மக்களுக்குப் படங்களை அணுகத்தக்கதாக எவ்வாறு செய்யலாம்

iOS அல்லது Android-க்கான Twitter பயன்பாட்டை அல்லது twitter.com -ஐப் பயன்படுத்தி நீங்கள் புகைப்படங்களை ட்விட் செய்யும்போது, படங்களின் விளக்கத்தை எழுதும் விருப்பத்தேர்வு உங்களுக்கு உள்ளது. இதனால், பார்வையற்றவர்கள் அல்லது குறைந்த பார்வைத் திறன் கொண்டவர்கள் உட்பட அதிகமானவர்களுக்கு உள்ளடக்கம் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்.

நல்ல பட விளக்கங்கள் என்பவை சுருக்கமானதாகவும் தெளிவான விளக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதாகவும் இருக்கும், அவை ஒரு படத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களுக்கு உதவுகிறது.

இந்தக் கட்டுரையில் பின்வருபவற்றைப் பயன்படுத்தி, பட விளக்கங்களை எழுதுவதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன:

பட விளக்கங்களை அமைப்பது எவ்வாறு
iOS -க்கான Twitter -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது
படி 1

கீச்சு எழுதுதல் ஐகானை  தொடுவதன் மூலம் தொடங்கி, உங்கள் புகைப்படம்(களை) இணைக்கவும்.
குறிப்பு: உங்கள் கீச்சுகளில் புகைப்படங்களைச் சேர்ப்பது பற்றிய விரிவான வழிமுறைகளுக்கு, இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

படி 2

விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில், +Alt பொத்தானைத் தொடவும்.

படி 3

படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிட்டு, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும். கீச்சை இடுகையிடுவதற்கு முன்பு அதைத் திருத்த, மீண்டும் விளக்கத்தைத் தொடவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)

படி 4

ஒரு கீச்சிலுள்ள ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒரு விளக்கத்தைச் சேர்க்கலாம்.
குறிப்பு: பட விளக்கங்களை வீடியோக்களில் சேர்க்க முடியாது.

Android -க்கான Twitter -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது
படி 1

கீச்சு ஐகானை  தொடுவதன் மூலம் தொடங்கி, உங்கள் புகைப்படம்(களை) இணைக்கவும்.
குறிப்பு: உங்கள் கீச்சுகளில் புகைப்படங்களைச் சேர்ப்பது பற்றிய விரிவான வழிமுறைகளுக்கு, இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

படி 2

விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில், +Alt பொத்தானைத் தொடவும்.

படி 3

படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிட்டு, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும். கீச்சை இடுகையிடுவதற்கு முன்பு அதைத் திருத்த, மீண்டும் விளக்கத்தைத் தொடவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)

படி 4

ஒரு கீச்சிலுள்ள ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒரு விளக்கத்தைச் சேர்க்கலாம்.
குறிப்பு: பட விளக்கங்களை வீடியோக்களில் சேர்க்க முடியாது.

twitter.com-இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது
படி 1

கீச்சு எழுதுதல் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்த, “n” விசையை அழுத்தவும்.

படி 2

உங்கள் புகைப்படம்(களை) இணைக்கவும்.
குறிப்பு: உங்கள் கீச்சுகளில் புகைப்படங்களைச் சேர்ப்பது பற்றிய விரிவான வழிமுறைகளுக்கு, இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

படி 3

விளக்க உரையைச் சேர்க்க, விளக்கத்தைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 4

படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிட்டு, முடிந்தது என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சை இடுகையிடுவதற்கு முன்பு விளக்கத்தைச் சேர் என்ற உரையாடல் பெட்டியை மீண்டும் திறக்கவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)

படி 5

ஒரு கீச்சிலுள்ள ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒரு விளக்கத்தைச் சேர்க்கலாம்.
குறிப்பு: பட விளக்கங்களை வீடியோக்களில் சேர்க்க முடியாது.

iOS -க்கான Twitter -இல் VoiceOver
VoiceOver -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது
படி 1

தொடுகை ஆராய்வைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் கீச்சை எழுதுக என்ற பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 2

கீச்சை எழுதுக பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

படி 3

தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, புகைப்பட லைப்ரரி என்பதைக் கண்டறியவும்.

படி 4

படத்தைச் சேர்க்க, புகைப்பட லைப்ரரி பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

படி 5

சேர்ப்பதற்கான படத்தைக் கண்டறிய, தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தவும்.

படி 6

படத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, அதை இருமுறை தொடவும்.

படி 7

தொகுப்பானில், தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, படத்தைக் கண்டறியவும்.

படி 8

படத்தில் கவனம் செலுத்துகையில், "புகைப்படத்திற்கு விளக்கத்தைச் சேர்க்கவும்" என்பதை நீங்கள் கேட்கும் வரை மேலே அல்லது கீழே ஸ்வைப் செய்யவும், பிறகு அந்தப் படத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்க, இருமுறை தொடவும்.

படி 9

படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)

படி 10

தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் முடிந்தது என்ற பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 11

விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, முடிந்தது என்ற பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

VoiceOver -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு திருத்துவது
படி 1

கீச்சை இடுகையிடுவதற்கு முன்னர், உங்கள் பட விளக்கத்தைத் திருத்தலாம். தொகுப்பானில், தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, படத்தைக் கண்டறியவும்.

படி 2

படத்தில் கவனம் செலுத்துகையில், "புகைப்படத்திற்கான விளக்கத்தைத் திருத்தவும்" என்பதை நீங்கள் கேட்கும் வரை மேலே அல்லது கீழே ஸ்வைப் செய்யவும், பிறகு அந்தப் படத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்க, இருமுறை தொடவும்.

படி 3

படத்தின் விளக்கத்தை மாற்றவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)

படி 4

தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் முடிந்தது என்ற பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 5

விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, முடிந்தது என்ற பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

TalkBack -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது
படி 1

தொடுகை ஆராய்வைப் பயன்படுத்தி, திரையின் கீழ் இடதுபுறத்தில் எழுதுக என்ற பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 2

எழுதுக என்ற பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

படி 3

தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, புகைப்படங்கள் என்பதைக் கண்டறியவும்.

படி 4

புகைப்படத்தைச் சேர்க்க, புகைப்படங்கள் பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

படி 5

சேர்ப்பதற்கான புகைப்படத்தைக் கண்டறிய, தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தவும்.

படி 6

புகைப்படத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, அதை இருமுறை தொடவும்.

படி 7

தொகுப்பானில், தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, விளக்கத்தைச் சேர் என்ற பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 8

விளக்கத்தைச் சேர் என்ற பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

படி 9

படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)

படி 10

தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் முடிந்தது என்ற பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 11

விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, முடிந்தது என்ற பொத்தானை இருமுறை தொடவும். (குறிப்பு: விளக்கத்தைச் சேர்த்த பிறகு, விளக்கத்தைச் சேர் பொத்தானின் லேபிளானது விளக்கத்தைப் பொருத்துவதற்காக மாற்றப்படும்.)

TalkBack -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு திருத்துவது
படி 1

கீச்சை இடுகையிடுவதற்கு முன்னர், உங்கள் பட விளக்கத்தைத் திருத்தலாம். தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, நடப்பு விளக்கத்தைக் கொண்டு லேபிளிடப்பட்ட பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 2

பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

படி 3

படத்தின் விளக்கத்தை மாற்றவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)

படி 4

தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் முடிந்தது என்ற பொத்தானைக் கண்டறியவும்.

படி 5

விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, முடிந்தது என்ற பொத்தானை இருமுறை தொடவும். (குறிப்பு: விளக்கத்தைச் சேர்த்த பிறகு, விளக்கத்தைச் சேர் பொத்தானின் லேபிளானது விளக்கத்தைப் பொருத்துவதற்காக மாற்றப்படும்.)

 

twitter.com உடன் Mac -க்கான VoiceOver -ஐப் பயன்படுத்துதல்

 

twitter.com-இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது

 1. விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தி (“n” விசையை அழுத்தவும்) கீச்சு எழுதுதல் என்பதைத் திறக்கவும்.
 2. புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ பொத்தானுக்குச் செல்ல, “tab” விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 3. சேர்ப்பதற்கான படத்தைத் தேர்வு செய்ய, கோப்பு முறைமை உரையாடலைப் பயன்படுத்தவும்.
 4. தொகுப்பானில், நீங்கள் சேர்த்த படத்தை “tab” விசையைப் பயன்படுத்திக் கண்டறியவும். படம் சேர்க்கப்பட்ட வரிசையின்படி அதற்குப் பெயரிடப்படும் (எ.கா. "படம் 1").
 5. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது “enter” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடல் பெட்டியைத் திறக்கவும்.
 6. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)
 7. “tab” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் முடிந்தது என்ற பொத்தானைக் கண்டறிந்து, பின்னர் “enter” விசையை அழுத்தவும் அல்லது “command” விசையை அழுத்திப் பிடித்திருக்கையில் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 8. விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடல் பெட்டியை மீண்டும் திறக்கவும்.
   

twitter.com உடன் Windows -க்கான JAWS ஸ்கிரீன் ரீடரைப் பயன்படுத்துதல்

 

twitter.com-இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது

 1. JAWS' மெய்நிகர் வழிசெலுத்துதலைத் தற்காலிகமாகப் புறக்கணிக்க “insert” மற்றும் “3” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 2. விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தி (“n” விசையை அழுத்தவும்) கீச்சு எழுதுதல் என்பதைத் திறக்கவும்.
 3. புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ பொத்தானுக்குச் செல்ல, “tab” விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 4. சேர்ப்பதற்கான படத்தைத் தேர்வு செய்ய, கோப்பு முறைமை உரையாடலைப் பயன்படுத்தவும்.
 5. தொகுப்பானில், நீங்கள் சேர்த்த படத்தை “tab” விசையைப் பயன்படுத்திக் கண்டறியவும். படம் சேர்க்கப்பட்ட வரிசையின்படி அதற்குப் பெயரிடப்படும் (எ.கா. "படம் 1").
 6. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது “enter” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடல் பெட்டியைத் திறக்கவும்.
 7. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)
 8. “tab” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் முடிந்தது என்ற பொத்தானைக் கண்டறிந்து, பின்னர் “enter” விசையை அழுத்தவும் அல்லது “control” விசையை அழுத்திப் பிடித்திருக்கையில் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 9. விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடல் பெட்டியை மீண்டும் திறக்கவும்.
   

twitter.com உடன் Windows -க்கான NVDA ஸ்கிரீன் ரீடரைப் பயன்படுத்துதல்

 

twitter.com-இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது

 1. படிவங்கள் பயன்முறைக்குச் செல்ல, “insert” மற்றும் இடைவெளி விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 2. விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தி (n விசையை அழுத்தவும்) கீச்சு எழுதுதல் என்பதைத் திறக்கவும்.
 3. புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ பொத்தானுக்குச் செல்ல, “tab” விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 4. சேர்ப்பதற்கான படத்தைத் தேர்வு செய்ய, கோப்பு முறைமை உரையாடலைப் பயன்படுத்தவும்.
 5. தொகுப்பானில், நீங்கள் சேர்த்த படத்தை “tab” விசையைப் பயன்படுத்திக் கண்டறியவும். படம் சேர்க்கப்பட்ட வரிசையின்படி அதற்குப் பெயரிடப்படும் (எ.கா. "படம் 1").
 6. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது “enter” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடல் பெட்டியைத் திறக்கவும்.
 7. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (வரம்பு, 1000 எழுத்துக்களாகும்.)
 8. “tab” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் முடிந்தது என்ற பொத்தானைக் கண்டறிந்து, பின்னர் “enter” விசையை அழுத்தவும் அல்லது “control” விசையை அழுத்திப் பிடித்திருக்கையில் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 9. விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடல் பெட்டியை மீண்டும் திறக்கவும்.
   

குறிப்பு: இடுகையிடப்பட்டதும், படத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட விளக்கம் தெரியாது, ஆனால் பார்வைக் குறைபாடுள்ளவர்கள் அவர்களது உதவி தொழில்நுட்பம் (எ.கா., ஸ்கிரீன் ரீடர்கள் மற்றும் பிரைலி டிஸ்பிளேக்கள்) மூலம் அந்த விளக்கத்தைக் கேட்பார்கள்.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க