วิธีเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีต

หมายเหตุ: การเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้จะอนุญาตให้ทวิตเตอร์แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่คุณทวีตเป็นส่วนหนึ่งของทวีต

คุณสามารถเลือกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีตโดยใช้ทวิตเตอร์สำหรับ Android, ทวิตเตอร์สำหรับ iOS, X.com หรือแอพพลิเคชั่นมือถืออื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้บริบทตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมในทวีต คุณสามารถเพิ่มชื่อตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป เช่น SoMa, San Francisco" ในบางตำแหน่งที่ตั้ง คุณยังสามารถระบุชื่อธุรกิจ สถานที่สำคัญ หรือจุดสนใจที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ ในทวีตของคุณได้บนทวิตเตอร์สำหรับ iOS และทวิตเตอร์สำหรับ Android โดยสถานที่เหล่านี้มาจาก Foursquare และ Yelp

หากคุณใช้ทวิตเตอร์สำหรับ Android หรือทวิตเตอร์สำหรับ iOS ทวีตอาจมีตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงรวมอยู่ด้วย (เช่น พิกัด GPS จากที่ที่คุณทวีต) ซึ่งค้นหาได้ผ่าน API ของทวิตเตอร์ นอกเหนือจากชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

การทวีตพร้อมตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
หากต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีต
ขั้นตอนที่ 1

เมื่อ เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำ บนอุปกรณ์ ให้เขียนทวีตตามปกติ หากคุณยังไม่เคยเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีต คุณอาจเห็นข้อความที่ถามว่าคุณต้องการจะเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง  ในช่องเขียนทวีตเพื่อเปิดรายชื่อสถานที่ที่คุณเลือกได้

ขั้นตอนที่ 3

เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการจะเพิ่มลงในทวีต  

ขั้นตอนที่ 4

หากคุณแนบรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องในแอพลงในทวีต และแตะไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณ (ละติจูดและลองจิจูด) จะเชื่อมโยงกับทวีตและค้นหาได้ผ่าน API

ขั้นตอนที่ 5

สำหรับทวิตเตอร์สำหรับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้า ทวีตของคุณจะมีทั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกและตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของอุปกรณ์ (ซึ่งค้นหาได้ผ่าน API) เมื่อคุณทวีต 

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อคุณทวีตครั้งถัดไปโดยใช้แอพทวิตเตอร์บนอุปกรณ์เครื่องเดิม ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปจะปรากฏในทวีตโดยอัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ในทวิตเตอร์สำหรับ iOS เวอร์ชันก่อน 6.26 ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณจะถูกเพิ่มลงในทวีตโดยอัตโนมัติ (และค้นหาได้ผ่าน API) พร้อมกับตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป 

หากไม่ต้องการให้ตำแหน่งที่ตั้งปรากฏในทวีต
ขั้นตอนที่ 1

แตะไอคอนเขียนทวีต

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอน ตำแหน่งที่ตั้ง  เพื่อเปิดรายการดร็อปดาวน์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอนที่ 3

ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณจะถูกไฮไลต์ แตะ X ที่มุมบนซ้ายเพื่อลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งออกจากทวีต ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะไม่ปรากฏในทวีตครั้งต่อๆ ไปจนกว่าคุณจะเลือกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีตในภายหลัง

หากต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีต
ขั้นตอนที่ 1

เมื่อ เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำ บนอุปกรณ์ ให้เขียนทวีตตามปกติ หากคุณยังไม่เคยเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีต คุณอาจเห็นข้อความที่ถามว่าคุณต้องการจะเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง  ในช่องเขียนทวีตเพื่อเปิดรายชื่อสถานที่ที่คุณเลือกได้

ขั้นตอนที่ 3

เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการจะเพิ่มลงในทวีต  

ขั้นตอนที่ 4

หากคุณแนบรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องในแอพลงในทวีต และแตะไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณ (ละติจูดและลองจิจูด) จะเชื่อมโยงกับทวีตและค้นหาได้ผ่าน API

ขั้นตอนที่ 5

สำหรับทวิตเตอร์สำหรับ Android เวอร์ชันก่อนหน้า ทวีตของคุณจะมีทั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกและตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของอุปกรณ์ (ซึ่งค้นหาได้ผ่าน API) เมื่อคุณทวีต 

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อคุณทวีตครั้งถัดไปโดยใช้แอพทวิตเตอร์บนอุปกรณ์เครื่องเดิม ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปจะปรากฏในทวีตโดยอัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ในทวิตเตอร์สำหรับ Android เวอร์ชันก่อน 5.55 ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณจะถูกเพิ่มลงในทวีตโดยอัตโนมัติ (และค้นหาได้ผ่าน API) พร้อมกับตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป 

หากไม่ต้องการให้ตำแหน่งที่ตั้งปรากฏในทวีต
ขั้นตอนที่ 1

แตะไอคอนเขียนทวีต

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอน ตำแหน่งที่ตั้ง  เพื่อเปิดรายการดร็อปดาวน์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอนที่ 3

ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณจะถูกไฮไลต์ แตะ "X" ที่มุมบนซ้ายเพื่อลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งออกจากทวีต ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะไม่ปรากฏในทวีตครั้งต่อๆ ไปจนกว่าคุณจะเลือกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีตในภายหลัง

หากต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีต
ขั้นตอนที่ 1

ในเมนูนำทางด้านซ้าย เลือกไอคอน เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว จากนั้นไปที่ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3

ภายใต้ การแชร์ข้อมูลและกิจกรรมนอกทวิตเตอร์ ไปที่ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอนที่ 4

ไปที่ เพิ่มข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งลงในทวีตของคุณ

ขั้นตอนที่ 5

หากทำเครื่องหมายลงในช่องนี้ จะเป็นการเปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับทวีตของคุณ หากต้องการปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งของทวีต ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่อง

หากต้องการลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับทวีตของคุณ ให้คลิกหรือแตะข้อความสีแดงใต้ช่องและยืนยันว่าคุณต้องการจะดำเนินการต่อโดยเลือก ลบ

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าการลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบนทวิตเตอร์ไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลจะถูกลบออกจากสำเนาข้อมูลทั้งหมดในแอพพลิเคชั่นจากผู้พัฒนารายอื่นหรือในผลการค้นหาภายนอก นอกจากนี้ การตั้งค่านี้จะไม่ลบตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ผ่านข้อความส่วนตัว

ในบางพื้นที่ คุณสามารถเลือกที่จะระบุธุรกิจ สถานที่สำคัญ หรือจุดสนใจที่เฉพาะเจาะจงลงในทวีตของคุณได้ โดยสถานที่เหล่านี้มีที่มาจาก Foursquare และ Yelp หากคุณเชื่อว่ามีบางทวีตที่ไม่เหมาะสม โปรดรายงานทวีตดังกล่าวมายังทวิตเตอร์โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ ที่นี่

แบ่งปันบทความนี้