Pravidla Twitteru

Účelem Twitteru je umožňovat veřejnou konverzaci. Násilí, obtěžování a další podobné typy chování lidi zrazuje od toho, aby se vyjádřili, a v konečném důsledku takové chování snižuje hodnotu veřejné konverzace. Naše pravidla zajišťují, aby se lidé mohli svobodně a bezpečně zapojit do veřejné konverzace.
 

Bezpečnost


Násilí:
Nesmíte vyhrožovat násilím vůči osobě nebo skupině osob. Rovněž zakazujeme oslavování násilí. Zjistěte více o našich zásadách týkajících se vyhrožování násilím a oslavování násilí

Terorismus / násilný extremismus: Nesmíte vyhrožovat terorismem nebo násilným extremismem a nebo terorismus nebo násilný extremismus podporovat. Zjistěte více.

Sexuální zneužívání dětí: Vůči sexuálnímu zneužívání dětí máme na Twitteru nulovou toleranci. Zjistěte více.

Urážení/obtěžování: Nesmíte se zapojovat do cíleného obtěžování osoby nebo k tomu nabádat ostatní. Patří sem i vyjádření přání, aby někdo zažil fyzickou újmu. Zjistěte více.

Projevy nenávisti: Nesmíte podporovat násilí, výhrůžky nebo obtěžování ostatních na základě rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, kasty, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, příslušnosti k vyznání, věku, postižení nebo vážné nemoci. Zjistěte více

Pachatelé násilných útoků: Odstraníme všechny účty spravované pachateli teroristických, násilně extremistických nebo masových násilných útoků a můžeme také odstranit tweety šířící prohlášení nebo jiný obsah vytvořený pachateli. Zjistěte více

Sebevražda nebo sebepoškozování: Nesmíte podporovat nebo nabádat k sebevraždě nebo sebepoškozování. Zjistěte více.

Citlivá média, včetně zobrazování násilí a obsahu pro dospělé: Nesmíte zveřejňovat média, která jsou nadměrně krvavá nebo skrze živé video nebo profilové obrázky a obrázky záhlaví profilu sdílejí násilný obsah nebo obsah pro dospělé. Dovolena nejsou ani média zobrazující sexuální násilí a/nebo útok. Zjistěte více

Nelegální nebo některé regulované zboží nebo služby: Naše služby nesmíte používat k nezákonným účelům nebo na podporu nezákonných aktivit. Patří sem prodej či nákup nelegálního zboží nebo služeb a některých druhů regulovaného zboží či služeb nebo usnadňování takových transakcí. Zjistěte více.

Soukromí


Soukromé informace:
Bez výslovného souhlasu a svolení ostatních lidí nesmíte publikovat a zveřejňovat jejich soukromé informace (například jejich adresu nebo telefonní číslo). Rovněž zakazujeme vyhrožování zveřejněním soukromých informací a nabádání ostatních k takovému jednání. Zjistěte více.

Nahota bez souhlasu dotyčné osoby: Nesmíte zveřejňovat nebo sdílet intimní fotky nebo videa osob, které byly pořízeny nebo rozšiřovány bez jejich souhlasu. Zjistěte více.
 

Autentičnost


Manipulace s platformou a spam:
Služby Twitteru nesmíte používat k umělému zdůrazňování nebo potlačování informací. Nesmíte se účastnit chování či jednání, které manipuluje nebo narušuje uživatelský zážitek uživatelů Twitteru. Zjistěte více.

Občanská integrita: Služby Twitteru nesmíte používat k manipulaci nebo ovlivňování voleb nebo jiných součástí občanského života. Patří sem zveřejňování nebo sdílení obsahu, který může ovlivnit účast nebo zavádějícím způsobem informovat o tom kdy, kde či jak se účastnit aktivit občanského života. Zjistěte více.

Zavádějící a klamné identity: Nesmíte se vydávat za jednotlivce, skupiny nebo organizace s cílem klamat, mást nebo podvést ostatní lidi. Dále nesmíte používat falešnou identitu způsobem, který narušuje uživatelský komfort ostatních lidí na Twitteru. Zjistěte více.

Syntetická a manipulovaná média: Nesmíte klamně sdílet syntetická nebo manipulovaná média, která mohou zapříčinit újmu. Tweety obsahující syntetická a manipulovaná média můžeme označit štítkem, abychom lidem pomohli pochopit úroveň jejich autentičnosti, a přidat k nim doplňující kontext. Zjistěte více.

Autorská práva a ochranné známky: Nesmíte porušovat práva duševního vlastnictví ostatních osob nebo jiných entit, včetně autorských práv a ochranných známek. Přečtěte si více o našich zásadách týkajících se obchodních známekzásadách týkajících se autorských práv.
 

Prosazování a odvolání


Zjistěte více o našem přístupu k prosazování našich pravidel a zásad, včetně potenciálních důsledků porušení těchto pravidel nebo pokusu o vyhnutí se takovému prosazování, a o tom, jak se odvolat.
 

Reklamy třetích stran ve videích


Prostřednictvím našich služeb nesmíte bez našeho předchozího souhlasu posílat nebo zobrazovat video obsah zahrnující reklamy třetích stran, například reklamy před spuštěním samotného videa nebo sponzorskou grafiku.

Poznámka: Čas od času nás okolnosti mohou přimět tato pravidla za účelem splnění našeho cíle podporovat zdravou veřejnou konverzaci změnit. Aktuální verze těchto pravidel je vždy k dispozici na stránce https://twitter.com/rules.

Sdílet tento článek