Twitter वर लोकांना फॉलो करण्याच्या पद्धती

ट्विटवरून फॉलो करा
1 पायरी

आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विटवर नॅव्हिगेट करा.

2 पायरी

ट्विटच्या सर्वात वरच्या बाजूला असलेले  प्रतीक टॅप करा.

3 पायरी

निवड मेनूमधून फॉलो करा टॅप करा.

1 पायरी

आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विटवर नॅव्हिगेट करा.

2 पायरी

ट्विटच्या सर्वात वरच्या बाजूला असलेले  प्रतीक टॅप करा.

3 पायरी

निवड मेनूमधून फॉलो करा टॅप करा.

1 पायरी

आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विट शोधा. 

2 पायरी

त्यांच्या नावावर तुमचा माऊस फिरवा.

3 पायरी

फॉलो करा बटण क्लिक करा. 

किंवा
1 पायरी

आपल्याला ज्या खात्याला फॉलो करायचे आहे त्यातून ट्विटवर नॅव्हिगेट करा.

2 पायरी

ट्विटच्या सर्वात वरच्या बाजूला असलेले  प्रतीक टॅप करा.

3 पायरी

निवड मेनूमधून फॉलो करा टॅप करा.

खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावरून फॉलो करा
1 पायरी

आपल्याला जे खाते फॉलो करायची इच्छा असेल त्या खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावर जा.

2 पायरी

फॉलो करा प्रतीक टॅप करा.

1 पायरी

आपल्याला जे खाते फॉलो करायची इच्छा असेल त्या खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावर जा.

2 पायरी

फॉलो करा प्रतीक टॅप करा.

1 पायरी

आपल्याला जे खाते फॉलो करायची इच्छा असेल त्या खात्याच्या प्रोफाइल पृष्ठावर जा.

2 पायरी

फॉलो करा बटण क्लिक करा. 


नोट: संरक्षित ट्विट्स असलेल्या खात्यांमधील ट्विट्स आपण पाहू शकण्यापूर्वी त्यांना आपली फॉलो करा विनंती मंजूर करावी लागेल.

QR कोडवरून फॉलो करा
1 पायरी

सर्वात वरच्या मेनूमध्ये आपले प्रोफाइल प्रतीक टॅप करा.

2 पायरी

तळाशी उजव्या हाताच्या कोपऱ्यात QR कोड प्रतीक टॅप करा.

3 पायरी

QR स्कॅनर प्रतीक  टॅप करा

एकदा का आपण QR कोड स्कॅन केला की, खात्याच्या प्रोफाइल पॉप-अपमधून फॉलो करा प्रतीक टॅप करा.

1 पायरी

सर्वात वरच्या मेनूमध्ये आपणास नॅव्हीगेशन मेनू प्रतीक  किंवा आपले प्रोफाइल प्रतीक दिसेल. आपल्याकडे जे प्रतीक असेल त्यावर टॅप करा.

2 पायरी

QR कोड टॅप करा.

3 पायरी

QR स्कॅनर टॅप करा.

एकदा का आपण QR कोड स्कॅन केला की, खात्याच्या प्रोफाइल पॉप-अपमधून फॉलो करा प्रतीक टॅप करा.

हा लेख शेअर करा