Οι Κανόνες του Twitter

Πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται ιδέες και πληροφορίες άμεσα, χωρίς φραγμούς. Για να προστατεύσουμε την εμπειρία και την ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Twitter, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στον τύπο του περιεχομένου και στη συμπεριφορά που επιτρέπουμε. Αυτοί οι περιορισμοί ορίζονται στους Κανόνες του Twitter που ακολουθούν.

Οι Κανόνες του Twitter (μαζί με όλες τις ενσωματωμένες πολιτικές), την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους Όρους χρήσης της υπηρεσίας αποτελούν συλλογικά τη "Συμφωνία χρηστών του Twitter", η οποία διέπει την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών του Twitter από τους χρήστες.

Όλα τα άτομα που αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Twitter ή χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που ορίζονται στους Κανόνες του Twitter. Η μη συμμόρφωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το Twitter να προβεί σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα επιβολής:

 • Να σας ζητήσει να διαγράψετε απαγορευμένο περιεχόμενο, για να μπορέσετε και πάλι να δημιουργήσετε νέες αναρτήσεις και να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες του Twitter.
 • Να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητά σας για δημιουργία αναρτήσεων ή αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες του Twitter.
 • Να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ιδιοκτησία των λογαριασμών σας με αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.
 • Να θέσει σε μόνιμη αναστολή τους λογαριασμούς σας.

Αν προσπαθήσετε να αποφύγετε μια μόνιμη αναστολή δημιουργώντας νέους λογαριασμούς, θα τους θέσουμε σε αναστολή.

Έχετε υπόψη ότι ίσως πρέπει να αλλάζουμε περιστασιακά αυτούς τους Κανόνες και διατηρούμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Η πιο ενημερωμένη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://twitter.com/rules.

Οι πολιτικές που ορίζονται στους συγκεκριμένους Κανόνες του Twitter διέπουν το οργανικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις διαφημίσεις και το προωθούμενο περιεχόμενο, ανατρέξτε στις Πολιτικές για τις διαφημίσεις.

Περιορισμοί περιεχομένου και χρήση του Twitter

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικό σήμα: Διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε σε αναστολή λογαριασμούς ή να προβούμε σε άλλες απαραίτητες ενέργειες, όταν η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος επιχείρησης ή/και του λογότυπου κάποιου, χρησιμοποιείται με τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει ή να προκαλέσει σύγχυση σε άλλα άτομα σχετικά με τη συσχέτιση της επωνυμίας σας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τα εμπορικά σήματα και τον τρόπο αναφοράς παραβιάσεων.

Πνευματικά δικαιώματα: Θα απαντάμε σε σαφείς και πλήρεις αναφορές παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Οι διαδικασίες μας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ορίζονται στους Όρους χρήσης της υπηρεσίας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα.


Ωμή βία και περιεχόμενο για ενηλίκους

Εκλαμβάνουμε ως ωμή βία οποιαδήποτε μορφή αποτρόπαιου περιεχομένου που σχετίζεται με θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς, βία ή χειρουργικές επεμβάσεις. Εκλαμβάνουμε ως περιεχόμενο για ενηλίκους οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι πορνογραφικό ή/και ενδέχεται να προκαλεί σεξουαλική διέγερση. 

Το Twitter επιτρέπει ορισμένες μορφές ωμής βίας ή/και περιεχομένου για ενηλίκους σε Tweet που επισημαίνεται ότι περιλαμβάνουν ευαίσθητο περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η χρήση του εν λόγω περιεχομένου σε ζωντανά βίντεο, στο προφίλ σας ή σε εικόνες κεφαλίδας. Επιπλέον, το Twitter ενδέχεται κάποιες φορές να σας ζητήσει να αφαιρέσετε περιεχόμενο υπερβολικά ωμής βίας.  Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον ορισμό της ωμής βίας και του περιεχομένου για ενηλίκους και τον τρόπο επισήμανσης του περιεχομένου πολυμέσων ως ευαίσθητου  

Απεικόνιση νεκρών σε πολυμέσα Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε περιεχόμενο πολυμέσων που απεικονίζει τον θάνατο κάποιου αναγνωρίσιμου ατόμου, εάν λάβουμε ανάλογο αίτημα από την οικογένειά του ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υποβολής τέτοιου αιτήματος.


Παράνομη χρήση

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας για παράνομους σκοπούς ή για να εξυπηρετήσετε παράνομες δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας το Twitter, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τη συμπεριφορά και το περιεχόμενό σας στο διαδίκτυο.


Διανομή υλικού που έχει αποκτηθεί μέσω παραβίασης 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να διανέμετε άμεσα περιεχόμενο που έχει αποκτηθεί μέσω παραβίασης και που περιέχει πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, ενδέχεται να θέσουν άτομα σε επικείμενο κίνδυνο ή περιέχουν πληροφορίες εμπορικού απορρήτου. Η άμεση διανομή υλικού που αποκτήθηκε από παραβίαση περιλαμβάνει τη δημοσίευση περιεχομένου που αποκτήθηκε από παραβίαση στο Twitter (για παράδειγμα, στο κείμενο ενός Tweet ή σε μια εικόνα) ή την παροχή συνδέσμου μετάβασης στο περιεχόμενο αυτό, το οποίο φιλοξενείται σε άλλον ιστότοπο.

Θα θέτουμε σε αναστολή χρήσης λογαριασμούς που διανέμουν άμεσα υλικό που έχει αποκτηθεί μέσω παραβίασης και που έχουν αναλάβει την ευθύνη της παραβίασης ή λογαριασμούς που διένειμαν περιεχόμενο που αποκτήθηκε μέσω παραβίασης και το Twitter κατάφερε να τους εντοπίσει.


Τάσεις

Μερικές φορές ενδέχεται να μην επιτρέπουμε σε συγκεκριμένο περιεχόμενο να γίνεται δημοφιλές. Πρόκειται για περιεχόμενο που παραβιάζει τους Κανόνες του Twitter, καθώς και για περιεχόμενο που ενδεχομένως επιχειρεί να χειραγωγεί τάσεις. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να γίνεται δημοφιλές.
 

Διαφημίσεις τρίτων σε περιεχόμενο βίντεο

Απαγορεύεται να υποβάλλετε, να δημοσιεύετε ή να προβάλλετε στις υπηρεσίες μας ή μέσω των υπηρεσιών μας περιεχόμενο βίντεο το οποίο περιέχει διαφημίσεις τρίτων, όπως διαφημίσεις βίντεο για αναπαραγωγή πριν από άλλα στοιχεία ή χορηγούμενα γραφικά, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση.


Δόλια χρήση σημάτων του Twitter

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε σήματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σημάτων του Twitter "προωθημένος" ή "επαληθευμένος", εκτός εάν παρέχονται από το Twitter. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένα σήματα ως μέρος των φωτογραφιών προφίλ, των φωτογραφιών κεφαλίδας, των εμφανιζόμενων ονομάτων ή με τρόπο που υποδηλώνει ψευδώς σχέση με το Twitter ή εξουσιοδότηση από το Twitter για την προβολή αυτών των σημάτων, ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή.


Δόλια χρήση ονομάτων χρήστη

Πώληση ονομάτων χρήστη: Απαγορεύεται η αγορά ή η πώληση ονομάτων χρήστη του Twitter.

Κατάληψη ονομάτων χρήστη: Απαγορεύεται η κατάληψη ονομάτων χρήστη. Ορισμένοι παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη για να καθορίσουμε εάν μια συμπεριφορά αποτελεί κατάληψη ονομάτων χρήστη είναι οι εξής:

 • ο αριθμός των λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί,
 • η δημιουργία λογαριασμών με σκοπό να αποτραπεί η χρήση αυτών των ονομάτων λογαριασμού από άλλους,
 • η δημιουργία λογαριασμών με σκοπό την πώλησή τους και
 • η χρήση τροφοδοσιών περιεχομένου τρίτων για την ενημέρωση και τη διατήρηση λογαριασμών με το όνομα αυτών των τρίτων.

Επίσης, έχετε υπόψη ότι το Twitter μπορεί να καταργήσει λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για περισσότερους από έξι μήνες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάληψη ονομάτων χρήστη.

Αθέμιτη συμπεριφορά

Πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης και στον ανοιχτό διάλογο, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία ως γενική φιλοσοφία εάν δεν ακούγονται οι φωνές επειδή οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες νιώθουν ασφαλείς όταν εκφράζουν διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις, απαγορεύουμε συμπεριφορές κακοποιητικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς που παρενοχλεί, τρομοκρατεί ή χρησιμοποιεί το φόβο για να κάνει κάποιον να σωπάσει.

Το ευρύτερο πλαίσιο έχει σημασία κατά την αξιολόγηση της αθέμιτης συμπεριφοράς και τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων επιβολής. Στους παράγοντες που μπορεί να λαμβάνουμε υπόψη περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το εάν:

 • η συμπεριφορά στοχεύει κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων,
 • η αναφορά έχει υποβληθεί από το θύμα της προσβολής ή από μάρτυρα του περιστατικού,
 • η συμπεριφορά είναι άξια δημοσίευσης και εξυπηρετεί το νόμιμο δημόσιο συμφέρον.


Βία και σωματική βλάβη

Βία: Απαγορεύεται να πραγματοποιείτε συγκεκριμένες απειλές βίας ή να εκφράζετε ευχές για σοβαρή σωματική βλάβη, θάνατο ή ασθένεια κάποιου ατόμου ή ομάδας ατόμων. Σε αυτήν τη συμπεριφορά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι απειλές και η προώθηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, απαγορεύεται να συνδέεστε με οργανισμούς οι οποίοι –είτε με τις δηλώσεις είτε με τις δραστηριότητές τους εντός και εκτός της πλατφόρμας– χρησιμοποιούν ή προωθούν τη βία απέναντι σε πολίτες για την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμός: Απαγορεύεται να προωθείτε ή να ενθαρρύνετε την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό. Όταν λαμβάνουμε αναφορές ότι ένα άτομο απειλεί να αυτοκτονήσει ή να αυτοτραυματιστεί, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από βήματα για να το βοηθήσουμε, για παράδειγμα να απευθυνθούμε στο άτομο αυτό και να του δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων ψυχικής υγείας με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: Απαγορεύεται να προωθείτε τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μηδενικής ανοχής πολιτική για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.


Αθέμιτη συμπεριφορά και συμπεριφορά μίσους

Αθέμιτη συμπεριφορά: Δεν επιτρέπεται να συμμετέχετε στη στοχευμένη παρενόχληση ατόμων ή να παρακινείτε άλλα άτομα σε αυτήν. Εκλαμβάνουμε ως αθέμιτη συμπεριφορά την προσπάθεια παρενόχλησης, εκφοβισμού ή φίμωσης της φωνής άλλων ατόμων.

Ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις: Απαγορεύεται να προσβάλλετε άλλους ανθρώπους στέλνοντάς τους ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο, αντικειμενοποιώντας τους με σεξουαλικά προκλητικό τρόπο ή εκδηλώνοντας ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά απέναντί τους.

Συμπεριφορά μίσους: Απαγορεύεται να προάγετε τη βία σε βάρος άλλων ατόμων, να τα απειλείτε ευθέως βάσει φυλής, εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τη συμπεριφορά μίσους.

Εικόνες και εμφανιζόμενα ονόματα που εκφράζουν μίσος: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε εικόνες ή σύμβολα μίσους στην εικόνα προφίλ ή την εικόνα κεφαλίδας σας. Απαγορεύεται, επίσης, να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη, το εμφανιζόμενο όνομα ή το βιογραφικό στο προφίλ σας, για να επιδοθείτε σε αθέμιτη συμπεριφορά, όπως στοχευμένη παρενόχληση ή έκφραση μίσους απέναντι σε ένα άτομο, μια ομάδα ή μια προστατευόμενη κατηγορία. 


Ιδιωτικές πληροφορίες και προσωπικό περιεχόμενο

Ιδιωτικές πληροφορίες: Απαγορεύεται να δημοσιεύετε ή να αναρτάτε ιδιωτικές πληροφορίες άλλων ατόμων, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση και άδειά τους. Οι ορισμοί των ιδιωτικών πληροφοριών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους τοπικούς νόμους. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τις ιδιωτικές πληροφορίες.

Προσωπικό περιεχόμενο: Απαγορεύεται να αναρτάτε ή να μοιράζεστε προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ατόμων που ελήφθησαν ή διανεμήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Περιεχόμενο που απεικονίζει σεξουαλική βία ή/και επίθεση επίσης δεν επιτρέπεται. Σημείωση: Ενδέχεται να ισχύουν κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι η αλληλεπίδραση είναι συναινετική. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το προσωπικό περιεχόμενο στο Twitter.

Απειλές για αποκάλυψη/παραβίαση: Απαγορεύεται να απειλείτε ότι θα αποκαλύψετε τις ιδιωτικές πληροφορίες ή το προσωπικό περιεχόμενο άλλων ατόμων. Επίσης, απαγορεύεται να απειλείτε ότι θα χακάρετε ή ότι θα παραβιάσετε τις ψηφιακές πληροφορίες άλλων ατόμων, καθώς και να προσπαθείτε να κινητοποιήσετε άλλα άτομα για να προβούν στις παραπάνω ενέργειες (π.χ., μέσω αμοιβής ή επιβράβευσης μιας τέτοιας ενέργειας).


Πλαστοπροσωπία

Απαγορεύεται να υποδύεστε άλλα άτομα, ομάδες ή οργανισμούς με τρόπο που παραπλανά, εξαπατά ή προκαλεί σύγχυση σε άλλους ή που έχει τέτοιο σκοπό. Επιτρέπεται να διατηρείτε λογαριασμούς για λόγους παρωδίας, ψυχαγωγίας, σχολιασμού ή ειδησεογραφικής ενημέρωσης, αλλά όχι για λόγους αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή εκδήλωσης αθέμιτης συμπεριφοράς. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για την πλαστοπροσωπία.

Ανεπιθύμητα μηνύματα και ασφάλεια

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύουμε τους χρήστες του Twitter από την καταχρηστική χρήση τεχνολογικών μέσων και τα ανεπιθύμητα μηνύματα.

Για λόγους προώθησης σταθερότητας και ασφάλειας στο περιβάλλον του Twitter, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε, ή να επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε, οποιαδήποτε από τα εξής κατά την πρόσβαση στο Twitter ή κατά τη χρήση του:

 • Πρόσβαση, αλλοίωση ή χρήση μη δημόσιων περιοχών του Twitter, των συστημάτων υπολογιστών του Twitter ή των συστημάτων τεχνικής παράδοσης των παρόχων του Twitter [εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το πρόγραμμα αντιμετώπισης εσωτερικών σφαλμάτων (Bug Bounty) του Twitter].
 • Διερεύνηση, σάρωση ή δοκιμή των αδύναμων σημείων οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου, καθώς και παραβίαση ή παράκαμψη τυχόν μέτρων ασφάλειας ή ελέγχου ταυτότητας [εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το πρόγραμμα αντιμετώπισης εσωτερικών σφαλμάτων (Bug Bounty) του Twitter].
 • Πρόσβαση ή αναζήτηση, ή προσπάθεια πρόσβασης ή αναζήτησης, στο Twitter με οποιοδήποτε μέσο (αυτόματο ή άλλο) εκτός από τις τρέχουσες διαθέσιμες, δημοσιευμένες διεπαφές που παρέχονται από το Twitter (και μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις), εκτός εάν σας έχει επιτραπεί ρητά να κάνετε κάτι τέτοιο σε ξεχωριστή συμφωνία με το Twitter. Έχετε υπόψη ότι η ανίχνευση του Twitter επιτρέπεται, εάν γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το αρχείο robots.txt. Ωστόσο, απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή του Twitter χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση.
 • Παραποίηση οποιασδήποτε κεφαλίδας πακέτου CP/IP ή οποιουδήποτε τμήματος των πληροφοριών κεφαλίδας σε οποιοδήποτε email ή ανάρτηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήσης του Twitter για την αποστολή τροποποιημένων, παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών προσδιορισμού προέλευσης.
 • Παρεμβολή ή διακοπή της πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποστολής ιού, της υπερφόρτωσης, της υπερχείλισης, του βομβαρδισμού μηνυμάτων σε υπηρεσίες του Twitter ή μέσω της εκτέλεσης δέσμης ενεργειών για τη δημιουργία περιεχομένου με τρόπο που παρεμβαίνει ή δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στο Twitter.

Τυχόν λογαριασμοί που συμμετέχουν στις ακόλουθες δραστηριότητες ενδέχεται να κλειδωθούν προσωρινά ή να τεθούν σε μόνιμη αναστολή.

 • Κακόβουλο λογισμικό/Ηλεκτρονικό "ψάρεμα": Απαγορεύεται να δημοσιεύετε κακόβουλο περιεχόμενο ή συνδέσμους προς κακόβουλο περιεχόμενο, το οποίο σκοπεύει να βλάψει ή να διαταράξει το πρόγραμμα περιήγησης ή τον υπολογιστή άλλου χρήστη ή να παραβιάσει το απόρρητο κάποιου χρήστη. 
 • Ψεύτικοι λογαριασμοί: Απαγορεύεται να εγγράφετε ή να δημιουργείτε ψεύτικους και παραπλανητικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Twitter με ένα ψευδώνυμο ή με έναν λογαριασμό παρωδίας, ψυχαγωγίας ή σχολιασμού, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε παραπλανητικές πληροφορίες λογαριασμού για αποστολή ανεπιθύμητων ή ενοχλητικών μηνυμάτων, ή για εκδήλωση αθέμιτης συμπεριφοράς, καθώς και για χειραγώγηση συζητήσεων στο Twitter. Ορισμένοι παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη για να καθορίσουμε ποιοι λογαριασμοί είναι ψεύτικοι είναι οι εξής:
  • Χρήση φωτογραφιών στοκ ή κλεμμένων φωτογραφιών προφίλ
  • Χρήση κλεμμένων ή αντιγραμμένων βιογραφικών προφίλ
  • Χρήση σκόπιμα παραπλανητικών πληροφοριών προφίλ, καθώς και τοποθεσιών προφίλ
 • Ανεπιθύμητα μηνύματα: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Twitter με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε οποιονδήποτε. Σε γενικές γραμμές, τα ανεπιθύμητα μηνύματα ορίζονται στο Twitter ως μαζική ή επιθετική δραστηριότητα που επιχειρεί να χειραγωγήσει ή να διαταράξει τη λειτουργία του Twitter ή την εμπειρία των χρηστών στο Twitter, προκειμένου να στρέψει την κίνηση ή την προσοχή σε μη σχετικούς λογαριασμούς, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες. Ορισμένοι παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη για να καθορίσουμε ποια συμπεριφορά θεωρείται αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων είναι οι εξής:
  • Εάν έχετε ακολουθήσει ή/και έχετε σταματήσει να ακολουθείτε μεγάλο αριθμό λογαριασμών σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδίως με αυτοματοποιημένα μέσα [επιθετική ακολούθηση ή επανειλημμένη μαζική ακολούθηση και άρση ακολούθησης (follower churn)].
  • Εάν τα Tweet ή τα Προσωπικά μηνύματά σας αποτελούνται κυρίως από συνδέσμους που κοινοποιούνται χωρίς σχόλια.
  • Εάν πολλά άτομα σας έχουν αποκλείσει μετά την αποστολή μεγάλου όγκου μη στοχευμένου, αυτόκλητου ή διπλότυπου περιεχομένου ή μηνυμάτων από τον λογαριασμό σας.
  • Εάν έχει υποβληθεί σε βάρος σας μεγάλος αριθμός παραπόνων για ανεπιθύμητα μηνύματα.
  • Εάν αναρτάτε διπλότυπο ή ουσιαστικά παρόμοιο περιεχόμενο, απαντήσεις ή επισημάνσεις σε πολλούς λογαριασμούς ή πολλές διπλότυπες ενημερώσεις σε έναν λογαριασμό ή δημιουργείτε διπλότυπους ή ουσιαστικά παρόμοιους λογαριασμούς.
  • Εάν αναρτάτε πολλές ενημερώσεις για ένα επίκαιρο ή δημοφιλές θέμα με στόχο να υπονομεύσετε ή να χειραγωγήσετε το θέμα, για να στρέψετε την κίνηση ή την προσοχή σε μη σχετικούς λογαριασμούς, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες.
  • Εάν στέλνετε μεγάλο αριθμό αυτόκλητων απαντήσεων ή επισημάνσεων.
  • Εάν προσθέτετε χρήστες σε λίστες με μαζικό ή επιθετικό τρόπο.
  • Εάν επικοινωνείτε τυχαία ή επιθετικά με Tweet (π.χ. σημάνσεις "Μου αρέσει", Retweet κ.λπ.) ή χρήστες (π.χ. ακολουθείτε, κάνετε προσθήκες σε λίστες ή Στιγμές κ.λπ.), για να στρέψετε την κίνηση ή την προσοχή σε μη σχετικούς λογαριασμούς, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες.
  • Εάν επανειλημμένα αναρτάτε πληροφορίες λογαριασμού άλλων ατόμων ως δικές σας (π.χ. βιογραφικό, Tweet, διευθύνσεις URL προφίλ κ.λπ.).
  • Εάν αναρτάτε αποπροσανατολιστικούς, παραπλανητικούς ή κακόβουλους συνδέσμους (π.χ. συνδέσμους συνδεόμενων οντοτήτων, συνδέσμους προς κακόβουλες σελίδες ή σελίδες clickjacking κ.λπ.).
  • Εάν πωλείτε, αγοράζετε ή επιχειρείτε να διογκώσετε τεχνητά αλληλεπιδράσεις λογαριασμών (όπως ακόλουθους, Retweet, σημάνσεις "Μου αρέσει" κ.λπ.).
  • Εάν χρησιμοποιείτε ή προωθείτε υπηρεσίες ή εφαρμογές τρίτων που ισχυρίζονται ότι θα σας εξασφαλίσουν περισσότερους ακόλουθους, Retweet ή σημάνσεις "Μου αρέσει" [όπως "τρένα ακόλουθων" (follower trains), ιστότοπους που υπόσχονται "περισσότερους ακόλουθους γρήγορα" ή οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο που προσφέρεται να προσθέσει αυτόματα ακόλουθους ή δεσμεύσεις στο λογαριασμό σας ή Tweet].

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των Κανόνων σε αυτές τις συγκεκριμένες συμπεριφορές λογαριασμών, δείτε τα άρθρα υποστήριξης σχετικά με τους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές ακολούθησης και τους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές αυτοματοποίησης.

Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν ή να μιμηθούν λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή θα τίθενται σε μόνιμη αναστολή. Θα καταργήσουμε επίσης λογαριασμούς τους οποίους το Twitter μπόρεσε να προσδιορίσει ότι ανήκουν σε οντότητες που συνηθίζουν να παραβιάζουν τους Κανόνες του Twitter.

Προβολή περιεχομένου

Για τους λογαριασμούς υπό διερεύνηση ή για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι μοιράζονται περιεχόμενο παραβιάζοντας αυτούς τους Κανόνες ενδεχομένως να υπάρχει μειωμένη προβολή όσον αφορά τους ίδιους ή τα Tweet τους σε διάφορα τμήματα του Twitter, όπως στην αναζήτηση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να ισχύει περιορισμός περιεχομένου στο Twitter, ανατρέξτε στο άρθρο υποστήριξης για τους κανόνες και περιορισμούς αναζήτησης.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες ή κοινοποιήστε αυτό το άρθρο