goglobalwithtwitterbanner

म्यूट करण्याचे प्रगत पर्याय वापरण्याच्या पद्धती

शब्द आणि हॅशटॅग्जसाठी म्यूट पर्याय

 

आपल्याला टाळायचा आहे असा मजकूर आपल्याला ट्विट्समध्ये दिसू शकतो. आम्ही आपल्याला ट्विट म्यूट करण्याचा पर्याय देतो ज्यामध्ये विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग, उपभोक्ता नाव, इमोजी किंवा हॅशटॅग्ज असतात. म्यूट करण्याने ही ट्विट्स आपली सूचनापत्रे, टॅब, पुश सूचनापत्रे, SMS, ई-मेल सूचनापत्रे, होम टाइमलाइन आणि ट्विटसला मिळालेली प्रत्युत्तरे यावरून काढून टाकली जातील.

नोट: शब्द आणि हॅशटॅग्ज म्यूट करणे केवळ आपली सूचनापत्रे आणि मुख्य टाइमलाइनवर लागू होते. आपण शोध घेण्याच्या माध्यमातून ही ट्विट्स अजूनही पाहू शकता. म्यूट केलेले शब्द आणि हॅशटॅग्जसाठीची सूचनापत्रे प्रत्युत्तरे आणि उल्लेखांवर लागू केली आहे, ती प्रत्युत्तरे आणि उल्लेखांवरील सर्व परस्पर संवादांसह: पसंत्या, पुनर्ट्विट्स, अतिरिक्त प्रत्युत्तरे, आणि टिप्पण्यावरून पुन्हा ट्विट करणे. 

आपण फॉलो केलेल्या एखाद्या खात्याने ट्विट केले की आपण मोबाईल सूचनापत्रे मिळविण्याची निवड केलेली असू शकते. तसे असल्यास, म्यूट केलेले शब्द आणि हॅशटॅग्ज या सूचनापत्रांवर लागू होणार नाहीत. जरी या खात्यांच्या ट्विटमध्ये आपण म्यूट केलेल्या शब्दाचा किंवा हॅशटॅगचा समावेश असला तरीही त्यांच्याकडून आपल्याला अशी मोबाईल सूचनापत्रे मिळतील.

शब्द, वाक्प्रयोग, उपभोक्ता नावे, इमोजी, आणि हॅशटॅग्ज म्यूट करण्याविषयी विहंगावलोकन:

 • म्यूट करणे हे परिस्थतीनुसार बदलणारे आहे. उदाहरणार्थ:
  • जर आपण आपल्या म्यूट यादीमध्ये "मांजरी" हा शब्द समाविष्ट केला, तर आपल्या सूचनांमधून “मांजरी” चा कोणताही उल्लेख म्यूट केला जाईल.
 • म्यूट करताना आपण एखाद्या शब्दामध्ये किंवा वाक्प्रयोगामध्ये विरामचिन्हे समाविष्ट करू शकता. एखाद्या शब्दाच्या किंवा वाक्प्रयोगाच्या शेवटी विरामचिन्हे आवश्यक नाहीत.
 • शब्द म्यूट केल्याने तो शब्द आणि त्याचा हॅशटॅग दोन्ही म्यूट होतील. उदाहरणार्थ:
  • आपण “युनिकॉर्न” हा शब्द म्यूट केल्यास आपल्या सूचनापत्रांमधून "युनिकॉर्न" आणि "#युनिकॉर्न" दोन्ही म्यूट केले जातील.
 • मुख्य टाइमलाइनमधील ट्विट सूचनापत्रे, ट्विट्स किंवा एखाद्या विशिष्ट खात्याचा उल्लेख असलेल्या ट्विट्सवरील प्रत्युत्तरे ज्यामध्ये एका ठराविक खात्याचा उल्लेख आहे, अशा वेळी आपणास नावाच्या आधी @ चिन्ह समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. असे केल्याने त्या खात्याचा उल्लेख असलेल्या ट्विट्स म्यूट होतील, पण खाते म्यूट होणार नाही. 
 • शब्द, वाक्प्रयोगा, उपभोक्ता नावे, इमोजी आणि हॅशटॅग्ज कमाल वर्णाक्षरांच्या संख्येपर्यंत म्यूट केले जाऊ शकतात.
 • सर्व Twitter-समर्थित भाषांमध्ये म्यूट करणे शक्य आहे.
 • म्यूट करणे कायमचे डीफॉल्ट कालावधीसाठी सेट केले जाते. समर्थित उपकरणांसाठी म्यूट करण्याचा कालावधी समायोजित करण्याच्या पद्धतींवरील सूचना खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत.
 • आपण आपल्या सेटिंग्जमध्ये आपल्या म्यूट शब्दांची (आणि त्यावरील म्यूट बंद करणे) यादी पाहू शकता.
 • आपल्याला ई-मेलवरून किंवा Twitter कडून वितरित केलेल्या शिफारसी आपले म्यूट केलेले शब्द आणि हॅशटॅग्ज समाविष्ट असणारा मजकूर सुचविणार नाहीत.

नोट: केवळ सूचनापत्रावर वैशिष्ट्य लागू केल्यानंतर, आपण यापूर्वी म्यूट केलेल्या यादीमध्ये शब्द समाविष्ट केले असल्यास, खालील डीफॉल्ट म्यूट सेटिंग्ज सक्षम केली जातील: केवळ सूचनापत्रे; कोणाहीकडून; कायमचे. आपण कोणत्याही वेळी सध्याची म्यूट सेटिंग्ज संपादित करू शकता, सूचना खाली सूचीबद्ध आहेत.

यासाठी सूचना पहा:

शब्द आणि हॅशटॅग्ज म्यूट करण्याच्या पद्धती

 1. आपल्या सूचनापत्रे टॅब  वर जा
 2. गिअर प्रतीक  टॅप करा
 3. म्यूट केले टॅप करून नंतर म्यूट केलेले शब्द टॅप करा.
 4. समाविष्ट करा टॅप करा.
 5. आपणास म्यूट करायचे आहे ते शब्दामध्ये किंवा हॅशटॅगमध्ये टाइप करा. प्रविष्ट्या केवळ एकदाच समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
 6. हे होम टाइमलाइन मध्ये का सूचनापत्रेमध्ये, किंवा दोन्हीमध्ये सक्षम करायचा आहे किंवा नाही ते निवडा.
 7. हे कोणाहीकडील आहे का आपण फॉलो करत नाही अशा लोकांकडील (केवळ सक्षम केलेली सूचनापत्रे) आहे का ते निवडा.
 8. आपण किती काळ? कायमचे, 24 तास, 7 तास, किंवा 30 दिवस.
 9. जतन करा टॅप करा.
 10. प्रत्येक प्रविष्ट केलेल्या शब्दाच्या किंवा हॅशटॅगच्या पुढे सूचित केलेला म्यूटचा कालावधी दिसेल.
 11. बाहेर पडण्यासाठी पूर्ण झाले टॅप करा.

शब्द आणि हॅशटॅग्ज म्यूट करण्याच्या पद्धती

 1. आपल्या सूचनापत्रे टॅब  वर जा
 2. गिअर प्रतीक    टॅप करा
 3. टॅप करा म्यूट करा words.
 4. अधिक प्रतीक  टॅप करा
 5. आपणास म्यूट करायचे आहे ते शब्दामध्ये किंवा हॅशटॅगमध्ये टाइप करा. प्रविष्ट्या केवळ एकदाच समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
 6. हे होम टाइमलाइन मध्ये का सूचनापत्रेमध्ये, किंवा दोन्हीमध्ये सक्षम करायचा आहे किंवा नाही ते निवडा.
 7. हे कोणाहीकडील आहे का आपण फॉलो करत नाही अशा लोकांकडील आहे ते निवडा (केवळ सक्षम केलेल्या सूचनापत्रांसाठी, समायोजित करण्यासाठी सूचनापत्रे टॅप करा).
 8. किती कालावधीसाठी? टॅप करा कायमचे, आत्तापासून 24 तास, आत्तापासून 7 दिवस, किंवा आत्तापासून 30 दिवस यामधून निवडा.)
 9. जतन करा टॅप करा.
 10. आपण म्यूट केले प्रतीक  आणि प्रत्येक प्रविष्ट केलेल्या शब्दाच्या किंवा हॅशटॅगच्या पुढे म्यूटचा कालावधी दिसेल.

 

शब्द आणि हॅशटॅग्ज म्यूट करण्याच्या पद्धती

 1. आपल्या प्रोफाइल प्रतिमा ड्रॉप-डाउन मेनूमधून सेटिंग्ज आणि गोपनीयता क्लिक करा.
 2. म्यूट केलेले शब्द क्लिक करा.
 3. समाविष्ट करा क्लिक करा. 
 4. आपल्याला जो शब्द किंवा हॅशटॅग म्यूट करायचा आहे तो प्रविष्ट करा. प्रविष्ट्या केवळ एकदाच समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
 5. आपणास आपल्या होम टाइमलाइनमधून शब्द किंवा वाक्प्रयोग म्यूट करायचा असल्यास होम टाइमलाइन निवडा.
 6. आपणास आपल्या होम सूचनापत्रांमधून शब्द किंवा वाक्प्रयोग म्यूट करायचा असल्यास सूचनापत्रे निवडा.
 7. कोणाहीकडील किंवा केवळ मी फॉलो करत नसलेल्या लोकांकडील.
 8. किती कालावधीसाठी? अंतर्गत कायमचे, आत्तापासून 24 तास, आत्तापासून 7 दिवस, किंवा आत्तापासून 30 दिवस यामधून निवडा.)
 9. समाविष्ट करा क्लिक करा.
 10. प्रत्येक प्रविष्ट केलेल्या शब्दाच्या किंवा हॅशटॅगच्या पुढे सूचित केलेला म्यूटचा कालावधी दिसेल.

 

mobile.twitter.com वरून:

 1. आपल्या सूचनापत्रे टॅब  वर जा
 2. गिअर प्रतीक  टॅप करा
 3. टॅप करा म्यूट करा words.
 4. +Add म्यूट केले किंवा वाक्प्रयोग टॅप करा.
 5. आपणास म्यूट करायचे आहे ते शब्दामध्ये किंवा हॅशटॅगमध्ये टाइप करा. प्रविष्ट्या केवळ एकदाच समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
 6. आपणास आपल्या होम टाइमलाइनवर तो शब्द किंवा वाक्प्रयोग म्यूट करायचा असल्यास चेकबॉक्स सक्षम करा.
 7. आपणास आपल्या सूचनापत्रे यावर तो शब्द किंवा वाक्प्रयोग म्यूट करायचा असल्यास चेकबॉक्स सक्षम करा.
 8. हे कोणाहीकडील आहे का केवळ ज्यांना मी फॉलो करतो त्या लोकांकडील आहे ते निवडा (केवळ सूचनापत्रे).
 9. किती कालावधीसाठी? अंतर्गत कायमचे, आत्तापासून 24 तास, आत्तापासून 7 दिवस, किंवा आत्तापासून 30 दिवस यामधून निवडा.)
 10. जतन करा टॅप करा.
 11. आपणास म्यूट केले प्रतीक  आणि प्रत्येक प्रविष्ट केलेल्या शब्द किंवा हॅशटॅगच्या पुढे म्यूटचा कालावधी दिसेल.
यासाठी सूचना पहा:

शब्द किंवा हॅशटॅग्ज संपादित करणे किंवा म्यूट बंद करण्याच्या पद्धती

 1. आपल्या सूचनापत्रे टॅब  वर जा
 2. गिअर प्रतीक  टॅप करा
 3. म्यूट केले टॅप करून नंतर म्यूट केलेले शब्द टॅप करा.
 4. आपणास संपादित करायचा आहे असा शब्द किंवा हॅशटॅग टॅप करा.
 5. यामधून म्यूट करा किंवा म्यूटचा कालावधी वाढवा निवडी बदलून जतन करा टॅप करा.
 6. म्यूट बंद करण्यासाठी, शब्द हटवा टॅप करा, नंतर पुष्टी करण्यासाठी शब्द हटवा टॅप करा.
 7. बाहेर पडण्यासाठी पूर्ण झाले टॅप करा.

शब्द किंवा हॅशटॅग्ज संपादित करणे किंवा म्यूट बंद करण्याच्या पद्धती

 1. आपल्या सूचनापत्रे टॅब  वर जा
 2. गिअर प्रतीक  टॅप करा
 3. टॅप करा म्यूट करा words.
 4. आपणास संपादित करायचा आहे असा शब्द किंवा हॅशटॅग टॅप करा.
 5. यामधून म्यूट करा किंवा म्यूटचा कालावधी वाढवा निवडी बदलून जतन करा टॅप करा.
 6. शब्द किंवा हॅशटॅगचे म्यूट बंद करण्यासाठी शब्द हटवा, नंतर पुष्टी करण्यासाठी होय, निश्चितपणे टॅप करा.

 

शब्द किंवा हॅशटॅग्ज संपादित करणे किंवा म्यूट बंद करण्याच्या पद्धती

 1. आपल्या प्रोफाइल प्रतिमा ड्रॉप-डाउन मेनूमधून सेटिंग्ज आणि गोपनीयता क्लिक करा.
 2. म्यूट केलेले शब्द क्लिक करा.
 3. आपणास जो शब्द किंवा हॅशटॅग संपादित करायचा आहे किंवा त्यावरील म्यूट बंद करायचे आहे त्याच्या पुढील संपादित करा बटण  क्लिक करा.
 4. यामधून म्यूट करा किंवा म्यूटचा कालावधी वाढवा निवडी बदलून जतन करा टॅप करा.
 5. शब्द किंवा हॅशटॅगवरील म्यूट बंद करण्यासाठी, म्यूट केले बटण  क्लिक करा

 

mobile.twitter.com वरून:

 1. आपल्या सूचनापत्रे टॅब  वर जा
 2. गिअर प्रतीक  टॅप करा
 3. टॅप करा म्यूट करा words.
 4. संपादित करण्यासाठी, जतन केलेला शब्द किंवा हॅशटॅग टॅप करा आणि यामधून म्यूट करा किंवा म्यूटचा कालावधी वाढवा (किंवा आपल्या सेटिंग्जनुसार म्यूटचा कालावधी बदला) निवडी बदलून जतन करा टॅप करा.
 5. शब्द किंवा हॅशटॅगवरील म्यूट बंद करण्यासाठी, म्यूट केले बटण  टॅप करून नंतर म्यूट बंद करा टॅप करा.

 

Twitter for iOS वरून मोठ्या प्रमाणामध्ये शब्द किंवा हॅशटॅग्ज हटविण्याच्या पद्धती

 1. आपल्या सूचनापत्रे टॅब  वर जा
 2. गिअर प्रतीक  टॅप करा
 3. म्यूट केले टॅप करून नंतर म्यूट केलेले शब्द टॅप करा.
 4. संपादित करा टॅप करा.
 5. आपणास जे शब्द किंवा वाक्प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर हटवायचे आहेत ते निवडा. 
 6. हटवा टॅप करा.
 7. पुष्टी करण्यासाठी टॅप करा.
 8. बाहेर पडण्यासाठी पूर्ण झाले टॅप करा.

नोट: आपण Twitter for Android app, twitter.com, किंवा mobile.twitter.com वरून मोठ्या प्रमाणामध्ये हटवू शकत नाही.

चर्चेची सूचनापत्रे म्यूट करणे

 

आपण एखाद्या विशिष्ट चर्चेची सूचनापत्रे मिळविणे थांबवायचे असल्यास आपण ती म्यूट करणे निवडू शकता. आपण चर्चा म्यूट केल्यानंतर आपणास त्या चर्चेविषयी कोणतीही नवीन सूचनापत्रे मिळणार नाही. आपण तथापि, टाइमलाइनमधील चर्चा आणि आपण मूळ ट्विटवर क्लिक करता तेव्हा अजूनही ट्विटस दिसतील. 

twitter.com, किंवा आपल्या Twitter for iOS किंवा Android अनुप्रयोगावरून चर्चा म्यूट करणे:

 1. कोणत्याही ट्विटच्या ट्विट तपशीलावर जा किंवा आपणास म्यूट करायची आहे अशा चर्चेमध्ये प्रत्युत्तर द्या.
 2.   प्रतीकावर क्लिक किंवा टॅप करा. 
 3.  चर्चा म्यूट करा टॅप करा. 

हा लेख बुकमार्क करा किंवा शेअर करा

हा लेख उपयुक्त होता का?

आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. आपल्याला मदत करता आल्याने आम्हाला खरोखरच आनंद होत आहे!

आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. आम्ही या लेखामध्ये कशी सुधारणा करावी?

आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. आपल्या टिप्पण्या आम्हाला भविष्यात आमच्या लेखामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मदत करतील.