Supervolgersbeleid

Fijn dat je de tijd neemt om meer te weten te komen over het X-beleid ten aanzien van Supervolgers op X. Met behulp van Supervolgers kan je een extra niveau content, toegang en gesprekken bieden voor betalende abonnees. 

Om ervoor te zorgen dat mensen en organisaties gratis en veilig kunnen deelnemen aan openbare gesprekken hebben we een aantal beleidsregels opgesteld waar alle makers die Supervolgers gebruiken zich aan moeten houden, inclusief geschiktheidseisen en content- en gedragseisen. 

Opmerking: we verwachten te leren van onze bètalancering van Supervolgers en zullen dit beleid bijwerken op basis van opgedane ervaringen.
 

Bètageschiktheidseisen

Bètageschiktheidseisen voor Supervolger-makers zijn hieronder gedefinieerd. Deze eisen zijn ontwikkeld om te garanderen dat bètadeelnemers het meeste uit deze functie kunnen halen, de kans op gedrags- en contentgerelateerde schade voor gebruikers van X te verkleinen en te zorgen voor steeds meer kennis over deze functie en het beleid in de toekomst. Let op: ook al voldoe je aan deze eisen, dan garandeert dit niet dat je wordt geaccepteerd als Supervolgers-maker.

 • Je bent 18 jaar of ouder. 
 • Je hebt een volledig profiel met een accountnaam, bio en profiel- en headerafbeelding.
 • Je hebt een geverifieerd e-mailadres. Zie voor meer informatie het artikel Je e-mailadres verifiëren.
 • Je hebt je account beveiligd door tweestapsverificatie in te schakelen. Zie voor meer informatie het artikel Tweestapsverificatie inschakelen.
 • Je hebt de X-gebruikersovereenkomst of X-contentverdiennormen niet herhaaldelijk geschonden.
 • Je bent niet onlangs verwijderd als een adverteerder op X voor schending van ons Ads-beleid of als een uitgever op X voor schending van ons beleid voor merkveiligheid
 • In je profiel gebruik je niet de identiteit van iemand anders, een merk of een organisatie en je gebruikt ook geen valse identiteit met als doel anderen te misleiden. Profielen met dieren of fictieve personages zijn niet toegestaan, tenzij ze rechtstreeks verbonden zijn met ons merk of onze organisatie. Parodie- en fanaccounts zijn niet toegestaan voor Supervolgers. 
 • Je account is geen aan de staat gelieerd media-account
 • Je hebt een X-account dat minstens 3 maanden actief is. 
 • Je onderhoudt 10.000 of meer actieve volgers. 
 • Je heb in de afgelopen 30 dagen 25 posts gepost.

Supervolgers is momenteel alleen open voor makers in de VS. X verbiedt personen en entiteiten Supervolgers te gebruiken in strijd met toepasselijk recht, regelgeving en/of de makersvoorwaarden voor Supervolgers.

Gedrags- en contenteisen

 • Je gedrag en content moeten voldoen aan de X-gebruikersovereenkomst, inclusief de X-regels. Dit geldt onder meer voor de volgende eisen uit de X-regels:
  • Je mag geen geld of interacties vragen in ruil voor content of gedrag die/dat (a) illegaal of (b) fysiek, mentaal, informatief of economisch schadelijk is voor jou, anderen of dieren. Met andere woorden, vragen om geld of interacties in ruil voor illegale of schadelijke content of gedrag is verboden. 
  • Fraude en misleiding zijn niet toegestaan. Misleid mensen niet om contacten met je aan te gaan of je ergens voor te compenseren. Dit is inclusief het niet misleiden van mensen over welke mensen of entiteiten compensatie ontvangen in relatie tot je profiel
  • Je mag alleen content te gelde maken die origineel en authentiek is of anderszins content waar je voor mag laten betalen. Als je content van derden deelt (bijvoorbeeld als achtergrondmuziek bij een video die je post op je Supervolgers), moet je daarvoor over de juiste wettelijke rechten beschikken. 
 • Je moet je houden aan de X-contentverdiennormen voor alle Supervolgers-content.
 • Je moet voldoen aan de makersvoorwaarden voor Supervolgers
 • Als je adverteert op X, moet je het Ads-beleid van X volgen. (Let op: je moet Supervolgerscontent niet promoten via X Ads.)
 • Als je deelneemt aan het Amplify Publisher-programma van X, moet je het beleid voor merkveiligheid van X volgen. (Let op: je moet Supervolgerscontent niet te gelde maken via het X Amplify-programma.)


Handhavingsfilosofie

Alle Supervolgers-makers moeten voldoen aan de eisen zoals beschreven en waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Als je een van deze eisen overtreedt, handelt op een manier die rechtstreeks in strijd is met het doel of de principes van X, of op een andere manier handelt waarvan wij vinden dat die mogelijk schadelijk is voor X of haar klanten, kunnen wij overgaan tot de handhavingsmaatregelen zoals hieronder uiteengezet.

 

Handhaving van de geschiktheidseisen

Als je niet voldoet aan de geschiktheidseisen, kan je geen Supervolgers-maker worden. Als je in eerste instantie bent geaccepteerd als Supervolgers-maker, maar X later vaststelt dat je niet aan de geschiktheidseisen voldoet, kunnen we je deelname tijdelijk onderbreken. 

 

Handhaving van de gedrags- en contenteisen

Afhankelijk van de context, ernst en geschiedenis van gewelddadig gedrag, kunnen we:

 • Beperkingen instellen voor de versterking van je account via door algoritmes aangestuurde aanbevelingen aan accounts die jou niet volgen. 
 • Jouw deelnamemogelijkheid als Supervolgers-maker pauzeren of voorgoed intrekken.
 • Je toegang tot andere producten van X die het anderen mogelijk maken je financieel te ondersteunen pauzeren of voorgoed intrekken. 
 • Je toegang tot X pauzeren of voorgoed intrekken. 
 • De niet-toegestane content verbergen in afwachting van de verwijdering ervan. 
 • De niet-toegestane content verwijderen, of jou opdragen dat te doen. 
   

Als je account is gehackt

Als we ontdekken dat je account mogelijk is gehackt, schakelen we de verdienfuncties tijdelijk uit totdat je account is hersteld.

Dit artikel delen