மக்களுக்குப் படங்களை அணுகத்தக்கதாக எவ்வாறு செய்யலாம்

iOS அல்லது Android -க்கான Twitter அல்லது twitter.com -ஐப் பயன்படுத்தி நீங்கள் புகைப்படங்களை ட்விட் செய்யும்போது, பார்வைக் குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு உள்ளடக்கம் அணுகக்கூடியதாக இருக்குமாறு ஒரு விளக்கத்தை எழுதும் விருப்பத்தேர்வு உங்களுக்கு உள்ளது.

இந்தக் கட்டுரையில் பட விளக்கங்களை எழுதும் அமைப்பை எவ்வாறு இயக்குவது என்பது பற்றிய தகவலும் பின்வருபவற்றைப் பயன்படுத்தி, பட விளக்கங்களை எழுதுவதற்கான அறிவுறுத்தல்களும் உள்ளன:

View instructions for:

பட விளக்கங்களை அமைப்பது எவ்வாறு

iOS -க்கான Twitter -இல் பட விளக்கங்களை எழுது என்பதை இயக்குவது எவ்வாறு 

 1. மேல் மெனுவில், உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைத் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.
 2. பொதுவானவை என்பதன் கீழ், அணுகல்தன்மை என்பதைத் தொடவும்.
 3. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, பட விளக்கங்களை எழுது என்பதற்கு அடுத்துள்ள ஸ்லைடரை இழுக்கவும்.

iOS -க்கான Twitter -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு 

 1. கீச்சு எழுது ஐகானைத்  தொடுவதன் மூலம் தொடங்கி, உங்கள் புகைப்படத்தை(புகைப்படங்களை) இணைக்கவும்.
  குறிப்பு: உங்கள் கீச்சுகளில் புகைப்படங்களைச் சேர்ப்பது பற்றிய விரிவான அறிவுறுத்தல்களுக்கு, இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.
 2. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில், விளக்கத்தைச் சேர் என்பதைத் தொடவும்.
 3. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிட்டு, பயன்படுத்து என்பதைத் தொடவும். கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு அதைத் திருத்த, மீண்டும் விளக்கத்தைத் தொடவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 4. ஒரு கீச்சிலுள்ள ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒரு விளக்கத்தை சேர்க்கலாம்.
  குறிப்பு: பட விளக்கங்களை GIFகள் அல்லது வீடியோக்களில் சேர்க்க முடியாது.

பட விளக்கங்களை அமைப்பது எவ்வாறு

Android -க்கான Twitter என்பதிலிருந்து பட விளக்கங்கள் எழுதுவதை இயக்குவது எவ்வாறு

 1. மேல் மெனுவில், ஒரு வழிசெலுத்தல் மெனு ஐகானை  அல்லது உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைப் பார்ப்பீர்கள். அங்குள்ள ஐகான் எதுவாக இருந்தாலும் அதைத் தொடவும்.
 2. அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.
 3. பொதுவானவை என்பதன் கீழ், அணுகல்தன்மை என்பதைத் தொடவும்.
 4. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, பட விளக்கங்களை எழுது என்பதற்கு அடுத்துள்ள பெட்டியை டிக் செய்யவும்.

Android -க்கான Twitter -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

 1. கீச்சு ஐகானைத்  தொடுவதன் மூலம் தொடங்கி, உங்கள் புகைப்படத்தை(புகைப்படங்களை) இணைக்கவும்.
  குறிப்பு: உங்கள் கீச்சுகளில் புகைப்படங்களைச் சேர்ப்பது பற்றிய விரிவான அறிவுறுத்தல்களுக்கு, இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.
 2. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில், விளக்கத்தைச் சேர் என்பதைத் தொடவும்.
 3. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிட்டு, பயன்படுத்து என்பதைத் தொடவும். கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு அதைத் திருத்த, மீண்டும் விளக்கத்தைத் தொடவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 4. ஒரு கீச்சிலுள்ள ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒரு விளக்கத்தை சேர்க்கலாம்.
  குறிப்பு: பட விளக்கங்களை GIFகள் அல்லது வீடியோக்களில் சேர்க்க முடியாது.

பட விளக்கங்களை அமைப்பது எவ்வாறு

twitter.com -இலிருந்து பட விளக்கங்கள் எழுதுவதை இயக்குவது எவ்வாறு

 1. மேலும் ஐகானைக்  கிளிக் செய்து, ட்ராப்டவுனிலிருந்து அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (அல்லது “g” விசையை அழுத்தியதும் துரிதமாக “s” விசையை அழுத்தவும்).
 2. அமைப்புகளின் பட்டியலில் அணுகல்தன்மை என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 3. பட விளக்கங்களை எழுது தேர்வுப்பெட்டியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.
 4. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, பெட்டியை டிக் செய்யவும்.

twitter.com -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

 1. கீச்சு எழுது பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்த, “n” விசையை அழுத்தவும்.
 2. உங்கள் புகைப்படம்(களை) இணைக்கவும்.
  குறிப்பு: உங்கள் கீச்சுகளில் புகைப்படங்களைச் சேர்ப்பது பற்றிய விரிவான அறிவுறுத்தல்களுக்கு, இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.
 3. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, விளக்கத்தைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 4. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிட்டு, முடிந்தது என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு விளக்கத்தைச் சேர் உரையாடலை மீண்டும் திறக்கவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 5. ஒரு கீச்சிலுள்ள ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒரு விளக்கத்தை சேர்க்கலாம்.
  குறிப்பு: பட விளக்கங்களை GIFகள் அல்லது வீடியோக்களில் சேர்க்க முடியாது.
View instructions for:

iOS -க்கான Twitter -இல் VoiceOver

VoiceOver -ஐப் பயன்படுத்தி பட விளக்கங்கள் எழுதுவதை இயக்குவது எவ்வாறு

 1. தொடுகை ஆராய்வைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் பயனர் பெனு பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 2. பயனர் மெனு பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 3. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் நடுவில் அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 4. அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 5. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, அணுகல்தன்மை என்பதைக் கண்டறியவும்.
 6. அணுகல்தன்மை என்பதன் மீது இருமுறை தொடவும்.
 7. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, பட விளக்கங்களை எழுது என்பதைக் கண்டறியவும்.
 8. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

VoiceOver -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

 1. தொடுகை ஆராய்வைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் கீச்சை எழுது பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 2. கீச்சை எழுது பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 3. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, புகைப்பட நூலகம் என்பதைக் கண்டறியவும்.
 4. படத்தைச் சேர்க்க, புகைப்பட நூலகம் பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 5. சேர்ப்பதற்கான படத்தைக் கண்டறிய, தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தவும்.
 6. படத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, அதை இருமுறை தொடவும்.
 7. தொகுப்பானில், தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, படத்தைக் கண்டறியவும்.
 8. படத்தில் கவனம் செலுத்துகையில், "புகைப்படத்திற்கு விளக்கத்தைச் சேர்க்கவும்" என்பதை நீங்கள் கேட்கும் வரை மேலே அல்லது கீழே ஸ்வைப் செய்யவும், பிறகு அந்தப் படத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்க, இருமுறை தொடவும்.
 9. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 10. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் பயன்படுத்து பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 11. விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, பயன்படுத்து பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.

VoiceOver -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைத் திருத்துவது எவ்வாறு

 1. கீச்சைப் பதிவிட முன்னர், உங்கள் பட விளக்கத்தைத் திருத்தலாம். தொகுப்பானில், தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, படத்தைக் கண்டறியவும்.
 2. படத்தில் கவனம் செலுத்துகையில், "புகைப்படத்திற்கான விளக்கத்தைத் திருத்தவும்" என்பதை நீங்கள் கேட்கும் வரை மேலே அல்லது கீழே ஸ்வைப் செய்யவும், பிறகு அந்தப் படத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்க, இருமுறை தொடவும்.
 3. படத்தின் விளக்கத்தை மாற்றவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 4. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் பயன்படுத்து பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 5. விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, பயன்படுத்து பொத்தானை இருமுறை தொடவும்

Android-க்கான Twitter-இல் TalkBack

TalkBack -ஐப் பயன்படுத்தி பட விளக்கங்கள் எழுதுவதை இயக்குவது எவ்வாறு

 1. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் வழிசெலுத்தல் ட்ராயர் பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 2. மெனுவைத் திறக்க, வழிசெலுத்தல் ட்ராயரை பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 3. மெனுவில், தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை உருப்படியைக் கண்டறியவும்.
 4. அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை உருப்படியை இருமுறை தொடவும்.
 5. வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, அணுகல்தன்மை உருப்படியைக் கண்டறியவும்.
 6. அணுகல்தன்மை என்பதன் மீது இருமுறை தொடவும்.
 7. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, பட விளக்கங்களை எழுது தேர்வுப்பெட்டி என்பதைக் கண்டறியவும்.
 8. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, தேர்வுப்பெட்டியை இருமுறை தொடவும்.

TalkBack -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

 1. தொடுகை ஆராய்வைப் பயன்படுத்தி, திரையின் கீழ் இடதுபுறத்தில் எழுது பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 2. எழுது பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 3. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, புகைப்படங்கள் என்பதைக் கண்டறியவும்.
 4. புகைப்படத்தைச் சேர்க்க, புகைப்படங்கள் பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 5. சேர்ப்பதற்கான புகைப்படத்தைக் கண்டறிய, தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தவும்.
 6. புகைப்படத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, அதை இருமுறை தொடவும்.
 7. தொகுப்பானில், தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, விளக்கத்தைச் சேர் பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 8. விளக்கத்தைச் சேர் பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 9. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 10. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் பயன்படுத்து பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 11. விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, பயன்படுத்து பொத்தானை இருமுறை தொடவும். (குறிப்பு: விளக்கத்தைச் சேர்த்த பிறகு, விளக்கத்தைச் சேர் பொத்தானின் லேபிளானது விளக்கத்தைப் பொருத்துவதற்காக மாற்றப்படும்.)

TalkBack -ஐப் பயன்படுத்தி கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைத் திருத்துவது எவ்வாறு

 1. கீச்சைப் பதிவிட முன்னர், உங்கள் பட விளக்கத்தைத் திருத்தலாம். தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, நடப்பு விளக்கத்தைக் கொண்டு லேபிளிடப்பட்ட பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 2. பொத்தானை இருமுறை தொடவும்.
 3. படத்தின் விளக்கத்தை மாற்றவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 4. தொடுகை ஆராய்வு அல்லது வலது/இடது சுண்டுதல் சைகையைப் பயன்படுத்தி, திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் பயன்படுத்து பொத்தானைக் கண்டறியவும்.
 5. விளக்கத்தைச் சேர்த்து, தொகுப்பானுக்குத் திரும்ப, பயன்படுத்து பொத்தானை இருமுறை தொடவும். (குறிப்பு: விளக்கத்தைச் சேர்த்த பிறகு, விளக்கத்தைச் சேர் பொத்தானின் லேபிளானது விளக்கத்தைப் பொருத்துவதற்காக மாற்றப்படும்.)

twitter.com உடன் Mac -க்கான VoiceOver -ஐப் பயன்படுத்துதல்

twitter.com -இலிருந்து பட விளக்கங்கள் எழுதுவதை இயக்குவது எவ்வாறு

 1. “g” விசையை அழுத்தியதும் துரிதமாக “s” விசையை அழுத்தி, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதற்குச் செல்லவும்.
 2. வெப் ரோட்டரைக் கொண்டுவர, “control + option + u” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 3. வெப் ரோட்டரில் இணைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்க, வலது அம்பு விசையை அழுத்தவும்.
 4. உருப்படி அணுகல்தன்மையைக் கண்டுபிடிக்க, கீழ் அம்பு விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 5. அணுகல்தன்மை அமைப்புகளுக்குச் செல்ல, “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 6. வெப் ரோட்டரைக் கொண்டுவர, “control + option + u” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 7. வெப் ரோட்டரில் படிவக் கட்டுப்பாடுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க, வலது அம்பு விசையை அழுத்தவும்.
 8. உருப்படி பட விளக்கங்களை எழுது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க, கீழ் அம்பு விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 9. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, இடைவெளிப்பட்டியைப் பயன்படுத்தவும்.
 10. வெப் ரோட்டரைக் கொண்டுவர, “control + option + u” விசைகளை அழுத்தவும்.
 11. சேமிப்புகளைச் சேமி என்பதைக் கண்டுபிடிக்க, கீழ் அம்பு விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.

twitter.com -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

 1. விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தி (“n” விசையை அழுத்தவும்) கீச்சு எழுதி என்பதைத் திறக்கவும்.
 2. புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ பொத்தானுக்குச் செல்ல, “tab” விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 3. சேர்ப்பதற்கான படத்தைத் தேர்வு செய்ய, கோப்பு முறைமை உரையாடலைப் பயன்படுத்தவும்.
 4. தொகுப்பானில், “tab” விசையைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் சேர்த்த படத்தைக் கண்டறியவும். படம் சேர்க்கப்பட்ட வரிசையின்படி அதற்குப் பெயரிடப்படும் (எ.கா. "படம் 1")
 5. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது “enter” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடலைத் திறக்கவும்.
 6. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 7. “tab” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் பயன்படுத்துபொத்தானைக் கண்டுபிடிக்கவும், “enter” விசையை அழுத்தவும் அல்லது 'command” விசையை அழுத்திப் பிடித்திருக்கையில் எளிதாக “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 8. விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடலை மீண்டும் திறக்கவும்.

Twitter.com உடன் Windows -க்கான NVDA ஸ்கிரீன் ரீடரைப் பயன்படுத்துதல்

twitter.com -இலிருந்து பட விளக்கங்கள் எழுதுவதை இயக்குவது எவ்வாறு

 1. JAWS'மெய்நிகர் வழிச்செலுத்துதலை ஒதுக்கித்தள்ள “செருகு" மற்றும் “3” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 2. கடந்து செல்ல, விசையை உள்ளிடவும் என்பதைக் கேட்ட பிறகு, விசைப்பலகையைப் பயன்படுத்தி அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும். குறுக்குவழி (“g” விசையை அழுத்தியதும் விரைவாக “s” விசையை அழுத்தவும்).
 3. பக்கத்திற்கான இணைப்புகளின் பட்டியலைக் கொண்டுவர, “insert” மற்றும் “F7” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 4. உருப்படி அணுகல்தன்மையைக் கண்டுபிடிக்க, கீழ் அம்பு விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 5. பட விளக்கங்களை எழுது உருப்படியைக் கண்டறிய, “f” விசையை அழுத்தவும்.
 6. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, இடைவெளிப்பட்டியைப் பயன்படுத்தவும்.
 7. சேமிப்புகளைச் சேமி பொத்தானைக் கண்டுபிடிக்க, “f” விசையை அழுத்தி, “enter” விசையை அழுத்தவும்.

twitter.com -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

 1. JAWS'மெய்நிகர் வழிச்செலுத்துதலை ஒதுக்கித்தள்ள “செருகு" மற்றும் “3” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 2. விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தி (“n” விசையை அழுத்தவும்) கீச்சு எழுதி என்பதைத் திறக்கவும்.
 3. புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ பொத்தானுக்குச் செல்ல, “tab” விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 4. சேர்ப்பதற்கான படத்தைத் தேர்வு செய்ய, கோப்பு முறைமை உரையாடலைப் பயன்படுத்தவும்.
 5. தொகுப்பானில், “tab” விசையைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் சேர்த்த படத்தைக் கண்டறியவும். படம் சேர்க்கப்பட்ட வரிசையின்படி அதற்குப் பெயரிடப்படும் (எ.கா. "படம் 1").
 6. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது “enter” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடலைத் திறக்கவும்.
 7. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 8. “tab” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் பயன்படுத்துபொத்தானைக் கண்டுபிடிக்கவும், “enter” விசையை அழுத்தவும் அல்லது 'control” விசையை அழுத்திப் பிடித்திருக்கையில் எளிதாக “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 9. விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடலை மீண்டும் திறக்கவும்.

twitter.com உடன் Windows -க்கான NVDA ஸ்கிரீன் ரீடரைப் பயன்படுத்துதல்

twitter.com -இலிருந்து பட விளக்கங்கள் எழுதுவதை இயக்குவது எவ்வாறு

 1. படிவங்கள் பயன்முறைக்குச் செல்ல, “insert” மற்றும் “space” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 2. “g” விசையை அழுத்தியதும் துரிதமாக “s” விசையை அழுத்தி, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதற்குச் செல்லவும்.
 3. படிவங்கள் பயன்முறையிலிருந்து வெளியேற, “insert” மற்றும் “space” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 4. பக்கத்திற்கான இணைப்புகளின் பட்டியலைக் கொண்டுவர, “insert” மற்றும் “F7” விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 5. உருப்படி அணுகல்தன்மையைக் கண்டுபிடிக்க, கீழ் அம்பு விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 6. பட விளக்கங்களை எழுது உருப்படியைக் கண்டறிய, “f” விசையை அழுத்தவும்.
 7. அமைப்பை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்வதற்கு, "ஸ்பேஸ்பாரைப்" பயன்படுத்தவும்.
 8. சேமிப்புகளைச் சேமி பொத்தானைக் கண்டுபிடிக்க, “f” விசையை அழுத்தி, “enter” விசையை அழுத்தவும்.


twitter.com -இலிருந்து கீச்சுகளில் பட விளக்கங்களைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

 1. படிவங்கள் பயன்முறைக்குச் செல்ல, “insert” மற்றும் இடைவெளி விசைகளை ஒன்றாக அழுத்தவும்.
 2. விசைப்பலகைக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தி (n விசையை அழுத்தவும்) கீச்சு எழுதி என்பதைத் திறக்கவும்.
 3. புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ பொத்தானுக்குச் செல்ல, “tab” விசையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 4. சேர்ப்பதற்கான படத்தைத் தேர்வு செய்ய, கோப்பு முறைமை உரையாடலைப் பயன்படுத்தவும்.
 5. தொகுப்பானில், “tab” விசையைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் சேர்த்த படத்தைக் கண்டறியவும். படம் சேர்க்கப்பட்ட வரிசையின்படி அதற்குப் பெயரிடப்படும் (எ.கா. "படம் 1").
 6. விளக்க உரையைச் சேர்க்க, படத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது “enter” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடலைத் திறக்கவும்.
 7. படத்தின் உங்கள் விளக்கத்தை உள்ளிடவும். (எழுத்துக்குறி வரம்பு 420.)
 8. “tab” விசையை அழுத்துவதன் மூலம் பயன்படுத்துபொத்தானைக் கண்டுபிடிக்கவும், “enter” விசையை அழுத்தவும் அல்லது 'control” விசையை அழுத்திப் பிடித்திருக்கையில் எளிதாக “enter” விசையை அழுத்தவும்.
 9. விளக்கத்தைத் திருத்த, கீச்சைப் பதிவிடுவதற்கு முன்பு சிறு பட முன்னோட்ட உரையாடலை மீண்டும் திறக்கவும்.

Note: பதிவிட்டதும், படத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட விளக்கம் தெரியாது, ஆனால் பார்வைக் குறைபாடுள்ளவர்கள் அவர்களது தொழில்நுட்பம் (எ.கா., ஸ்கிரீன் ரீடர்கள் மற்றும் பிரைலி டிஸ்பிளேக்கள்) மூலம் அந்த விளக்கத்தைக் கேட்பார்கள்.

Bookmark or share this article