Câu hỏi thường gặp về vị trí Tweet

Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến liên quan đến việc đăng Tweet kèm vị trí của bạn. Tìm hiểu về cách đăng Tweet kèm vị trí của bạn.

Thông tin vị trí nào được đính kèm với các Tweet của tôi?
 

 • Bật vị trí chính xác cho phép bạn thêm thông tin vị trí có chọn lọc vào các Tweet của mình. Tính năng này bị tắt theo mặc định và bạn sẽ cần chọn có sử dụng tính năng. Điều này cho phép Twitter thu thập, lưu trữ và sử dụng vị trí chính xác của bạn, như thông tin GPS.
 • Khi bạn đã kích hoạt vị trí chính xác, bạn sẽ có thể đính kèm một vị trí (như thành phố hoặc vùng lân cận) mà bạn chọn vào Tweet của bạn. Chỉ cần nhấn vào dấu vị trí trong khi soạn Tweet của bạn và chọn vị trí bạn muốn gắn thẻ.
  Lưu ý: Sau khi bạn đăng Tweet với một vị trí, Tweet tiếp theo của bạn sẽ tự động bao gồm nhãn vị trí chung. Học cách tắt vị trí bất cứ lúc nào.
 • Các ứng dụng hoặc trang web bên thứ ba có thể cho phép bạn đăng Tweet kèm vị trí, bao gồm vị trí chính xác của bạn. Chúng tôi yêu cầu những nhà phát triển này giải thích rõ ràng thông tin nào đang được chia sẻ khi bạn sử dụng các sản phẩm của họ để đăng Tweet kèm vị trí. 
   

Tôi có những quyền kiểm soát nào khi đính kèm thông tin vị trí vào các Tweet của tôi?
 

Ngay cả sau khi bạn bật đăng Tweet kèm vị trí của bạn, bạn có thêm quyền kiểm soát đối với các Tweet (và loại thông tin vị trí) được chia sẻ. Ghi nhớ:

 • Vị trí Tweet tắt theo mặc định và bạn sẽ cần chọn có sử dụng dịch vụ.
 • Bạn có thể bật hoặc tắt vị trí Tweet bất cứ lúc nào. 
 • Bạn có thể xóa dữ liệu vị trí trước đây của bạn khỏi hiển thị ở các Tweet của bạn ở một nơi duy nhất (xem bài viết này để được hướng dẫn từng bước).
 • Hãy thận trọng và cẩn thận về lượng thông tin bạn chia sẻ trực tuyến. Có thể có một số cập nhật mà bạn muốn để chia sẻ vị trí của mình ("Cuộc diễu hành hiện đang bắt đầu" hoặc "Một chiếc xe tải vừa làm đổ kẹo ngon ra khắp lòng đường!") và một số cập nhật mà bạn muốn để giữ vị trí của mình ở chế độ riêng tư. Cũng giống như bạn có thể không muốn đăng Tweet địa chỉ nhà mình, hãy thận trọng khi đăng Tweet từ những vị trí mà bạn không muốn người khác thấy.
 • Hãy nhớ khi bạn chọn có sử dụng vị trí Tweet, các vị trí được đề xuất có thể được cung cấp cho bạn, nhưng bạn vẫn có thể chọn không chia sẻ vị trí của bạn đối với các Tweet cá nhân (xem bài viết này để được hướng dẫn).
 • Vui lòng tự làm quen với cài đặt vị trí chung của chúng tôi và cài đặt của bất cứ ứng dụng và thiết bị nào mà bạn đăng Tweet để bạn luôn biết về thông tin bạn chia sẻ.
 • Hãy nhớ rằng khi bạn đăng trực tuyến nội dung nào đó, nội dung đó sẽ hiển thị cho người khác xem.
   

Thông tin vị trí nào được hiển thị?
 

 • Tất cả thông tin vị trí địa lý bắt đầu ở dạng vị trí (vĩ độ và kinh độ), được gửi từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Twitter sẽ không hiển thị bất kỳ thông tin vị trí nào trừ khi bạn đã chọn có sử dụng tính năng và đã cho phép thiết bị hoặc trình duyệt của bạn truyền tọa độ của bạn đến chúng tôi.
 • Nếu bạn đã chọn đính kèm thông tin vị trí vào các Tweet của bạn, nhãn vị trí đã chọn của bạn sẽ được hiển thị bên dưới văn bản Tweet.
 • Trên twitter.com, bạn có thể chọn nhãn vị trí như tên của vùng lân cận hoặc thành phố.
 • Khi bạn sử dụng camera trong ứng dụng trên Twitter cho iOS và Android để đính kèm ảnh hoặc video vào Tweet của bạn và bật tùy chọn gắn thẻ vị trí chính xác của bạn, Tweet đó sẽ bao gồm cả nhãn vị trí bạn chọn và vị trí chính xác (vĩ độ và kinh độ) của thiết bị, có thể được tìm thấy qua API. Vị trí chính xác của bạn có thể cụ thể hơn nhãn vị trí bạn chọn. Điều này giúp ích khi chia sẻ những khoảnh khắc ở thực địa.
  Lưu ý: Tùy chọn chia sẻ vị trí chính xác của bạn từ camera trong ứng dụng hiện chỉ khả dụng trên các phiên bản Twitter cho iOS mới hơn (6.26 trở lên) và trên các phiên bản Twitter cho Android mới hơn (5.55 trở lên). 
 • Các nhà phát triển ứng dụng được yêu cầu phải thông báo rõ và rõ ràng về việc liệu tọa độ chính xác của bạn hay chỉ địa điểm, sẽ được đưa vào Tweet của bạn. Khi bạn Tweet từ ứng dụng bên thứ ba hoặc thiết bị di động, bạn phải rõ loại dữ liệu nào sẽ được đưa vào Tweet của bạn.

Lưu ý: Ở một số khu vực, bạn có tùy chọn gắn nhãn Tweet của bạn với một doanh nghiệp, địa danh hoặc địa điểm yêu thích cụ thể. Những nơi này được lấy nguồn từ Foursquare. Nếu bạn gặp sự cố với một địa điểm, vui lòng báo cáo qua Trung tâm trợ giúp của Foursquare. Nếu bạn cho rằng một Tweet cụ thể nào đó gây phản cảm, vui lòng báo cáo điều này với Twitter.

Chia sẻ bài viết này