Over content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven

Waarom wordt content niet altijd weergegeven?
 

Als je posts of accounts tegenkomt die zijn gemarkeerd als niet-weergegeven, vraag je je misschien af wat dat betekent en waarom dat het geval is. Elke dag worden wereldwijd honderden miljoenen posts verzonden en ons doel is de vrijheid van meningsuiting van gebruikers te respecteren, maar tegelijkertijd rekening te houden met de toepasselijke plaatselijke wetten.

Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben wetten die van toepassing kunnen zijn op de content van posts en/of X-accounts. We spannen ons ervoor in onze services toegankelijk te houden voor alle mensen, waar ze zich ook bevinden. Als we een geldig en correct onderbouwd verzoek krijgen van een bevoegde instantie, kan het daarom van tijd tot tijd nodig zijn bepaalde content in een gegeven land niet weer te geven. Het niet weergeven van content wordt dan beperkt tot het specifieke rechtsgebied dat de geldige juridische eis heeft uitgevaardigd of waar is vastgesteld dat de content een overtreding vormt van de plaatselijke wetgeving.

Transparantie is essentieel om de vrijheid van meningsuiting te beschermen, dus hebben we een kennisgevingsbeleid voor content die niet wordt weergegeven. Na ontvangst van een verzoek om content niet weer te geven, stellen we betrokken gebruikers onmiddellijk op de hoogte, tenzij het wettelijk verboden is dat te doen (bijv. als we een gerechtelijk geheimhoudingsbevel ontvangen). Wanneer content niet wordt weergegeven, geven wij ook duidelijk aan binnen het product dat content niet wordt weergegeven en we publiceren verzoeken om content niet weer te geven op Lumen, tenzij, net als in het geval van het op de hoogte stellen van de betrokken gebruikers, het voor ons wettelijk verboden is om dat te doen.

We zijn ervan overtuigd dat de open en vrije uitwisseling van informatie over het geheel een positief effect heeft en dat de posts door moeten blijven stromen.
 

Hoe weet je of en waarom content niet wordt weergegeven?
 

Niet-weergegeven posts:

Als je het bericht hierboven ziet, betekent dit dat X was genoodzaakt om de oorspronkelijke post niet weer te geven in reactie op een passende juridische eis, zoals een gerechtelijk bevel.

Als je het bericht hierboven ziet, betekent dit dat X content niet weergeeft op basis van plaatselijke wetgeving in reactie op een melding via specifieke ondersteuningskanalen.


Niet-weergegeven accounts:
 

Als je het bericht hierboven ziet, betekent dit dat X was genoodzaakt om het hele opgegeven account (bijv. @gebruikersnaam) niet weer te geven in reactie op een passende juridische eis, zoals een gerechtelijk bevel.


Als je het bericht hierboven ziet, betekent dit dat X het hele account niet weergeeft op basis van plaatselijke wetgeving in reactie op een melding via specifieke ondersteuningskanalen.
 

Hoe weten jullie waar ik ben? 
 

We maken gebruik van informatie die we kunnen ontvangen over je locatie om je land te bepalen.
 

Hoe dien ik een juridisch verzoek in om content niet weer te geven?
 

Als je een wetshandhavende instantie vertegenwoordigt, een overheidsfunctionaris of andere externe partij bent die een geldig juridisch verzoek wil indienen en mogelijk onwettige content of accounts wil laten verwijderen uit X, vragen we je hier eerst de X-regels door te nemen en, indien van toepassing, een verzoek in te dienen om de content te laten beoordelen op mogelijke schendingen van de Algemene voorwaarden van X: https://help.twitter.com/forms.

Als je al een verzoek hebt ingediend en een antwoord van X hebt ontvangen dat de content in kwestie momenteel geen schending van de Algemene voorwaarden van X vormt, kan je een aanvraag indienen om de content niet te laten weergeven via onze site: https://legalrequests.twitter.com. Je ontvangt dan een automatisch antwoord ter bevestiging dat je verzoek is ontvangen door ons ondersteuningssysteem. We sturen je dan nog een e-mail nadat we de gelegenheid hebben gehad om je verzoek te beoordelen.

OPMERKING: zoals eerder vermeld, stellen we betrokken gebruikers onmiddellijk op de hoogte na ontvangst van een verzoek om content niet weer te geven, tenzij het wettelijk verboden is dat te doen (bijv. als we een gerechtelijk geheimhoudingsbevel ontvangen). Bij deze kennisgeving wordt een kopie van je takedownverzoek meegestuurd.
 

Hoe weet ik of en waarom mijn content niet wordt weergegeven? Wat kan ik eraan doen?
 

Tenzij ons dat verboden is, probeert X de betrokken gebruikers van alle verzoeken om content van externe partijen niet weer te geven, op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan de betrokken X-account(s), en/of via een kennisgeving in de X-app. Hierbij worden altijd de identiteit van de specifieke, gerapporteerde of niet-weergegeven content en de oorsprong van het verzoek vermeld. Als je denkt dat jouw content ten onrechte niet wordt weergegeven, kan je bezwaar aantekenen door direct te reageren op de e-mail waarin we je op de hoogte stellen van niet-weergegeven content (als dit is gebaseerd op een juridische eis) of je kan contact met ons opnemen via ons Helpcentrum (als dit is gebaseerd op plaatselijke wetgeving).

Daarnaast bevatten niet-weergegeven posts en/of accounts een duidelijk zichtbare aanduiding. Dit zijn enkele voorbeelden vanuit het oogpunt van de betrokken accounthouder:
 


Het is aan de betrokken gebruiker om te beslissen of hij of zij in beroep wil gaan tegen het onderliggende verzoek. Los daarvan kan de gebruiker besluiten de content online te laten staan, een of meer posts te verwijderen of zijn of haar X-account te deactiveren. Meer informatie voor betrokken gebruikers is beschikbaar in onze Veelgestelde vragen over juridische verzoeken.

Raadpleeg de Algemene voorwaarden en regels van X voor meer algemene informatie.

Dit artikel delen