Beledigende profielgegevens

X-regels: je mag je gebruikersnaam, weergavenaam of de bio van je profiel niet gebruiken voor beledigend gedrag, zoals doelbewust treiteren of het uiten van haatgevoelens tegenover een persoon, groep of beschermde groep mensen.
 

Basisprincipe 
 

We willen graag dat mensen hun individualiteit vrijelijk kunnen uitdrukken in hun profielnaam en -beschrijving, maar tegelijkertijd zijn we ons er ook van bewust dat accounts met beledigende profielgegevens meestal duiden op beledigende intenties en sterk samenhangen met beledigend gedrag. De hoge zichtbaarheid van profielnamen en -beschrijvingen houdt ook in dat mensen ongewild worden blootgesteld aan bedreigende of beledigende content, wanneer ze een profielpagina bezoeken.  
 

Wanneer dit van toepassing is 
 

We controleren accounts en nemen maatregelen tegen accounts die gericht zijn op een persoon of een (beschermde) groep mensen, die een van de onderstaande vormen van gedrag uiten in hun profielgegevens, zoals gebruikersnamen, weergavenamen of bio's van hun profiel:

  • Gewelddadige bedreigingen
  • Beledigingen, scheldwoorden, racistische of seksistische uitspraken
  • Beledigende content waarin iemand als minderwaardig wordt bestempeld
  • Content die angst inboezemt

Volgens dit beleid staan we geen beledigingen toe. We ondernemen echter ook stappen tegen deze accounts als we rapporten ontvangen over posts of privéberichten die ons andere beleid schenden. Bij het beoordelen van beledigend bedrag en het bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen, is context te allen tijde erg belangrijk.


Moet de content op mij gericht zijn voordat deze als een schending van de X-regels wordt beschouwd?

Nee, we beoordelen meldingen van dergelijke content door zowel slachtoffers als getuigen.
 

Gevolgen
 

Als de profielgegevens van een account een van de bovenstaande vormen van beledigend gedrag bevatten, schorten we het account op bij de eerste overtreding.  

Als een account een haatsymbool gebruikt in de profielgegevens, moet de accounthouder het symbool eerst verwijderen voordat hij of zij het account weer kan gebruiken. Bij herhaalde schendingen wordt het account permanent opgeschort. Raadpleeg ons mediabeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met hatelijke afbeeldingen en haatsymbolen.

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

 

Dit artikel delen