Şiddet içeren tehditler ve şiddetin yüceltilmesi

Twitter Kuralları: Bir birey veya insan grubuna yönelik şiddet içeren belirli tehditlerde veya ciddi fiziksel yaralanma, ölüm veya hastalıkla ilişkili dileklerde bulunamazsınız.

Gerekçe 

Twitter'ın insanların güvende hissedecekleri ve kendilerini özgürce ifade edecekleri bir yer olmasını istiyoruz. Bu nedenle belirli bir kişi veya gruba karşı şiddeti teşvik eden veya kışkırtan davranışları tolere etmeyiz. Benzer şiddet eylemlerini yapmaya yönelik başkalarına ilham vererek çevrim dışı platformda gerçek tehlikeye veya korumalı kategori üyesi olma olasılıklarından dolayı insanların hedef alınmasına neden olacak şekilde şiddet eylemlerini yücelten içeriklere karşı da önlem alırız.

Geçerli olduğu durumlar 

Bu politikayı ihlal eden Tweetler şiddet içeren tehditler içerir veya şiddeti yüceltir.


Şiddet içeren tehditler

Birini öldürme veya ciddi fiziksel zarar verme niyetini açıkça belirten ifadeleri şiddet içeren tehditler olarak kabul ediyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, birini ölümle tehdit etmek, cinsel açıdan aşağılamak, ağır saldırıda bulunmak ve/veya birinin ölmesine veya ciddi yaralanmasına neden olabilecek herhangi bir şiddet eylemine kalkışmak buna dahildir.

Birinin ciddi fiziksel zarar görmesini dilemek veya umut etmek, üstü kapalı tehditlerde bulunmak veya daha küçük fiziksel yaralama ile tehdit etmenin bu politika kapsamında olmadığını göz önünde bulundurun. Bunun yerine, taciz içeren davranış ve nefret davranışı politikalarımız çerçevesinde inceler ve önlem alırız.


Twitter Kurallarının ihlali olabilmesi için bu şiddet içeren tehdidin hedefi mi olmam gerekir?
Hayır, şiddet içeren tehditlerde hem birinci kişi hem de tanık bildirimlerini inceleriz. Ancak, fiziksel yaralanma dileğinde bulunan veya küçük fiziksel yaralama ile tehdit eden Tweetlerde, hedef alınan kişinin doğrudan görüşünü almamız gerekir. Yaptırım uygulamak için gereken uygun bağlamı sağlamamıza yardımcı olur. Yaptırım felsefemiz hakkında daha fazla bilgi alın.


Şiddeti yüceltmek

Benzer eylemlere teşvik edecek şekilde şiddete (ve/veya faillerine) göz yuman veya bunları öven davranışları şiddetin yüceltilmesi olarak kabul ediyoruz. Korumalı kategorilerin öncelikli hedef veya kurban olduğu durumlarda şiddetin yüceltilmesi de yasaktır.

Bu kapsamdaki bazı örnekler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunların yüceltilmesini içerir:

  • toplu katliamlar
  • terör saldırıları
  • tecavüz ve cinsel saldırı

Bu politika kapsamında olmayan bazı davranışlara örnekler:

  • savaş
  • askerî saldırı
  • devlet destekli infaz
  • doğal afet

Bunun yanı sıra, yukarıdakilerden herhangi biri korumalı kategorilerin öncelikli hedef veya kurban olduğu durumlarda şiddeti yüceltirse yaptırım uygularız.


Twitter Kurallarının ihlali olabilmesi için bu içeriğin hedefi mi olmam gerekir?
Hayır, bu tür içeriklerde hem birinci kişi hem de tanık bildirimlerini inceleriz.


Sonuçlar

Şiddet içeren tehditler

Çevrim dışı platformda zarar verme potansiyelinin ciddiyeti nedeniyle şiddet içeren tehditlere karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktayız. Şiddet içeren tehditler yayınladığı belirlenen hesaplar kalıcı olarak askıya alınır.  

Not: Bu cezanın ciddiyeti dikkate alındığında, sınırlı sayıdaki birkaç etkene bağlı olarak hesabın kalıcı olarak askıya alınması için nadiren istisnalar uygulanabilir. Böyle bir durumda yine de hesabın ihlale yol açan Tweeti silmesi istenir.

Şiddeti yüceltmek

Şiddeti yüceltme politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin düzeyine ve hesabın daha önce yapmış olduğu ihlallere bağlı olarak değişir.

Bu politikayı ilk defa ihlal eden hesabın, ihlale neden olan Tweeti kaldırması gerekir ve bu hesap geçici bir süre salt okunur moduna alınır. Sonraki ihlaller, uzun bir süre salt okunur modunda kalması ve sonunda hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir. Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir.

 

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.