Over gesprekken op X

Er zijn continu gesprekken gaande op X en die beginnen allemaal met één antwoord op een post.

Het is eenvoudig om populaire gesprekken te vinden en eraan deel te nemen. We laten je eerst de interessantste content van het gesprek zien en wanneer je eraan deelneemt, heb je de volledige tekenlimiet om je antwoord te formuleren. Hieronder hebben we de basis van gesprekken op X voor je uitgestippeld en hoe je er het best aan kan deelnemen.

Antwoorden in gesprekken
 

Een antwoord is een reactie op een andere post. Dit is een van de eenvoudigste manieren om deel te nemen aan een gesprek op X. 

Als je op een post antwoordt, kan je op het verzoek boven de post klikken of tikken om een volledige lijst te zien met gebruikersnamen van deelnemers aan het gesprek. Gebruikersnamen worden niet automatisch aan het begin van het antwoord ingevoegd. Daardoor kan je alle beschikbare tekens voor je antwoord gebruiken.

Een antwoord plaatsen
 1. Ga naar de post die je wil beantwoorden.
 2. klik of tik op het icoon Beantwoorden .
  Opmerking: er verschijnt een opstelscherm met de naam van de persoon of personen die jij antwoord geeft.
 3. Typ je bericht en klik of tik op Beantwoorden om het te plaatsen.
 
Kies wie jouw Tweet kan beantwoorden

Wanneer je aan een nieuwe post begint, kan je kiezen wie deze kan beantwoorden. Je ziet een standaardinstelling van Iedereen kan antwoorden naast een wereldbolicoon in het opstelvenster voor posts. Door hierop te klikken of te tikken voordat je je post plaatst, kan je kiezen wie je kan antwoorden. 

Om ongewenste antwoorden tot een minimum te beperken en zinvolle gesprekken te verbeteren, kan je ook halverwege een gesprek wijzigen wie op je post kan antwoorden.

Je gespreksinstellingen aanpassen
 1. Tik op X.com of in de X-app voor iOS of Android op de knop om een post op te stellen.
 2. Klik of tik op Iedereen kan antwoorden naast een wereldbolicoon om te kiezen wie jouw post kan beantwoorden. 
  • Iedereen -- dit is de standaardinstelling. Voor openbare accounts betekent dit dat iedereen kan blijven antwoorden. Als je posts zijn afgeschermd, betekent dit dat alleen mensen die je volgen je kunnen blijven antwoorden.
  • Personen die jij volgt -- alleen mensen die je volgen, en iedereen de je in de post noemt, kunnen antwoorden.
  • Alleen personen die jij noemt -- alleen mensen die je in de post noemt kunnen antwoorden.
 3. Als je klaar bent, klik of tik je op posten om deze te verzenden.
 4. Nadat je een post geplaatst hebt, kan je veranderen wie antwoordt door naar de rechtsboven in de post te gaan en op het icoon Meer  te tikken. 
 5. Tik op Wijzig wie kan antwoorden uit de lijst met opties. 
 6. Kies wie je post mag beantwoorden.
Enkele dingen om op te letten:
 • Als je post eenmaal live is, zullen mensen zien dat je hebt beperkt wie je post kan beantwoorden.
 • Als je mensen uitnodigt om te antwoorden, zien ze een regel context pal onder de post op de tijdlijn op hun Startpagina om hen te laten weten dat ze (en andere geselecteerde personen) kunnen antwoorden en kunnen deelnemen aan het gesprek. Ze ontvangen ook een pushmelding van vermelding als ze die instelling hebben ingeschakeld.
 • Beperkingen die je op je posts plaatst, zijn alleen van toepassing op de mogelijkheid voor anderen om op je post te antwoorden. Anderen kunnen nog steeds interactie aangaan met je post door deze bijvoorbeeld leuk te vinden of te reposten, of door te stemmen op een poll die je in je post opneemt.
 • Als je eenmaal een post hebt gepubliceerd, kan je je gesprekken beheren door te wijzigen wie je post kan beantwoorden of door de oorspronkelijke post te verwijderen. In antwoorden en Reposts van je post worden de beperkingen die je op de oorspronkelijke post hebt geplaatst overgenomen, maar bij geciteerde posts worden je beperkingen niet overgenomen. 
 • Als een post wordt verwijderd, worden Reposts ook verwijderd en alle voorgaande beperkingen van  antwoorden vervallen. 
 • Als je je account deactiveert, komen eventuele antwoordbeperkingen die je posts op dat moment hebben te vervallen. Als je je account binnen de heractiveringsperiode opnieuw activeert, worden alle voorgaande antwoordbeperkingen weer toegepast. Het is echter mogelijk dat tijdens de periode waarin de antwoordbeperkingen waren opgeheven antwoorden aan je gesprek zijn toegevoegd waarvoor anders de beperking zou hebben gegolden. 


Wie geef ik antwoord?
 

In het opstelscherm kan je zien aan welke mensen in het gesprek jij antwoord geeft. Klik of tik op Antwoord aan... om een bewerkingsvenster te openen met een lijst van wie er allemaal aan het gesprek deelneemt.
 

Basis van het bewerkingsvenster Beantwoorden:

 • Er worden tot 50 deelnemers aan het gesprek weergegeven. 
 • Mensen toevoegen: als je nog iemand aan een gesprek wil toevoegen, veeg je omlaag om het bewerkingsvenster te sluiten en typ je zijn of haar gebruikersnaam in je post. Een handmatig ingevoerde gebruikersnaam in het tekstvak telt mee in de tekenlimiet.
 • Mensen verwijderen: je kan iedereen in het bewerkingsvenster verwijderen (behalve de auteur van de oorspronkelijke post waarop jij antwoord geeft). Om mensen uit het gesprek te verwijderen, klik of tik je in het bewerkingsvenster op het vinkje  om deelnemers te deselecteren. Zodra iemand gedeselecteerd is, verdwijnt het vinkje.
 • Geblokkeerde accounts: accounts die jij hebt geblokkeerd, zijn voor jou zichtbaar in de lijst met ontvangers. Er staat bij dat je ze hebt geblokkeerd. In het bewerkingsvenster kan je ervoor kiezen om het geblokkeerde account uit het gesprek te verwijderen. Hiervoor klik of tik je op het vinkje  Geblokkeerde accounts komen niet te weten dat jij ze uit het gesprek hebt verwijderd en dat je hun antwoorden niet ziet.
  • Opmerking: als accounts die jij hebt geblokkeerd jouw profiel bezoeken, zien ze een bericht waarin staat dat ze zijn geblokkeerd.

Opmerking: als je posts niet zijn afgeschermd, zijn al je antwoorden openbaar. Alleen relevante mensen, zoals mensen die jou volgen of mensen die aan het gesprek deelnemen, zien jouw antwoord op de tijdlijn van hun startpagina, zelfs wanneer je jouw antwoord met een '.@' begint. Als je wil dat al je volgers jouw antwoord zien, kan je het antwoord het best in een Repost of een geciteerde post plaatsen.

Lees meer over antwoorden en vermeldingen en typen posts voor meer informatie.

 

Meldingen voor gesprekken
 

Wanneer je een melding voor een gesprek ontvangt, wordt hierin aangegeven of het een antwoord of een vermelding is:

 • Als een post jouw gebruikersnaam bevat, ontvang je een vermeldingsmelding.
 • Wanneer iemand jou antwoord geeft, ontvang je een antwoordmelding.
 • Wanneer je een melding ontvangt, kan je erop klikken of tikken om het gesprek en wie er nog meer aan deelneemt te bekijken.
   

Wie neemt er aan het gesprek deel?

Je kan ook zien wie er aan een gesprek deelneemt vanuit posts die jij ziet op de tijdlijn van je startpagina, je profielpagina, meldingen of de detailpagina van een post. De namen, bio en @gebruikersnamen van deelnemers bekijken:

 1. Klik of tik op Antwoord aan...
 2. Hier kan je iedereen zien die dit antwoord ontvangt. Je kan in deze lijst ook mensen volgen of ontvolgen.

Opmerking: een account dat jij hebt geblokkeerd, blijft zichtbaar voor jou in de lijst van mensen in het gesprek. Daarbij wordt aangegeven dat ze zijn geblokkeerd, maar hun profielinformatie wordt niet weergegeven. Je kan er in deze lijst voor kiezen ze te deblokkeren door op het icoon Geblokkeerd   te tikken

Volgorde van antwoorden in gesprekken
 

Het is je misschien opgevallen dat antwoorden in een gesprek niet altijd in chronologische volgorde staan. Antwoorden worden gegroepeerd op subgesprekken, omdat wij ernaar streven jou de content te laten zien die voor jou interessant is en die op een zinvolle manier bijdraagt aan het gesprek. Dat is content die relevant, geloofwaardig en veilig is. Wanneer we bijvoorbeeld antwoorden hoger rangschikken, doen we dat op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld of de auteur van de oorspronkelijke post heeft geantwoord, of het een antwoord is van iemand die jij volgt, en of de persoon die antwoordt X Blue-abonnee is.

 

Direct antwoordteller
 

Je kan niet alleen het aantal vind-ik-leuks en Reposts van een post zien, maar de antwoordteller laat ook zien hoeveel mensen er aan het gesprek deelnemen. Je ziet een getal naast het pictogram Antwoorden  dat laat zien hoeveel directe antwoorden de oorspronkelijke post heeft gekregen. Dat getal geeft niet het totale aantal antwoorden in het hele gesprek weer.

Opmerking: meer informatie over meldingen voor een gesprek negeren.

Dit artikel delen