Beleid Abonnementen

Fijn dat je de tijd neemt om meer te weten te komen over het beleid van X inzake Abonnementen op X. Met behulp van Abonnementen kan je een extra niveau content, toegang en gesprekken bieden voor betalende Abonnees. 

Om ervoor te zorgen dat mensen en organisaties gratis en veilig kunnen deelnemen aan openbare gesprekken, hebben we een aantal beleidsregels opgesteld waar alle makers die Abonnementen gebruiken zich aan moeten houden, inclusief geschiktheidsvereisten en content- en gedragsvereisten. 

Let op: we verwachten te leren van onze bètalancering van Abonnementen en zullen dit beleid bijwerken op basis van opgedane ervaringen.

Bètageschiktheidsvereisten

Bètageschiktheidsvereisten voor makers van Abonnementen zijn hieronder gedefinieerd. Deze vereisten zijn ontwikkeld om te garanderen dat bètadeelnemers het uiterste uit deze functie kunnen halen, om de kans op gedrags- en contentgerelateerde schade voor gebruikers van X te kunnen verkleinen en om te kunnen zorgen voor steeds meer kennis over deze functie en het beleid in de toekomst. Vergeet niet dat voldoen aan deze vereisten niet garandeert dat je wordt geaccepteerd als maker van Abonnementen.

 • Je bent 18 jaar of ouder. 
 • Je hebt een volledig profiel met een accountnaam, bio en profiel- en omslagafbeelding.
 • Je hebt een geverifieerd e-mailadres. Je vindt meer informatie in het artikel Je e-mailadres verifiëren.
 • Je hebt je account beveiligd door tweestapsverificatie in te schakelen. Je vindt meer informatie in het artikel Tweestapsverificatie inschakelen.
 • Je hebt de gebruikersovereenkomst van X of de contentverdiennormen van X niet herhaaldelijk geschonden.
 • Je bent niet eerder verwijderd als adverteerder op X vanwege schending van ons advertentiebeleid of als uitgever op X voor schending van ons beleid voor merkveiligheid
 • In je profiel gebruik je niet de identiteit van iemand anders, een merk of een organisatie, en je gebruikt ook geen valse identiteit met als doel om anderen te misleiden.  Profielen waarin dieren of fictieve karakters worden gebruikt, komen niet in aanmerking, tenzij ze direct zijn gekoppeld aan je merk of organisatie. Parodie- en fanaccounts komen niet in aanmerking voor Abonnementen. 
 • Je account is geen aan de staat gelieerd media-account
 • Je hebt een account van X dat minstens 3 maanden actief is. 
 • Je hebt 10.000 of meer actieve volgers. 
 • Je heb in de afgelopen 30 dagen 25 posts geplaatst.

Abonnementen is momenteel alleen open voor makers in de Verenigde Staten. X verbiedt personen en entiteiten Abonnementen te gebruiken in strijd met toepasselijk recht, regelgeving en/of de makersvoorwaarden voor Abonnementen.

Gedrags- en contentvereisten

 • Je gedrag en content moeten voldoen aan de gebruikersovereenkomst van X, inclusief de regels van X. Naast andere vereisten uit de regels van X:
  • Je mag geen geld of interacties vragen in ruil voor content of gedrag die/dat (a) illegaal of (b) fysiek, mentaal, informatief of economisch schadelijk is voor jou, anderen of dieren. Met andere woorden, vragen om geld of interacties in ruil voor illegale of schadelijke content of gedrag is verboden. 
  • Fraude en misleiding zijn niet toegestaan. Misleid mensen niet om contacten met je aan te gaan of je ergens voor te compenseren. Hieronder valt ook het niet misleiden van mensen over welke mensen of entiteiten compensatie ontvangen in relatie tot je profiel.
  • Je mag alleen content te gelde maken die origineel en authentiek is, of anderszins content waarvoor je mag laten betalen. Als je content van derden deelt (bijvoorbeeld als achtergrondmuziek bij een video die je plaatst in Abonnementen), moet je daarvoor over de juiste wettelijke rechten beschikken. 
 • Je moet je houden aan de contentverdiennormen van X voor alle content van Abonnementen.
 • Je moet voldoen aan de makersvoorwaarden voor Abonnementen
 • Als je adverteert op X, moet je het advertentiebeleid van X volgen. (Let op: je mag content van Abonnementen niet promoten via X Ads.)
 • Als je deelneemt aan het Amplify Publisher-programma van X, moet je het beleid voor merkveiligheid van X volgen. (Let op: je mag content van Abonnementen niet te gelde maken via het X Amplify-programma.)


Handhavingsfilosofie

Alle makers van Abonnementen moeten voldoen aan de vereisten zoals beschreven op en waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Als je een van deze vereisten schendt, handelt op een manier die rechtstreeks in strijd is met het doel of de principes van X, of op een andere manier handelt waarvan wij vinden dat die mogelijk schadelijk is voor X of haar klanten, kunnen wij overgaan tot de handhavingsmaatregelen zoals hieronder uiteengezet.

 

Handhaving van de geschiktheidsvereisten

Als je niet voldoet aan de geschiktheidsvereisten, kan je geen maker van Abonnementen worden. Als je in eerste instantie bent geaccepteerd als maker van Abonnementen, maar X later vaststelt dat je niet aan de geschiktheidsvereisten voldoet, kunnen we ervoor zorgen dat je Abonnementen tijdelijk niet kan gebruiken. 

 

Handhaving van de gedrags- en contentvereisten

Afhankelijk van de context, ernst en geschiedenis van gewelddadig gedrag, kunnen we:

 • de versterking van je account via algoritmische aanbevelingen aan accounts die jou niet volgen beperken; 
 • jouw deelnamemogelijkheid als maker van Abonnementen pauzeren of voorgoed intrekken;
 • je toegang tot andere producten van X die het anderen mogelijk maken je financieel te ondersteunen pauzeren of permanent intrekken; 
 • je toegang tot X pauzeren of voorgoed intrekken. 
 • gewelddadige content verbergen in afwachting van de verwijdering ervan; 
 • gewelddadige content verwijderen, of jou opdragen dat te doen; 
   

Als je account is gehackt

Als we ontdekken dat je account mogelijk is gehackt, schakelen we de betaalfuncties tijdelijk uit tot totdat je account is hersteld.

Dit artikel delen