உங்கள் Twitter தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்குவது எவ்வாறு

உங்கள் முதல் கீச்சில் தொடங்கி, உங்கள் Twitter தகவல்களின் ஸ்னாப்ஷாட்டை உலாவுவதற்கு உங்கள் Twitter தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்குதல்.

View instructions for:

உங்கள் Twitter தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்குவது மற்றும் பார்ப்பது எவ்வாறு

 1. மேல் மெனுவில், உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைத் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.
 2. கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.
 3. தரவு மற்றும் அனுமதிகள் என்பதன் கீழ், உங்கள் Twitter தரவு என்பதைத் தொடவும்.
 4. உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ், Twitter-க்கு அடுத்ததாக உள்ள தரவைக் கோரு என்பதைத் தொடவும்.
 5. உங்களின் பதிவிறக்கம் தயாராகும் போது, புஷ் அறிவிப்பின் வழியாக உங்களுக்கு அறிவிப்போம். அமைப்புகளிலிருந்து, உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ், தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்கு என்பதைத் தொடவும்.
 6. உங்கள் Twitter கணக்குடன் தொடர்புடைய, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு, பதிவிறக்க இணைப்புடன் கூடிய மின்னஞ்சலையும் அனுப்புவோம்.
 7. மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன், உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்து, பதிவிறக்கு பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் Twitter தேக்ககத்தின் .zip கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்.

உங்கள் Twitter தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்குவது மற்றும் பார்ப்பது எவ்வாறு

 1. மேல் மெனுவில், ஒரு வழிசெலுத்தல் மெனு ஐகானை  அல்லது உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைப் பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்குக் கிடைக்கும் எந்த ஐகானையும் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 2. கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.
 3. தரவு மற்றும் அனுமதிகள் என்பதன் கீழ், உங்கள் Twitter தரவு என்பதைத் தொடவும்.
 4. உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ், Twitter-க்கு அடுத்ததாக உள்ள தரவைக் கோரு என்பதைத் தொடவும்.
 5. உங்களின் பதிவிறக்கம் தயாராகும் போது, புஷ் அறிவிப்பின் வழியாக உங்களுக்கு அறிவிப்போம். அமைப்புகளிலிருந்து, உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ், தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்கு என்பதைத் தொடவும்.
 6. உங்கள் Twitter கணக்குடன் தொடர்புடைய, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு, பதிவிறக்க இணைப்புடன் கூடிய மின்னஞ்சலையும் அனுப்புவோம்.
 7. மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன், உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்து, பதிவிறக்கு பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் Twitter தேக்ககத்தின் .zip கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்.

உங்கள் Twitter தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்குவது மற்றும் பார்ப்பது எவ்வாறு

 1. வழிசெலுத்தல் பட்டியில், மேலும்  என்னும் ஐகானைக் கிளிக் செய்து, மெனுவிலிருந்து அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், கணக்கு அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்.
 2. கணக்கு பிரிவின் கீழ், உங்கள் Twitter தரவு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 3. உங்கள் Twitter தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, உறுதி செய் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 4. தரவைக் கோரு என்பதில் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் Twitter கணக்கு Periscope உடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், Periscope-இலிருந்து தரவைக் கோரு என்பதற்கான விருப்பத்தேர்வும் வழங்கப்படும்.
 5. உங்கள் பதிவிறக்கம் தயாராகும் போது, இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் கணக்கிற்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்புவோம். அமைப்புகளிலிருந்து, தரவைப் பதிவிறக்கு பிரிவின் கீழ், தரவைப் பதிவிறக்கு என்பதைத் தொடவும்.
 6. மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன், உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்து, பதிவிறக்கு பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் Twitter தேக்ககத்தின் .zip கோப்பைப் பதிவிறக்கவும். 

Note: உங்கள் Twitter தேக்ககத்தைக் கோருவதற்கு முன்னர், மின்னஞ்சல் முகவரி உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளதா எனப் பார்க்கவும் மற்றும் Twitter தேக்ககத்தைப் பதிவிறக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும் அதே உலாவியில் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்துள்ளீர்களா என்பதை உறுதிசெய்யவும். உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உறுதிசெய்வதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் சரிசெய்தல் உதவிக்குறிப்புகளை இங்கே காணலாம். உங்கள் Twitter தேக்ககத்தின் பதிவிறக்கத்தை நாங்கள் தயார் செய்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம்.

Bookmark or share this article