Sdílení a sledování videí na Xu

Sdílení videí na Twitteru
Videa se na Twitteru dají sdílet čtyřmi způsoby:
Krok 1

Záznam: Můžete zaznamenat, upravit a sdílet videa z aplikace Twitter (Twitter pro iPhone nebo Twitter pro Android 4.1 a novější).

Krok 2

Import: Pokud používáte aplikaci Twitter pro iPhone nebo iPad, můžete naimportovat videa ze svého zařízení.

Krok 3

Nahrání: Videa můžete nahrát na web twitter.com.

Krok 4

Živé vysílání: Zjistěte, jak vytvořit živé video přímo zaplikace Twitter.

Záznam videa pro Tweet
Krok 1

Pokud chcete rychle sdílet video, klepněte v horní nabídce na ikonu kamery  nebo potáhněte prstem doleva z časové osy.

Video zaznamenáte klepnutím na ikonu pro záznam a jejím podržením.

Máte možnost přidat kopii tweetu a umístění.

Až budete připravení k publikování, klepněte na Tweet, nebo klepnutím na Přidat do vlákna připojte video ke svému poslednímu tweetu a pak ho nasdílejte klepnutím na Přidat.

Krok 2

Přidání videa do Tweetu
Pokud chcete do svého zamyšlení natočit nebo nahrát video, můžete klepnout na ikonu Tweet .

Pod polem pro napsání tweetu uvidíte možnosti rychlého výběru pro přidání nového videa. Nejnovější videa z vaší galerie se v zájmu snadného přístupu zobrazí jako miniaturní náhledy.

Klepnutím na ikonu kamery  můžete natočit video.

Video můžete zkrátit přetažením libovolné strany pruhu v dolní části. Maximální délka videa je 2 minuty a 20 sekund.

Úpravy dokončíte klepnutím na Oříznout. Než video zveřejníte v tweetu, můžete se klepnutím na tlačítko Přehrát podívat na jeho náhled a v případě potřeby provést před jeho nasdílením další úpravy.

Zveřejnění potvrdíte klepnutím na Tweet

 

Poznámka: Pokud byste před zveřejněním tweetu chtěli video odstranit, klepněte na tlačítko X na jeho miniatuře.

Krok 1

Pokud chcete rychle sdílet video, klepněte v horní nabídce na ikonu kamery  nebo potáhněte prstem doleva z časové osy.

Video zaznamenáte klepnutím na ikonu pro záznam a jejím podržením.

Máte možnost přidat kopii tweetu a umístění.

Až budete připravení k publikování, klepněte na Tweet, nebo klepnutím na Přidat do vlákna připojte video ke svému poslednímu tweetu a pak ho nasdílejte klepnutím na Přidat.

Krok 2

Přidání videa do Tweetu
Pokud chcete do svého zamyšlení natočit nebo nahrát video, můžete klepnout na ikonu Tweet .

Pod polem pro napsání tweetu uvidíte možnosti rychlého výběru pro přidání nového videa. Nejnovější videa z vaší galerie se v zájmu snadného přístupu zobrazí jako miniaturní náhledy.

Klepnutím na ikonu kamery  můžete natočit video.

Video můžete zkrátit přetažením libovolné strany pruhu v dolní části. Maximální délka videa je 2 minuty a 20 sekund.

Úpravy dokončíte klepnutím na Oříznout. Než video zveřejníte v tweetu, můžete se klepnutím na tlačítko Přehrát podívat na jeho náhled a v případě potřeby provést před jeho nasdílením další úpravy.

Zveřejnění potvrdíte klepnutím na Tweet

 

Poznámka: Pokud byste před zveřejněním tweetu chtěli video odstranit, klepněte na tlačítko X na jeho miniatuře.

Poznámka: Můžete si také upravit nastavení automatického přehrávání, a to v oddílu Přístupnost na obrazovce Nastavení a soukromí.


Nahrání a postnutí videa přes web
 

 1. Použijte pole pro napsání postu nebo klikněte na tlačítko post
 2. Klikněte na tlačítko galerie .
 3. Zvolte soubor videa, který máte uložený na svém počítači, a klikněte na Otevřít. Pokud by video nebylo v podporovaném formátu, zobrazilo by se upozornění. Maximální velikost souboru videa v postu je 512 MB a délka 2 minuty a 20 sekund. Můžete ovšem nahrát i delší video a před zveřejněním v postu jej oříznout.
 4. Napište požadovanou zprávu a nasdílejte post s videem kliknutím na post


Sledování videí na Xu
 

Na časových osách, v Okamžicích, na kartě Prozkoumat a na dalších místech na Xu se nativní videa a soubory GIF přehrávají automaticky.
 

Jak se dá automatické přehrávání videí vypnout?

Automatické přehrávání videí na časové ose, v Okamžicích a na kartě Prozkoumat můžete vypnout změnou nastavení automatického přehrávání videí. Nastavení automatického přehrávání videí si můžete upravit nezávisle pro web X.com a pro svou aplikaci X (můžete si třeba nastavit, aby se vám videa automaticky přehrávala na vašem zařízení se systémem iOS, ale ne na webu).
 

Nastavení automatického přehrávání v aplikaci X pro iOS:

 1. Přejděte na obrazovku Nastavení a soukromí.
 2. V části Přístupnost, zobrazení a jazyky  klepněte na Využití dat.
 3. Klepněte na Automatické přehrávání videa
 4. Můžete si vybrat z následujících možností: 

  Přes mobilní síť nebo Wi-Fi, Pouze přes Wi-Fi a Nikdy.
   

Nastavení automatického přehrávání v aplikaci X pro Android:

 1. Přejděte na obrazovku Nastavení a soukromí
 2. V části Přístupnost, zobrazení a jazyky klepněte na Využití dat.
 3. Klepněte na Automatické přehrávání videa
 4. Můžete si vybrat z následujících možností: Mobilní data a Wi-Fi, Pouze Wi-FiNikdy.
   

Nastavení automatického přehrávání na webu X.com:

 1. V hlavní nabídce klikněte na Víc a vyberte Nastavení a soukromí.
 2. V části Přístupnost, zobrazení a jazyky klikněte na Využití dat.
 3. Klikněte na Automatické přehrávání a pak zvolte možnost V mobilní síti a na Wi-Fi nebo Nikdy.
 

Titulky a skryté titulky

Zobrazení titulků u videa:

Zapněte příslušnou možnost pro titulky v nastaveních přístupnosti svého zařízení. V systému iOS má název Titulky a skryté titulky. V systému Android má název Titulky. 
 

Zobrazení titulků:
Vypněte zvuk svého zařízení. Pokud chcete zobrazit titulky na webu, klepněte u videa na ikonu CC.

Poznámka: Titulky nebo skryté titulky nejsou u některých videí k dispozici.V systémech iOS a Android se při prohlížení videí na časové ose zobrazují titulky automaticky. Pokud chcete zobrazit titulky v režimu na celou obrazovku, povolte je na úrovni systému.

Pro převod řeči na text se využívají služby Microsoft Azure Cognitive Services.


Sledování živých videí na Xu
 

Živá videa můžete sledovat z Okamžiků, karty Prozkoumat, trendů nebo postů od účtů vysílajících živě.

Můžete také sledovat živé programy od Xu na platformách Amazon Fire TV a Apple TV.Uživatelé platforem Xbox a Android TV si můžou X vychutnat, když spustí webový prohlížeč a přejdou na web X.com.

Při sledování živého videa nebo záznamu můžete vysílání sdílet přes post, soukromou zprávu nebo zkopírováním odkazu. Máte možnost nasdílet buď celé vysílání, nebo vysílání začínající v konkrétním bodě, který zvolíte.
 

Sdílení živého vysílání nebo záznamu:

 1. U živého videa nebo záznamu v režimu na celou obrazovku klikněte nebo klepněte na ikonu pro sdílení .
  1. Kliknutím nebo klepnutím na Sdílet živě (v případě živého vysílání) nebo Sdílet od začátku (v režimu přehrávání záznamu) můžete nasdílet celé živé video nebo záznam od začátku prostřednictvím postu, soukromé zprávy nebo zkopírováním odkazu.
  2. Kliknutím nebo klepnutím na Sdílet od můžete prostřednictvím postu, soukromé zprávy nebo zkopírováním odkazu nasdílet živé video od bodu, který zvolíte.

Při sledování živých videí se můžou vyskytnout potíže. Obecně se doporučuje sledovat videa přes kvalitní síťové připojení a v případě potíží vyzkoušet jinou síť a/nebo prohlížeč. Může také pomoct, když zavřete a znovu otevřete aplikaci nebo prohlížeč. V zájmu dosažení nejlepších výsledků používejte aktuální verzi aplikace nebo prohlížeče. Pokud byste měli s živým videem opakované problémy, dejte nám prosím vědět.

Přeskočení dopředu nebo dozadu

Při sledování videa se můžete poklepáním na obrazovku rychle pohybovat dopředu nebo dozadu.
 

Přeskočení ve videu:

 1. Chcete-li se posunout o 5 sekund dopředu, poklepejte na pravou stranou obrazovky videa. 
 2. Chcete-li se posunout o 5 sekund dozadu, poklepejte na levou stranou obrazovky videa.

Po prvním přeskočení poklepáním můžete v přeskakování pokračovat jedním klepnutím.

Přeskakování dopředu a dozadu je momentálně možné jenom při sledování videí na celé obrazovce.

Poznámka: Služba Premium Live Content Streaming a widget Embedded Live Video využívají soubory cookie z jiné domény služby X.com s názvem twimg.com, a to ke dvěma věcem: zprostředkování prostředí pro živé video a zobrazování reklam. Jestliže máte v prohlížeči zakázané soubory cookie třetích stran, nebude prostředí pro živé video fungovat a nebudou se moct zobrazovat reklamy, ze kterých je toto prostředí podporované. Uživatelé prohlížeče Safari můžou službu Premium Live Content Streaming nebo widget Embedded Live Video využívat i beze změny nastavení prohlížeče, pokud po zobrazení dotazu kliknou na tlačítko Povolit. To nám umožní nastavit soubor cookie pro doménu twimg.com, který nám pomůže zprostředkovávat prostředí pro živé video a zobrazovat reklamy. Jestliže používáte jiný prohlížeč, vyhledejte prosím informace o povolení souborů cookie třetích stran v jeho nápovědě.

Nabízená oznámení o živých videích
Pokud je nějaký účet, jehož živé video nechcete promeškat, můžete se přihlásit k příjmu nabízených oznámení, když začne živě vysílat. Oznámení si můžete snadno nastavit přímo z profilové stránky daného účtu.
Krok 1

V profilu účtu klepněte na ikonu oznámení  .

Krok 2

V překryvné zprávě, která se zobrazí, vyberte Pouze tweety s živým videem.

Krok 3

Pokud chcete nabízená oznámení o živých videích zrušit, klepněte v profilu účtu na ikonu zvýrazněného oznámení  a vyberte Žádné.

Pokud je nějaký účet, jehož živé video nechcete promeškat, můžete se přihlásit k příjmu nabízených oznámení, když začne živě vysílat. Oznámení si můžete snadno nastavit přímo z profilové stránky daného účtu.
Krok 1

V profilu účtu klepněte na ikonu oznámení  .

Krok 2

Zaškrtněte políčko Oznámení účtu

Krok 3

V překryvné zprávě, která se zobrazí, vyberte Pouze živé video.

Krok 4

Pokud chcete nabízená oznámení o živých videích zrušit, klepněte v profilu účtu na ikonu zvýrazněného oznámení  a vyberte Žádné.


Časté otázky
 

Moje tweety jsou chráněné. Jsou chráněná i moje videa?

Pokud jsou vaše tweety chráněné, můžou se na videa ve vašich tweetech podívat jenom vaši sledující. Upozorňujeme, že vaši sledující si můžou videa, která sdílíte v chráněných tweetech, stáhnout nebo na ně nasdílet odkazy. Nasdílené odkazy na videa nejsou na Twitteru chráněné. Obsah si může zobrazit kdokoli s odkazem. Pokud si nepřejete, aby se na některá vaše videa na Twitteru mohl kdokoli podívat, doporučujeme, abyste smazali tweety obsahující příslušná videa.

Počítají se videa do limitu znaků v tweetu?

Ne, videa se do limitu znaků v tweetu nepočítají.

Přehrávají se videa na Twitteru automaticky ve smyčce?

Všechna videa zveřejněná na Twitteru, která mají délku do 60 sekund, se automaticky přehrávají ve smyčce.

Dá se na Twitteru dokovat video?

Předem zaznamenané video nebo vysílání můžete dokovat v aplikacích Twitter pro iOS a Twitter pro Android. Díky dokování videa můžete snadno pokračovat ve sledování a zároveň dál používat jiné funkce Twitteru – například posouvat se po časové ose nebo poslat soukromou zprávu. 

Dokování a zrušení dokování videa (iOS a Android):

 • Pokud chcete dokovat video, klepněte jednoduše na ikonu pro dokování v pravém horním rohu videa, které je v režimu na celou obrazovku. 
 • Jestliže chcete dokované video vrátit do režimu na celou obrazovku, klepněte na něj.
 • Chcete-li dokované video zavřít, posuňte jej prstem směrem k okraji obrazovky, dokud nezmizí. Aktuálně dokované video také automaticky zmizí, když klepnete na jiné video. 

Jaká jsou omezení rozlišení a poměrů stran videa, aby šlo nahrát na web?

 • Minimální rozlišení: 32x32
 • Maximální rozlišení: 1920x1200 (a 1200x1900)
 • Poměry stran: od 1:2,39 do 2,39:1 (včetně)
 • Maximální snímková frekvence: 40 snímků za sekundu (fps)
 • Maximální přenosová rychlost: 25 Mb/s

Můžu označit lidi ve videu?

Lidi ve videu označovat nejde, ale k dispozici je označování ve fotkách. Přečtěte si další informace o označování na fotkách.

Jak můžu video smazat (po tweetnutí)?

Video můžete smazat stejným způsobem, jakým se mažou fotky – tedy smazáním samotného tweetu. 

Dají se videa posílat přes soukromé zprávy?

Ano, přes soukromé zprávy můžete posílat videa i animace ve formátu GIF. 

Sdílejte tento článek