Tungkol sa Twitter Spaces

Ang Spaces ay isang paraan para magkaroon ng mga live na audio na usapan sa Twitter. Sa publiko namin ito sinusubukan at binubuo gamit ang @TwitterSpaces at feedback ninyo para makuha namin ito nang tama. Bagama’t gusto namin ang itinatakbo nito sa ngayon, napakarami pang paparating gaya ng mga bagong feature at update. Manatiling nakatutok!

Paalala: Maaga pa lang kami sa aming launch pero lumalaki na ito. Puwedeng sumali, makinig, at magsalita ang sinuman sa isang Space sa Twitter para sa iOS at Android. Sa ngayon, puwede kang makinig sa isang Space sa web. Nagsisikap kaming magdagdag pa ng mga functionality sa twitter.com.

 
Paano gamitin ang Spaces


Paano ka magsisimula ng Space?

 1. Ang creator ng isang Space ay ang host. Bilang isang host sa iOS, puwede kang magsimula ng Space sa dalawang paraan: Pindutin nang matagal ang sumulat ng Tweet  sa iyong Home timeline at pagkatapos ay i-tap ang icon ng bagong Spaces (maraming bilog na hugis diyamante) sa dulong kaliwa. O kaya ay mag-tap sa larawan ng profile mo sa itaas ng iyong timeline.
 2. Pampubliko ang Spaces, kaya makakasali ang sinuman bilang tagapakinig, kabilang ang mga taong hindi sumusunod sa iyo. Puwedeng direktang maimbitahan ang mga tagapakinig sa isang Space sa pamamagitan ng pag-DM sa kanila ng link ng Space, pag-tweet ng link, o pagbabahagi ng link sa ibang paraan.
 3. Hanggang 13 tao (kasama ang host at 2 co-host) ang puwedeng magsalita sa isang Space sa anumang pagkakataon. Kapag gumagawa ng bagong Space, makakakita ka ng mga opsyon para Pangalanan ang iyong Space at Simulan ang iyong Space.
 4. Para mag-iskedyul ng Space, i-tap ang Iiskedyul para sa ibang pagkakataon. Piliin ang petsa at oras kung kailan mo gustong maging live ang iyong Space.
 5. Kapag nagsimula na ang Space, makakapagpadala ang host ng mga kahilingan sa mga tagapakinig para maging mga co-host o tagapagsalita sila sa pamamagitan ng pag-tap sa icon na mga tao  at pagdaragdag ng mga co-host o tagapagsalita, o pag-tap sa larawan sa profile ng isang tao sa Space at pagdaragdag sa kanya bilang co-host o tagapagsalita. Puwedeng humiling ng pahintulot na magsalita ang mga tagapakinig sa host sa pamamagitan ng pag-tap sa icon na Humiling sa ibaba ng mikropono.
 6. Kapag gumagawa ng Space, sasali ang host nang naka-off ang kanyang mic at siya lang ang tagapagsalita sa Space. Kapag handa na, i-tap ang Simulan ang iyong Space.
 7. Payagan ang access sa mic (kakayahang magsalita) ng mga tagapagsalita sa pamamagitan ng pag-on sa Payagan ang access sa mic.
 8. Bilang host, awtomatikong maghahatid ang iyong Space ng mga live caption.
 9. Bilang tagapakinig, piliin kung gusto mong makakita ng mga caption sa pamamagitan ng pag-tap sa button na Ipakita ang mga caption sa mga setting ng Spaces mo.
 10. Magsimulang mag-chat sa iyong Space.
 11. Kung nagho-host ka, tiyaking I-tweet ang link ng Space mo para makasali ang ibang tao. Mag-tap sa icon na  para Ibahagi sa pamamagitan ng Tweet.

 

 

Komunidad ng Feedback ng Spaces

Ginagawa naming bukas ang usapan at itinutuon namin ito sa mga kasali sa Spaces. Ang Komunidad na ito ay isang lugar para makakonekta kami sa iyo kaugnay ng lahat ng tungkol sa Spaces, feedback man ito tungkol sa mga feature, mga ideya sa pagpapahusay, o anumang pangkalahatang saloobin.

Sino ang puwedeng sumali?

Puwedeng sumali ang sinumang nasa Spaces, isa ka mang host, tagapagsalita, o tagapakinig. 

Paano ako sasali sa Komunidad?

Puwede mong hilinging sumali sa Komunidad ng Feedback ng Twitter Spaces dito. Sa pamamagitan ng paghiling na sumali, sumasang-ayon ka sa aming mga patakaran sa Komunidad. 

Matuto pa tungkol sa Mga Komunidad sa Twitter

 

FAQ ng Spaces

Saan available ang Spaces?

Puwedeng sumali, makinig, at magsalita ang sinuman sa isang Space sa Twitter para sa iOS at Android. Sa ngayon, imposibleng magsimula ng Space sa web, pero puwedeng sumali at makinig ang sinuman sa isang Space.

Sino ang puwedeng magsimula ng Space?

Makakapagsimula ng Space ang mga taong nasa Twitter para sa iOS at Android.

Sino ang puwedeng makakita sa Space ko?

Sa ngayon, pampubliko ang lahat ng Space gaya ng mga Tweet, ibig sabihin, puwedeng ma-access ng sinuman ang mga ito. Awtomatikong lalabas ang mga iyon sa itaas ng iyong Home timeline, at ang bawat Space ay may link na puwedeng ibahagi sa publiko. Dahil naa-access ng publiko ang Spaces, posibleng makinig ang mga tao sa isang Space nang hindi inililista bilang isang bisita sa Space.

Ginagawa naming available ang ilang partikular na impormasyon tungkol sa Spaces sa pamamagitan ng Twitter Developer Platform, gaya ng pamagat ng isang Space, ang mga host at tagapagsalita, at kung ito ay nakaiskedyul, kasalukuyang nagaganap, o tapos na. Para sa mas detalyadong listahan ng impormasyon tungkol sa Spaces na ginagawa naming available sa pamamagitan ng Twitter API, basahin ang aming dokumentasyon ng mga endpoint ng Spaces

Makikita ba ng ibang tao ang presence ko habang nakikinig o nagsasalita ako sa isang Space?

Dahil pampubliko ang lahat ng Spaces, pampubliko rin ang iyong presence at aktibidad sa isang Space. Kung naka-log in ka sa iyong Twitter account kapag nasa isang Space ka, makikita ka ng lahat ng nasa Space at pati ng iba, kasama ang mga taong sumusunod sa iyo at mga taong sumisilip sa Space nang hindi pumapasok, at mga developer na nag-a-access sa impormasyon tungkol sa Space gamit ang Twitter API.

Kung nakikinig ka sa isang Space, lalabas ang icon ng iyong profile na may purple na pill sa itaas ng mga Home timeline ng iyong mga tagasunod. May opsyon kang baguhin ito sa iyong mga setting.

Pamahalaan kung sino ang puwedeng makakita sa iyong aktibidad sa pakikinig ng Spaces
Step 1

I-tap ang iyong larawan sa profile sa menu sa kaliwang bahagi sa itaas at mag-navigate papunta sa Mga setting at privacy.

Step 2

Sa ilalim ng Mga Setting, pumunta sa Privacy at kaligtasan at pagkatapos ay sa Spaces.

Step 3

Piliin kung gusto mong Payagan ang mga tagasunod na makita kung aling Spaces ang pinapakinggan mo sa pamamagitan ng pag-on o pag-off dito.

Step 1

I-tap ang iyong larawan sa profile sa menu sa kaliwang bahagi sa itaas at mag-navigate papunta sa Mga setting at privacy.

Step 2

Sa ilalim ng Mga Setting, pumunta sa Privacy at kaligtasan at pagkatapos ay sa Spaces.

Step 3

Piliin kung gusto mong Payagan ang mga tagasunod na makita kung aling Spaces ang pinapakinggan mo sa pamamagitan ng pag-on o pag-off dito.

Step 1

Sa kaliwang nav menu, i-tap o i-click ang icon na higit pa  at pumunta sa Mga setting at privacy.

Step 2

Sa ilalim ng Mga Setting, mag-navigate papunta sa Privacy at kaligtasan.

Step 3

Sa ilalim ng Aktibidad mo sa Twitter, pumunta sa Spaces.

Step 4

Piliin kung gusto mong Payagan ang mga tagasunod na makita kung aling Spaces ang pinapakinggan mo sa pamamagitan ng pag-on o pag-off dito. 

Palaging makikita ng iyong mga tagasunod sa itaas ng kanilang mga Home timeline kung saang Spaces ka nagsasalita.

Ano ang ibig sabihin ng pagiging pampubliko ng Spaces? Puwede bang makinig sa isang Space ang sinuman?

Makakapakinig ng Spaces ang sinumang nasa Internet. Bahagi ito ng mas malawak na feature ng Spaces na nagbibigay-daan sa sinuman na makapakinig sa Spaces, naka-log in man sila o hindi sa isang Twitter account (o mayroon man silang Twitter account o wala). Dahil dito, ang bilang ng mga tagapakinig ay puwedeng hindi tumugma sa aktuwal na dami ng tagapakinig, o kaya ay puwedeng hindi lumabas sa Space ang mga larawan sa profile ng lahat ng tagapakinig. 

Paano ako mag-iimbita ng mga tao na sumali sa isang Space?

Imbitahan ang mga tao na sumali sa isang Space sa pamamagitan ng pagpapadala ng imbitasyon sa pamamagitan ng DM, pag-tweet ng link sa iyong Home timeline, o pagkopya ng link ng imbitasyon para maipadala ito.

Sino ang makakasali sa aking Space?

Sa ngayon, pampubliko ang lahat ng Space at makakasali ang sinuman bilang tagapakinig sa anumang Space. Kung may user account ang tagapakinig, puwede mong i-block ang kanyang account. Kung gagawa ka ng Space o kung isa kang tagapagsalita sa isang Space, makikita ito ng mga tagasunod mo sa itaas ng kanilang timeline.

Sino ang makakapagsalita sa aking Space?

Bilang default, palaging nakatakda ang iyong Space sa opsyong Mga tao lang na inimbitahan mong magsalita. Puwede mo ring baguhin ang Mga pahintulot sa tagapagsalita kapag nagawa na ang iyong Space. I-tap ang icon na , pagkatapos ay i-tap ang Isaayos ang mga setting para makita ang mga opsyon para sa mga pahintulot sa tagapagsalita, na kinabibilangan ng LahatMga taong sinusundan mo, at ang default na opsyong Mga tao lang na inimbitahan mong magsalita. Sa partikular na Space lang na ito ise-save ang mga pahintulot na ito, kaya gagamitin ng anumang Space na gagawin mo sa susunod ang default na setting.

Kapag nagsimula na ang iyong Space, makakapagpadala ka ng mga kahilingan sa mga tagapakinig para maging mga tagapagsalita o co-host sa pamamagitan ng pag-tap sa icon na  at pagdaragdag ng mga tagapagsalita, o pag-tap sa larawan sa profile ng isang tao na nasa isang Space at pagdagdag sa kanya bilang co-host o tagapagsalita. Puwedeng hilingin ng mga Tagapakinig sa host na magsalita sila.

Puwede ring mag-imbita ang mga Host ng ibang tao sa labas ng Space para magsalita sa pamamagitan ng DM.

Paano gumagana ang co-hosting?

Hanggang 2 tao ang puwedeng maging co-host at magsalita sa isang Space bukod pa sa 11 tagapagsalita (kabilang ang pangunahing host) sa bawat pagkakataon. Puwedeng mawala ang status bilang co-host kung aalis ang co-host sa Space. Puwedeng alisin ng isang co-host ang kanyang sariling status bilang co-host para maging Tagapakinig ulit.

Puwedeng ilipat ng mga host ang mga karapatan ng pangunahing admin sa isa pang co-host. Kung aalis sa Space ang orihinal na host, ang unang idinagdag na co-host ang magiging pangunahing admin.

Kapag may naidagdag na co-host sa isang Space, aalisin sa Space ang sinumang account na na-block niya sa Twitter na nasa Space.

Puwede ba akong mag-iskedyul ng Space?

Puwedeng mag-iskedyul ng Space ang mga host nang hanggang 14 na araw na mas maaga. Puwede pa ring gumawa ang mga Host ng biglaang Spaces sa kasalukuyan, pero hanggang isang nakaiskedyul na paparating na Space lang ang pinapayagan.

Kapag binuksan mo ang Spaces, i-tap ang Iiskedyul para sa ibang pagkakataon at piliin ang petsa at oras kung kailan mo gustong iiskedyul na mag-live ang iyong Space. Kapag malapit na ang nakaiskedyul mong oras ng simula, makakatanggap ka ng mga push notification at abiso sa app na magpapaalala sa iyong simulan ang Space mo sa tamang oras. Pampubliko ang nakaiskedyul na Spaces at puwedeng magtakda ang mga tao ng mga paalala para maabisuhan sila kapag magsisimula na ang iyong nakaiskedyul na Space.

Paano ako aabisuhan tungkol sa isang nakaiskeydul na Space?

Puwedeng mag-sign up ang mga bisita para sa mga paalalang abiso mula sa isang nakaiskedyul na card ng Space sa isang Tweet. Kapag sinimulan na ng host ang nakaiskedyul na Space, maaabisuhan ang mga interesadong bisita sa pamamagitan ng mga push notification at abiso sa app.

Puwede ba akong mag-record ng Space?

Puwedeng i-record ng mga host ang mga ginagawa nilang Space para ma-replay ang mga ito. Kapag gumagawa ng Space, i-on ang I-record ang Space.

Paalala: Dahil kasalukuyan kaming nag-eeksperimento sa pag-record, posibleng hindi makita ng ilang host ang opsyong mag-record hanggang sa matapos ang Space, at sa mga ganitong pagkakataon, walang lalabas na simbolo ng recording sa itaas para isaad na nire-record ng host ang Space.

Habang nagre-record, may lalabas na simbolo ng recording sa itaas para isaad na nire-record ng host ang Space. Kapag natapos na ang Space, makikita mo kung ilan ang dumalo sa Space at may makikita ka ring link na puwede mong ibahagi sa pamamagitan ng Tweet. Sa ilalim ng Mga Abiso, puwede mo ring Tingnan ang mga detalye para i-tweet ang recording. Sa ilalim ng mga setting ng host, may opsyon kang piliin kung saan sisimulan ang iyong recording gamit ang I-edit ang oras ng pagsisimula. Sa pamamagitan nito, puwede mong putulin ang anumang dead air time na puwedeng nasa simula ng Space.

Kung pipiliin mong i-record ang iyong Space, kapag natapos na ang live na Space, agad na magiging available at pampubliko ang iyong recording para sa sinumang gustong makinig kailanman nila gusto. Puwede mong tapusin ang isang recording anumang oras para hindi na ito maging available sa publiko sa Twitter sa pamamagitan ng pag-delete sa iyong recording sa pamamagitan ng icon na higit pa sa mismong recording. Maliban na lang kung ide-delete mo ang iyong recording, mananatili itong available para ma-replay kapag natapos na ang live na Space.* Gaya ng mga live na Space, magtatabi ang Twitter ng mga audio na kopya sa loob ng 30 araw pagkatapos magwakas ng mga ito para sa pagsusuri sa mga paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter. Kung may makikitang paglabag, puwedeng magtabi ng mga audio na kopya ang Twitter sa loob ng hanggang 120 araw sa kabuuan. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-download ng Spaces, pakitingnan ang FAQ sa ibaba na "Ano ang nangyayari kapag natapos na ang isang Space at itatabi ba sa kung saan ang data?"

Makakakita ng simbolo ng recording na (REC) ang mga co-host at tagapagsalita na papasok sa isang inire-record na Space. Makikita rin ng mga tagapakinig ang simbolo ng recording, pero hindi sila makikita sa recording.

Ipapakita sa mga recording ang host, (mga) co-host, at mga tagapagsalita sa live na Space. 

*Paalala: Para sa mga host na nasa iOS 9.15+ at Android 9.46+, makakapag-record sila ng Spaces na tatagal habambuhay. Para sa mga host na nasa mga mas lumang bersyon ng app, hanggang 30 araw lang magiging available ang recording. Para sa Spaces na recorded habambuhay, magpapanatili ng kopya ang Twitter hanggang sa nare-replay ang Space sa Twitter, pero hindi bababa sa 30 araw kapag natapos na ang live na Space.

 

Ano ang clipping?

Ang clipping ay bagong feature na kasalukuyan naming sinusubukan at paunti-unti naming inilulunsad na nagbibigay-daan sa limitadong grupo ng mga host, tagapagsalita, at tagapakinig na mag-capture ng 30 segundo ng audio mula sa anumang live o naka-record na Space at ibahagi ito sa pamamagitan ng Tweet kung hindi na-disable ng host ang function na clipping. Para magsimulang mag-clip ng Space, sundin ang mga tagubilin sa ibaba para ma-capture ang unang 30 segundo ng audio mula sa Space na iyon. Walang limitasyon sa bilang ng mga clip na magagawa ng mga kalahok sa Spaces. 

Kapag pumasok ka sa Space bilang co-host o tagapagsalita, ipapaalam sa iyo na puwedeng i-clip ang Space sa pamamagitan ng isang abiso ng tool tip sa itaas ng icon ng clipping.

Tandaan: Sa kasalukuyan, available lang ang paggawa ng clip sa iOS sa maliit na test group, habang available naman ang pag-play ng clip sa lahat ng platform para sa lahat. 

Mga tagubilin sa host: Paano i-off ang clipping

 

Kapag sinimulan mo ang Space mo, makakatanggap ka ng abiso tungkol sa kung ano ang clip at kung paano ito i-off, dahil naka-on ang clipping bilang default. Puwede mong i-off ang clipping anumang oras. Para i-off ito, sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

Step 1

 Mag-navigate papunta sa icon na higit pa .

Step 2

Mag-tap sa Isaayos ang mga setting .

Step 3

Sa ilalim ng Mga Clip, i-off ang Payagan ang mga clip

Mga tagubilin sa host at speaker: Paano gumawa ng clipping
Step 1

Sa isang naka-record o live na Space na nire-record, mag-navigate papunta sa icon na clipping. Pakitandaang para sa live na Spaces, magiging available ang mga clip sa publiko sa profile mo sa Twitter pagkatapos ng live na Space mo kahit hindi na available ang mismong Space.

Step 2

Sa pop-up na Gumawa ng clip, pumunta sa Susunod

Step 3

I-preview ang Tweet at magdagdag ng komento kung gusto mo, katulad ng isang Quote Tweet

Step 4

Mag-tap sa I-tweet para i-post ito sa timeline mo. 

Anong mga kontrol ang mayroon ang mga host sa mga kasalukuyang clip?

Bilang host, kung io-off mo ang clipping para sa lahat ng Spaces sa simula pa lang, walang makakapag-clip sa Spaces mo. Kung pipiliin mong i-off ang clipping anumang oras pagkatapos mong magsimula, hindi na magiging available ang feature sa susunod. Para i-delete ang mga clip na ginawa bago i-off ang feature, kakailanganin mong i-delete ang buong Space mo.

Anong mga kontrol ang mayroon ang mga clip creator sa mga clip na nagawa nila?

Made-delete ng sinumang gagawa ng clip ang clip sa pamamagitan ng pag-delete sa nauugnay na Tweet.

Para mag-delete ng Tweet na may clip, mag-navigate papunta sa icon na higit pa  at piliin ang I-delete ang Tweet. Para sa higit pang impormasyon, basahin ang Paano mag-delete ng Tweet

Iba pang kontrol sa mga clip: paano mag-ulat, mag-block, o mag-mute

Kung sa tingin mo ay nilalabag ng isang clip ang Mga Patakaran sa Twitter, puwede mo itong iulat. Sa Tweet na naglalaman ng clip, pumunta sa icon na higit pa  at piliin ang Iulat ang Tweet na ito. Matuto pa tungkol sa pag-uulat ng Tweet.

May opsyon ka ring i-block o i-mute ang account na nag-Tweet ng clip. Mag-navigate papunta sa larawan sa profile ng account at mula sa icon na higit pa , piliin ang naaangkop na pagkilos.

Tingnan ang mga FAQ sa ibaba para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kontrol na mayroon ka sa Space mo, pag-block, at pag-mute ng account, at pag-uulat ng account o Space. 

Ano ang mga kontrol na mayroon ako sa aking Space?

May kontrol ang host at (mga) co-host ng Space kung sino ang puwedeng magsalita. Puwede silang mag-mute ng sinumang Tagapagsalita, pero nasa indibidwal na kung ia-unmute niya ang kanyang sarili kung nakatanggap siya ng pribilehiyong magsalita. Puwede ring alisin,  iulat, at i-block ng mga host at co-host ang iba pang nasa Space.

Puwedeng mag-ulat at mag-block ng ibang tao sa Space ang mga tagapagsalita at tagapakinig, o puwede nilang iulat ang Space. Kung magba-block ka ng kalahok sa Space, iba-block mo rin ang account ng taong iyon sa Twitter. Kung sasali ang taong na-block mo bilang tagapakinig, lalabas siya sa listahan ng mga kasali nang may label na Na-block sa ilalim ng pangalan ng kanyang account. Kung sasali ang taong na-block mo bilang tagapagsalita, lalabas din siya sa listahan ng mga kasali nang may label na Na-block sa ilalim ng pangalan ng kanyang account at makakakita ka ng abiso sa app na nagsasabing “Sumali bilang tagapagsalita ang isang account na na-block mo.” Kung papasok ka sa isang Space kung saan tagapagsalita na ang isang account na na-block mo, makakakita ka rin ng babala bago sumali sa Space na nagsasabing “Na-block mo ang 1 taong nagsasalita.”

Kapag isa kang host o co-host ng Space, hindi makakasali ang mga taong na-block mo, at kung idinagdag ka bilang co-host habang nasa isang Space, aalisin sa Space ang sinumang nasa Space na na-block mo. 

Paano ako magba-block ng taong nasa isang Space?

Habang nasa isang Space, mag-tap sa larawan sa profile ng account para lumabas ang menu ng opsyon. I-tap ang I-block. Iba-block din ng aksyong ito ang account sa Twitter. Kapag na-block ang isang tao sa Space, hindi siya awtomatikong maaalis sa Space maliban kung isa kang host o co-host ng Space. 

Paano ako magmu-mute ng tagapagsalita sa isang Space?

Para mag-mute ng tagapagsalita sa isang live na Space, mag-tap sa larawan sa profile ng account para lumabas ang menu ng opsyon. I-tap ang I-mute ang kanyang mic at makakatanggap ka ng abiso sa app na magsasabi sa iyong na-mute na ang indibidwal. May opsyon ka ring i-mute ang lahat ng tagapagsalita sa Space mo nang sabay-sabay.

Paano ko makikita ang mga taong nasa Space ko?

Puwedeng mag-tap ang mga host, tagapagsalita, at tagapakinig sa icon na  para makita ang mga tao sa isang Space. Dahil naa-access ng publiko ang Spaces, posible ring makinig ang hindi tukoy na dami ng naka-log out na tao sa audio ng isang Space nang hindi inililista bilang bisita sa Space.

Paano ako mag-uulat ng isang Space?

Kung sa tingin mo ay lumalabag ang isang Space sa Mga Patakaran sa Twitter, puwede mo itong iulat habang nasa Space sa pamamagitan ng pag-tap sa icon na higit pa at pag-tap sa Iulat ang Space na ito. Puwede itong iulat ng sinumang nasa Space. Puwedeng mag-ulat ang mga tagapagsalita at tagapakinig ng Space at anumang account na nasa isang Space.

Paano ako mag-uulat ng tao sa isang Space?

Para mag-ulat ng isang account sa isang Space, mag-tap sa larawan sa profile ng account at pagkatapos ay i-tap ang Iulat. Pagkatapos, kailangan mong piliin ang dahilan ng pag-uulat sa account.

Ilang tao ang puwedeng makapagsalita sa isang Space?

Sa ngayon, hanggang 13 tao (kasama ang host at hanggang 2 co-host) ang puwedeng magsalita nang sabay-sabay.

Ilang tao ang puwedeng makinig sa isang Space?

Walang limitasyon sa dami ng tagapakinig.

 

Ano ang nangyayari kapag natapos na ang isang Space at itatabi ba sa kung saan ang data?

Accessible ang Spaces habang live ang mga ito; kapag tapos na, hindi na magiging available ang mga ito sa publiko sa Twitter. Nagtatabi ang Twitter ng mga kopya ng audio mula sa Spaces at mga available na caption sa loob ng 30 araw pagkatapos magwakas ng isang Space kung sakaling kailanganing suriin ang mga ito para sa mga paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter. Kung mapag-alamang lumalabag ang isang Space, palalawigin namin ang panahon ng pagpapanatili ng kopya sa loob ng karagdagang 90 araw (na may kabuuang 120 araw pagkatapos magwakas ng isang Space) para bigyang-daan ang mga taong mag-apela kung naniniwala silang nagkaroon ng pagkakamali. Ginagamit din ng Twitter ang content at data ng Spaces para sa analytics at pananaliksik para mapahusay ang serbisyo.

Puwedeng mag-download ang mga Host ng mga kopya ng kanilang Spaces hangga't mayroon kami ng mga ito sa pamamagitan ng paggamit sa tool sa pag-download ng Iyong Data sa Twitter.

Naglalaman din ang mga link sa mga ibinahaging Space (hal., sa pamamagitan ng Tweet o DM) ng ilang impormasyon tungkol sa Space, kasama na ang paglalarawan, pagkakakilanlan ng mga host at iba pang nasa Space, pati na rin ang kasalukuyang estado ng Space (hal., nakaiskedyul, live, o tapos na). Ginagawa namin itong available at ang iba pang impormasyon tungkol sa Spaces sa pamamagitan ng Twitter Developer Platform. Para sa detalyadong listahan ng impormasyon tungkol sa Spaces na ginagawa naming available, basahin ang aming dokumentasyon ng mga endpoint ng Spaces

Sino ang puwedeng tumapos ng Space?

May kakayahan ang host ng isang Space na tapusin ang isang Space. Puwede ring tapusin ang isang Space kung matutukoy na labag ito sa Mga Patakaran sa Twitter.

Gumagana ba ang Spaces sa mga account na may mga protektadong Tweet?

Hindi makakagawa ng Spaces ang mga account na may mga protektadong Tweet. Makakasali sila at makakapagsalita sa Spaces ng ibang tao, at makikita ng ibang kasali ang kanilang presence.

Accessible ba ang Spaces para sa mga taong bingi o nahihirapang makarinig?

Puwedeng i-tap ng mga tao sa isang Space ang button na Ipakita ang mga caption para makita ang mga automated na live caption (na may ilang segundong pagkaantala)

Lalabas lang sa screen ang mga caption kapag nakatingin ang isang tao sa isang live na Space. Hindi kami nagpapakita ng mga caption sa isang tao kung na-dock niya ang Space sa ibaba ng kanyang Twitter app o kung wala siya sa app (bagama't patuloy na magpe-play ang audio).

Paano ikinokonsidera ng Twitter ang accessibility?

Nakikipagtulungan kami nang internal sa aming mga accessibility team at sa isang external na accessibility vendor para sa pagsusuri.

Ilalabas din ang Spaces nang may kasamang accessibility para sa mga screen reader, bagama't gaya ng anumang produkto, patuloy kaming magsasagawa ng mga dagdag na pagpapahusay sa paglipas ng panahon.

Nakakasuporta ba ang Spaces ng mga caption o iba pang opsyon sa accessibility?

Puwedeng mag-navigate ang mga tao sa isang Space papunta sa icon na higit pa  at puwede nilang i-tap ang button na Ipakita ang mga caption para makita ang mga automated na live caption (nang may ilang segundong pagkaantala).

 

Ano ang magiging dating ng Spaces


Sensory Guide sa Spaces


Ang sensory guide ay isang accessibility tool na tumutukoy sa sensory stimuli na posibleng maranasan ng mga tao sa isang environment.

Pagsali sa isang Space

Sensory guide tungkol sa kung ano ang posibleng maging dating ng pagsali sa isang Space.
  Lakas ng Tunog Antas ng Motion Antas ng Imagery Antas ng Impormasyon
Makakatanggap ng imbitasyon sa pamamagitan ng DM para sumali sa isang Space o makakakita ng aktibong Space sa Fleet line o timeline Tahimik Mababa Mataas Mataas
Sasali sa Space bilang tagapakinig at papasok sa isang usapan Katamtaman Naka-off ang mga caption: Mababa; Naka-on ang mga caption: Katamtaman Naka-off ang mga caption: Katamtaman; Naka-on ang mga caption: Mataas Naka-off ang mga caption: Katamtaman, Naka-on ang mga caption: Mataas
Hihiling ng mga pribilehiyo ng tagapagsalita Katamtaman Mababa Katamtaman Katamtaman
Ia-unmute ang sarili at mag-aambag sa usapan Malakas Naka-off ang mga caption: Mababa; Naka-on ang mga caption: Katamtaman Naka-off ang caption: Katamtaman; Naka-on ang mga caption: Mataas Naka-off ang caption: Katamtaman; Naka-on ang mga caption: Mataas
Magwawakas ang Space o aalis sa usapan Tahimik Mababa Mababa Mababa

Pag-host sa isang Space

Sensory guide tungkol sa kung ano ang posibleng maging dating ng pag-host ng isang Space.
  Lakas ng Tunog Antas ng Motion Antas ng Imagery Antas ng Impormasyon
Magbubukas ang Twitter app sa iOS Tahimik Mababa Mataas Mataas
Ita-tap ang "Magsimula ng Space" Tahimik Mababa Katamtaman Naka-off ang mga caption: Katamtaman, Naka-on ang mga caption: Mataas
Magpapangalan at magsisimula ng Space Tahimik Mababa Katamtaman Katamtaman
Maglulunsad ng Space, magsisimulang magsalita habang may mga sumasaling tagapakinig Katamtaman hanggang Malakas Naka-off ang mga caption: Mababa; Naka-on ang mga caption: Katamtaman Naka-off ang caption: Katamtaman; Naka-on ang mga caption: Mataas Naka-off ang caption: Katamtaman; Naka-on ang mga caption: Mataas
Magwawakas ang Space Tahimik Mababa Mababa Mababa


 

Social Narrative ng Spaces


Ang social narrative ay isang simpleng kuwento na naglalarawan sa mga social situation at behavior para sa accessibility.

Sa Twitter Spaces, puwede akong sumali o mag-host ng mga live na audio lang na usapan kasama ng sinuman.

Pagsali sa isang Space

1. Kapag sumali ako sa isang Twitter Space, magiging isa akong tagapakinig. Puwede akong sumali sa anumang Space sa Twitter, kahit na sa hino-host ng mga taong hindi ko kilala o sinusundan.

2. Puwede akong sumali sa isang Space sa pamamagitan ng pagpili ng larawan sa profile na may purple na pumipintig na outline sa itaas ng aking timeline, pagpili ng link mula sa Tweet ng iba, o link sa isang Direktang Mensahe (DM).

Ipinapakita ang dalawang paraan para Sumali sa Space: purple na outline sa itaas ng iyong Timeline, at imbitasyon sa isang Tweet.

3. Kapag nasa isa na akong Space, makikita ko ang mga larawan sa profile at pangalan ng ilang taong nasa Space, kabilang ang aking sarili.

Preview ng mga profile at pangalan ng mga taong nasa Space na. Ipinapakita ng huling profile ang dami ng karagdagang tao sa Space: +26

4. Makakarinig ako ng isa o maraming taong nagsasalita nang sabay-sabay. Kung masyado itong malakas o nakaka-overwhelm, puwede kong hinaan ang volume ko.

5. Bilang tagapakinig, hindi ako makakapagsalita. Kung may gusto akong sabihin, puwede akong magpadala ng kahilingan sa host. Gayunpaman, puwedeng hindi aprubahan ng host ang kahilingan ko.

Hina-highlight ang button na Humiling sa kaliwang bahagi sa ibaba ng screen.

6. Kung tatanggapin ng host ang kahilingan ko, magiging tagapagsalita ako. Puwedeng umabot nang ilang segundo bago maikonekta ang mikropono ko, kaya kailangan kong maghintay.

7. Ngayon, puwede ko nang i-unmute ang aking sarili para magsalita. Maririnig ako ng lahat ng nasa Space.

Naka-mute ang isang Tagapagsalita sa pagpasok niya sa Space. Nakalagay sa unmute button ang “Naka-off ang mic.”

8. Kung gusto kong magbigay ng reaksyon sa sinabi ng isang tao, puwede akong pumili ng emoji para ipakita sa lahat ang nararamdaman ko. Makikita ko rin kung magre-react ang ibang tao.

Pinili ng Tagapakinig ang “peace sign” na reaksyon nang sumali siya sa Space.

9. Puwede akong umalis ng Space anumang oras. Pagkaalis ko, o kapag tinapos na ng host ang Space, babalik ako sa aking timeline.

Makikita ang button na Umalis sa kanang bahagi sa itaas ng screen, sa tabi ng pangalan ng Space.

Pagho-host ng Space

1. Kapag nagsimula ako ng Space, ako ang magiging host. Makakasali sa aking Space ang sinuman, kahit na ang mga taong hindi ko kilala at hindi ko sinusundan.

2. Kapag sinimulan ko na ang aking Space, puwedeng tumagal nang ilang segundo bago ako makakonekta, kaya kailangan kong maghintay.

3. Ngayon, nasa loob na ako ng Space ko at makikita ko ang aking larawan sa profile. Kung may sasaling ibang tao na naka-log in, makikita ko rin ang mga larawan nila sa profile.

Sa simula, ang Host lang ang tao sa kanyang Space.

4. Magsisimula akong naka-mute, ito ang ibig sabihin ng mikroponong may slash. Puwede kong i-mute at i-unmute ang aking sarili, at sinuman sa aking Space, anumang oras.

May slash sa mikropono ang button na "Naka-off ang mic" at makikita ito sa kaliwang bahagi sa ibaba ng screen.

5. Puwede akong mag-imbita ng mga tao para sumali sa aking Space sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng Direktang Mensahe (DM), pagbabahagi ng link sa isang Tweet, at pagkopya ng link at pagbabahagi nito sa ibang paraan gaya ng email.

6. Hanggang 10 iba pa ang puwedeng magsalita sa aking Space, at mapipili ko kung sino ang puwede at hindi puwedeng magsalita. Puwede ring humiling ang mga tao na magsalita, at mapipili ko kung aaprubahan ko ba ang kanilang kahilingan o hindi.

Puwedeng pagsalitain ng Host ang isang tao sa pamamagitan ng pagpili sa checkmark, o puwede ring hindi sa pamamagitan ng pagpili sa "x."

7. Kapag sumali ang mga tao sa aking Space, puwede akong makarinig ng isa o maraming tao na nagsasalita nang sabay-sabay. Kung sa tingin ko ay masyado silang maingay, puwede kong hinaan ang aking volume o puwede ko silang i-mute.

8. Puwede kong bawiin ang mga pribilehiyo ng pagsasalita, at puwede akong mag-block, mag-alis, o mag-ulat ng sinuman kung nakakapanakit o nakakaabala sila sa akin o sa iba.

Tinitingnan ng Host ang Mga Tagapagsalita at puwede niyang bawiin ang mga kakayahan nilang magsalita kung gusto niya.

9. Kung gusto kong magbigay ng reaksyon sa sinabi ng isang tao, puwede akong pumili ng emoji para ipakita sa lahat ang nararamdaman ko. Makikita ko rin kung magre-react ang ibang tao.

Pinili ang button na mga reaksyon at may lumabas na 5 emoji na opsyon: 100, nakataas na kamao, peace sign, kumakaway na kamay, mukha na may mga luha ng kagalakan.

10. Kapag tinapos ko ang aking Space, matatapos ito para sa lahat.

Makikita ang button na "Tapusin" sa kanang sulok sa itaas sa kanan ng "Iyong Space."

Ibahagi ang artikulong ito