Jak sdílet a sledovat videa na platformě X

Sdílení videí na platformě X
Existují čtyři způsoby, jak sdílet videa na platformě X:
Krok 1

Záznam: Můžete zaznamenat, upravit a sdílet videa z aplikace X (X pro iPhone nebo X pro Android 4.1 a novější).

Krok 2

Import: Pokud používáte aplikaci X pro iPhone nebo iPad, můžete naimportovat videa ze svého zařízení.

Krok 3

Nahrání: Videa můžete nahrát na web x.com.

Krok 4

Vysílat živě: Zjistěte, jak vytvořit živé video přímo z aplikace X.

Jak provést záznam videa pro post
Krok 1

Pokud chcete rychle sdílet video, klepněte v horní nabídce na ikonu kamery  nebo potáhněte prstem doleva z časové osy.

Video zaznamenáte klepnutím na ikonu pro záznam a jejím podržením.

Máte možnost přidat kopii postu a umístění.

Až budete připravení k postování, klepněte na Post, nebo klepnutím na Přidat do vlákna připojte video ke svému poslednímu postu a pak ho nasdílejte klepnutím na Přidat.

Krok 2

Přidání videa do postu
Pokud chcete ke svému zamyšlení natočit nebo nahrát video, můžete klepnout na ikonu X .

Pod polem pro napsání postu uvidíte možnosti rychlého výběru pro přidání nového videa. Nejnovější videa z vaší galerie se v zájmu snadného přístupu zobrazí jako miniaturní náhledy.

Klepnutím na ikonu kamery můžete natočit video.

Video můžete zkrátit přetažením libovolné strany pruhu v dolní části. Maximální délka videa je 2 minuty a 20 sekund.

Úpravy dokončíte klepnutím na Oříznout. Než video zveřejníte v postu, můžete se klepnutím na tlačítko Přehrát podívat na jeho náhled a v případě potřeby provést před jeho nasdílením další úpravy.

Postujte klepnutím na Postovat

 

Poznámka: Pokud byste před postováním postu chtěli video odstranit, klepněte na tlačítko X na jeho miniatuře.

Krok 1

Pokud chcete rychle sdílet video, klepněte v horní nabídce na ikonu kamery  nebo potáhněte prstem doleva z časové osy.

Video zaznamenáte klepnutím na ikonu pro záznam a jejím podržením.

Máte možnost přidat kopii postu a umístění.

Až budete připravení k postování, klepněte na Postovat, nebo klepnutím na Přidat do vlákna připojte video ke svému poslednímu postu a pak ho nasdílejte klepnutím na Přidat.

Krok 2

Přidání videa do postu
Pokud chcete ke svému zamyšlení natočit nebo nahrát video, můžete klepnout na ikonu Post .

Pod polem pro napsání postu uvidíte možnosti rychlého výběru pro přidání nového videa. Nejnovější videa z vaší galerie se v zájmu snadného přístupu zobrazí jako miniaturní náhledy.

Klepnutím na ikonu kamery  můžete natočit video.

Video můžete zkrátit přetažením libovolné strany pruhu v dolní části. Maximální délka videa je 2 minuty a 20 sekund.

Úpravy dokončíte klepnutím na Oříznout. Než video zveřejníte v postu, můžete se klepnutím na tlačítko Přehrát podívat na jeho náhled a v případě potřeby provést před jeho nasdílením další úpravy.

Zveřejnění potvrdíte klepnutím na Postovat

 

Poznámka: Pokud byste před postováním postu chtěli video odebrat, klepněte na X na jeho miniatuře.

Poznámka: Můžete si také upravit nastavení automatického přehrávání, a to v oddílu Přístupnost na obrazovce Nastavení a soukromí.


Jak nahrát a postovat videa přes web
 

 1. Použijte pole pro napsání postu nebo klikněte na tlačítko postovat
 2. Klikněte na tlačítko galerie .
 3. Zvolte soubor videa, který máte uložený na svém počítači, a klikněte na Otevřít. Pokud by video nebylo v podporovaném formátu, zobrazilo by se upozornění. Maximální velikost souboru videa v postu je 512 MB a délka 2 minuty a 20 sekund. Můžete ovšem nahrát i delší video a před zveřejněním v postu jej oříznout.
 4. Napište požadovanou zprávu a nasdílejte post s videem kliknutím na postovat
 

Časové značky videa

 

Časová značka je způsob, jak odkazovat na konkrétní okamžik ve videu. Časové značka jsou skvělý způsob, jak poskytnout více kontextu o vašem videu a učinit váš obsah uspořádanějším a uživatelsky přívětivějším.

Jak můžu použít časové značky?

 • Když postujete video, můžete přidat časové značky, abyste o svém videu poskytli více kontextu, pomohli divákům procházet vaším videem a umožnili jim snadno přehrát různé části videa.
 • Časové značky mohou být zahrnuty kdekoli v postu s videem.
 • Při psaní postu obsahujícího video bude možné na časovou značku v systému iOS automaticky kliknout, jakmile zveřejníte post, pokud ve videu odkazujete na konkrétní čas v některém z následujících formátů:
  • x:xx
  • xx:xx
  • x:xx:xx
  • xx:xx:xx    
 • Klepnutím na časovou značku v postu se otevře přehrávač videa a spustí se přehrávání v konkrétním čase ve videu.
 • Několik poznámek:
  • Časové značky, na které lze kliknout, budou viditelné pouze u postů, které mají připojeno 1 video. Nebude možné kliknout na posty bez videa, na posty s více videi nebo na post s připojeným videem a obrázkem atd. 
  • Časové značky můžete postovat z iOS, Androidu a webu, ale prozatím lze na časové značky kliknout pouze v systému iOS. Možnost kliknutí v Androidu a webu bude brzy následovat.
  • Maximální počet časových značek, které můžete vložit do jednoho postu, je 50.


Sledování videí na platformě X
 

Na časových osách, v Okamžicích, na kartě Prozkoumat a na dalších místech na platformě X se nativní videa a soubory GIF přehrávají automaticky.
 

Jak se dá automatické přehrávání videí vypnout?

Automatické přehrávání videí na časové ose, v Okamžicích a na kartě Prozkoumat můžete vypnout změnou nastavení automatického přehrávání videí. Nastavení automatického přehrávání videí si můžete upravit nezávisle pro web X.com a pro svou aplikaci X (můžete si třeba nastavit, aby se vám videa automaticky přehrávala na vašem zařízení se systémem iOS, ale ne na webu).
 

Jak nastavit automatické přehrávání v aplikaci X pro iOS:

 1. Přejděte na obrazovku Nastavení a soukromí.
 2. V části Přístupnost, zobrazení a jazyky  klepněte na Využití dat.
 3. Klepněte na Automatické přehrávání videa
 4. Můžete si vybrat z následujících možností: 

  Přes mobilní síť nebo Wi-Fi, Pouze přes Wi-Fi a Nikdy.
   

Jak nastavit automatické přehrávání v aplikaci X pro Android:

 1. Přejděte na obrazovku Nastavení a soukromí
 2. V části Přístupnost, zobrazení a jazyky klepněte na Využití dat.
 3. Klepněte na Automatické přehrávání videa
 4. Můžete si vybrat z následujících možností: Mobilní data a Wi-Fi, Pouze Wi-FiNikdy.
   

Jak nastavit automatické přehrávání na webu X.com:

 1. V hlavní nabídce klikněte na Víc a vyberte Nastavení a soukromí.
 2. V části Přístupnost, zobrazení a jazyky klikněte na Využití dat.
 3. Klikněte na Automatické přehrávání a pak zvolte možnost V mobilní síti a na Wi-Fi nebo Nikdy.
 

Titulky a skryté titulky

Zobrazení titulků u videa:

Zapněte příslušnou možnost pro titulky v nastaveních přístupnosti svého zařízení. V systému iOS má název Skryté titulky. V systému Android má název Titulky. 
 

Zobrazení titulků:
Vypněte zvuk svého zařízení. Pokud chcete zobrazit titulky na webu, klepněte u videa na ikonu CC.

Poznámka: Titulky nebo skryté titulky nejsou u některých videí k dispozici.V systémech iOS a Android se při prohlížení videí na časové ose zobrazují titulky automaticky. Pokud chcete zobrazit titulky v režimu na celou obrazovku, povolte je na úrovni systému.

Pro převod řeči na text se využívají služby Microsoft Azure Cognitive Services.


Sledování živých videí na platformě X
 

Živá videa můžete sledovat z Okamžiků, karty Prozkoumat, trendů nebo postů od účtů vysílajících živě.

Můžete také sledovat živé programy z platformy X na platformách Amazon Fire TV a Apple TV.Uživatelé platforem Xbox a Android TV si můžou platformu X vychutnat, když spustí webový prohlížeč a přejdou na web X.com.

Při sledování živého videa nebo záznamu můžete vysílání sdílet přes platformu X, soukromou zprávu nebo zkopírováním odkazu. Máte možnost nasdílet buď celé vysílání, nebo vysílání začínající v konkrétním bodě, který zvolíte.
 

Sdílení živého vysílání nebo záznamu:

 1. U živého videa nebo záznamu v režimu na celou obrazovku klikněte nebo klepněte na ikonu pro sdílení .
  1. Kliknutím nebo klepnutím na Sdílet živě (v případě živého vysílání) nebo Sdílet od začátku (v režimu přehrávání záznamu) můžete nasdílet celé živé video nebo záznam od začátku prostřednictvím postu, soukromé zprávy nebo zkopírováním odkazu.
  2. Kliknutím nebo klepnutím na Sdílet od můžete prostřednictvím postu, Soukromé zprávy nebo zkopírováním odkazu nasdílet živé video od bodu, který zvolíte.

Při sledování živých videí se můžou vyskytnout problémy. Obecně se doporučuje sledovat videa přes kvalitní síťové připojení a v případě potíží vyzkoušet jinou síť a/nebo prohlížeč. Může také pomoct, když zavřete a znovu otevřete aplikaci nebo prohlížeč. V zájmu dosažení nejlepších výsledků používejte aktuální verzi aplikace nebo prohlížeče. Pokud byste měli s živým videem opakované problémy, dejte nám prosím vědět.

Přeskočení dopředu nebo dozadu

Při sledování videa se můžete poklepáním na obrazovku rychle pohybovat dopředu nebo dozadu.
 

Přeskočení ve videu:

 1. Chcete-li se posunout o 5 sekund dopředu, poklepejte na pravou stranou obrazovky videa. 
 2. Chcete-li se posunout o 5 sekund dozadu, poklepejte na levou stranou obrazovky videa.

Po prvním přeskočení poklepáním můžete v přeskakování pokračovat jedním klepnutím.

Přeskakování dopředu a dozadu je momentálně možné jenom při sledování videí na celé obrazovce.

Poznámka: Služba Premium Live Content Streaming a widget Embedded Live Video využívají soubory cookie z jiné domény služby X.com s názvem twimg.com, a to ke dvěma věcem: zprostředkování prostředí pro živé video a zobrazování reklam. Jestliže máte v prohlížeči zakázané soubory cookie třetích stran, nebude prostředí pro živé video fungovat a nebudou se moct zobrazovat reklamy, ze kterých je toto prostředí podporované. Uživatelé prohlížeče Safari můžou službu Premium Live Content Streaming nebo widget Embedded Live Video využívat i beze změny nastavení prohlížeče, pokud po zobrazení dotazu kliknou na tlačítko Povolit. To nám umožní nastavit soubor cookie pro doménu twimg.com, který nám pomůže zprostředkovávat prostředí pro živé video a zobrazovat reklamy. Jestliže používáte jiný prohlížeč, vyhledejte prosím informace o povolení souborů cookie třetích stran v jeho nápovědě.

Nabízená oznámení o živých videích
Pokud je nějaký účet, jehož živé video nechcete promeškat, můžete se přihlásit k příjmu nabízených oznámení, když začne živě vysílat. Oznámení si můžete snadno nastavit přímo z profilové stránky daného účtu.
Krok 1

V profilu účtu klepněte na ikonu oznámení  .

Krok 2

V překryvné zprávě, která se zobrazí, vyberte Pouze posty s živým videem.

Krok 3

Pokud chcete nabízená oznámení o živých videích zrušit, klepněte v profilu účtu na ikonu zvýrazněného oznámení  a vyberte Žádné.

Pokud je nějaký účet, jehož živé video nechcete promeškat, můžete se přihlásit k příjmu nabízených oznámení, když začne živě vysílat. Oznámení si můžete snadno nastavit přímo z profilové stránky daného účtu.
Krok 1

V profilu účtu klepněte na ikonu oznámení  .

Krok 2

Zaškrtněte políčko Oznámení účtu

Krok 3

V překryvné zprávě, která se zobrazí, vyberte Pouze živé video.

Krok 4

Pokud chcete nabízená oznámení o živých videích zrušit, klepněte v profilu účtu na ikonu zvýrazněného oznámení  a vyberte Žádné.


Stahování videí na platformě X
 

Odběratelé předplatného Premium si mohou stáhnout videa z určitých postů pro offline prohlížení nebo být kreativní a remixovat tato videa za účelem vytvoření nového obsahu.

Nicméně, je důležité poznamenat, že:

 • Vaše kontrola: Od 25. července 2023 si budou videa, která nahrajete na platformu X, moci stahovat odběratelé předplatného Premium, pokud se neodhlásíte tím, že u svého videa během psaní postu deaktivujete možnost Povolit stahování videa. (Poznámka: Videa postovaná před 25. červencem 2023 nelze stáhnout.)

 • Věkové omezení: Pokud je majitel účtu mladší 18 let, nastavení možnosti stahovat videa bude automaticky vypnuto a toto nastavení nebude moci změnit.

 • Sdílení třetí stranou: Pamatujte, že ačkoli uživatelé platformy X nemohou přímo sdílet vaše videa na platformách třetích stran, pokud je stahování zakázáno, mohou sdílet odkaz na váš post. 

 • Nastavení ochrany osobních údajů: Pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, kdo může vidět vaše posty a sledovat vaše videa, přečtěte si, jak změnit nastavení ochrany osobních údajů. To vám může poskytnout větší kontrolu nad vaším obsahem a tím, kdo k němu má přístup.

 

Jak si stáhnout video

 1. Přejděte na video, které byste si chtěli stáhnout
 2. Klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu
 3. Klepněte na Stáhnout video

 

Jak zařídit, aby se moje video nedalo stáhnout

 1. Při psaní postu po nahrání videa do postu klepněte na Upravit v pravé dolní části videa
 2. Klepněte na Nastavení

 

Klepnutím na možnost Povolit stahování videa tuto možnost zapněte nebo vypněte. (Poznámka: Toto nastavení nelze později změnit; pro zakázání stahování v budoucnu budete muset daný post odstranit.)


Časté otázky
 

Vaše posty jsou chráněné. Jsou chráněná i moje videa?

Pokud jsou vaše posty chráněné, můžou se na videa ve vašich postech podívat jenom vaši sledující. Upozorňujeme, že vaši sledující si můžou videa, která sdílíte v chráněných postech, stáhnout nebo na ně nasdílet odkazy. Nasdílené odkazy na videa nejsou na platformě X chráněné. Obsah si může zobrazit kdokoli s odkazem. Pokud si nepřejete, aby se na některá vaše videa na platformě X mohl kdokoli podívat, doporučujeme, abyste odstranili posty obsahující příslušná videa.

Počítají se videa do limitu znaků v postu?

Ne, videa se do limitu znaků v postu nepočítají.

Přehrávají se videa na platformě X automaticky ve smyčce?

Všechna videa zveřejněná na platformě X, která mají délku do 60 sekund, se automaticky přehrávají ve smyčce.

Dá se na platformě X dokovat video?

Předem zaznamenané video nebo vysílání můžete dokovat v aplikacích X pro iOS a X pro Android. Díky dokování videa můžete snadno pokračovat ve sledování a zároveň dál používat jiné funkce platformy X – například posouvat se po časové ose nebo poslat soukromou zprávu. 

Dokování a zrušení dokování videa (iOS a Android):

 • Pokud chcete dokovat video, klepněte jednoduše na ikonu pro dokování v pravém horním rohu videa, které je v režimu na celou obrazovku. 
 • Jestliže chcete dokované video vrátit do režimu na celou obrazovku, klepněte na něj.
 • Chcete-li dokované video zavřít, posuňte jej prstem směrem k okraji obrazovky, dokud nezmizí. Aktuálně dokované video také automaticky zmizí, když klepnete na jiné video. 

Jaká jsou omezení rozlišení a poměrů stran videa, aby šlo nahrát na web?

 • Minimální rozlišení: 32 × 32
 • Maximální rozlišení: 1920 × 1200 (a 1200 × 1900)
 • Poměry stran: od 1 : 2,39 do 2,39 : 1 (včetně)
 • Maximální snímková frekvence: 40 snímků za sekundu (fps)
 • Maximální přenosová rychlost: 25 Mb/s

Můžu označit lidi ve videu?

Lidi ve videu označovat nejde, ale k dispozici je označování ve fotkách. Přečtěte si další informace o označování na fotkách.

Jak můžu video odstranit (po postování)?

Video můžete odstranit stejným způsobem, jakým se odstraňují fotky – tedy odstraněním daného postu. 

Dají se videa posílat přes soukromé zprávy?

Ano, přes soukromé zprávy můžete posílat videa i animace ve formátu GIF. 

Sdílejte tento článek