goglobalwithtwitterbanner

Retningslinjer for politimyndigheter

Hva er Twitter?

Twitter er et globalt informasjonsnettverk hvor brukerne kan publisere og dele ideer og informasjon i sanntid. Privatpersoner og organisasjoner sender meldinger gjennom nettstedet vårt, klientprogrammer (f.eks. Twitter for Android og Twitter for iOS), SMS eller ulike tredjepartsapplikasjoner.

Du finner mer informasjon på about.twitter.com. Du finner oppdatert informasjon om funksjonene i Twitter i hjelpesenteret.

Twitter leveres til innbyggere i USA av Twitter, Inc., som er et selskap med hovedkontor i San Francisco i California. For personer utenfor USA gjøres Twitter tilgjengelig gjennom Twitter International Company, som har hovedkontor i Dublin i Irland.

Hva slags kontoinformasjon har Twitter?

Det meste av kontoinformasjonen på Twitter er tilgjengelig for alle. En kontoprofil på Twitter inneholder et profilbilde, et toppbilde, et bakgrunnsbilde og statusoppdateringer – såkalte «Tweets». I tillegg kan kontoinnehaveren legge inn et sted (f.eks. Trondheim), en nettadresse (f.eks. twitter.com) og en kort beskrivelse av kontoen (biografi). Alt dette vises på brukerens offentlige profil. I personvernpolicyen finner du mer informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn fra og om brukerne.

Har Twitter tilgang til brukergenererte bilder eller videoer?

Twitter leverer vertstjenester for enkelte bildeopplastinger (f.eks. bilder på pic.twitter.com) samt profilbilder og toppbilder for Twitter-kontoer. Twitter er ikke den eneste leverandøren av bilder som kan vises på Twitter-plattformen. Du kan lese mer om publisering av bilder på Twitter.

Twitter leverer vertstjenester for enkelte videoopplastinger (f.eks. videoer på pic.twitter.com) samt videoer som legges ut på Periscope. Twitter er imidlertid ikke den eneste leverandøren av videoer som kan vises på Twitter-plattformen.

Linker som deles på Twitter, inkludert linker i direktemeldinger, behandles automatisk og forkortes til en http://t.co-link. En slik http://t.co-link er ikke en indikasjon på at videoen eller bildet er levert av Twitter.

Hva er Periscope?

Periscope er en frittstående mobiltjeneste hvor brukerne kan lage og dele videosendinger i sanntid. Se personvernerklæringen for Periscope for nærmere informasjon om dataene vi samler inn fra og om Periscope-brukere, og gå til Periscope-hjelpesenteret for nærmere informasjon om Periscope. Brukere kan registrere seg for en Periscope-konto uten å ha eller tilknytte en samsvarende Twitter-konto.

Hva er Vine?

I oktober 2016 kunngjorde vi avviklingen av Vine-mobilappen. Vi overførte Vine-appen til det forenklede Vine-kamera. Brukerne kan nå lage seks sekunder lange videosløyfer med denne appen og legge dem ut direkte på Twitter-kontoene sine, eller lagre dem på telefonen. 

Informasjon om dataarkivering

Twitter

Twitter lagrer ulike typer informasjon i ulike tidsperioder, i henhold til bruksvilkårene og personvernpolicyen. Ettersom Twitter er en sanntidsløsning, kan det hende at visse typer informasjon (f.eks. IP-logger) bare lagres i en kort periode.

Enkelte typer informasjon samles inn automatisk, mens annen informasjon oppgis med brukernes godkjenning. Vi lagrer denne informasjonen, men kan ikke garanterte at den er nøyaktig. Brukeren kan for eksempel ha opprettet en falsk eller anonym profil. Twitter krever ikke bruk av ekte navn eller bekreftelse av e-postadresse eller identitet. Du finner mer informasjon om Twitters policy for datalagring i personvernpolicyen.

MERKNAD: Når kontoen er deaktivert, har vi kanskje tilgang til kontoinformasjon (inkludert Tweets) i en kort periode. Her finner du mer informasjon om deaktiverte kontoer. Innhold som kontoinnehaverne har fjernet (f.eks. Tweets), er vanligvis ikke tilgjengelig.

Periscope

Periscope lagrer ulike typer informasjon i ulike tidsperioder. Sendinger og informasjon om disse lagres bare i en kort periode. Informasjon om sendingers tilgjengelighet finnes i Periscopes hjelpesenter. Nærmere informasjon om vår policy for datalagring finnes i Persiscopes personvernpolicy.

Slik finner du Twitter-UID-er, Periscope-brukernavn eller Periscope-sendinger

Finn en Twitter-UID

Finn et brukernavn eller en sending i Periscope

Les instruksjonene om hvordan du finner Periscope-brukernavn.

Forespørsler om oppbevaring av data

Vi mottar forespørsler fra politimyndigheter om å oppbevare oppføringer som kan være relevante som bevismateriale i rettssaker. Vi oppbevarer et midlertidig skjermbilde av den relevante kontoinformasjonen i 90 dager i påvente av en eventuell rettsprosess, men informasjonen utleveres ikke.

I henhold til den gjeldende lovgivningen skal forespørsler om oppbevaring av data

 • være signert av funksjonæren som sender forespørselen.
 • inneholde en gyldig e-postadresse for svar og sendes med politiets brevhode.
 • inneholde @brukernavnet og nettadressen til den aktuelle Twitter-profilen (f.eks. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) og/eller Twitter-kontoens unike, offentlige brukeridentifikasjonsnummer (UID) eller et brukernavn og en nettadresse for Periscope (f.eks. @twittersafety og https://periscope.tv/twittersafety). For å finne en Twitter-UID kan du se her, og for å finne et Periscope-brukernavn kan du se her.

Vi kan i enkelte tilfeller innfri formaninger om utsettelser av forespørsler om bevaring av data, men vi oppfordrer politimyndigheter til å be om informasjon gjennom de korrekte kanalene innen rimelig tid, ettersom vi ikke kan garanterte at den forespurte informasjonen er tilgjengelig.

Politimyndigheter og offentlige myndigheter kan sende forespørsler om oppbevaring av brukerinformasjon via nettstedet for innsending av juridiske forespørsler (t.co/lr eller http://legalrequests.twitter.com). Du finner mer informasjon nedenfor.

Forespørsler om kontoinformasjon fra Twitter

Forespørsler fra politimyndigheter om utlevering av kontoinformasjon skal sendes til Twitter, Inc. i San Francisco i California eller Twitter International Company i Dublin i Irland. Twitter besvarer juridisk gyldige forespørsler som samsvarer med gjeldende lovverk.

For privat informasjon kreves det en stevning eller rettslig kjennelse

Informasjon om Twitter-brukere som ikke er offentlig tilgjengelig, overleveres ikke til politimyndigheter bortsett fra ved gyldige juridiske krav som en stevning, rettskjennelse eller annet, eller ved en hasteforespørsel som beskrevet nedenfor.

For kommunikasjonsinnhold kreves det en ransakingsordre

Forespørsler om innhold i kommunikasjon (dvs. Tweets, direktemeldinger og bilder) krever en gyldig ransakingsordre eller lignende fra myndigheter som innehar gyldig jurisdiksjon over Twitter.

Varsler Twitter brukerne om forespørsler om utlevering av kontoinformasjon?

Ja. Twitter varsler brukerne om forespørsler om utlevering av kontoinformasjon for Twitter eller Periscope, inkludert en kopi av forespørselen, så snart som mulig (før eller etter at kontoinformasjonen utleveres), med mindre vi er forhindret fra å gjøre dette (f.eks. i henhold til straffeloven i USA, 18 U.S.C. § 2705(b)). Vi ber om at forskrifter om hemmeligholdelse inneholder en spesifisert tidsperiode (f.eks. 90 dager) der Twitter ikke har tillatelse til å varsle brukeren. Unntak for brukervarsling inkluderer presserende eller motvirkende omstendigheter, f.eks. nødsituasjoner som gjelder umiddelbar fare for liv, seksuell utnyttelse av barn eller terror.

Hvilke detaljer må tas med i forespørsler om utlevering av kontoinformasjon?

Forespørsler om brukerkontoinformasjon i henhold til gjeldende lovverk, må innholde følgende informasjon:

 • Ta med @brukernavnet og nettadressen for den aktuelle Twitter-kontoen (f.eks. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) eller det unike offentlige brukeridentifikasjonsnummeret (UID) for kontoen. Du finner instruksjoner for hvordan du finner Twitter-UID-er, her.
 • Og/eller inkluder det gyldige Periscope-brukernavnet og Periscope-nettadressen (f.eks. @twittersafety og https://periscope.tv/twittersafety). Du kan se instruksjoner om hvordan du finner et Periscope-brukernavn her.
 • Oppgi detaljer om den spesifikke informasjonen som forespørres (f.eks. grunnleggende informasjon om abonnent) og relevansen for etterforskningen.
  • MERKNAD: Kontroller at informasjonen du ønsker, ikke er offentlig tilgjengelig (f.eks. i Tweets som ikke er beskyttet). Vi kan ikke behandle forespørsler som er i overkant vidtfavnende eller vage.
 • Ta med en gyldig, offisiell e-postadresse (f.eks. name@agency.gov) slik at vi kan kontakte deg når vi mottar den juridiske forespørselen.
 • Være utstedt på politiets brevhode.

Forespørsler om bevaring av brukerinformasjonsdata fra politimyndigheter og offentlige myndigheter kan sendes inn via nettstedet for innsending av juridiske forespørsler (t.co/lr eller http://legalrequests.twitter.com). Du finner nærmere instruksjoner nedenfor.

Produksjon av oppføringer

Med mindre noe annet er avtalt, leverer vi oppføringene i elektronisk format (dvs. tekstfiler som kan åpnes i alle typer tekstbehandlingsprogrammer, f.eks. Word eller TextEdit).

Bekreftelse av oppføringer

Oppføringene vi produserer, er selvbekreftende. Oppføringene er i tillegg signert elektronisk for å sørge for at de er gyldige på produksjonstidspunktet. Hvis du trenger en erklæring, må dette oppgis i innsendingen.

Tilbakebetaling av kostnader

Twitter kan be om tilbakebetaling av kostnader for informasjon som utleveres i forbindelse med rettsbehandling, i den grad dette støttes av lovverket (dvs. i henhold til 18 U.S.C. §2706).

Hasteforespørsler om fremlegging

I henhold til personvernpolicyen vår kan vi utlevere kontoinformasjon til politimyndigheter i forbindelse med en gyldig hasteforespørsel.

Twitter foretar saksbasert vurdering av hasteforespørsler i henhold til relevant lovverk (dvs. 18 U.S.C. § 2702(b)(8) og Section 8 Irish Data Protection 1988 and 2003). Hvis vi mottar informasjon som i god tro opplyser om en presserende fare, inkludert dødsfall eller alvorlig fysisk skade på en person, kan vi utlevere informasjon som er nødvendig for å forhindre skaden, dersom vi har den.

Slik registrerer du en hasteforespørsel om fremlegging

Hvis det oppstår en presserende situasjon med fare for dødsfall eller alvorlig skade på en person, og Twitter kan ha informasjon som er nødvendig for å forhindre dette, kan politimyndigheter sende en hasteforespørsel om utlevering av informasjon gjennom nettstedet for innsending av juridiske forespørsler (som er den raskeste og mest effektive metoden).

MERKNAD: Forespørsler som sendes på faks (415-222-9958) kan ha lengre behandlingstid. Sørg for å ta med all følgende informasjon:

 • En indikasjon på omslagsarket, som må være på politimyndighetenes offisielle brevhode, at du sender en hasteforespørsel om utlevering av informasjon.
 • Identiteten til personen som er i fare for død eller alvorlig fysisk skade.
 • Typen situasjon (f.eks. rapport om selvmord eller bombetrussel).
 • Twitter-@brukernavn og nettadresse (f.eks. https://twitter.com/TwitterSafety (@twittersafety) for kontoen(e) som det trengs informasjon fra for å forhindre nødsituasjonen.
 • Alle spesifikke Tweets du ønsker at vi skal gjennomgå.
 • Den spesifikke informasjonen det bes om og grunnen til at denne informasjonen er nødvendig for å forhindre nødsituasjonen.
 • Signatur fra tjenestepersonen som sender forespørselen.
 • All annen tilgjengelig informasjon om eller kontekst for de spesifikke omstendighetene.

Gjensidige avtaler om juridisk bistand

Twitters policy er å svare raskt på forespørsler som er utstedt gjennom en gjensidig avtale om juridisk bistand (Mutual Legal Assistance Treaty – «MLAT») eller rettsanmodning, ved en korrekt rettsforkynnelse. Når du sender forespørsler via en MLAT-prosedyre, må du tydeliggjøre at forespørselen kommer via MLAT, og ta med navnet på opprinnelseslandet.

Forespørsler om fjerning av innhold

Slik ber du om en gjennomgang av bruksvilkårene

Hvis du representerer politimyndigheter eller offentlige myndigheter og ønsker å få potensielt ulovlig innhold fjernet fra Twitter på grunnlag av lokalt lovverk, ber vi om at du først leser Twitters regler, og at du om nødvendig sender en forespørsel om å få innholdet vurdert for mulig brudd på bruksvilkårene våre. En oversikt over hvordan du rapporterer mulige bruddTwitters regler og bruksvilkår er tilgjengelig her. Ved å rapportere mulige brudd på bruksvilkårene våre sikrer du at forespørselen videresendes til det korrekte teamet og behandles så raskt som mulig.

Slik sender du en juridisk forespørsel om beslagleggelse av innhold

Hvis du allerede har sendt en forespørsel om å få innhold vurdert for mulige brudd på bruksvilkårene våre, og har fått et svar fra Twitter som indikerer at det rapporterte innholdet ikke bryter bruksvilkårene våre per dags dato, kan du sende en fyldig og fullstendig juridisk forespørsel om beslagleggelse av innhold via nettstedet vårt for innsending av juridiske forespørsler. Dette er den raskeste og mest effektive metoden for å sende en forespørsel om beslagleggelse av innhold basert på lokalt lovverk.

I tillegg til å spesifisere tweeten(e) eller kontoen(e) forespørselen gjelder, ber vi om at du identifiserer de(n) lokale loven(e) som innholdet du rapporterer, innebærer et brudd på. Hvis du har en rettslig kjennelse eller annen relevant juridisk dokumentasjon, ber vi om at du legger ved en kopi av dette når du sender inn forespørselen (se "Filvedlegg"-delen). Vi ber også om at du oppgir all annen kontekst som kan være nyttig, ettersom dette vil bidra til å fremskynde behandlingen av forespørselen din. Vi trenger også en offisiell e-postadresse til politimyndigheter eller offentlige myndigheter (f.eks. navn@politiet.no), slik at det korrekte teamet kan ta kontakt med deg om nødvendig. Vi behandler forespørselen så raskt som mulig.

Twitter varsler umiddelbart brukere om juridiske forespørsler om beslagleggelse av innhold, inkludert en kopi av den opprinnelige forespørselen, med mindre vi forbys å gjøre dette. Hvis du mener Twitter ikke har lov til å varsler brukeren, ber vi om at du oppgir årsaken til dette i forespørselen, inkludert en henvisning til den relevante loven (om aktuelt), og/eller laster opp eventuelle dokumenter som gir støtte til dette forbudet, i "Filvedlegg"-delen. Du kan levere en redigert kopi av forespørselen der personlig informasjon er fjernet, for varslingsformål.

Representanter for offentlige myndigheter eller politimyndigheter som rapporterer en Tweet, kan også be om beslagleggelse av innhold som anses som ulovlig innenfor deres jurisdiksjon, ved å sende forespørselen på fax eller i post til kontaktinformasjonen som er oppført nedenfor. Hvis du ikke befinner deg i USA, ber vi om at du sender forespørselen til Twitter International Company i Irland (se "Kontaktinformasjon"-delen nedenfor).

Du finner nærmere informasjon om policyen for beslagleggelse av innhold i ulike land her.

Hjelpe en Twitter-bruker

Registrerte Twitter-brukere kan laste ned Tweets fra sin egen Twitter-konto. Opplysninger om hvordan en bruker kan be om denne informasjonen er tilgengelig i brukerstøtten.

Brukerne kan også hente IP-logger og andre data direkte fra Twitter-kontoene sine, som forklart i hjelpesenteret. Hvis en Twitter-bruker ønsker den ikke-offentlige kontoinformasjonen sin, må brukeren sende en forespørsel til Twitter gjennom personvernskjemaet vårt. Vi oppgir da nærmere instruksjoner.

Andre saker

De fleste saker kan løses ved at innehaveren av Twitter-kontoen kontakter oss direkte gjennom brukerstøtten. Du finner nærmere informasjon om rapportering av brudd på retningslinjene her.

Generelle henvendelser

Andre generelle henvendelser fra politi eller offentlige myndigheter kan sendes via webskjemaet vårt.

Hvor forespørslene skal sendes

Alle juridiske forespørsler, inkludert bevaringsforespørsler, forespørsler om kontoinformasjon (vanlige forespørsler og hasteforespørsler) og forespørsler om fjerning av innhold, kan sendes via Twitters nettsted for innsending av juridiske forespørsler på t.co/lr eller legalrequests.twitter.com.

Hvis du har problemer med nettstedet for innsending av juridiske forespørsler, kan du be om hjelp via nettskjemaet vårt.

Disse korrespondansealternativene oppgis kun av praktiske årsaker, og innebærer ingen fraskrivelse av innsigelser, inkludert mangel på jurisdiksjon eller rettsforkynnelse.

Ikke-juridiske forespørsler sendes inn via hjelpesenteret.

Kontaktinformasjon

Adressen vår og faksnummeret vårt er:

Twitter, Inc.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Faks: 1-415-222-9958 (attn: Trust & Safety - Legal Policy)

Twitter International Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Ireland

Faks: 1–415–222–9958 (attn: Trust & Safety – Legal Policy)

Disse korrespondansealternativene oppgis kun av praktiske årsaker, og innebærer ingen fraskrivelse av innsigelser, inkludert mangel på jurisdiksjon eller rettsforkynnelse.

Legg til bokmerke for eller del denne artikkelen