Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp như thế nào?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Your official source for 24/7 Twitter support.
Message icon Message @TwitterSupport
Twitter Support
Theo dõi Nhóm hỗ trợ của chúng tôi để biết mẹo và cách thực hiện. Đăng Tweet nhóm hỗ trợ để được trợ giúp.
Follow icon Follow @TwitterSupport