Dela och titta på videor på X

Dela videor på Twitter
Det finns fyra sätt att dela videor på Twitter:
Step 1

Spela in: Du kan spela in, redigera och dela videor från Twitter-appen (Twitter för iPhone eller Twitter för Android OS 4.1 och senare).

Step 2

Importera: Om du använder Twitter-appen för iPhone eller iPad kan du importera videor från din enhet.

Step 3

Ladda upp: Du kan ladda upp videor till twitter.com.

Step 4

Sänd live: Lär dig skapa en en livevideo direkt från Twitter-appen.

Spela in en video till en Tweet
Step 1

Om du vill dela en video just när något händer ska du trycka på kameraikonen  från menyn längst upp eller svepa åt vänster från tidslinjen.

Håll ned inspelningsknappen för att spela in en video.

Om du vill kan du lägga till en Tweet-text och en plats.

Tryck på Tweeta när du vill lägga upp inlägget eller tryck på Lägg till i tråd för att koppla den till din senaste Tweet. Tryck sedan på Lägg till för att dela den.

Step 2

Lägga till en video i en Tweet.
Du kan trycka på Tweet-ikonen  för att spela in eller ladda upp en video som du vill lägga till det du har skrivit.

Nedanför Tweet-rutan hittar du snabbvalsmöjligheter för att lägga till en ny video. Dina senaste videor från galleriet visas som miniatyrbilder för enkel åtkomst.

Tryck på kameriaikonen  för att spela in en video.

Du kan beskära videon genom att dra i endera sidan av fältet längst ned. Videor får vara högst 2 minuter och 20 sekunder.

Tryck på Beskär för att slutföra redigeringen. Du kan förhandsgranska videon genom att trycka på uppspelningsknappen innan du tweetar den, och du kan redigera videon mer innan du delar.

Tryck på Tweeta för att lägga upp den. 

 

Obs! Tryck på X på videons miniatyrbild om du vill ta bort videon innan du tweetar.

Step 1

Om du vill dela en video just när något händer ska du trycka på kameraikonen  från menyn längst upp eller svepa åt vänster från tidslinjen.

Håll ned inspelningsknappen för att spela in en video.

Om du vill kan du lägga till en Tweet-text och en plats.

Tryck på Tweeta när du vill lägga upp inlägget eller tryck på Lägg till i tråd för att koppla den till din senaste Tweet. Tryck sedan på Lägg till för att dela den.

Step 2

Lägga till en video i en Tweet.
Du kan trycka på Tweet-ikonen  för att spela in eller ladda upp en video som du vill lägga till det du har skrivit.

Nedanför Tweet-rutan hittar du snabbvalsmöjligheter för att lägga till en ny video. Dina senaste videor från galleriet visas som miniatyrbilder för enkel åtkomst.

Tryck på kameriaikonen  för att spela in en video.

Du kan beskära videon genom att dra i endera sidan av fältet längst ned. Videor får vara högst 2 minuter och 20 sekunder.

Tryck på Beskär för att slutföra redigeringen. Du kan förhandsgranska videon genom att trycka på uppspelningsknappen innan du tweetar den, och du kan redigera videon mer innan du delar.

Slutför genom att trycka på Tweeta

 

Obs! Tryck på X på videons miniatyrbild om du vill ta bort videon innan du tweetar.

Obs! Du kan även ändra autospelningsinställningarna från avsnittet Tillgänglighet i Inställningar och integritet.


Ladda upp och posta en video via webben
 

 1. Använd postrutan eller klicka på knappen posta
 2. Klicka på galleriknappen
 3. Välj en videofil som lagras på din dator och klicka på Öppna. En dialogruta visas om videon inte är i ett format som stöds. Den maximala filstorleken är 512 MB för postVideo, men du kan ladda upp en video som är längre än 2 minuter och 20 sekunder och beskära den innan du inkluderar videon i en post.
 4. Skriv klart meddelandet och klicka på posta för att dela din post och video. 


Titta på videor på X
 

Videor och GIF-filer spelas upp automatiskt på tidslinjen, i ögonblick, på fliken Utforska och överallt på X.
 

Hur hindrar jag videor från att spelas upp automatiskt?

Du kan stoppa videor från att spelas upp automatiskt på tidslinjen, i ögonblick och på fliken Utforska genom att ändra inställningen för automatisk videouppspelning. Dina inställningar för automatisk videouppspelning kan anpassas oberoende av varandra på X.com och i din X-app (du kan t.ex. ange att videor ska spelas upp automatiskt på din iOS-enhet men inte på webben).
 

Så här ändrar du autouppspelningsinställningen i appen X för iOS:

 1. Gå till Inställningar och integritet.
 2. Tryck på Dataanvändning i avsnittet Tillgänglighet, visning och språk.
 3. Tryck på Automatisk videouppspelning
 4. Du kan välja mellan följande alternativ: 

  I mobilnätet eller på Wi-Fi, Bara på Wi-Fi och Aldrig.
   

Så här ändrar du autouppspelningsinställningen i appen X för Android:

 1. Gå till Inställningar och integritet
 2. Tryck på Dataanvändning i Tillgänglighet, visning och språk.
 3. Tryck på Automatisk videouppspelning
 4. Du kan välja mellan följande alternativ: Mobildata och Wi-Fi, Endast Wi-Fi och Aldrig.
   

Så här ändrar du autouppspelningsinställningen på X.com:

 1. Klicka på Mer på huvudmenyn och välj sedan Inställningar och integritet.
 2. Klicka på Dataanvändning i Tillgänglighet, visning och språk.
 3. Klicka på Spela upp automatiskt och välj sedan I mobilnätet eller på Wi-Fi eller Aldrig.
 

Undertexter

Visa undertexter i en video:

Slå på undertextalternativet i enhetens tillgänglighetsinställningar. I iOS betecknas detta Undertexter. Detsamma gäller Android. 
 

Visa undertexter:
Stäng av enhetens ljud. Om du vill visa undertexter på webben ska du trycka på skjutreglaget CC på en video.

Obs! Inte alla videor har undertexter. I iOS och Android visas undertexter automatiskt om du tittar på videor från tidslinjen. Om du vill se undertexter i helskärmsläge måste du aktivera undertexter på systemnivå.

Tal till text genereras med Microsoft Azure Cognitive Services.


Titta på videor live på X
 

Du kan titta på videor live i ögonblick, fliken Utforska, trender eller posts från ett konto som sänder live.

Du kan även titta på liveprogram från X på Amazon Fire TV och Apple TV.  Användare av Xbox Android TV kan använda X genom att starta sin webbläsare och besöka X.com.

När du tittar på en livevideo eller repris kan du dela sändningen via post, direktmeddelande eller genom att kopiera länken. Du kan dela hela sändningen eller från en specifik punkt som du väljer.
 

Dela en livesämdning eller repris:

 1. Klicka eller tryck på delningsikonen  i livevideon eller reprisen i helskärmsläge
  1. Klicka eller tryck på Dela live (om sändningen pågår) eller Dela från början (i reprisläge) för att posta, skicka ett direktmeddelande eller kopiera länken till en komplett livevideo eller repris från början.
  2. Klicka eller tryck på Dela från … för att posta, skicka ett direktmeddelande eller kopiera länken till en livevideo eller repris från en viss punkt du väljer med väljningsfältet.

Du kan stöta på problem när du tittar på livevideor. Vi rekommenderar allmänt att du är ansluten till en god nätverksanslutning och/eller försöker med ett annat nätverk eller en annan webbläsare. Att stänga och åter öppna appen eller webbläsaren kan dessutom hjälpa. Använd för bästa möjliga resultat en uppdaterad app eller webbläsare. Om du fortsätter att ha problem vill vi att du talar om det för oss.

Hoppa framåt eller bakåt

När du tittar på en video kan du dubbeltrycka på skärmen och snabbt hoppa framåt eller bakåt.
 

Flytta runt i en video:

 1. Flytta framåt fem sekunder genom att dubbeltrycka på den yttre högra sidan av videoskärmen. 
 2. Flytta bakåt fem sekunder genom att dubbeltrycka på den yttre vänstra sidan av videoskärmen.

När du har dubbeltryckt för att hoppa kan du gå vidare i den riktningen med bara ett tryck.

För närvarande går det bara att hoppa framåt eller bakåt medan du tittar på videor i helskärmsläge.

Obs! Premiumströmning av liveinnehåll och widgeten för inbäddad livevideo kräver cookies från en annan X.com-domän som heter twimg.com. De åstadkommer två saker: de underlättar livevideotittande och levererar annonser. Om externa cookies är inaktiverade i webbläsaren fungerar det inte att se på livevideor och vi kan inte heller visa annonser för att betala för upplevelsen. Safari-användare kan använda premiumströmning av liveinnehåll eller widgeten för inbäddad livevideo utan att ändra sina webbläsarinställningar genom att klicka på Tillåt när de får en fråga. Detta gör att vi kan spara en cookie till twimg.com som hjälper oss att tillhandahållla livevideoupplevelsen och leverera annonser. Om du använder en annan webbläsare måste du läsa dess hjälp för att få information om hur du tillåter externa cookies.

Push-notiser om livevideor
Om det finns ett konto vars livevideor du inte vill missa, kan du välja att ta emot push-notiser när det börjar sända. Det är lätt att ställa in notiser direkt från kontots profilsida.
Step 1

Tryck på notisikonen  på kontots profil

Step 2

Välj Endast Tweets med livevideo i popup-meddelandet.

Step 3

Du kan stänga av push-notiser om livevideo genom att trycka på ikonen för en markerad notis  i kontoprofilen och välja Inga.

Om det finns ett konto vars livevideor du inte vill missa, kan du välja att ta emot push-notiser när det börjar sända. Det är lätt att ställa in notiser direkt från kontots profilsida.
Step 1

Tryck på notisikonen  på kontots profil

Step 2

Markera rutan invid Kontonotiser

Step 3

Välj Endast livevideo i popup-meddelandet.

Step 4

Du kan stänga av push-notiser om livevideo genom att trycka på ikonen för en markerad notis  i kontoprofilen och välja Inga.


Vanliga frågor
 

Mina Tweets är skyddade. Är även mina videor skyddade?

Om dina Tweets är skyddade kan bara dina följare se dina videor i dina Tweets. Observera att dina följare kan ladda ned eller i sin tur dela länkar till videor som du delar i skyddade Tweets. Länkar till videor som delas på Twitter är inte skyddade. Alla som har länken kommer att kunna se innehållet. Om du inte vill att någon ska se dina videor på Twitter föreslår vi att du raderar tweetsen med dessa videor.

Räknas videor in i teckenbegränsningen för en Tweet?

Nej, videor räknas inte in i teckenbegränsningen för en Tweet.

Spelas videor upp i slinga automatiskt på Twitter?

Alla videor som läggs upp på Twitter som är 60 sekunder eller kortare spelas automatiskt upp i slinga.

Går det att docka en video på Twitter?

Du kan docka en förinspelad video eller sändning från din Twitter för iOS- eller Twitter för Android-app. Med videodockning är det lätt att titta medan man fortsätter använda Twitter, t.ex. bläddra på tidslinjen eller skicka ett direktmeddelande. 

Docka och avdocka en video (iOS och Android):

 • Om du vill docka en video behöver du bara trycka på dockingsikonen längst upp till höger i en video i helskärmsläge. 
 • Du kan återgå till helskärmsvyn av den dockade videon genom att trycka på videon.
 • Du kan stänga en dockad video genom att dra den dockade videon mot kanten av skärmen med fingret tills den försvinner. Om du trycker på en annan video försvinner den vid tillfället dockade videon också. 

Vilka är begränsningarna i fråga om upplösningen och bildförhållandet för videor som går att lägga upp på webben?

 • Minsta upplösning: 32 × 32
 • Högsta upplösning: 1 920 ×  1 200 (och 1 200 × 1 900)
 • Bildförhållanden: Intervallet 1:2.39–2.39:1 (inklusive ändarna)
 • Högsta bildfrekvens: 40 bilder/s
 • Högsta bithastighet: 25 Mbit/s

Går det att tagga folk i en video?

Det går inte att tagga folk i en video, men det är möjligt att göra i bilder. Läs mer om fototaggning.

Hur raderar jag en video (efter att ha tweetat)?

Du kan radera en video på samma sätt som du raderar ett foto: genom att radera själva tweeten. 

Går det att skicka videor via direktmeddelande?

Ja, du kan skicka videor och GIF-bilder via direktmeddelanden

Dela denna artikel