รายงานทวีต รายชื่อ หรือข้อความส่วนตัว

คุณสามารถรายงานทวีต รายชื่อ และข้อความส่วนตัวที่ละเมิด ข้อบังคับของทวิตเตอร์ หรือ ข้อตกลงการให้บริการ ของเรา ตัวอย่างของการละเมิดที่คุณรายงานได้คือ ทวีต รายชื่อ และข้อความส่วนตัวที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย สแปม การลอกเลียนแบบ (บุคคล) การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

การรายงานทวีต
 1. ไปที่ทวีตที่คุณต้องการรายงาน
 2. แตะไอคอน  ที่อยู่ด้านบนของทวีต
 3. เลือก รายงานทวีต
 4. ถ้าคุณเลือก ข้อความนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน เรายังอาจขอให้คุณเลือกทวีตเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น
 5. เราจะรวมข้อความของทวีตที่คุณรายงานไว้ในอีเมลติดตามของเราและการแจ้งเตือนของคุณ หากไม่ต้องการรับข้อมูลนี้ โปรดยกเลิกการเลือกที่กล่องถัดจาก ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานนี้สามารถแสดงทวีตเหล่านี้
 6. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: คุณสามารถรายงานทวีตจากบัญชีที่คุณบล็อค คุณยังสามารถรายงานทวีตจากบัญชีที่บล็อคคุณ แต่ทำได้เฉพาะทวีตที่พูดถึงคุณเท่านั้น สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรายงานบัญชี โปรดดูบทความ การรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

การรายงานรายชื่อ
 1. สามารถรายงานรายชื่อจากหน้ารายละเอียดของรายชื่อ หรือจากแท็บ การแจ้งเตือน

 2. ไปที่รายชื่อที่คุณต้องการรายงาน

 3. แตะไอคอน  ที่ด้านบนของรายชื่อ

 4. เลือก รายงานรายชื่อ

 5. ถ้าคุณเลือก เนื้อหานี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย หรือ เนื้อหาแสดงรูปภาพหรือวิดีโอที่ล่อแหลม เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน 

 6. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะส่งอีเมลยืนยันการได้รับรายงาน และให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น

การรายงานข้อความส่วนตัวแต่ละรายการ
สำหรับ IOS:
ขั้นตอนที่ 1

แตะบทสนทนาในข้อความส่วนตัวและค้นหาข้อความที่คุณต้องการรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

แตะข้อความค้างไว้ เลือก รายงานข้อความ จากเมนูป็อปอัพ

ขั้นตอนที่ 3

ถ้าคุณเลือก ข้อความนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน เราอาจขอให้คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการรายงานข้อความจากบทสนทนากลุ่ม

สำหรับ Android:
ขั้นตอนที่ 1

แตะบทสนทนาในข้อความส่วนตัวและค้นหาข้อความที่คุณต้องการรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

แตะข้อความค้างไว้ เลือก รายงานข้อความ จากเมนูป็อปอัพ

ขั้นตอนที่ 3

ถ้าคุณเลือก ข้อความนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน เราอาจขอให้คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการรายงานข้อความจากบทสนทนากลุ่ม 

สำหรับเดสก์ท็อป:
ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่บทสนทนาในข้อความส่วนตัวและค้นหาข้อความที่คุณต้องการแจ้ง

ขั้นตอนที่ 2

คลิกไอคอนข้อมูล  และคลิก รายงาน @ชื่อผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 3

ถ้าคุณเลือก ข้อความนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน เราอาจขอให้คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการรายงานข้อความจากบทสนทนากลุ่ม

การรายงานบทสนทนาในข้อความส่วนตัว
สำหรับ IOS:
ขั้นตอนที่ 1

ปัดซ้ายที่บทสนทนาในข้อความที่คุณต้องการแจ้งจากรายการของข้อความส่วนตัวในกล่องข้อความของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนรายงาน 

ขั้นตอนที่ 3

ถ้าคุณเลือก ข้อความนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน เราอาจขอให้คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการรายงานบทสนทนาจากข้อความกลุ่ม

สำหรับ Android:
ขั้นตอนที่ 1

แตะค้างที่บทสนทนาในข้อความที่คุณต้องการแจ้งจากรายการของข้อความส่วนตัวในกล่องข้อความของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

แตะ รายงานบทสนทนา

ขั้นตอนที่ 3

ถ้าคุณเลือก ข้อความนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน เราอาจขอให้คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการรายงานบทสนทนาทั้งหมดจากข้อความกลุ่ม

สำหรับเดสก์ท็อป:
ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่บทสนทนาในข้อความส่วนตัวที่คุณต้องการรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

คลิกไอคอนเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 3

เลือก รายงาน @ชื่อผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 4

ถ้าคุณเลือก ข้อความนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน เราอาจขอให้คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการรายงานบทสนทนาทั้งหมดจากข้อความกลุ่ม

 

หมายเหตุ: เมื่อคุณรายงานข้อความหรือบทสนทนา รายการดังกล่าวจะถูกลบออกจากกล่องข้อความของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันรายงานทวีต รายชื่อ หรือข้อความส่วนตัว

 

 • เนื้อหาเดิมของทวีตที่ได้รับรายงานจะถูกแทนที่ด้วยการแจ้งเตือนที่ระบุว่าคุณรายงานทวีตนี้แล้ว นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกเพื่อดูทวีตได้หากต้องการ 
 • การรายงานทวีตหรือรายชื่อจะไม่ส่งผลให้บัญชีถูกระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ข้อความและบทสนทนาที่ถูกรายงานจะหายไปจากกล่องข้อความของคุณและกู้คืนไม่ได้

 

ทำไมฉันจึงเห็นคำเตือน "เนื้อหาน่าสงสัย" ในข้อความส่วนตัวของฉัน

 

ทวิตเตอร์จะซ่อนข้อความที่น่าสงสัยหรือมี URL ที่น่าสงสัย (เช่น ข้อความที่เกี่ยวกับสแปม) คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อความนั้นไม่มีปัญหาหรือเป็นสแปม

 1. แตะที่ "เนื้อหาน่าสงสัย" ที่เตือนอยู่เพื่อดูข้อความ
 2. ถ้าข้อความดูเหมือนเป็นสแปม ให้แตะ นี่คือสแปม เพื่อรายงาน
 3. ถ้าข้อความไม่น่าสงสัย ให้แตะ ข้อความไม่มีปัญหา เพื่อเก็บไว้ในกล่องข้อความของคุณ

 

การรายงานบัญชีและการรายงานทวีตหรือรายชื่อแตกต่างกันอย่างไร

 

การรายงานทวีตหรือรายชื่อจะช่วยให้คุณระบุทวีตหรือรายชื่อที่คุณคิดว่าละเมิด ข้อบังคับของทวิตเตอร์ หรือ ข้อตกลงการให้บริการของเรา ถ้าบัญชีละเมิดนโยบายของทวิตเตอร์โดยไม่ได้โพสต์ทวีต รายชื่อ หรือข้อความส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น การติดตามบัญชีเป็นกลุ่มในจำนวนมาก) คุณควร รายงานว่าบัญชีเป็นสแปม

แบ่งปันบทความนี้