Ondertitelbestanden (.srt) uploaden in Posts

Door een ondertitelbestand te uploaden voor je video's wordt alle audio correct getranscribeerd. Automatische ondertiteling kan handig zijn, maar niet alle audio is detecteerbaar of wordt correct vertaald. Soms zijn de fouten neutraal of grappig, maar ze kunnen ook aanstootgevend zijn. De beste manier om goede ondertiteling te krijgen is door zelf een ondertitelbestand te maken. 

Ondertitelbestanden hebben een specifiek bestandstype, genaamd SRT. SRT staat voor veilig en betrouwbaar transport (Secure Reliable Transport). Naast het uitschrijven van alle gesproken woorden en uitgebeelde content (dit worden audiobeschrijvingen genoemd), is elke sectie met ondertitelde tekst gerelateerd aan een tijdvak. Op het specifieke moment in je video wordt de gerelateerde tekst op het scherm weergegeven. 

Hier volgt een voorbeeld van tekst in een ondertitelbestand:

1

00:00:05,000 --> 00:00:10,000

Hallo, Mijn naam is Brett lewis. Ik ben een software 

engineer bij X bij

2

00:00:10,000 --> 00:00:15,000

het Accessibility Experience Team. 

En ik ben hier vandaag als lid van 

Lees dit artikel voor meer informatie over het maken van een ondertitelbestand.

Zodra je .srt-bestand is gemaakt, kan je deze instructies volgen om dit bestand te uploaden in je post:

Ondertitelbestanden (.srt) uploaden in een Tweet

 

1. Upload een video in je post.

2. Selecteer Ondertitelbestanden (.srt) uploaden onder de video.

Screenshot van een concept-Tweet met een geüploade video. De instructies voor het uploaden van een ondertitelbestand (.srt) staan onder de video.

3. Selecteer in het pop-upvenster de knop Ondertiteling uploaden en kies vervolgens het ondertitelbestand dat op je computer staat.

Screenshot van het uploadvenster voor ondertitelbestanden. De titel is Ondertitelbestanden (.srt) uploaden. Uit de informatie blijkt dat klanten bijschriften en ondertitels aan video's toe kunnen voegen door een SRT-bestand te uploaden. De CTA-knop heet Ondertiteling uploaden.

4. Selecteer Gereed.

5. De naam van de taal waarin je ondertiteling is geschreven wordt onder de video weergegeven in plaats van de voorgaande uploadopdracht.

Screenshot van de bestandsnaam van het ondertitelbestand dat is gewijzigd naar Engels.

6. Als je tevreden bent met de tekst, video en het ondertitelbestand in je post selecteer je posten.

Als je video wordt afgespeeld en de kijker de ondertiteling heeft ingeschakeld, worden deze onderaan de video weergegeven.

Screenshot van de eerste regels met ondertitelde witte tekst tegen een ondoorzichtige, zwarte achtergrond. Op het scherm wordt de zijkant van een gebouw met ramen getoond.

Opmerking: momenteel is deze functie alleen beschikbaar op internet. 

Dit artikel delen