Οι Κανόνες του Twitter

Πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε και να μοιραζόμαστε ιδέες και πληροφορίες άμεσα, χωρίς περιορισμούς. Προκειμένου να προστατεύουμε την εμπειρία και την ασφάλεια των χρηστών του Twitter, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με τον τύπο του περιεχομένου και τη συμπεριφορά που επιτρέπεται. Αυτοί οι περιορισμοί παρατίθενται στους Κανόνες του Twitter παρακάτω.

Οι Κανόνες του Twitter (καθώς και όλες οι ενσωματωμένες πολιτικές), η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι Όροι χρήσης της υπηρεσίας συνιστούν συλλογικά τη "Συμφωνία χρήστη του Twitter" που διέπει την πρόσβαση σε και τη χρήση των υπηρεσιών του Twitter εκ μέρους ενός χρήστη.

Όλα τα άτομα που προσπελάζουν ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Twitter πρέπει να τηρούν τις πολιτικές που παρατίθενται στους Κανόνες του Twitter. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, το Twitter θα προβεί σε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες εφαρμογής πολιτικών:

 • θα σας ζητήσει να αφαιρέσετε το απαγορευμένο περιεχόμενο προκειμένου να μπορείτε και πάλι να κάνετε νέες αναρτήσεις και να αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες του Twitter,
 • θα περιορίσει προσωρινά την ικανότητά σας να δημιουργείτε αναρτήσεις ή να αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες του Twitter,
 • θα σας ζητήσει να επαληθεύσετε την κατοχή του λογαριασμού σας με έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή
 • θα αναστείλει μόνιμα τη χρήση του(των) λογαριασμού(ών) σας.

Εάν επιχειρήσετε να αποφύγετε μια μόνιμη αναστολή χρήσης δημιουργώντας νέους λογαριασμούς, θα αναστείλουμε τη χρήση και αυτών των λογαριασμών.

Έχετε υπ' όψιν ότι, κατά διαστήματα ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάζουμε αυτούς τους Κανόνες και διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τέτοιου είδους αλλαγές. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://twitter.com/rules.

Οι πολιτικές που παρατίθενται στους παρόντες Κανόνες του Twitter διέπουν το οργανικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις διαφημίσεις και το προωθημένο περιεχόμενο, διαβάστε τις Πολιτικές διαφημίσεων.

Όρια περιεχομένου και χρήση του Twitter

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικό σήμα: Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη χρήση λογαριασμών ή να προβούμε σε άλλες κατάλληλες ενέργειες εάν η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα κάποιου, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας ή/και του λογότυπου της επιχείρησης, χρησιμοποιείται με τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση σε άλλους σχετικά με τη σύνδεση της επωνυμίας σας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική περί εμπορικών σημάτων και για τον τρόπο αναφοράς μιας παραβίασης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Θα ανταποκριθούμε σε σαφείς και πλήρεις ειδοποιήσεις υποτιθέμενων παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διαδικασίες που ακολουθούμε σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφέρονται αναλυτικά στους Όρους χρήσης της υπηρεσίας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


Ωμή βία και ακατάλληλο περιεχόμενο

Θεωρούμε ότι ωμή βία συνιστά οποιαδήποτε μορφή αποτρόπαιου περιεχομένου που σχετίζεται με θάνατο, σοβαρό τραυματισμό, βία ή χειρουργικές επεμβάσεις. Ως ακατάλληλο περιεχόμενο θεωρούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι πορνογραφικό ή/και ενδέχεται να αποσκοπεί στην πρόκληση σεξουαλικής διέγερσης. 

Το Twitter επιτρέπει κάποιες μορφές ωμής βίας ή/και ακατάλληλου περιεχομένου σε Tweet που επισημαίνεται ότι περιέχουν ευαίσθητο περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους περιεχόμενο σε ζωντανά βίντεο, στο προφίλ σας ή σε εικόνες κεφαλίδας. Επιπλέον, το Twitter ενδέχεται κάποιες φορές να σας ζητήσει να αφαιρέσετε περιεχόμενο υπερβολικά ωμής βίας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το πώς ορίζουμε την ωμή βία και το ακατάλληλο περιεχόμενο, καθώς και σχετικά με το πώς να επισημαίνετε το περιεχόμενό σας ως ευαίσθητο.  

Περιεχόμενο που απεικονίζει αποθανόντες: Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε περιεχόμενο που απεικονίζει τον θάνατο ενός αναγνωρίσιμου ατόμου, εάν λάβουμε αίτημα από την οικογένειά του ή από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα.


Παράνομη χρήση

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή προς εξυπηρέτηση παράνομων δραστηριοτήτων. Με τη χρήση του Twitter, αποδέχεστε τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το περιεχόμενό σας.


Διανομή υλικού που έχει αποκτηθεί μέσω εισβολής (hacking) 

Δεν επιτρέπουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας για απευθείας διανομή περιεχομένου που έχει αποκτηθεί μέσω παράνομης εισβολής, το οποίο περιέχει ταυτοποιήσιμες πληροφορίες, ενδέχεται να θέσει άτομα σε επικείμενο κίνδυνο ή περιέχει εμπορικά μυστικά. Η απευθείας διανομή υλικού που έχει αποκτηθεί μέσω εισβολής περιλαμβάνει την ανάρτηση τέτοιου είδους περιεχομένου στο Twitter (για παράδειγμα, στο κείμενο ενός Tweet ή σε μια φωτογραφία) ή την απευθείας σύνδεση σε περιεχόμενο που έχει αποκτηθεί μέσω εισβολής, το οποίο φιλοξενείται σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

Ενδέχεται να αναστείλουμε τη χρήση λογαριασμών που διανέμουν απευθείας υλικό που έχει αποκτηθεί μέσω εισβολής, εάν ο λογαριασμός έχει αναλάβει την ευθύνη για μια εισβολή ή εφόσον το Twitter έχει τη δυνατότητα να αποδώσει αξιόπιστα μια εισβολή στον λογαριασμό που διανέμει το εν λόγω περιεχόμενο.


Τάσεις

Κατά καιρούς, ενδέχεται να αποτρέπουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο από το να γίνει τάση. Αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο που παραβιάζει τους Κανόνες του Twitter, καθώς και περιεχόμενο που μπορεί να αποπειραθεί να χειραγωγήσει τις τάσεις. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το τι επιτρέπουμε και τι όχι να γίνει τάση.
 

Διαφημίσεις τρίτων σε περιεχόμενο βίντεο

Απαγορεύεται να υποβάλλετε, να αναρτάτε ή να προβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο βίντεο στις υπηρεσίες μας ή μέσω αυτών, το οποίο περιλαμβάνει διαφημίσεις τρίτων, όπως διαφημίσεις πριν από το βίντεο ή γραφικά χορηγών, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.


Κατάχρηση των σημάτων του Twitter

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε σήματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των σημάτων "προωθημένο" ή "επαληθευμένο" του Twitter, εκτός εάν παρέχονται από το Twitter. Η χρήση λογαριασμών που χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένα σήματα ως μέρος φωτογραφιών προφίλ τους, φωτογραφιών κεφαλίδας, εμφανιζόμενων ονομάτων ή με οποιονδήποτε τρόπο που υπονοεί ψευδώς επιχειρηματική σύνδεση με το Twitter ή εξουσιοδότηση από το Twitter δύναται να ανασταλεί.


Κατάχρηση ονομάτων χρηστών

Πώληση ονομάτων χρηστών: Απαγορεύεται να αγοράζετε ή να πωλείτε ονόματα χρηστών του Twitter.

Σφετερισμός ονόματος χρήστη: Απαγορεύεται ο σφετερισμός ονόματος χρήστη. Ορισμένοι από τους παράγοντες που λαμβάνουμε υπ' όψιν κατά τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς που θεωρείται σφετερισμός ονόματος χρήστη είναι οι εξής:

 • ο αριθμός των λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί,
 • η δημιουργία λογαριασμών με σκοπό να μην επιτραπεί η χρήση των συγκεκριμένων ονομάτων λογαριασμών από άλλους χρήστες,
 • η δημιουργία λογαριασμών με σκοπό των πώληση αυτών των λογαριασμών, και
 • η χρήση τροφοδοσιών περιεχομένου τρίτων προκειμένου να ενημερώνονται και να διατηρούνται λογαριασμοί με τα ονόματα των εν λόγω τρίτων.

Έχετε υπ' όψιν ότι το Twitter ενδέχεται επίσης να καταργήσει λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για περισσότερους από έξι μήνες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον σφετερισμό ονόματος χρήστη.

Εχθρική συμπεριφορά

Πιστεύουμε στην ελευθερία έκφρασης και στον ανοιχτό διάλογο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα ως φιλοσοφία εάν οι φωνές καταπνίγονται, επειδή οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν ελεύθερα. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες αισθάνονται ασφαλείς να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις, απαγορεύουμε τη συμπεριφορά που γίνεται εχθρική, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς παρενόχλησης, εκφοβισμού ή τρομοκρατίας με σκοπό να καταπνιγεί η φωνή άλλου χρήστη.

Τα συμφραζόμενα έχουν σημασία όσον αφορά την αξιολόγηση της εχθρικής συμπεριφοράς και τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων. Οι παράγοντες που μπορεί να λαμβάνουμε υπ' όψιν περιλαμβάνουν ενδεικτικά, αλλά χωρίς περιορισμό, τα εξής:

 • εάν η συμπεριφορά στοχεύει σε ένα άτομο ή ομάδα ατόμων,
 • εάν η αναφορά έχει υποβληθεί από τον στόχο της επίθεσης ή από κάποιον παρατηρητή,
 • εάν η συμπεριφορά αξίζει να δημοσιοποιηθεί και εάν είναι προς το έννομο δημόσιο συμφέρον.


Βία και σωματική βλάβη

Βία: Απαγορεύεται να πραγματοποιείτε συγκεκριμένες απειλές βίας ή να εύχεστε την σοβαρή σωματική βλάβη, τον θάνατο ή την ασθένεια ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά, αλλά χωρίς περιορισμό, την απειλή ή την προώθηση της τρομοκρατίας. Επίσης, δεν επιτρέπεται να συνεργάζεστε με οργανισμούς οι οποίοι –σύμφωνα με τη δική τους δήλωση ή δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός της πλατφόρμας– χρησιμοποιούν ή προωθούν τη βία εναντίον πολιτών για την προώθηση των σκοπών τους.

Αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμός: Απαγορεύεται να προωθείτε ή να ενθαρρύνετε την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό. Εάν λάβουμε αναφορές ότι ένα άτομο απειλεί με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα μέτρα για το βοηθήσουμε, όπως να επικοινωνήσουμε με αυτό το άτομο και να παρέχουμε πόρους, όπως στοιχεία επικοινωνίας για τους συνεργάτες ψυχικής υγείας της εταιρείας.

Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: Απαγορεύεται να προωθείτε τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.


Επίθεση και απεχθής συμπεριφορά

Επίθεση: Απαγορεύεται να εμπλέκεστε στην στοχευμένη παρενόχληση κάποιου ή να υποκινείτε άλλα άτομα να το κάνουν. Ως επιθετική συμπεριφορά θεωρούμε την προσπάθεια παρενόχλησης, εκφοβισμού ή αποσιώπησης της φωνής κάποιου άλλου.

Ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις: Απαγορεύεται η άμεση επίθεση προς κάποιον με την αποστολή ανεπιθύμητου σεξουαλικού περιεχομένου, την αντικειμενοποίησή του με σεξουαλικά χυδαίο τρόπο ή με άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά σεξουαλικού περιεχομένου.

Απεχθής συμπεριφορά: Απαγορεύεται η προώθηση της βίας κατά, της απειλής ή παρενόχλησης άλλων ατόμων με βάση τη φυλετική καταγωγή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την ηλικία, την αναπηρία ή τη σοβαρή ασθένεια. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική περί απεχθούς συμπεριφοράς.

Απεχθείς εικόνες και εμφανιζόμενα ονόματα: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε απεχθείς εικόνες ή σύμβολα στην εικόνα ή στην κεφαλίδα του προφίλ σας. Απαγορεύεται, επίσης, να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη, το εμφανιζόμενο όνομα ή το βιογραφικό του προφίλ σας για υβριστική συμπεριφορά, όπως στοχευμένη παρενόχληση ή έκφραση μίσους προς ένα άτομο, ομάδα ή προστατευμένη κατηγορία ατόμων. 


Προσωπικά στοιχεία και περιεχόμενο

Προσωπικά στοιχεία: Απαγορεύεται να δημοσιεύετε ή να αναρτάτε 'προσωπικά στοιχεία άλλων ατόμων χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση και άδειά τους. Οι ορισμοί των προσωπικών στοιχείων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τους τοπικούς νόμους. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική περί προσωπικών στοιχείων.

Προσωπικό περιεχόμενο: Απαγορεύεται να αναρτάτε ή να κοινοποιείτε φωτογραφίες ή βίντεο κάποιου ατόμου, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ή διανεμηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του. Επίσης, δεν επιτρέπεται περιεχόμενο που απεικονίζει σεξουαλική βία ή/και επίθεση. Σημείωση: ενδέχεται να ισχύουν περιορισμένες εξαιρέσεις, εάν υπάρχει σαφές πλαίσιο ότι η αλληλεπίδραση είναι συναινετική. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το προσωπικό περιεχόμενο στο Twitter.

Απειλές για έκθεση/εισβολή: Απαγορεύεται να απειλείτε να εκθέσετε τα προσωπικά στοιχεία ή το προσωπικό περιεχόμενο κάποιου. Δεν επιτρέπεται, επίσης, να απειλείτε να εισβάλλετε ή να παραβιάσετε τα ψηφιακά στοιχεία κάποιου ή να προσπαθείτε να κινητοποιήσετε άλλους προς αυτές τις ενέργειες (π.χ. μέσω επικήρυξης ή ανταμοιβής για τέτοιου είδους ενέργειες).


Πλαστοπροσωπία

Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε πλαστοπροσωπία ατόμων, ομάδων ή οργανισμών με τρόπο που να αποσκοπεί ή να οδηγεί στην παραπλάνηση, στη δημιουργία σύγχυσης ή στην εξαπάτηση των άλλων. Παρότι μπορείτε να διατηρείτε λογαριασμούς παρωδίας, θαυμαστών, σχολιασμού ή τροφοδοσίας ειδήσεων, δεν επιτρέπεται εάν ο λογαριασμός αποσκοπεί στην αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή στην επιθετική συμπεριφορά. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική περί πλαστοπροσωπίας.

Ανεπιθύμητα μηνύματα και Ασφάλεια

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύουμε τους χρήστες του Twitter από την κακή χρήση τεχνικών στοιχείων και από ανεπιθύμητα μηνύματα.

Για την προώθηση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στο Twitter, δεν επιτρέπεται να προβείτε ή να αποπειραθείτε να προβείτε σε καμία από τις παρακάτω ενέργειες κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του Twitter:

 • Πρόσβαση, παραποίηση ή χρήση μη δημόσιων χώρων του Twitter, των υπολογιστικών συστημάτων του Twitter ή των συστημάτων παροχής τεχνικών υπηρεσιών των παρόχων του Twitter [εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το πρόγραμμα ανταμοιβής για την ανεύρεση ευπαθειών (Bug Bounty program) του Twitter].
 • Εξέταση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου, ή παραβίαση ή παράκαμψη οποιωνδήποτε μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας (εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το πρόγραμμα ανταμοιβής για την ανεύρεση ευπαθειών του Twitter).
 • Πρόσβαση ή αναζήτηση ή απόπειρα πρόσβασης ή αναζήτησης στο Twitter με οποιοδήποτε μέσο (αυτοματοποιημένο ή άλλο) εκτός του επί του παρόντος διαθέσιμου και δημοσιευμένου περιβάλλοντος χρήσης που παρέχει το Twitter (και αποκλειστικά σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις), εκτός εάν σας έχει δοθεί συγκεκριμένη άδεια να προβείτε στις εν λόγω ενέργειες βάσει ξεχωριστής συμφωνίας που έχετε συνάψει με το Twitter. Έχετε υπ' όψιν ότι η ανίχνευση του Twitter επιτρέπεται εφόσον γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του robots.txt file. Ωστόσο, η εξαγωγή δεδομένων από το Twitter χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση απαγορεύεται ρητά.
 • Δημιουργία οποιασδήποτε επικεφαλίδας πακέτου TCP/IP (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς) ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών επικεφαλίδας σε οποιοδήποτε email ή ανάρτηση ή η χρήση του Twitter με οποιονδήποτε τρόπο για την αποστολή αλλοιωμένων, παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών προσδιορισμού πηγής.
 • Παρεμβολή σε ή διακοπή της πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποστολής ιού, της υπερφόρτωσης, της αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων, του βομβαρδισμού με email των υπηρεσιών του Twitter ή μέσω της εκτέλεσης δημιουργίας περιεχομένου με τρόπο που να παρεμβαίνει ή να δημιουργεί παράλογο βάρος στο Twitter.

Τυχόν λογαριασμοί που εμπλέκονται στις παρακάτω δραστηριότητες ενδέχεται να κλειδωθούν προσωρινά ή τους επιβληθεί μόνιμη αναστολή χρήσης:

 • Κακόβουλο λογισμικό/Ηλεκτρονικό "ψάρεμα" στοιχείων: Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε ή να παρέχετε συνδέσμους προς κακόβουλο περιεχόμενο με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή τη διατάραξη της λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή του υπολογιστή κάποιου άλλου ατόμου ή για να διακυβεύσετε το απόρρητο ενός ατόμου. 
 • Ψευδείς λογαριασμοί: Απαγορεύεται να καταχωρίζετε ή να δημιουργείτε ψευδείς και παραπλανητικούς λογαριασμούς. Παρότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Twitter με ψευδώνυμο ή ως λογαριασμό παρωδίας, σχολιασμού ή θαυμαστών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε παραπλανητικά στοιχεία λογαριασμού προκειμένου να συμμετέχετε σε αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, σε επιθετική ή ενοχλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να χειραγωγήσετε τις συζητήσεις στο Twitter. Ορισμένοι από τους παράγοντες που λαμβάνουμε υπ' όψιν κατά τον προσδιορισμό ενός ψευδούς λογαριασμού περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Χρήση φωτογραφιών αποθέματος ή κλεμμένων φωτογραφιών προφίλ
  • Χρήση βιογραφικών προφίλ που έχουν κλαπεί ή αντιγραφεί
  • Χρήση σκόπιμα παραπλανητικών στοιχείων προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας προφίλ
 • Ανεπιθύμητα μηνύματα: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Twitter με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε οποιονδήποτε. Τα ανεπιθύμητα μηνύματα ορίζονται γενικά στο Twitter ως μαζική ή επιθετική δραστηριότητα που προσπαθεί να χειραγωγήσει ή να διαταράξει το Twitter ή την εμπειρία των χρηστών στο Twitter με σκοπό να καθοδηγήσει την επισκεψιμότητα ή την προσοχή σε άσχετους λογαριασμούς, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες. Ορισμένοι από τους παράγοντες που λαμβάνουμε υπ' όψιν κατά τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς που θεωρούμε ότι συνιστά αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων περιλαμβάνουν τα εξής:
  • εάν έχετε ακολουθήσει (follow) ή/και έχετε κάνει άρση ακολούθησης (unfollow) σε μεγάλο αριθμό λογαριασμών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα με αυτόματα μέσα [επιθετική αλλαγή αριθμού ατόμων που ακολουθείτε (following) ή του αριθμού δικών σας ακολούθων (follower)],
  • εάν τα Tweet ή τα Προσωπικά μηνύματά σας αποτελούνται κυρίως από συνδέσμους που κοινοποιούνται χωρίς σχολιασμό,
  • εάν ένας μεγάλος αριθμός ατόμων σας έχουν αποκλείσει ως αντίδραση στον μεγάλο όγκο μη στοχευμένου, ανεπιθύμητου ή διπλότυπου περιεχομένου ή αλληλεπίδρασης από τον λογαριασμό σας,
  • εάν έχει κατατεθεί εναντίον σας μεγάλος αριθμός παραπόνων σχετικά με ανεπιθύμητα μηνύματα,
  • εάν αναρτάτε διπλό ή ουσιαστικά παρεμφερές περιεχόμενο, απαντήσεις ή αναφορές σε πολλαπλούς λογαριασμούς ή πολλαπλές διπλές ενημερώσεις σε έναν λογαριασμό ή δημιουργείτε διπλούς ή ουσιαστικά παρεμφερείς λογαριασμούς,
  • εάν αναρτάτε πολλαπλές ενημερώσεις για ένα θέα που αποτελεί τάση ή είναι δημοφιλές με την πρόθεση να υπονομεύσετε ή να χειραγωγήσετε το θέμα για να καθοδηγήσετε την επισκεψιμότητα ή την προσοχή σε άσχετους λογαριασμούς, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες,
  • εάν αποστέλλετε μεγάλο αριθμό ανεπιθύμητων αποκρίσεων ή αναφορών,
  • εάν προσθέτετε χρήστες σε λίστες με μαζικό ή επιθετικό τρόπο,
  • εάν αλληλεπιδράτε τυχαία ή επιθετικά με Tweet (π.χ. like, Retweet κ.λπ.) ή χρήστες (π.χ. κάνοντας follow, προσθέτοντας σε λίστες ή Στιγμές, κ.λπ.) για να καθοδηγήσετε την επισκεψιμότητα ή την προσοχή σε άσχετους λογαριασμούς, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες,
  • εάν δημοσιεύετε επανειλημμένα τα στοιχεία λογαριασμών άλλων ατόμων ως δικά σας (π.χ. βιογραφικό, Tweet, URL προφίλ κ.λπ.),
  • εάν δημοσιεύετε παραπλανητικούς συνδέσμους ή κακόβουλους συνδέσμους [π.χ. συνδεόμενους συνδέσμους (affiliate links), συνδέσμους προς σελίδες με κακόβουλο λογισμικό/click jacking κ.λπ.)],
  • εάν πωλείτε, αγοράζετε ή επιχειρείτε να αυξήσετε τεχνηέντως αλληλεπιδράσεις μεταξύ λογαριασμών (όπως ακολούθους, Retweet, like κ.λπ.), και
  • εάν χρησιμοποιείτε ή προωθείτε υπηρεσίες ή εφαρμογές τρίτων που υποστηρίζουν ότι μπορούν να σας εξασφαλίσουν περισσότερους ακολούθους, Retweet ή like (όπως σελίδες "follower train", διαδικτυακές τοποθεσίες που υπόσχονται "περισσότερους ακολούθους σε ελάχιστο χρόνο" ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή τοποθεσία που προσφέρει αυτόματη προσθήκη ακολούθων ή αλληλεπιδράσεων στον λογαριασμό ή στα Tweet σας).

Ανατρέξτε στα άρθρα υποστήριξης στις ενότητες ακολουθώντας τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές και κανόνες αυτοματισμού και βέλτιστες πρακτικές για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι Κανόνες για αυτές τις συγκεκριμένες συμπεριφορές λογαριασμών.

Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται προς αντικατάσταση ή μίμηση λογαριασμών η χρήση των οποίων έχει ανασταλεί ενδέχεται να αναστέλλονται μόνιμα. Μπορούμε, επίσης, να καταργήσουμε λογαριασμούς τους οποίους το Twitter είναι σε θέση να αποδώσει αξιόπιστα σε οντότητες που παραβιάζουν τους Κανόνες του Twitter.

Ορατότητα περιεχομένου

Οι λογαριασμοί υπό διερεύνηση ή που έχει εντοπιστεί ότι δημοσιεύουν περιεχόμενο παραβιάζοντας τους παρόντες Κανόνες ενδέχεται να υποστούν περιορισμό της ορατότητας του λογαριασμού ή των Tweet τους σε διάφορα σημεία του Twitter, όπως στην αναζήτηση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με καταστάσεις στις οποίες το περιεχόμενο ενδέχεται να περιοριστεί στο Twitter, ανατρέξτε στο άρθρο υποστήριξης κανόνες και περιορισμοί αναζήτησης.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες ή κοινοποιήστε αυτό το άρθρο