Ochrana Postov a zrušenie ich ochrany

Pri registrácii na Xi sa môžete rozhodnúť, či majú byť vaše posty verejné alebo či chcete posty chrániť. Prečítajte si viac informácií o rozdieloch medzi verejnými a chránenými postmi.

Ochrana Tweetov
Krok 1

V hornej ponuke ťuknite na ikonu svojho profilu a potom na položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Súkromie a bezpečnosť.

Krok 3

V časti Publikum a označovanie presuňte jazdec vedľa položky Chráňte svoje Tweety a funkciu zapnite.

Krok 1

V hornej ponuke sa bude zobrazovať buď ikona navigačnej ponuky , alebo ikona vášho profilu. Ťuknite na ikonu, ktorá sa vám zobrazuje, a vyberte položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Súkromie a bezpečnosť.

Krok 3

V časti Publikum a označovanie začiarknite políčko vedľa položky Chráňte svoje Tweety.

Krok 1

Kliknite alebo ťuknite na ikonu Viac .

Krok 2

Prejdite na položku Nastavenia a súkromie.

Krok 3

Prejdite do časti Publikum a označovanie a začiarknite políčko vedľa položky Chráňte svoje Tweety.


Zrušenie ochrany postov
 

  • Ak chcete zrušiť ochranu postov, postupujte podľa pokynov uvedených vyššie: V prípade webu zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Chrániť moje posty. V prípade apiek X pre iOS a X pre Android presuňte jazdec alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Chráňte svoje posty.
  • Pred nastavením postov ako verejných nezabudnite skontrolovať nevybavené žiadosti o sledovanie. Nevybavené žiadosti sa neprijmú automaticky. Ak ich necháte nevybavené, tieto účty vás budú musieť znova začať sledovať.
  • Upozorňujeme, že po zrušení ochrany postov budú verejné aj tie posty, ktoré boli predtým chránené.

Zdieľajte tento článok