Over gesprekken op X

Er zijn continu gesprekken gaande op X en die beginnen allemaal met één antwoord op een post.

Het is eenvoudig om populaire gesprekken te vinden en eraan deel te nemen. We laten je eerst de interessantste content van het gesprek zien en wanneer je eraan deelneemt, kan je het volledige aantal beschikbare tekens gebruiken om je antwoord te formuleren. Hieronder hebben we de basis van gesprekken op X voor je uitgestippeld en hoe je er het best aan kan deelnemen.

Antwoorden in gesprekken
 

Een antwoord is een reactie op een andere post, en een van de makkelijkste manieren om deel te nemen aan een gesprek terwijl het plaatsvindt op X. 

Als je op een bericht antwoordt, kan je de volledige lijst met gebruikersnamen van de deelnemers aan het gesprek zien door op de prompt boven het bericht te klikken of te tikken. Gebruikersnamen worden niet automatisch aan het begin van het antwoord ingevoegd. Daardoor kan je alle beschikbare tekens voor je antwoord gebruiken.

Een antwoord plaatsen
 1. Ga naar de post waarop je wil antwoorden.
 2. Klik of tik op het pictogram Antwoorden 
  Let op: er verschijnt een opstelscherm met de naam van de persoon of personen die jij antwoord geeft.
 3. Typ je bericht en klik of tik op Antwoorden om het te plaatsen.
 
Kiezen wie kan antwoorden op jouw post

Wanneer je aan een nieuwe post begint, kan je kiezen wie hierop kan antwoorden. Je ziet de standaardinstelling Iedereen kan antwoorden naast een wereldbolpictogram in het opstelvenster voor posts. Door hierop te klikken of te tikken voordat je je post plaatst, kan je kiezen wie op jou kan antwoorden. 

Om ongewenste antwoorden tot een minimum te beperken en zinvolle gesprekken te verbeteren, kan je ook halverwege een gesprek wijzigen wie op je post kan antwoorden.

Je gespreksinstellingen aanpassen
 1. Tik op X.com of in de X voor iOS- of Android-app op de knop om een post op te stellen.
 2. Klik of tik op Iedereen kan antwoorden naast het wereldbolpictogram om te kiezen wie kan antwoorden op jouw post. 
  • Iedereen; dit is de standaardinstelling. Voor openbare accounts betekent dit dat iedereen kan blijven antwoorden. Als je posts zijn afgeschermd, betekent dit dat alleen mensen die jou volgen, kunnen blijven antwoorden.
  • Accounts die jij volgt; alleen mensen die jou volgen, en iedereen de jij in de post vermeldt, kunnen antwoorden.
  • Alleen accounts die jij vermeldt; alleen mensen die jij in de post vermeldt, kunnen antwoorden.
  • Alleen geverifieerde accounts; alleen accounts die zijn geverifieerd, en iedereen de jij in de post vermeldt, kunnen antwoorden.
 3. Als je klaar bent, klik of tik je op post plaatsen om deze te versturen.
 4. Nadat je een post hebt geplaatst, kan je veranderen wie kan antwoorden door rechtsboven in de post te tikken op het pictogramMeer 
 5. Tik op Wijzigen wie kan antwoorden uit de lijst met opties. 
 6. Kies wie mag antwoorden op jouw post.
Enkele dingen om op te letten:
 • Als je post eenmaal live is, zullen mensen zien dat je hebt beperkt wie jouw post kan beantwoorden.
 • Als je mensen uitnodigt om te antwoorden, zien ze een regel met context pal onder de post op de tijdlijn op hun startpagina om hen te laten weten dat zij (en andere geselecteerde personen) kunnen antwoorden en deelnemen aan het gesprek. Ze ontvangen ook een pushmelding als ze vermeld worden als ze die instelling hebben ingeschakeld.
 • Beperkingen die je op je posts plaatst, zijn alleen van toepassing op de mogelijkheid voor anderen om op je post te antwoorden. Anderen kunnen nog steeds een interactie aangaan met je post door deze bijvoorbeeld leuk te vinden of opnieuw te plaatsen, of door te stemmen op een poll die je in je post opneemt.
 • Als je eenmaal een post hebt gepubliceerd, kan je je gesprekken beheren door te wijzigen wie kan antwoorden op je post, of door de oorspronkelijke post te verwijderen. In antwoorden en reposts van je post worden de beperkingen die je in de oorspronkelijke post hebt geplaatst overgenomen, maar bij geciteerde posts worden je beperkingen niet overgenomen. 
 • Als een post wordt verwijderd, worden reposts ook verwijderd en alle voorgaande beperkingen van antwoorden vervallen. 
 • Als je je account deactiveert, komen eventuele antwoordbeperkingen die je posts op dat moment hebben te vervallen. Als je je account binnen de heractiveringsperiode opnieuw activeert, worden alle voorgaande antwoordbeperkingen weer toegepast. Het is echter mogelijk dat tijdens de periode waarin de antwoordbeperkingen waren opgeheven antwoorden aan je gesprek zijn toegevoegd waarvoor anders de beperking zou hebben gegolden. 


Aan wie geef ik antwoord?
 

In het opstelscherm kan je zien aan welke mensen in het gesprek jij antwoord geeft. Klik of tik op Antwoorden aan... om een bewerkingsvenster te openen met een lijst van wie er allemaal aan het gesprek deelneemt.
 

Basisbeginselen van het bewerkingsvenster Antwoorden:

 • Er worden tot 50 deelnemers aan het gesprek weergegeven. 
 • Mensen toevoegen: als je nog iemand aan een gesprek wil toevoegen, veeg je omlaag om het bewerkingsvenster te sluiten en typ je zijn of haar gebruikersnaam in je post. Een handmatig ingevoerde gebruikersnaam in het tekstvak telt mee voor de tekenlimiet.
 • Mensen verwijderen: je kan iedereen in het bewerkingsvenster verwijderen (behalve de auteur van de oorspronkelijke post waarop jij antwoord geeft). Om mensen uit het gesprek te verwijderen, klik of tik je in het bewerkingsvenster op het vinkje  om deelnemers te deselecteren. Zodra iemand gedeselecteerd is, verdwijnt het vinkje.
 • Geblokkeerde accounts: accounts die jij hebt geblokkeerd, zijn voor jou zichtbaar in de lijst met ontvangers. Er staat bij dat je ze hebt geblokkeerd. In het bewerkingsvenster kan je ervoor kiezen om het geblokkeerde account uit het gesprek te verwijderen. Hiervoor klik of tik je op het vinkje . Geblokkeerde accounts komen niet te weten dat jij ze uit het gesprek hebt verwijderd en dat je hun antwoorden niet ziet.
  • Let op: als accounts die jij hebt geblokkeerd jouw profiel bezoeken, zien ze een bericht waarin staat dat ze zijn geblokkeerd.

Let op: als je posts niet zijn afgeschermd, zijn al je antwoorden openbaar. Alleen relevante mensen, zoals mensen die jou volgen of mensen die aan het gesprek deelnemen, zien jouw antwoord op de tijdlijn van hun startpagina, zelfs wanneer jouw antwoord met een '@' begint. Als je wil dat al je volgers jouw antwoord zien, kan je het antwoord het beste in een repost of geciteerde post plaatsen.

Lees meer over antwoorden en vermeldingen en soorten posts voor meer informatie.

 

Meldingen voor gesprekken
 

Wanneer je een melding voor een gesprek ontvangt, wordt hierin aangegeven of het een antwoord of een vermelding is:

 • als een post jouw gebruikersnaam bevat, ontvang je een melding dat je vermeld wordt;
 • wanneer iemand jou antwoord geeft, ontvang je een melding dat je een antwoord hebt gekregen.
 • Wanneer je een melding ontvangt, kan je erop klikken of tikken om het gesprek en wie er nog meer aan deelneemt te bekijken.
   

Wie neemt er aan het gesprek deel?

Je kan ook zien wie er aan een gesprek deelneemt vanuit posts die je ziet op de tijdlijn van je startpagina, je profielpagina, meldingen of de detailpagina van een post. De namen, bio en @gebruikersnamen van deelnemers bekijken:

 1. Klik of tik op Antwoorden aan...
 2. Hier kan je iedereen zien die dit antwoord ontvangt. Je kan in deze lijst ook mensen volgen of ontvolgen.

Let op: een account dat jij hebt geblokkeerd, blijft zichtbaar voor jou in de lijst van mensen in het gesprek. Daarbij wordt aangegeven dat ze zijn geblokkeerd, maar hun profielinformatie wordt niet weergegeven. Je kan er in deze lijst voor kiezen ze te deblokkeren door te tikken op het pictogram Geblokkeerd .

Volgorde van antwoorden in gesprekken
 

Het is je misschien opgevallen dat antwoorden in een gesprek niet altijd in chronologische volgorde staan. Antwoorden worden gegroepeerd op subgesprekken, omdat wij ernaar streven jou de content te laten zien die voor jou interessant is en die op een zinvolle manier bijdraagt aan het gesprek. Dat is content die relevant, geloofwaardig en veilig is. Wanneer we bijvoorbeeld antwoorden hoger rangschikken, doen we dat op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld of de auteur van de oorspronkelijke post heeft geantwoord, of het een antwoord is van iemand die jij volgt, en of de persoon die antwoordt X Premium-abonnee is.

 

Direct antwoordteller
 

Je kan niet alleen het aantal vind-ik-leuks en reposts van een post zien, maar de antwoordteller laat ook zien hoeveel mensen er aan het gesprek deelnemen. Je ziet een getal naast het pictogram Antwoorden  dat laat zien hoeveel directe antwoorden de oorspronkelijke post heeft gekregen. Dat getal geeft niet het totale aantal antwoorden in het hele gesprek weer.

Let op: hier vind je meer informatie over meldingen voor een gesprek negeren.

Dit artikel delen