goglobalwithtwitterbanner

Twitter वर लोकांना फॉलो कसे करावे

View instructions for:

ट्विटवरून फॉलो करा

 1. आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विटवर नॅव्हिगेट करा.
 2. ट्विटच्या सर्वात वरच्या बाजूला असलेल्या  प्रतीकावर टॅप करा.
 3. निवड मेनूमधून फॉलो करा टॅप करा.

ट्विटवरून फॉलो करा

 1. आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विटवर नॅव्हिगेट करा.
 2. ट्विटच्या सर्वात वरच्या बाजूला असलेल्या  प्रतीकावर टॅप करा.
 3. निवड मेनूमधून फॉलो करा टॅप करा.

ट्विटवरून फॉलो करा

 1. आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विट निवडा. 
 2. त्यांच्या नावावर तुमचा माऊस फिरवा.
 3. फॉलो करा बटण क्लिक करा. 

किंवा 

 1. आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विटवर नॅव्हिगेट करा.
 2. आपण जे ट्विट म्यूट करू इच्छिता त्या ट्विटच्या अगदी वरच्या बाजूला असलेल्या  प्रतीकावर टॅप करा.
 3. निवड मेनूमधून फॉलो करा टॅप करा.
View instructions for:

खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावरून फॉलो करा

 1. आपल्याला जे खाते फॉलो करायची इच्छा असेल त्या खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावर जा.
 2. फॉलो करा प्रतीक टॅप करा.

खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावरून फॉलो करा

 1. आपल्याला जे खाते फॉलो करायची इच्छा असेल त्या खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावर जा.
 2. फॉलो करा प्रतीक टॅप करा.

खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावरून फॉलो करा

 1. आपल्याला जे खाते फॉलो करायची इच्छा असेल त्या खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावर जा.
 2. फॉलो करा बटण क्लिक करा. 

Note: संरक्षित ट्विट्स असलेल्या खात्यांमधील ट्विट्स आपण पाहू शकण्यापूर्वी त्यांना आपली फॉलो करा विनंती मंजूर करावी लागेल.

View instructions for:

QR कोडवरून फॉलो करा

 1. सर्वात वरच्या मेनूमध्ये, आपले प्रोफाइल प्रतीक टॅप करा.
 2. तळाशी उजव्या हाताच्या कोपऱ्यात QR कोड प्रतीक टॅप करा .
 3. QR स्कॅनर प्रतीक टॅप करा 

एकदा का आपण QR कोड यशस्वीपणे स्कॅन केला की, खात्याच्या प्रोफाइल पॉप-अपमधून फॉलो करा प्रतीक टॅप करा.

 

QR कोडवरून फॉलो करा

Bookmark or share this article