Οι Κανόνες του Twitter

Ο σκοπός του Twitter είναι να εξυπηρετεί τον δημόσιο διάλογο. Η έκφραση βίας, η παρενόχληση και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές αποθαρρύνουν τους χρήστες να εκφραστούν ελεύθερα και, τελικά, υποβαθμίζουν την αξία του παγκόσμιου δημόσιου διαλόγου. Έχουμε θεσπίσει κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο ελεύθερα και με ασφάλεια.
 

Ασφάλεια


Βία:
Απαγορεύεται η απειλή για άσκηση βίας προς ένα συγκεκριμένο άτομο ή προς μια ομάδα ατόμων. Απαγορεύεται, επίσης, ο εγκωμιασμός πράξεων βίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές του Twitter για τις απειλές βίας και τον εγκωμιασμό πράξεων βίας

Τρομοκρατία/Βίαιος εξτρεμισμός: Απαγορεύεται η απειλή για ή η προώθηση της τρομοκρατίας ή του βίαιου εξτρεμισμού. Μάθετε περισσότερα.

Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: Στο Twitter, δείχνουμε μηδενική ανοχή αναφορικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Μάθετε περισσότερα.

Αθέμιτη συμπεριφορά/Παρενόχληση: Απαγορεύεται η συμμετοχή σε στοχευμένη παρενόχληση ατόμων ή η παρακίνηση άλλων ατόμων σε αυτήν. Στα παραπάνω, περιλαμβάνονται οι ευχές για σωματική βλάβη άλλου ατόμου. Μάθετε περισσότερα.

Συμπεριφορά μίσους: Απαγορεύεται η προώθηση της βίας σε βάρος άλλων ατόμων, καθώς και η άμεση απειλή ή παρενόχληση ατόμων, βάσει φυλής, εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, κάστας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας. Μάθετε περισσότερα

Δράστες βίαιων επιθέσεων: Θα καταργήσουμε τυχόν λογαριασμούς που διατηρούν μεμονωμένοι δράστες τρομοκρατίας, βίαιου εξτρεμισμού ή μαζικών βίαιων επιθέσεων. Ενδέχεται να καταργήσουμε επίσης τα Tweet που διασπείρουν διακηρύξεις ή άλλο περιεχόμενο των δραστών. Μάθετε περισσότερα

Αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμός: Απαγορεύεται η προώθηση ή η ενθάρρυνση της αυτοκτονίας ή του αυτοτραυματισμού. Μάθετε περισσότερα.

Ευαίσθητα πολυμέσα, συμπεριλαμβανομένης ωμής βίας και περιεχομένου για ενηλίκους: Απαγορεύεται η δημοσίευση πολυμέσων που απεικονίζουν αποτρόπαιο περιεχόμενο, καθώς και η κοινοποίηση βίαιου περιεχομένου ή περιεχομένου για ενήλικες κατά τη διάρκεια ενός ζωντανού βίντεο ή στις εικόνες προφίλ και κεφαλίδας. Απαγορεύεται, επίσης, περιεχόμενο που απεικονίζει σεξουαλική βία ή/και επίθεση. Μάθετε περισσότερα

Παράνομα αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και ορισμένα ρυθμιζόμενα αγαθά ή υπηρεσίες: Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας μας για παράνομους σκοπούς ή για την εξυπηρέτηση παράνομων δραστηριοτήτων. Στα παραπάνω, περιλαμβάνεται η πώληση, η αγορά ή η διευκόλυνση συναλλαγών για παράνομα αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και για ορισμένους τύπους ρυθμιζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων


Ιδιωτικές πληροφορίες:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η ανάρτηση ιδιωτικών πληροφοριών άλλων ατόμων (όπως του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης οικίας) χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση και άδειά τους. Απαγορεύεται, επίσης, η απειλή για αποκάλυψη ιδιωτικών πληροφοριών, καθώς και η παροχή κινήτρου σε άλλα άτομα για μια τέτοια πράξη. Μάθετε περισσότερα.

Μη συναινετικό γυμνό περιεχόμενο: Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η κοινοποίηση προσωπικών φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων που ελήφθησαν ή διανεμήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Μάθετε περισσότερα.
 

Γνησιότητα


Χειραγώγηση της πλατφόρμας και ανεπιθύμητο περιεχόμενο:
Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του Twitter με τρόπο που έχει στόχο την τεχνητή ενίσχυση ή αποσιώπηση πληροφοριών. Απαγορεύεται, επίσης, η υιοθέτηση συμπεριφορών που χειραγωγούν ή διαταράσσουν την εμπειρία των χρηστών στο Twitter. Μάθετε περισσότερα.

Ακεραιότητα πολιτικών διαδικασιών: Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του Twitter με σκοπό τη χειραγώγηση ή την παρέμβαση σε εκλογές ή άλλη πολιτική διαδικασία. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η δημοσίευση ή η κοινοποίηση περιεχομένου που ενδέχεται να περιορίσει τη συμμετοχή ή να παραπλανήσει τους ανθρώπους σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο ή τον τρόπο συμμετοχής σε μια πολιτική διαδικασία. Μάθετε περισσότερα.

Aποπροσανατολιστικές και παραπλανητικές ταυτότητες: Απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία άλλων ατόμων, ομάδων ή οργανισμών με τρόπο που παραπλανά, εξαπατά ή προκαλεί σύγχυση σε άλλους, ή η χρήση ψευδούς ταυτότητας με τρόπο που διαταράσσει την εμπειρία των άλλων στο Twitter. Μάθετε περισσότερα.

Ψευδή και παραποιημένα πολυμέσα: Απαγορεύεται η παραπλανητική κοινοποίηση ψευδών ή παραποιημένων πολυμέσων που είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη. Επιπλέον, ενδέχεται να επισημαίνουμε τα Tweet που περιέχουν ψευδή και παραποιημένα πολυμέσα, ώστε οι χρήστες να κατανοούν την αυθεντικότητά τους και να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. Μάθετε περισσότερα.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα: Απαγορεύεται η προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τα εμπορικά σήματα και την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του Twitter.
 

Επιβολή και ενστάσεις


Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγισή μας αναφορικά με τα μέτρα επιβολής, όπου περιλαμβάνονται πιθανές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ή προσπάθειας παράκαμψης ενός μέτρου επιβολής, καθώς και σχετικά με τους τρόπους υποβολής ενστάσεων.
 

Διαφημίσεις τρίτων σε περιεχόμενο βίντεο


Απαγορεύεται η υποβολή, η δημοσίευση και η εμφάνιση περιεχομένου βίντεο στις υπηρεσίες μας ή μέσω αυτών που περιλαμβάνει διαφημίσεις τρίτων, όπως διαφημίσεις βίντεο για αναπαραγωγή πριν από άλλα στοιχεία ή χορηγούμενα γραφικά, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάζουμε περιστασιακά αυτούς τους κανόνες, ώστε να υποστηρίζουν τον στόχο μας για την προώθηση ενός υγιούς δημόσιου διαλόγου. Η πιο ενημερωμένη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στη διεύθυνση https://twitter.com/rules.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο