzigen via de pagina Je Twitter-gegevens. Deze service is beschikbaar voor personen met een Twitter-account en voor personen zonder account of die zijn uitgelogd bij Twitter. 

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: advertenties die we je op Twitter tonen op basis van gegevens die jij verstrekt of die wij verzamelen op Twitter of op andere websites of mobiele apps op basis van informatie die daar is verzameld

Twitter gebruikt informatie die personen verstrekken en die Twitter ontvangt tijdens het gebruik van Twitter door personen (zoals beschreven in het privacybeleid van Twitter) om de kwaliteit van de advertenties te verbeteren die personen op het platform te zien krijgen.  Wanneer Twitter advertenties in andere apps of websites toont, gebruikt Twitter informatie van die app of website om de kwaliteit van de advertenties te verbeteren die de gebruiker te zien krijgt.

Dit stelt Twitter in staat om personen een betere productervaring te geven die meer is afgestemd op hun interesses en de content die ze zelf het meest zinvol en relevant vinden, en om waardevollere advertenties aan te bieden die meer inkomsten genereren zodat Twitter de services kan ondersteunen en verbeteren.  Zonder deze verwerking zouden de advertenties van Twitter minder interessant zijn voor degenen die ze zien, en minder waardevol voor de zakelijke klanten van Twitter.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, biedt Twitter personen diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de advertenties die ze te zien krijgen op Twitter.  Personen kunnen bepaalde adverteerders blokkeren of negeren als ze advertenties van deze adverteerders niet willen zien. Ze kunnen slechte of aanstootgevende advertenties melden en advertenties markeren die ze niet leuk vinden.  Daarnaast is elke advertentie op Twitter voorzien van een vervolgkeuzelijst met de optie 'Waarom zie ik deze advertentie?', waarmee de persoon kan bekijken op basis waarvan de advertentie aan hem of haar werd getoond, zoals afgeleide leeftijd, afgeleid geslacht en afgeleide interesses.  De persoon kan deze gegevens wijzigen in Je Twitter-gegevens en zo invloed uitoefenen op de advertenties die hij of zij in de toekomst ziet. Deze service is beschikbaar voor personen met een Twitter-account en voor personen zonder account of die zijn uitgelogd bij Twitter.

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: niet-servicegerelateerde meldingen over je Twitter-activiteit, verwante content, privéberichten en andere Twitter-functies 

Twitter gebruikt informatie die personen verstrekken en die Twitter ontvangt (zoals beschreven in het privacybeleid van Twitter) om niet-servicegerelateerde meldingen te versturen naar geregistreerde gebruikers over hun Twitter-activiteit, verwante content, privéberichten en andere Twitter-functies.  Dit stelt Twitter in staat om informatie te leveren die personen mogelijk waardevol of nuttig vinden, zoals Tweets of privéberichten die zijn gericht aan de gebruiker, analyses van content waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven, en nieuwe productfuncties.

Zonder deze meldingen zou het voor mensen lastiger zijn om informatie te krijgen over content op Twitter die relevant is voor hen, zouden ze minder feedback ontvangen op hun content op Twitter en missen ze mogelijk iets van gesprekken met anderen op Twitter.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, bevat elke e-mailmelding die geen betrekking heeft op de services, een link waarmee de persoon zich kan afmelden voor al deze meldingen.  Een persoon kan ook als hij of zij is ingelogd bij Twitter.com of onze mobiele apps, op elk moment zijn of haar voorkeuren bijwerken.  Gebruikers in de Europese Unie en EFTA-landen hebben ook tijdens het registratieproces waarin het e-mailadres van de persoon de eerste keer wordt verzameld, controle over hun gegevens.

 

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.