เกี่ยวกับพื้นที่สนทนาใน X

พื้นที่สนทนามอบโอกาสในการพูดคุยด้วยเสียงแบบสดๆ บน X ทุกคนสามารถเข้าร่วม ฟัง และพูดในพื้นที่สนทนาบน X สำหรับ iOS และ Android ได้ ขณะนี้คุณสามารถฟังในพื้นที่สนทนาบนเว็บได้

 

วิธีใช้พื้นที่สนทนา

คุณจะเริ่มใช้พื้นที่สนทนาได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1

ผู้สร้างพื้นที่สนทนาคือโฮสต์ ในฐานะโฮสต์บน iOS คุณสามารถเริ่มใช้พื้นที่สนทนาด้วยการกดค้างบนผู้เขียนทวีต จากลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกของคุณแล้วเลือกไอคอนพื้นที่สนทนา

คุณยังสามารถเริ่มใช้พื้นที่สนทนาโดยเลือกแท็บพื้นที่สนทนาที่ด้านล่างของลำดับเหตุการณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

พื้นที่สนทนาเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นใครๆ ก็เข้าร่วมได้ในฐานะผู้ฟัง ซึ่งรวมถึงคนที่ไม่ได้ติดตามคุณ คุณสามารถเชิญผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่สนทนาได้โดยตรงด้วยการส่งลิงก์ของพื้นที่สนทนาผ่านข้อความส่วนตัว ทวีตลิงก์ หรือแชร์ลิงก์ที่อื่น

ขั้นตอนที่ 3

ผู้ใช้สูงสุด 13 คน (รวมโฮสต์และโฮสต์ร่วม 2 คน) สามารถพูดในพื้นที่สนทนาได้ทุกเมื่อเมื่อสร้างพื้นที่สนทนาใหม่ คุณจะเห็นตัวเลือกในการตั้งชื่อพื้นที่สนทนาของคุณและเริ่มพื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 4

หากต้องการตั้งเวลาพื้นที่สนทนา ให้เลือกตั้งเวลาพื้นที่สนทนาสำหรับภายหลัง เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการให้พื้นที่สนทนาของคุณถ่ายทอดสด

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อพื้นที่สนทนาเริ่มต้นขึ้นแล้ว โฮสต์สามารถส่งคำขอให้ผู้ฟังเป็นโฮสต์ร่วมหรือผู้พูดได้โดยการเลือกที่ไอคอนผู้คน และเพิ่มโฮสต์ร่วมหรือวิทยากร หรือเลือกรูปข้อมูลส่วนตัวของบุคคลภายในพื้นที่สนทนาแล้วเพิ่มเป็นโฮสต์ร่วมหรือผู้พูด ผู้ฟังสามารถขออนุญาตพูดจากโฮสต์ได้โดยเลือกไอคอนคำขอด้านล่างไมโครโฟน

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อสร้างพื้นที่สนทนา โฮสต์จะเข้าร่วมโดยปิดไมโครโฟนและเป็นผู้พูดเพียงคนเดียวในพื้นที่สนทนา เมื่อพร้อม ให้เลือกเริ่มพื้นที่สนทนาของคุณ

ขั้นตอนที่ 7

อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน (ความสามารถในการพูด) แก่ผู้พูดโดยสลับอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟนเป็นเปิด

ขั้นตอนที่ 8

เริ่มต้นการสนทนาในพื้นที่สนทนาของคุณ

ขั้นตอนที่ 9

ในฐานะโฮสต์ อย่าลืมทวีตลิงก์ของพื้นที่สนทนาของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมได้ เลือกไอคอน เพื่อแบ่งปันผ่านทวีต

ขั้นตอนที่ 1

ผู้สร้างพื้นที่สนทนาคือโฮสต์ ในฐานะโฮสต์บน Android คุณสามารถเริ่มพื้นที่สนทนาด้วยการกดค้างที่ผู้เขียนทวีต ในลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกและเลือกไอคอนพื้นที่สนทนา

คุณยังสามารถเริ่มพื้นที่สนทนาโดยเลือกแท็บพื้นที่สนทนาที่ด้านล่างของลำดับเหตุการณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

พื้นที่สนทนาเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นใครๆ ก็เข้าร่วมได้ในฐานะผู้ฟัง ซึ่งรวมถึงคนที่ไม่ได้ติดตามคุณ คุณสามารถเชิญผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่สนทนาได้โดยตรงด้วยการส่งลิงก์ของพื้นที่สนทนาผ่านข้อความส่วนตัว ทวีตลิงก์ หรือแชร์ลิงก์ที่อื่น

ขั้นตอนที่ 3

ผู้ใช้สูงสุด 13 คน (รวมโฮสต์ และโฮสต์ร่วม 2 คน) สามารถพูดในพื้นที่สนทนาได้ทุกเมื่อเมื่อสร้างพื้นที่สนทนาใหม่ คุณจะเห็นตัวเลือกในการตั้งชื่อพื้นที่สนทนาของคุณและเริ่มพื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 4

หากต้องการตั้งเวลาพื้นที่สนทนา ให้เลือกตั้งเวลาพื้นที่สนทนาสำหรับภายหลัง เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการให้พื้นที่สนทนาของคุณถ่ายทอดสด

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อพื้นที่สนทนาเริ่มต้นขึ้นแล้ว โฮสต์สามารถส่งคำขอให้ผู้ฟังเป็นโฮสต์ร่วมหรือผู้พูดได้โดยการเลือกที่ไอคอนผู้คน และเพิ่มโฮสต์ร่วมหรือวิทยากร หรือเลือกรูปข้อมูลส่วนตัวของบุคคลภายในพื้นที่สนทนาแล้วเพิ่มเป็นโฮสต์ร่วมหรือผู้พูด ผู้ฟังสามารถขออนุญาตพูดจากโฮสต์ได้โดยเลือกไอคอนคำขอด้านล่างไมโครโฟน

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อสร้างพื้นที่สนทนา โฮสต์จะเข้าร่วมโดยปิดไมโครโฟนและเป็นผู้พูดเพียงคนเดียวในพื้นที่สนทนา เมื่อพร้อม ให้เลือกเริ่มพื้นที่สนทนาของคุณ

ขั้นตอนที่ 7

อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน (ความสามารถในการพูด) แก่ผู้พูดโดยสลับอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟนเป็นเปิด

ขั้นตอนที่ 8

เริ่มต้นการสนทนาในพื้นที่สนทนาของคุณ

ขั้นตอนที่ 9

ในฐานะโฮสต์ อย่าลืมทวีตลิงก์ของพื้นที่สนทนาของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมได้ เลือกไอคอน เพื่อแบ่งปันผ่านทวีต

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพื้นที่สนทนา

ทุกคนสามารถเข้าร่วม ฟัง และพูดในพื้นที่สนทนาบน X สำหรับ iOS และ Android ได้ ขณะนี้ยังไม่สามารถเริ่มพื้นที่สนทนาบนเว็บได้ แต่ทุกคนสามารถเข้าร่วมและฟังในพื้นที่สนทนาได้

ผู้คนบน X สำหรับ iOS และ Android สามารถเริ่มพื้นที่สนทนาได้

สำหรับตอนนี้ พื้นที่สนทนาทั้งหมดเป็นแบบสาธารณะเช่นเดียวกับทวีต ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยจะปรากฏที่ด้านบนสุดของลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกของคุณโดยอัตโนมัติ และพื้นที่สนทนาแต่ละรายการจะมีลิงก์ที่สามารถแชร์แบบสาธารณะได้ เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สนทนาได้แบบสาธารณะ จึงอาจเป็นไปได้ที่ผู้คนจะฟังพื้นที่สนทนาโดยไม่ต้องระบุว่าเป็นแขกในพื้นที่สนทนา

เราให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพื้นที่สนทนาผ่านแพลตฟอร์มนักพัฒนาของ X เช่น ชื่อของพื้นที่สนทนา โฮสต์และผู้พูด และสถานะว่ามีการตั้งเวลาหรือไม่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์ สำหรับรายการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่สนทนาที่เราให้บริการผ่าน X API โปรดดูเอกสารจุดปลายทางของพื้นที่สนทนาของเรา 

เนื่องจากพื้นที่สนทนาทั้งหมดเป็นแบบสาธารณะ การปรากฏตัวและกิจกรรมของคุณในพื้นที่สนทนาจึงเป็นแบบสาธารณะด้วย หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี X ของคุณเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่สนทนา ทุกคนในพื้นที่สนทนาและคนอื่นๆ จะมองเห็นคุณ รวมถึงคนที่ติดตามคุณ คนที่แอบดูพื้นที่สนทนาโดยไม่ได้เข้าร่วม และนักพัฒนาที่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สนทนาโดยใช้ X API

หากคุณกำลังฟังในพื้นที่สนทนา ไอคอนข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปรากฏขึ้นพร้อมเม็ดยาสีม่วงที่ด้านบนสุดของลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกของผู้ติดตาม คุณมีตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ในการตั้งค่าของคุณ

จัดการผู้ที่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวการฟังพื้นที่สนทนาของคุณ
ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปโปรไฟล์ของคุณที่เมนูด้านซ้ายบนแล้วไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2

ใต้การตั้งค่า ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แล้วไปที่พื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 3

เลือกว่าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ติดตามเห็นว่าคุณกำลังฟังพื้นที่สนทนาใดอยู่หรือไม่โดยเปิดหรือปิดสิ่งนี้

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปโปรไฟล์ของคุณที่เมนูด้านซ้ายบนแล้วไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2

ใต้การตั้งค่า ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แล้วไปที่พื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 3

เลือกว่าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ติดตามเห็นว่าคุณกำลังฟังพื้นที่สนทนาใดอยู่หรือไม่โดยเปิดหรือปิดสิ่งนี้

ขั้นตอนที่ 1

บนเมนูการนำทางด้านซ้าย เลือกไอคอนเพิ่มเติม แล้วไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2

ใต้การตั้งค่า ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3

ใต้ความเคลื่อนไหวบน Twitter ของคุณ ไปที่พื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 4

เลือกว่าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ติดตามเห็นว่าคุณกำลังฟังพื้นที่สนทนาใดอยู่หรือไม่โดยเปิดหรือปิดสิ่งนี้ 

ผู้ติดตามของคุณจะเห็นที่ด้านบนสุดของลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกเสมอว่าคุณกำลังพูดอยู่ในพื้นที่สนทนาใด

ทุกคนบนอินเทอร์เน็ตสามารถฟังพื้นที่สนทนาได้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติที่กว้างขึ้นของพื้นที่สนทนา ที่ให้ทุกคนสามารถฟังพื้นที่สนทนาได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าสู่ระบบบัญชี X หรือไม่ (หรือแม้แต่มีบัญชี X หรือไม่) ด้วยเหตุนี้ จำนวนผู้ฟังจึงอาจไม่ตรงกับจำนวนผู้ฟังจริง หรือรูปภาพข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟังทั้งหมดก็อาจจะไม่แสดงในพื้นที่สนทนา 

เชิญผู้คนให้เข้าร่วมพื้นที่สนทนาโดยส่งคำเชิญทางข้อความส่วนตัว ทวีตลิงก์ไปยังลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกของคุณ หรือคัดลอกลิงก์คำเชิญเพื่อส่ง

ในตอนนี้ พื้นที่สนทนาทั้งหมดจะเป็นแบบสาธารณะ และทุกคนสามารถเข้าร่วมพื้นที่สนทนาใดก็ได้ในฐานะผู้ฟัง หากผู้ฟังมีบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถบล็อคบัญชีของพวกเขาได้ หากคุณสร้างพื้นที่สนทนาหรือเป็นผู้พูดในพื้นที่สนทนา ผู้ติดตามของคุณจะเห็นพื้นที่สนทนาที่ด้านบนของลำดับเหตุการณ์

ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่สนทนาของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นเฉพาะคนที่คุณเชิญให้พูดเสมอ คุณยังสามารถแก้ไขการอนุญาตผู้พูดได้เมื่อพื้นที่สนทนาของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว เลือกไอคอน จากนั้นเลือกปรับการตั้งค่าเพื่อดูตัวเลือกสำหรับการอนุญาตผู้พูด ซึ่งรวมถึงทุกคน ผู้คนที่คุณติดตาม และเฉพาะผู้คนที่คุณเชิญให้พูดที่เป็นค่าเริ่มต้น การอนุญาตเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้สำหรับพื้นที่สนทนานี้เท่านั้น ดังนั้น พื้นที่สนทนาใดๆ ที่คุณสร้างในอนาคตจะใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อพื้นที่สนทนาของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้ว คุณสามารถส่งคำขอให้ผู้ฟังเป็นผู้พูดหรือโฮสต์ร่วมได้โดยการเลือกที่ไอคอน และเพิ่มผู้พูดหรือเลือกรูปภาพข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่สนทนาแล้วเพิ่มเป็นโฮสต์ร่วมหรือผู้พูด ผู้ฟังสามารถขอโฮสต์พูดได้

นอกจากนี้ โฮสต์ยังสามารถเชิญบุคคลอื่นนอกพื้นที่สนทนาให้พูดผ่านข้อความส่วนตัวได้

ผู้ใช้สูงสุด 2 คนสามารถเป็นโฮสต์ร่วมและพูดในพื้นที่สนทนาร่วมกับผู้พูดอีก 11 คน (รวมโฮสต์หลัก) ได้พร้อมกัน สถานะโฮสต์ร่วมอาจหายไปได้หากโฮสต์ร่วมออกจากพื้นที่สนทนา โฮสต์ร่วมสามารถลบสถานะโฮสต์ร่วมของตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังอีกครั้งได้

โฮสต์สามารถโอนสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหลักไปยังโฮสต์ร่วมรายอื่นได้ หากโฮสต์เดิมหลุดจากพื้นที่สนทนา โฮสต์ร่วมรายแรกที่เพิ่มเข้ามาจะกลายเป็นผู้ดูแลระบบหลัก ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการสนทนาที่ดีในพื้นที่สนทนาตามข้อบังคับของ X

เมื่อเพิ่มโฮสต์ร่วมในพื้นที่สนทนาแล้ว บัญชีใดๆ ที่พวกเขาบล็อคบน X ที่อยู่ในพื้นที่สนทนาจะถูกลบออกจากพื้นที่สนทนานั้น

โฮสต์สามารถตั้งเวลาพื้นที่สนทนาล่วงหน้าได้ 30 วันและตั้งเวลาพื้นที่สนทนาได้สูงสุด 10 รายการ ในระหว่างนี้ โฮสต์ยังสามารถสร้างพื้นที่สนทนาแบบกะทันหันได้ และจะไม่นำไปนับรวมในพื้นที่สนทนาที่ตั้งเวลาไว้สูงสุด 10 รายการ

ก่อนที่คุณจะสร้างพื้นที่สนทนา ให้เลือกไอคอนตัวตั้งเวลาพื้นที่สนทนา และเลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการตั้งเวลาให้พื้นที่สนทนาถ่ายทอดสด เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นตามที่ตั้งเวลาไว้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชและในแอพเพื่อเตือนให้คุณเริ่มพื้นที่สนทนาได้ตรงเวลา หากคุณไม่ได้เปิดการแจ้งเตือน ให้ทำตามขั้นตอนในแอพเกี่ยวกับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเปิดใช้งานสำหรับพื้นที่สนทนา พื้นที่สนทนาที่ตั้งเวลาไว้เป็นสาธารณะ และผู้คนสามารถตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อพื้นที่สนทนาที่ตั้งเวลาไว้เริ่มต้นขึ้น

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขพื้นที่สนทนาที่ตั้งเวลาไว้ของคุณ

จัดการพื้นที่สนทนาที่ตั้งเวลาไว้ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1

จากไทม์ไลน์ของคุณ ให้ไปและกดค้างที่ หรือไปที่แท็บพื้นที่สนทนา ที่ด้านล่างของลำดับเหตุการณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกไอคอนพื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 3

หากต้องการจัดการการตั้งเวลาพื้นที่สนทนา ให้เลือกไอคอนตัวตั้งเวลาพื้นที่สนทนา ที่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 4

คุณจะเห็นพื้นที่สนทนาที่คุณตั้งเวลาไว้

ขั้นตอนที่ 5

ไปที่ไอคอนเพิ่มเติม ของพื้นที่สนทนาที่คุณต้องการจัดการ คุณสามารถแก้ไข แชร์ หรือยกเลิกพื้นที่สนทนาได้

หากคุณกำลังแก้ไขพื้นที่สนทนา อย่าลืมเลือก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" หลังจากทำการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1

จากลำดับเหตุการณ์ของคุณ ให้ไปที่ผู้เขียนทวีต หรือไปที่แท็บพื้นที่สนทนา ที่ด้านล่างของลำดับเหตุการณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกไอคอนพื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 3

หากต้องการจัดการการตั้งเวลาพื้นที่สนทนา ให้เลือกไอคอนตัวตั้งเวลาพื้นที่สนทนา ที่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 4

คุณจะเห็นพื้นที่สนทนาที่คุณตั้งเวลาไว้

ขั้นตอนที่ 5

ไปที่ไอคอนเพิ่มเติม ของพื้นที่สนทนาที่คุณต้องการจัดการ คุณสามารถแก้ไข แชร์ หรือยกเลิกพื้นที่สนทนาได้

หากคุณกำลังแก้ไขพื้นที่สนทนา อย่าลืมเลือก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" หลังจากทำการแก้ไข

แขกสามารถสมัครรับการแจ้งเตือนจากบัตรพื้นที่สนทนาที่ตั้งเวลาไว้ในทวีตได้ เมื่อโฮสต์เริ่มพื้นที่สนทนาที่ตั้งเวลาไว้ แขกที่สนใจจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชและในแอพ

โฮสต์สามารถบันทึกพื้นที่สนทนาที่สร้างขึ้นได้เพื่อเล่นซ้ำ เมื่อสร้างพื้นที่สนทนา ให้เปิดสวิตช์บันทึกพื้นที่สนทนา

ขณะบันทึก สัญลักษณ์การบันทึกจะแสดงที่ด้านบนเพื่อระบุว่าโฮสต์กำลังบันทึกพื้นที่สนทนา เมื่อพื้นที่สนทนาสิ้นสุดลง คุณจะเห็นจำนวนผู้เข้าร่วมพื้นที่สนทนาพร้อมลิงก์สำหรับการแบ่งปันผ่านทวีต ภายใต้ การแจ้งเตือน คุณจะสามารถดูรายละเอียดเพื่อทวีตการบันทึกได้ ภายใต้การแจ้งเตือนของโฮสต์ คุณสามารถเลือกเวลาที่ต้องการเริ่มต้นการบันทึกได้ด้วย แก้ไขเวลาเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถตัดช่วงที่ไม่มีใครพูดซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงต้นของพื้นที่สนทนาได้

หากคุณเลือกบันทึกพื้นที่สนทนา เมื่อการถ่ายทอดสดพื้นที่สนทนาสิ้นสุดลง การบันทึกของคุณจะพร้อมฟังในทันทีและสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะเพื่อให้ทุกคนฟังได้ตลอดเวลา คุณสามารถปิดการบันทึกได้เสมอเพื่อยกเลิกการเข้าถึงแบบสาธารณะบน X โดยลบการบันทึกของคุณผ่านไอคอนเพิ่มเติม บนการบันทึก เว้นแต่คุณจะลบการบันทึกของคุณ การบันทึกจะยังคงสามารถเล่นซ้ำได้หลังจากที่พื้นที่สนทนาสดสิ้นสุดลง* สำหรับการถ่ายทอดสดพื้นที่สนทนา X จะเก็บสำเนาเสียงไว้ 30 วันหลังการถ่ายทอดสดสิ้นสุดเพื่อตรวจสอบการละเมิดข้อบังคับของ X หากมีการละเมิดข้อบังคับ X อาจเก็บสำเนาเสียงไว้สูงสุด 120 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดพื้นที่สนทนา โปรดดูคำถามที่พบบ่อย "เกิดอะไรขึ้นหลังจากพื้นที่สนทนาสิ้นสุดลง และมีการเก็บข้อมูลไว้หรือไม่" ที่ด้านล่าง

โฮสต์ร่วมและผู้พูดที่เข้าร่วมพื้นที่สนทนาที่กำลังถูกบันทึกจะเห็นสัญลักษณ์การบันทึก (REC) ผู้ฟังจะเห็นสัญลักษณ์การบันทึกด้วยเช่นกัน แต่จะไม่ปรากฏในการบันทึก

การบันทึกจะแสดงโฮสต์ โฮสต์ร่วม และผู้พูดจากพื้นที่สนทนาสด 

*หมายเหตุ: โฮสต์บน iOS 9.15+ และ Android 9.46+ จะสามารถบันทึกพื้นที่สนทนาที่คงอยู่อย่างไม่มีกำหนดได้ สำหรับโฮสต์ที่ใช้แอพเวอร์ชันเก่า การบันทึกจะสามารถใช้งานได้เพียง 30 วันเท่านั้น สำหรับพื้นที่สนทนาที่บันทึกไว้อย่างไม่มีกำหนด X จะเก็บสำเนาไว้ตราบเท่าที่พื้นที่สนทนาสามารถเล่นซ้ำได้บน X แต่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากที่พื้นที่สนทนาสดสิ้นสุดลง

 

การทำคลิปเป็นคุณลักษณะใหม่ที่เรากำลังทดสอบและทยอยเปิดตัวเพื่อให้กลุ่มโฮสต์ ผู้พูด และผู้ฟังจำนวนจำกัดสามารถบันทึกเสียงของพื้นที่สนทนาสดหรือที่บันทึกไว้ได้ 30 วินาที และแชร์ผ่านทวีตหากโฮสต์ไม่ได้ปิดใช้งานฟังก์ชันทำคลิป หากต้องการเริ่มทำคลิปพื้นที่สนทนา ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อบันทึกเสียง 30 วินาทีก่อนหน้าจากพื้นที่สนทนานั้น ไม่มีการจำกัดจำนวนคลิปที่ผู้เข้าร่วมในพื้นที่สนทนาสามารถสร้างได้ 

เมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่สนทนาในฐานะโฮสต์ร่วมหรือผู้พูด คุณจะได้รับแจ้งว่าพื้นที่สนทนานั้นสามารถตัดคลิปได้ผ่านการแจ้งเตือนเคล็ดลับเครื่องมือเหนือไอคอนทำคลิป

หมายเหตุ: ในปัจจุบัน การสร้างคลิปสามารถทำได้บน iOS และ Android เท่านั้น ในขณะที่การเล่นคลิปสามารถทำได้บนทุกแพลตฟอร์มสำหรับทุกคน 

คำแนะนำสำหรับโฮสต์: วิธีปิดการทำคลิป

 

เมื่อคุณเริ่มพื้นที่สนทนา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าคลิปคืออะไรและจะปิดได้อย่างไร เนื่องจากการทำคลิปนั้นเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดการทำคลิปได้ทุกเมื่อ หากต้องการปิด ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

 ไปที่ไอคอนเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2

เลือกปรับการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3

ใต้คลิป สลับอนุญาตคลิปเป็นปิด 

คำแนะนำสำหรับโฮสต์และผู้พูด: วิธีทำคลิป
ขั้นตอนที่ 1

ในพื้นที่สนทนาที่บันทึกไว้หรือพื้นที่สนทนาสดที่มีการบันทึกไว้ ให้ไปที่ไอคอนทำคลิป โปรดทราบว่าสำหรับพื้นที่สนทนาสด เว้นแต่ว่าฟังก์ชันการทำคลิปถูกปิดใช้งาน คลิปต่างๆ จะแสดงต่อสาธารณะในข้อมูลส่วนตัวบน Twitter ของคุณหลังจากที่พื้นที่สนทนาสดของคุณสิ้นสุดลง แม้ว่าพื้นที่สนทนานั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 2

บนป๊อปอัพสร้างคลิป ให้ไปที่ถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3

ดูตัวอย่างทวีตและเพิ่มความคิดเห็นหากคุณต้องการ เช่นเดียวกับการอ้างอิงทวีต 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกทวีตเพื่อโพสต์ลงในลำดับเหตุการณ์ของคุณ

คำบรรยายไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้สำหรับพื้นที่สนทนา

ในฐานะโฮสต์ หากคุณปิดการทำคลิปสำหรับพื้นที่สนทนาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น จะไม่มีใครสามารถทำคลิปพื้นที่สนทนาของคุณได้ หากคุณเลือกที่จะปิดการทำคลิปเมื่อใดก็ตามหลังจากนั้น คุณสมบัตินี้จะใช้งานไม่ได้นับจากนั้นเป็นต้นไป หากต้องการลบคลิปพื้นที่สนทนาที่บันทึกไว้ที่สร้างไว้ก่อนที่จะปิดคุณสมบัติ คุณจะต้องลบพื้นที่สนทนานั้นทั้งหมด

ใครก็ตามที่สร้างคลิปสามารถลบคลิปได้โดยการลบทวีตที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการลบทวีตพร้อมคลิป ให้ไปที่ไอคอนเพิ่มเติม  และเลือกลบทวีต สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีลบทวีต 

หากคุณคิดว่าคลิปละเมิดข้อบังคับของ X คุณสามารถรายงานได้ บนทวิตที่มีคลิป ไปที่ไอคอน เพิ่มเติม  และเลือกรายงานทวีตนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานทวีต

นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการบล็อคหรือซ่อนบัญชีที่ทวีตคลิปอีกด้วย ไปที่รูปภาพข้อมูลส่วนตัวของบัญชี และจากไอคอนเพิ่มเติม  เลือกการดำเนินการที่เหมาะสม

ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมที่คุณมีสำหรับพื้นที่สนทนาของคุณ การบล็อคและการซ่อนบัญชี และการรายงานบัญชีหรือพื้นที่สนทนา 

โฮสต์และโฮสต์ร่วมของพื้นที่สนทนามีสิทธิ์ควบคุมว่าใครสามารถพูดได้ พวกเขาสามารถปิดเสียงผู้พูดคนใดก็ได้ แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะเปิดเสียงตัวเอง หากพวกเขาได้รับสิทธิ์ในการพูด นอกจากนี้ โฮสต์และโฮสต์ร่วมยังสามารถลบรายงาน และบล็อคผู้อื่นในพื้นที่สนทนาได้

ผู้พูดและผู้ฟังสามารถรายงานและบล็อคผู้อื่นในพื้นที่สนทนา หรือรายงานพื้นที่สนทนาได้ หากคุณบล็อคผู้เข้าร่วมในพื้นที่สนทนา คุณจะบล็อคบัญชีของบุคคลนั้นบน X ด้วย หากบุคคลที่คุณบล็อคเข้าร่วมในฐานะผู้ฟัง บุคคลดังกล่าวจะปรากฏในรายชื่อผู้เข้าร่วมโดยมีป้ายกำกับว่าบล็อคอยู่ใต้ชื่อบัญชีของบุคคลนั้น หากบุคคลที่คุณบล็อคเข้าร่วมในฐานะผู้พูด บุคคลดังกล่าวจะปรากฏในรายชื่อผู้เข้าร่วมโดยมีป้ายกำกับว่า บล็อคอยู่ใต้ชื่อบัญชีของบุคคลนั้น และคุณจะเห็นการแจ้งเตือนในแอพที่ระบุว่า “บัญชีที่คุณบล็อคได้เข้าร่วมในฐานะผู้พูด” หากคุณกำลังเข้าสู่พื้นที่สนทนาที่มีบัญชีที่ถูกบล็อคในฐานะผู้พูดอยู่แล้ว คุณจะเห็นคำเตือนก่อนเข้าร่วมพื้นที่สนทนาที่ระบุว่า “คุณได้บล็อค 1 คนที่พูดอยู่”

หากคุณกำลังโฮสต์หรือเป็นโฮสต์ร่วมในพื้นที่สนทนา คนที่คุณบล็อคจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ และหากคุณถูกเพิ่มเป็นโฮสต์ร่วมในระหว่างที่ออกอากาศพื้นที่สนทนาอยู่ คนในพื้นที่สนทนาที่คุณบล็อคจะถูกลบออกจากพื้นที่สนทนา 

ในฐานะโฮสต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการสนทนาที่ดีในพื้นที่สนทนาของคุณและใช้เครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อบังคับของ X คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้หากผู้เข้าร่วมในพื้นที่สนทนาก้าวร้าวหรือก่อกวน:

  • เพิกถอนสิทธิ์ในการพูดของผู้ใช้รายอื่น หากผู้ใช้รายอื่นก้าวร้าวหรือก่อกวนคุณหรือผู้อื่น

  • บล็อค ลบ หรือรายงานผู้ใช้

แนวทางบางประการในการปฏิบัติตามในฐานะโฮสต์หรือโฮสต์ร่วม มีดังต่อไปนี้:

  • ปฏิบัติตามข้อบังคับของ X ในพื้นที่สนทนาที่คุณโฮสต์หรือโฮสต์ร่วมเสมอ นอกจากนี้ยังใช้กับชื่อพื้นที่สนทนาของคุณด้วย ซึ่งไม่ควรมีถ้อยคำหยาบคาย การคุกคาม หรือเนื้อหาที่ละเมิดข้อบังคับอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม

  • ห้ามสนับสนุนพฤติกรรมหรือเนื้อหาที่ละเมิดข้อบังคับของ X

  • อย่าใช้เครื่องมือโฮสต์ของคุณในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม เช่น เพิกถอนสิทธิ์ในการพูดหรือลบผู้ใช้โดยพลการ หรือใช้พื้นที่สนทนาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดข้อบังคับของเรา เช่น แผนการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม

ขณะที่อยู่ในพื้นที่สนทนา ให้เลือกรูปภาพข้อมูลส่วนตัวของบัญชีเพื่อดึงเมนูตัวเลือกขึ้นมา เลือกบล็อค การดำเนินการนี้จะบล็อคบัญชีบน X ด้วย การบล็อคบางคนในพื้นที่สนทนาจะไม่ลบบุคคลเหล่านั้นออกจากพื้นที่สนทนาโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะเป็นโฮสต์หรือโฮสต์ร่วมของพื้นที่สนทนา 

หากต้องการปิดเสียงผู้พูดในพื้นที่สนทนาสด ให้เลือกรูปภาพข้อมูลส่วนตัวของบัญชี ซึ่งจะดึงเมนูตัวเลือกขึ้นมา เลือกปิดเสียงไมค์ของพวกเขาและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าบุคคลนั้นถูกปิดเสียงแล้ว นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการปิดเสียงผู้พูดทั้งหมดในพื้นที่สนทนาของคุณพร้อมกัน

โฮสต์ ผู้พูด และผู้ฟังสามารถเลือกไอคอน เพื่อดูผู้คนในพื้นที่สนทนา เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สนทนาได้แบบสาธารณะ จึงอาจมีบุคคลที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบในจำนวนที่ไม่ทราบฟังเสียงของพื้นที่สนทนาโดยไม่ระบุว่าเป็นแขกในพื้นที่สนทนา

หากคุณคิดว่าพื้นที่สนทนาละเมิดข้อบังคับของ X คุณสามารถรายงานพื้นที่สนทนาขณะที่อยู่ในพื้นที่สนทนานั้นได้โดยเลือกไอคอนเพิ่มเติม และเลือกรายงานพื้นที่สนทนานี้ ทุกคนในพื้นที่สนทนาสามารถรายงานได้ ผู้พูดและผู้ฟังสามารถรายงานพื้นที่สนทนาและบัญชีใดก็ได้ในพื้นที่สนทนา

หากต้องการรายงานบัญชีในพื้นที่สนทนา ให้เลือกรูปภาพข้อมูลส่วนตัวของบัญชี แล้วเลือกรายงาน จากนั้น คุณจะต้องเลือกเหตุผลในการรายงานบัญชี

โฮสต์ควรสนับสนุนการสนทนาที่ดีในพื้นที่สนทนาและใช้เครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อบังคับของ X X จะไม่ระงับพื้นที่สนทนาที่กำลังใช้งานอยู่ใดๆ เว้นแต่จะละเมิดข้อบังคับของเรา

สำหรับตอนนี้ สามารถพูดพร้อมกันได้สูงสุด 13 คน (รวมโฮสต์และโฮสต์ร่วมสูงสุด 2 คน)

ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ฟัง

 

โฮสต์สามารถเลือกที่จะบันทึกพื้นที่สนทนาก่อนที่จะเริ่ม โฮสต์สามารถดาวน์โหลดสำเนาของพื้นที่สนทนาที่บันทึกไว้ตราบเท่าที่เรามีโดยใช้เครื่องมือดาวน์โหลดข้อมูล X ของคุณ

สำหรับพื้นที่สนทนาที่ไม่ได้บันทึกไว้ X จะเก็บสำเนาเสียงจากพื้นที่สนทนาที่บันทึกไว้เป็นเวลา 30 วันหลังจากพื้นที่สนทนาสิ้นสุดลงเพื่อตรวจสอบการละเมิดข้อบังคับของ X หากพบว่าพื้นที่สนทนามีการละเมิด เราจะขยายเวลาที่เราเก็บสำเนาไว้อีก 90 วัน (รวมทั้งหมด 120 วันหลังจากที่พื้นที่สนทนาสิ้นสุดลง) เพื่อให้ผู้คนสามารถอุทธรณ์ได้หากเชื่อว่ามีข้อผิดพลาด X ยังใช้เนื้อหาและข้อมูลในพื้นที่สนทนาสำหรับการวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อปรับปรุงบริการอีกด้วย

ลิงก์ของพื้นที่สนทนาที่แชร์ออกไป (เช่น ผ่านทวีตหรือข้อมูลส่วนตัว) ยังมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพื้นที่สนทนา รวมถึงคำอธิบาย ตัวตนของโฮสต์ และข้อมูลอื่นๆ ในพื้นที่สนทนา เช่นเดียวกับสถานะปัจจุบันของพื้นที่สนทนา (เช่น ตั้งเวลาไว้ สด หรือสิ้นสุดแล้ว) เราเผยแพร่ข้อมูลนี้และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับพื้นที่สนทนาผ่านแพลตฟอร์มนักพัฒนาของ X หากต้องการทราบรายการรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สนทนาที่เราให้บริการ โปรดดูเอกสารจุดปลายทางของพื้นที่สนทนาของเรา 

หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บไว้ โปรดไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โฮสต์ของพื้นที่สนทนามีความสามารถที่จะสิ้นสุดพื้นที่สนทนา พื้นที่สนทนาอาจสิ้นสุดลงด้วยหากพบว่ามีการละเมิดข้อบังคับของ X

บัญชีที่ทวีตถูกป้องกันจะไม่สามารถสร้างพื้นที่สนทนาได้ พวกเขาสามารถเข้าร่วมและพูดในพื้นที่สนทนาของผู้อื่นได้ และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ จะมองเห็นการปรากฏตัวของพวกเขา

โฮสต์ โฮสต์ร่วม และผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ X ในพื้นที่สนทนาและโฮสต์ควรใช้เครื่องมือของตนเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่สนทนาจะมีการสนทนาที่ดี  แม้ว่าโดยทั่วไปเราจะไม่ดำเนินการใดๆ กับพื้นที่สนทนาที่ถ่ายทอดสด แต่หากมีการรายงานพื้นที่สนทนา เราอาจดำเนินการบังคับใช้กับโฮสต์หรือผู้เข้าร่วมใดๆ หรือลบพื้นที่สนทนาโดยสิ้นเชิง

โฮสต์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ X เอง หรือผู้ที่อำนวยความสะดวกหรือประชาสัมพันธ์การสนทนาที่ไม่เป็นไปตามกฎ อาจถูกแบนจากฟีเจอร์การถ่ายทอดสดของ X ทั้งหมด รวมถึงพื้นที่สนทนาและวิดีโอถ่ายทอดสด ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถจัดหรือพูดในพื้นที่สนทนาได้อีกต่อไป อาจมีการกำหนดข้อจำกัดบนพื้นที่สนทนาสำหรับการละเมิดข้อบังคับโดยโฮสต์ เช่น พื้นที่สนทนาอาจไม่มีสิทธิ์เล่นซ้ำ โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การระงับจากแพลตฟอร์ม และสามารถอุทธรณ์คำสั่งแบนได้

 

ชุมชนความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่สนทนา

เราเริ่มต้นบทสนทนาและส่งต่อไปยังผู้คนที่มีส่วนร่วมกับพื้นที่สนทนา ชุมชนนี้คือพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เราสื่อสารกับคุณทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่สนทนา ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะด้านคุณสมบัติ ไอเดียการปรับปรุง หรือความคิดเห็นในเรื่องทั่วไปก็ตาม

ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง

ทุกคนที่ใช้งานพื้นที่สนทนาสามารถเข้าร่วมได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นโฮสต์ ผู้พูด หรือผู้ฟัง 

ฉันจะเข้าร่วมชุมชนได้อย่างไร

คุณสามารถขอเข้าร่วมชุมชนความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่สนทนาได้ที่นี่ การขอเข้าร่วมหมายความว่าคุณยอมรับกฎชุมชนของเรา 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนบน X 

 

พื้นที่สนทนาของชุมชน

ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลของชุมชน คุณสามารถสร้างและโฮสต์พื้นที่สนทนาเพื่อให้สมาชิกชุมชนของคุณเข้าร่วมได้

ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแล: วิธีสร้างพื้นที่สนทนา
ขั้นตอนที่ 1

ไปที่หน้าแลนดิ้งเพจของชุมชน

ขั้นตอนที่ 2

กดค้างบนผู้เขียนทวีต และเลือกไอคอนพื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 3

เลือกพื้นที่สนทนาและเริ่มสร้างพื้นที่สนทนาของคุณโดยเพิ่มชื่อ เปิดสวิตช์บันทึกพื้นที่สนทนา (ไม่บังคับ) และเพิ่มหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4

เชิญผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล และคนอื่นๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สนทนาของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่หน้าแลนดิ้งเพจของชุมชน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้เขียนทวีต และเลือกไอคอนพื้นที่สนทนา

ขั้นตอนที่ 3

เลือกพื้นที่สนทนาและเริ่มสร้างพื้นที่สนทนาของคุณโดยเพิ่มชื่อ เปิดสวิตช์บันทึกพื้นที่สนทนา (ไม่บังคับ) และเพิ่มหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4

เชิญผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล และคนอื่นๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สนทนาของคุณ

สมาชิก: วิธีค้นหาพื้นที่สนทนาของชุมชน

หากพื้นที่สนทนาของชุมชนถ่ายทอดสด คุณจะเห็น Spacebar ปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกของคุณ หากต้องการเข้าสู่พื้นที่สนทนาและเริ่มฟัง ให้เลือกพื้นที่สนทนาสดใน Spacebar

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพื้นที่สนทนาของชุมชน

พื้นที่สนทนาของชุมชนช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างพื้นที่สนทนาเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมและช่วยให้ผู้คนใหม่ๆ ค้นพบและเข้าร่วมชุมชนของตน 

มีเพียงผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลบางส่วนเท่านั้นที่จะสามารถโฮสต์พื้นที่สนทนาได้ โดยใช้ X สำหรับ iOS และ X สำหรับแอพ Android สมาชิกของชุมชนไม่สามารถโฮสต์หรือเริ่มพื้นที่สนทนาภายในชุมชน แต่สามารถขอเป็นผู้พูดในพื้นที่สนทนาได้

เมื่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลเริ่มพื้นที่สนทนา สมาชิกของชุมชนและผู้ติดตามจะได้รับแจ้งผ่านแท็บการแจ้งเตือนและ Spacebar 

สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนในแท็บการแจ้งเตือนและจะเห็น Spacebar ปรากฏขึ้นพร้อมพื้นที่สนทนาสด สมาชิกจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสมาชิกของชุมชนในขณะที่พื้นที่สนทนากำลังถ่ายทอดสด

หมายเหตุ: เนื่องจากเรากำลังทดสอบกับกลุ่มเล็กๆ สมาชิกบางคนอาจไม่เห็นการแจ้งเตือนในแท็บการแจ้งเตือน

ได้ คุณจะเห็น Spacebar สีม่วงปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของลำดับเหตุการณ์ในหน้าแรกของคุณ หากบุคคลที่คุณติดตามเป็นโฮสต์หรืออยู่ในพื้นที่สนทนาสด

 

 

การเล่าเรื่องทางสังคมของพื้นที่สนทนา


การเล่าเรื่องทางสังคมเป็นเรื่องง่ายๆ ที่อธิบายสถานการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคมเพื่อการช่วยสำหรับการเข้าถึง

พื้นที่สนทนาของ X ช่วยให้ฉันเข้าร่วมหรือจัดบทสนทนาแบบสดที่มีเฉพาะเสียงกับทุกคนได้

การเข้าร่วมพื้นที่สนทนา

1. เมื่อฉันเข้าร่วมพื้นที่สนทนาของ X หมายความว่าฉันจะเป็นผู้ฟัง ฉันสามารถเข้าร่วมพื้นที่สนทนาบน X ได้ แม้แต่พื้นที่สนทนาที่จัดโดยคนที่ฉันไม่รู้จักหรือไม่ได้ติดตาม

2. ฉันสามารถเข้าร่วมพื้นที่สนทนาได้โดยการเลือกรูปภาพข้อมูลส่วนตัวที่มีเส้นขอบสีม่วงกะพริบเป็นจังหวะที่ด้านบนสุดของลำดับเหตุการณ์ เลือกลิงก์จากทวีตของใครบางคน หรือลิงก์ในข้อความส่วนตัว (DM)

แสดงสองวิธีในการเข้าร่วมพื้นที่สนทนา: โครงร่างสีม่วงที่ด้านบนสุดของลำดับเหตุการณ์ของคุณ และคำเชิญในทวีต

3. เมื่อฉันอยู่ในพื้นที่สนทนา ฉันสามารถมองเห็นรูปภาพข้อมูลส่วนตัวและชื่อของบางคนในพื้นที่สนทนา รวมถึงตัวฉันเองด้วย

ดูตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวและชื่อของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สนทนาอยู่แล้ว ข้อมูลส่วนตัวสุดท้ายแสดงจำนวนคนเพิ่มเติมในพื้นที่สนทนา: +26

4. ฉันสามารถได้ยินหนึ่งคนหรือหลายคนพูดพร้อมกัน ถ้าเสียงดังเกินไปหรือมากเกินไป ฉันสามารถลดเสียงลงได้

5. ในฐานะผู้ฟัง ฉันไม่สามารถพูดได้ ถ้าฉันต้องการจะพูดอะไร ฉันก็ส่งคำขอให้โฮสต์ได้ โฮสต์อาจไม่อนุมัติคำขอของฉัน

ไฮไลต์ปุ่มคำขอที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

6. หากโฮสต์ตอบรับคำขอของฉัน ฉันก็จะเป็นผู้พูด อาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการเชื่อมต่อไมโครโฟนของฉัน ดังนั้นฉันจะต้องรอ

7. ตอนนี้ฉันสามารถเปิดเสียงตัวเองและพูดได้ ทุกคนในพื้นที่สนทนาจะได้ยินฉัน

ผู้พูดถูกปิดเสียงเมื่อเข้าสู่พื้นที่สนทนา ปุ่มเปิดเสียงระบุว่า "ไมค์ปิดอยู่"

8. เมื่อมีคนพูดอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะโต้ตอบ ฉันสามารถเลือกอีโมจิเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าฉันรู้สึกอย่างไร ฉันจะสามารถมองเห็นเมื่อผู้อื่นโต้ตอบเช่นกัน

ผู้ฟังเลือกการโต้ตอบ "สัญลักษณ์สันติภาพ" เมื่อพวกเขาเข้าร่วมพื้นที่สนทนา

9. ฉันสามารถออกจากพื้นที่สนทนาได้ตลอดเวลา หลังจากที่ฉันออก หรือเมื่อโฮสต์สิ้นสุดพื้นที่สนทนา ฉันจะกลับไปที่ลำดับเหตุการณ์ของฉัน

ปุ่มออกอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ถัดจากชื่อพื้นที่สนทนา

การจัดพื้นที่สนทนา

1. เมื่อฉันเริ่มพื้นที่สนทนา หมายความว่าฉันจะเป็นโฮสต์ ทุกคนสามารถเข้าร่วมพื้นที่สนทนาของฉันได้ แม้กระทั่งคนที่ฉันไม่รู้จักและคนที่ฉันไม่ได้ติดตาม

2. เมื่อฉันเริ่มพื้นที่สนทนาของฉัน อาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการเชื่อมต่อ ดังนั้นฉันจะต้องรอ

3. ตอนนี้ฉันอยู่ในพื้นที่สนทนาของฉัน และฉันก็สามารถมองเห็นรูปภาพข้อมูลส่วนตัวของฉัน ถ้าคนอื่นเข้าสู่ระบบ และมีคนเข้าร่วม ฉันก็จะสามารถมองเห็นรูปภาพข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเช่นกัน

ในการเริ่มต้น โฮสต์คือคนเดียวในพื้นที่สนทนาของพวกเขา

4. ฉันจะเริ่มปิดเสียงซึ่งเป็นความหมายของไมโครโฟนที่มีเครื่องหมายทับอยู่ ฉันสามารถปิดและเปิดเสียงตัวเองและทุกคนในพื้นที่สนทนาของฉันได้ทุกเมื่อ

ปุ่ม "ไมค์ปิดอยู่" มีเครื่องหมายทับไมค์อยู่ และอยู่ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

5. ฉันสามารถเชิญให้คนอื่นเข้าร่วมพื้นที่สนทนาของฉันได้ด้วยการส่งข้อความส่วนตัว (DM) ให้พวกเขา แชร์ลิงก์ในทวีต และคัดลอกลิงก์แล้วแชร์ไปที่อื่น เช่น ในอีเมล

6. คนอื่นๆ มีสิทธิ์พูดในพื้นที่สนทนาของฉันพร้อมกันได้ถึง 10 คน และฉันสามารถเลือกได้ว่าใครจะพูดและไม่พูด ผู้อื่นสามารถขอพูดได้เช่นกัน และฉันสามารถเลือกอนุมัติคำขอของพวกเขาหรือไม่ก็ได้

โฮสต์สามารถเลือกที่จะให้บุคคลนั้นพูดได้โดยเลือกเครื่องหมายถูก หรือเลือกไม่ให้พูดโดยเลือก "x"

7. เมื่อมีคนเข้าร่วมพื้นที่สนทนาของฉัน ฉันอาจได้ยินคนหนึ่งคนหรือหลายคนพูดพร้อมกัน ถ้าฉันคิดว่าเสียงดังเกินไป ฉันสามารถลดเสียงหรือปิดเสียงได้

8. ฉันสามารถเพิกถอนสิทธิ์ในการพูด และบล็อค ลบ หรือรายงานใครบางคนได้ หากพวกเขาก้าวร้าวหรือก่อกวนฉันหรือผู้อื่น

โฮสต์จะดูผู้พูดและสามารถเพิกถอนความสามารถในการพูดได้หากเลือก

9. เมื่อมีคนพูดอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะโต้ตอบ ฉันสามารถเลือกอีโมจิเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าฉันรู้สึกอย่างไร ฉันจะสามารถมองเห็นเมื่อผู้อื่นโต้ตอบเช่นกัน

ปุ่มการโต้ตอบถูกเลือกและมีตัวเลือกอีโมจิ 5 แบบปรากฏขึ้น: 100, ยกกำปั้น, สัญลักษณ์สันติภาพ, โบกมือ, ใบหน้าที่มีน้ำตาแห่งความสุข

10. เมื่อฉันสิ้นสุดพื้นที่ของฉัน พื้นที่สนทนาจะสิ้นสุดสำหรับทุกคน

ปุ่ม "สิ้นสุด" อยู่ที่มุมขวาบนทางด้านขวาของ "พื้นที่สนทนาของคุณ"

แบ่งปันบทความนี้