Οι Κανόνες του Twitter

Ο σκοπός του Twitter είναι να εξυπηρετεί τον δημόσιο διάλογο. Η έκφραση βίας, παρενόχλησης και άλλων παρόμοιων συμπεριφορών αποθαρρύνουν τους χρήστες να εκφραστούν ελεύθερα και, τελικά, υποβαθμίζει την αξία του παγκόσμιου δημόσιου διαλόγου. Έχουμε θεσπίσει κανόνες, για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο, με ελευθερία και ασφάλεια.

Ασφάλεια

Βία: Απαγορεύεται η απειλή για άσκηση βίας προς ένα συγκεκριμένο άτομο ή προς μια ομάδα ατόμων. Απαγορεύεται, επίσης, ο εγκωμιασμός πράξεων βίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές του Twitter για τις απειλές βίας και τον εγκωμιασμό πράξεων βίας

Τρομοκρατία/Βίαιος εξτρεμισμός: Απαγορεύεται η απειλή για ή η προώθηση της τρομοκρατίας ή του βίαιου εξτρεμισμού. Μάθετε περισσότερα.

Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: Στο Twitter, δείχνουμε μηδενική ανοχή αναφορικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Μάθετε περισσότερα.

Αθέμιτη συμπεριφορά/Παρενόχληση: Απαγορεύεται η συμμετοχή σε στοχευμένη παρενόχληση ατόμων ή η παρακίνηση άλλων ατόμων σε αυτήν. Στα παραπάνω, περιλαμβάνονται οι ευχές για σωματική βλάβη άλλου ατόμου. Μάθετε περισσότερα.

Συμπεριφορά μίσους: Απαγορεύεται η προώθηση της βίας σε βάρος άλλων ατόμων, καθώς και η άμεση απειλή ή παρενόχληση ατόμων, βάσει φυλής, εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας. Μάθετε περισσότερα

Αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμός: Απαγορεύεται η προώθηση ή η ενθάρρυνση της αυτοκτονίας ή του αυτοτραυματισμού. Μάθετε περισσότερα.

Ευαίσθητα πολυμέσα, συμπεριλαμβανομένης ωμής βίας και περιεχομένου για ενηλίκους: Απαγορεύεται η δημοσίευση πολυμέσων που απεικονίζουν αποτρόπαιο περιεχόμενο, καθώς και η κοινοποίηση βίαιου περιεχομένου ή περιεχομένου για ενήλικες κατά τη διάρκεια ενός ζωντανού βίντεο ή στις εικόνες προφίλ και κεφαλίδας. Απαγορεύεται, επίσης, περιεχόμενο που απεικονίζει σεξουαλική βία ή/και επίθεση. Μάθετε περισσότερα

Παράνομα αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και ορισμένα ρυθμιζόμενα αγαθά ή υπηρεσίες: Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας μας για παράνομους σκοπούς ή για την εξυπηρέτηση παράνομων δραστηριοτήτων. Στα παραπάνω, περιλαμβάνεται η πώληση, η αγορά ή η διευκόλυνση συναλλαγών για παράνομα αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και για ορισμένους τύπους ρυθμιζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ιδιωτικές πληροφορίες: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η ανάρτηση ιδιωτικών πληροφοριών άλλων ατόμων (όπως του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης οικίας) χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση και άδειά τους. Απαγορεύεται, επίσης, η απειλή για αποκάλυψη ιδιωτικών πληροφοριών, καθώς και η παροχή κινήτρου σε άλλα άτομα για μια τέτοια πράξη. Μάθετε περισσότερα.

Μη συναινετικό γυμνό περιεχόμενο: Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η κοινοποίηση προσωπικών φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων που ελήφθησαν ή διανεμήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Μάθετε περισσότερα

Γνησιότητα

Χειραγώγηση της πλατφόρμας και ανεπιθύμητο περιεχόμενο: Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του Twitter με τρόπο που έχει στόχο την τεχνητή ενίσχυση ή αποσιώπηση πληροφοριών. Απαγορεύεται, επίσης, η υιοθέτηση συμπεριφορών που χειραγωγούν ή διαταράσσουν την εμπειρία των χρηστών στο Twitter. Μάθετε περισσότερα.

Εκλογική ακεραιότητα: Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του Twitter με σκοπό τη χειραγώγηση ή την παρέμβαση στις εκλογές Στα παραπάνω, περιλαμβάνεται η δημοσίευση ή η κοινοποίηση περιεχομένου που ενδέχεται να περιορίσει την προσέλευση των ψηφοφόρων ή να τους παραπλανήσει σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς και τον τρόπο ψηφοφορίας. Μάθετε περισσότερα.

Πλαστοπροσωπία: Απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία άλλων ατόμων, ομάδων ή οργανισμών με τρόπο που παραπλανά, εξαπατά ή προκαλεί σύγχυση σε άλλους, ή που έχει τέτοιο σκοπό. Μάθετε περισσότερα.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα: Απαγορεύεται η προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τα εμπορικά σήματα και την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του Twitter.

Επιβολή και ενστάσεις

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγισή μας αναφορικά με τα μέτρα επιβολής, όπου περιλαμβάνονται πιθανές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ή προσπάθειας παράκαμψης ενός μέτρου επιβολής, καθώς και σχετικά με τους τρόπους υποβολής ενστάσεων.

Διαφημίσεις τρίτων σε περιεχόμενο βίντεο

Απαγορεύεται να υποβάλλετε, να δημοσιεύετε ή να προβάλλετε στις υπηρεσίες μας ή μέσω των υπηρεσιών μας περιεχόμενο βίντεο το οποίο περιέχει διαφημίσεις τρίτων, όπως διαφημίσεις βίντεο για αναπαραγωγή πριν από άλλα στοιχεία ή χορηγούμενα γραφικά, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάζουμε περιστασιακά αυτούς τους κανόνες, ώστε να υποστηρίζουν τον στόχο μας για την προώθηση ενός υγιούς δημόσιου διαλόγου. Η πιο ενημερωμένη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στη διεύθυνση https://twitter.com/rules.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες ή κοινοποιήστε αυτό το άρθρο