Otomasyon kuralları

3 Kasım 2017 tarihinde güncellendi

Bu sayfa öncelikle geliştiricilere yöneliktir.

X kullanıcıları için: Hesabınızla yapılan veya hesabınızla ilişkili uygulamaların gerçekleştirdiği işlemlerin sorumluluğu tümüyle size aittir. Bir üçüncü parti uygulamanın hesabınıza erişmesine veya onu kullanmasına izin vermeden önce uygulamayı kapsamlı olarak araştırın ve neler yapabileceğini öğrenin. Hesabınızdaki otomatik etkinlik, X Kuralları'nı veya otomasyon kurallarını ihlal ederse X, postlerinizin arama sonuçlarında filtrelenmesi veya hesabınızın askıya alınması gibi yaptırımlar uygulayabilir.

Üçüncü parti uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen üçüncü parti uygulamalara bağlanma ve uygulamaları kaldırma konusunu ele alan makalemize bakın.

I. Temel Kurallar

Yapılması Gerekenler!
 

 • postlerle otomatik olarak yararlı bilgiler yayınlayacak çözümler üretebilirsiniz.
 • İçeriğinizle ilgilenen kullanıcılara otomatik olarak yanıt veren yaratıcı kampanyalar yürütebilirsiniz.
 • Direkt Mesajlarda kullanıcılara otomatik olarak yanıt veren çözümler üretebilirsiniz.
 • Kurallarımızla uyumlu olmak şartıyla insanlara yardımcı olacak yeni şeyler deneyebilirsiniz.
 • Uygulamanızın, iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak sorunsuzca çalıştığından ve bu performansı ilerleyen zamanlarda da koruduğundan emin olmalısınız.
   

Yapılmaması Gerekenler!
 

 • Bu ve diğer politikaları ihlal etmeyin. Taciz ve kullanıcı gizliliği hakkındaki kurallar konusunda çok dikkatli olun.
 • X API'sini kötü amaçlı kullanmayın veya kullanım limitlerini aşmayı denemeyin.
 • API temelli olmayan otomasyon biçimlerini kullanmayın (ör. X web sitesi için komut dosyası oluşturmak). Bu yöntemlerin kullanımı, hesabınızın askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.
 • Kullanıcılara spam veya başka bir şekilde istenmeyen mesaj göndermeyin ya da onları rahatsız etmeyin.
   

A. X Kuralları ile Geliştirici Anlaşması ve Politikası

X'daki diğer tüm etkinlikler gibi otomatik etkinlikler de X Kuralları'na; X API'si kullanan geliştiriciler de Geliştirici Anlaşması ve Politikası'na tabidir.

Bu politikaları dikkatle inceleyerek otomatik etkinliğinizin politikalara uygun olduğundan emin olun. Kullanıcıların bu politikaları ihlal etmesini kolaylaştıran veya teşvik eden ya da bu politikaları ihlal eden otomasyon uygulamaları ve etkinliklerine yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar arasında ilişkili X hesabının askıya alınması gibi işlemler de vardır. Politikaların nasıl ihlal edildiğine bağlı olarak geliştiricinin X API'sine erişimini sınırlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.

X Kuralları ile Geliştirici Anlaşması ve Politikası'nın tüm maddeleri otomatik etkinlikler için geçerli olsa da aşağıdaki kuralları özellikle akılda tutmalısınız:
 

Spam gönderme: Spam veya başka bir şekilde spam etkinliklerine karışmış otomatik post veya Direkt Mesajlar gönderemezsiniz. Otomasyonda kaçınılması gereken bazı spam amaçlı davranış örnekleri:

 • Gündem başlıkları: X'daki gündem başlıkları hakkında otomatik yayın yapamazsınız veya otomasyon özelliğini, gündem başlıklarını etkilemek ya da değiştirmek için kullanamazsınız.
 • Birden fazla gönderi/hesap: Kullandığınız tek bir hesaptan veya birden fazla hesap üzerinden, kopya ya da birbirine önemli ölçüde benzeyen postler gönderemezsiniz.
   

Kopya hesaplar: Birbirinin aynısı veya birbirine önemli ölçüde benzeyen kullanım amaçları için birden fazla hesap oluşturamaz ve/veya otomatikleştirme yöntemini kullanamazsınız.

 • Ancak alakalı ama kopya olmayan kullanım amaçları için birden fazla hesabı otomatikleştirmeye izin verilir. Örneğin Hubble Uzay Teleskopu San Francisco veya Hong Kong gibi farklı şehirlerin üzerinden geçtiğinde farklı hesapları postleyecek şekilde otomatikleştirebilirsiniz.
   

Yanlış yönlendiren bağlantılar: Yanlış yönlendiren bağlantılar içeren otomatik post veya Direkt Mesajlar gönderemezsiniz. Buna, nihai içerikten önce açılış veya reklam sayfalarına kötü amaçlı ve yanlış bir şekilde yeniden yönlendiren bağlantılar da dahildir.
 

Hassas medya: Otomatik postler ve Direkt Mesajlar, X medya politikası ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca grafik, pornografik veya hassas olabilecek medya içeriği yayınlamayı düşünüyorsanız hesabınızı hassas içeriğe sahip olabilir şeklinde işaretlemelisiniz.

Taciz içeren davranış: X'da veya dışında taciz, şiddet, nefret davranışı veya rahatsızlık verici içerikleri teşvik eden, tanıtan ve kışkırtan hiçbir otomatik etkinliğine dahil olamazsınız.

Gizli bilgiler: Başka birinin özel ve gizli bilgilerini kendisinin açık izni olmadan yayınlayamazsınız.
 

B. Otomatik Etkinlik hakkında diğer Temel Kurallar
 

Yukarıdaki politikalara ek olarak aşağıda belirtilen temel kurallar, X'daki tüm otomatik etkinlikler için geçerlidir.

 • Kullanıcıları şaşkınlığa sürüklemeyin veya yanlış yönlendirmeyin: Otomatik etkinlik, kullanıcıların beklentilerini karşılamalıdır. Emin değilseniz işlem yapmadan önce kullanıcının izniniz isteyin.
 • Yetişkin içeriği veya küfür: Küfür içerikli veya hassas olabilecek içerik barındıran Direkt Mesaj, bahsetme veya yanıtları, kullanıcılar bu tarz içerikleri alma isteğini önceden açıkça belirtmedikçe onlara göndermeyin. 
 • X'da istediğiniz veya karşılıklı paylaştığınız bilgiler konusunda bilinçli olun

  • postler: Herkese açık postler yoluyla kullanıcılardan kişisel veya gizli bilgilerini size göndermelerini istemeyin. Bir kullanıcıya müşteri hizmeti sunmak (ya da diğer benzer durumlar) için ek kişisel veya gizli bilgilere ihtiyacınız olursa kullanıcının bu tarz bilgileri Direkt Mesaj ya da başka bir özel kanal aracılığıyla size göndermesini istemelisiniz. Hatta postinize Direkt Mesaj derin bağlantısı ekleyebilirsiniz.
  • Direkt Mesajlar: Kullanıcılara bir hizmet sunarken onlardan mümkün olduğunca az bilgi istemelisiniz. Özellikle hassas içerikli bir bilgiyi (ör. kredi kartı bilgileri) istemeniz veya karşılıklı paylaşmanız gerekiyorsa, kullanıcıları kendi web sitenize veya diğer uygun kanallara yönlendirmelisiniz. 
    

II. Etkinliklere Özel Kurallar
 

Bu bölümdeki etkinliklere özel kurallar, X'daki belirli otomatik etkinlikler için geçerlidir. Hem izin verilen hem de yasaklanan otomasyon durumlarına genel bir bakış sunan bu kuralları lütfen dikkatlice okuyun.

Kullanıcıların bu politikaları ihlal etmesini kolaylaştıran veya teşvik eden ya da bu politikaları ihlal eden otomasyon uygulamaları ve etkinliklerine yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar arasında ilişkili X hesabının askıya alınması gibi işlemler de vardır. Kuralların nasıl ihlal edildiğine bağlı olarak geliştiricinin X API'sine erişimini sınırlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Tarafınızdan, uygulamanızdan veya uygulamanızı ya da spam olarak işaretlenmiş bir hizmeti kullanan diğer kullanıcılardan kaynaklanan yasak etkinlikleri önlemek için X Kuralları'ndaki spam kılavuzunu dikkatle okumanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.
 

A. Başka Bir Kullanıcı Hesabındaki Otomatik Etkinlikler
 

X kullanıcıları, uygulama veya hizmetinizin kendi X hesaplarına OAuth yöntemiyle erişmesi için yetki verebilir. Uygulama veya hizmetinizin kullanıcının X hesabına OAuth yöntemiyle erişmesi için kullanıcıdan yetki almış olmanız, bu kullanıcı hesabı üzerinden gerçekleştirilecek otomatik etkinlikler için tek başına yeterli bir izin değildir.

Yalnızca şu şartlar altında başka bir X kullanıcısı hesabı üzerinden otomatik etkinlik gerçekleştirebilirsiniz:

 • Ne türde otomatik etkinlikler gerçekleşeceğini kullanıcıya net bir şekilde açıklayın.
 • Otomatik etkinliklerde bulunmak için kullanıcıdan yazılı yetki alın.
 • Otomatik etkinliklerden çıkmak isteyen kullanıcının bu isteğini hemen yerine getirin.

Uygulamanızın veya hizmetinizin amacını ya da işlevini büyük oranda değiştirmek istiyorsanız bu işlemi yapmadan önce kullanıcıdan, hesabı üzerinden otomatik işlem yapılabileceğini belirten yazılı izni tekrar almanız gerekir.

Bu gereklilikler; post yayınları, Direkt Mesaj gönderimleri, postlerin veya Direkt Mesajların silinmesi veya diğer hesapların takip edilmesi/takibinin bırakılması gibi, başka bir X kullanıcısı hesabı üzerinden yapılan tüm otomatik etkinlikler için geçerlidir. Kullanıcıların postleri toplu veya otomatik şekilde silmesine imkan tanıyan uygulamalar konusunda, silinen postlerin bir daha geri alınamayacağını açıkça belirtmelisiniz.
 

B. Otomatik postler
 

1. Otomatik post yayınlama

Dış kaynaklardan alınan bilgileri yayınlayan Otomatik postler: Gerekli yetkiye sahip olduğunuz sürece dış kaynaklardan alınan ve RSS kaynağı, hava durumu verileri gibi bilgilere dayanan otomatik postler gönderebilirsiniz.

Diğer otomatik postler (bahsetmeler veya yanıtlar hariç): Diğer tüm kurallara uyduğunuz sürece eğlence amaçlı, bilgi verici ve yenilikçi otomatik postler yayınlayabilirsiniz. Yinelenen yayınların, spam niteliğinde veya başka bir şekilde yasaklanmış içeriklerin hesabınızın askıya alınmasına neden olabileceğini unutmayın.
 

2. Otomatik bahsetme ve yanıt gönderme

Yanıt ve bahsetme işlevleri, kullanıcıların X'da daha kolay iletişim kurmasını amaçlar. Bu etkinlikleri istenmeyen bir amaç uğruna çok sayıda kullanıcıya ulaşmak için otomatikleştirmek, özelliğin kötüye kullanılması demektir ve yasaktır. Örneğin postlere, sadece anahtar kelime aramalarına dayalı otomatik yanıtlar gönderilmesine izin verilmez. Bahsetme ve yanıt verme işlevlerini spam veya yineleme amacıyla kullanmak, yaptırım uygulanmasıyla sonuçlanabilir. Bu yaptırımlar arasında postlerinizin Aramadan kaldırılması veya uygulamanızın ya da hesabınızın askıya alınması yer alır.

Ancak şu şartlar altında X kullanıcılarına otomatik yanıt gönderebilir ve onlardan bahsedebilirsiniz:

 • Alıcı veya bahsedilen kullanıcı, otomatik yanıtı göndermeden önce X'da kendileriyle iletişime geçmenizi, örneğin hesabınızdan yayınlanan bir posti yanıtlayarak veya size Direkt Mesaj göndererek istediğinde veya açık bir şekilde belirttiğinde (yani onay verdiğinde).
 • Bu gibi kullanıcılara otomatik yanıtları ve bahsetmeleri alma tercihinden vazgeçebilecekleri açık ve kolay bir yol sağlayıp, bu etkinliklerden çıkmak istediklerinde bunu hemen yerine getirdiğinizde.
 • Kullanıcı etkileşimi başına sadece bir adet otomatik yanıt gönderdiğinizde veya bahsettiğinizde.
 • Otomatik yanıt veya bahsetme kullanıcının orijinal postine bir yanıt olduğunda (kampanyanız, kullanıcının postinize verdiği yanıta dayanıyorsa).

Tercih teknikleri ve kullanıcının niyetini ortaya koyan belirtiler, kullanım amacınıza ve uygulanma özelliklerine bağlı olarak farklı şekiller alabilir. Bazı örnekler şunlardır:

 • Bir kullanıcının söz konusu post ile belirli bir etkinlik (ör. Repostleme) gerçekleştirmesi sonucunda otomatik yanıta dahil olacağını kullanıcıya açıkça belli eden, hesabınıza ait bir post.
 • Kullanıcının hesabınızdan bahsetmesi ve bir yanıt almak istediğini açıkça ifade etmesi. Bir kampanya ile otomatik yanıt kampanyası yürütmek veya kullanım amacına özel bir etiket kullanmak istiyorsanız, kullanıcıların postlerinde sizden bahsetmesi gerekir.
   

Kullanıcının hesabınızı takip etmesi, kullanıcının otomatik yanıt alımları için izin verdiğinin tek başına yeterli bir kanıtı değildir.

Not: Otomatik yanıt kampanyaları kullanan reklamverenler, yayıncılar veya markaların X'dan onay istemesi gerekir ve bunlar için ek kurallar geçerli olabilir. Yardım için lütfen hesap veya iş ortağı yöneticinize ulaşın. İş ortağı yöneticiniz yoksa ancak yönetilen müşteri hizmetleriyle ilgileniyorsanız buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ek olarak, kullanıcılarla otomatik bahsetme ve yanıtlar yoluyla iletişime geçen tüm hesaplar için bazı tavsiyelerimiz var:

 1. Hassas olabilecek medya içeriklerine ek olarak kullanıcı adlarında, görünen adlarda ve post metinlerindeki hassas olabilecek dile dayanarak yanıtları uygun bir şekilde filtreleyin.
 2. Bahsettiğiniz postin veya yayınladığınız yanıtın hala bulunup bulunmadığını kontrol edin (ör. X API'sinde durumları/arama bitiş noktasını kullanın).
   

C. Otomatikleştirilmiş Direkt Mesajlar
 

Kullanıcılara otomatik Direkt Mesajlar gönderme

İstenmeyen Direkt Mesajları toplu veya otomatik şekilde gönderemezsiniz. Ayrıca kullanıcılarla Direkt Mesaj yoluyla iletişime geçme sıklığınızı kontrol altında tutmalısınız.

Şu durumlarda kullanıcılara otomatik Direkt Mesaj gönderebilirsiniz:

 • Siz Direkt Mesajı göndermeden önce alıcılar, X'da kendileriyle Direkt Mesaj yoluyla iletişime geçmenizi istediğinde veya önceden açık bir şekilde belirttiklerinde (örneğin size Direkt Mesaj yollayarak) ve
 • Bu gibi kullanıcılara otomatik Direkt Mesajları alma tercihinden vazgeçebilecekleri açık ve kolay bir yol sağlayıp, bu etkinliklerden çıkmak istediklerinde bunu hemen yerine getirdiğinizde.

Teknik olarak bir kullanıcının sizden Direkt Mesaj alabiliyor olması (ör. kullanıcının sizi takip etmesi, herhangi bir hesaptan Direkt Mesaj alımına izin vermesi veya eski bir Direkt Mesaj sohbetinde bulunması), sizden otomatik Direkt Mesaj almayı istediği veya beklediği anlamına gelmez.
 

Kullanıcılar ile Direkt Mesaj yoluyla etkileşim

Temel Kurallar uyarınca, Direkt Mesajlar yoluyla kullanıcılardan istediğiniz veya karşılıklı olarak paylaştığınız bilginin miktarı konusunda ölçüyü elden bırakmayın. Otomatik Direkt Mesaj yoluyla bir kullanıcının kişisel veya gizli bilgilerini vermesini istiyorsanız kullanıcıya, topladığınız bu bilgileri nasıl kullanacağınızı açık bir şekilde anlatmalısınız. X profilinizdeki kişisel bilgilerinize ve kullanıcıya gönderdiğiniz Direkt Mesaja gizlilik politikanızı içeren bir bağlantı ekleyin.

Kullanıcıdan kesin bir izin almadan, kendisiyle olan Direkt Mesaj sohbetinden aldığınız bilgileri herkes tarafından görülebilecek şekilde paylaşmayın. Örneğin, bir kullanıcı Direkt Mesaj yoluyla sizden satın aldığı bir ürün hakkında soru soruyorsa, kullanıcıdan kesin bir izin almadan sizinle yaptığı alışverişle ilgili bilgileri içeren bir postle kullanıcıdan bahsedemezsiniz.

Kullanıcının başlattığı etkileşimin sona ermesinin ardından, kullanıcının izni olmadan takip amaçlı Direkt Mesajlar göndermeyin veya postinizde kullanıcıdan bahsetmeyin.

D. Postleriniz veya hesaplarınızdaki otomatik etkinlikler

Otomatik beğenmeler: postleri otomatik olarak beğenemezsiniz.

Otomatik Repostler: Diğer tüm kurallara uyduğunuz sürece eğlence amaçlı, bilgi verici ve yenilikçi postleri Repostleyebilir veya Alıntılayabilirsiniz. Otomatik Repostler genellikle kullanıcılar tarafından olumsuz karşılanır. Ayrıca; toplu, agresif veya spam niteliğindeki Repostler, X Kuralları'nın ihlalidir.

Otomatik takip etme/takibi bırakma: X hesaplarının toplu, saldırgan ya da ayrım gözetmeksizin takip edilmesine veya takibinin bırakılmasına izin verilmez. Agresif takip etme davranışı, X Kuralları'nın ihlalidir. Uyumlu olduğunuzdan emin olmak için lütfen Takip kuralları ve en iyi uygulamalar başlıklı makalemizi de inceleyin. Kullanıcılara daha fazla takipçi sağladığını iddia eden uygulamaların da X Kuralları uyarınca yasak olduğunu unutmayın.

Liste ve koleksiyonlara otomatik ekleme: X kullanıcılarını listelere veya postleri koleksiyonlara toplu veya ayrım gözetmeyecek şekilde ekleyemezsiniz. Çok fazla sayıda ilgisiz kullanıcının listelere eklenmesi X Kuralları'nın ihlalidir.

Bu makaleyi paylaş