Cách bảo vệ và bỏ bảo vệ các Tweet của bạn

Khi đăng ký Twitter, bạn có thể chọn để các Tweet ở chế độ công khai hoặc bảo vệ các Tweet của bạn. Đọc thêm về sự khác biệt giữa Tweet công khai và được bảo vệ.

Cách bảo vệ các Tweet của bạn
Bước 1

Ở menu trên cùng, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Riêng tư và an toàn.

Bước 3

Đối tượng và gắn thẻ, và bên cạnh Bảo vệ Tweet của bạn, kéo thanh trượt để bật.

Bước 1

Ở menu trên cùng, bạn sẽ thấy biểu tượng menu điều hướng  hoặc biểu tượng profile. Nhấn vào bất cứ biểu tượng nào bạn có và chọn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Riêng tư và an toàn.

Bước 3

Đối tượng và gắn thẻ và bên cạnh Bảo vệ các Tweet của bạn, đánh dấu vào ô.

Bước 1

Nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng thêm .

Bước 2

Đi đến Cài đặt và riêng tư của bạn.

Bước 3

Đi đến Riêng tư và an toàn.

Bước 4

Đi đến Đối tượng và gắn thẻ và bên cạnh Bảo vệ các Tweet của bạn, đánh dấu vào ô.


Cách bỏ bảo vệ các Tweet của bạn
 

  • Để bỏ bảo vệ Tweet của bạn, làm theo hướng dẫn ở trên: Đối với web, bỏ đánh dấu ô bên cạnh Bảo vệ các Tweet của tôi. Đối với ứng dụng Twitter cho iOS và Twitter cho Android, hãy kéo thanh trượt hoặc bỏ đánh dấu ô bên cạnh Bảo vệ các Tweet của bạn.
  • Đảm bảo xem lại các yêu cầu của người theo dõi đang chờ xử lý của bạn trước khi đặt các Tweet của bạn ở chế độ công khai. Bất cứ yêu cầu còn lại đang chờ xử lý nào sẽ không được chấp nhận tự động. Nếu vẫn đang chờ xử lý, những tài khoản đó sẽ cần theo dõi lại bạn.
  • Xin lưu ý rằng việc bỏ bảo vệ các Tweet của bạn sẽ khiến bất cứ Tweet nào đã được bảo vệ trước đó bị đặt vào chế độ công khai.

Chia sẻ bài viết này