Şiddet Söylemi Politikası

Genel bakış
 

Ekim 2023

Şiddet tehdidinde bulunamaz, başkalarını kışkırtamaz, şiddeti yüceltemez ya da şiddet veya zarar isteği ifade edemezsiniz.

X, insanların kendilerini ifade edebildikleri, neler olup bittiğini öğrenebildikleri ve küresel sorunları tartışabildikleri bir yerdir. Ancak, bir mesajı aktarmak için şiddet söylemi kullanıldığında sağlıklı sohbetler gerçekleştirilemez. Bu nedenle, kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve şiddet eylemlerinin normalleşmesini önlemek amacıyla şiddet söylemi barındıran içerikleri kaldırabilir ya da bunların görünürlüğünü kısıtlayabiliriz.
 

Neler bu politikayı ihlal eder?
 

Şiddet İçeren Tehditler

Başkalarına fiziksel zarar verme tehdidinde bulunamazsınız. Buna öldürme, işkence etme, cinsel saldırıda bulunma veya başka bir şekilde zarar verme tehdidi de dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Sivillerin evlerine ve barınaklarına veya gündelik, sivil ya da ticari faaliyetler için gerekli olan altyapıya zarar verme tehdidi de buna dahildir.

Başkalarının Zarar Görmesini Dileme

Başkalarının zarar görmesini dileyemez, umut edemez ya da böyle bir isteğinizi ifade edemezsiniz. Buna başkalarının ölmesini, hastalıklara, trajik olaylara maruz kalmasını veya diğer fiziksel açıdan zararlı sonuçlarla karşılaşmasını dilemek dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Şiddete Teşvik

Başkalarını kendilerine zarar vermeye teşvik etmek veya insanlığa karşı suçlar, savaş suçları veya soykırım gibi vahşet suçları işlemeye teşvik etmek dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), başkalarını şiddet veya zarar verme eylemlerine teşvik edemez, kışkırtamaz ya da bu eylemleri tanıtamazsınız. Buna, dolaylı olarak şiddeti teşvik etmek için kodlanmış dil (genellikle "kodlanmış ifade" olarak adlandırılır) kullanmak da dahildir.

Şiddeti Yüceltme

Zararın meydana geldiği şiddet eylemlerini yüceltemez, övemez veya kutlayamazsınız. Buna birinin fiziksel zarara uğramasından dolayı minnettarlık ifade etmek veya şiddet yanlısı örgütleri ve şiddet içeren saldırıların faillerini övmek de dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Buna hayvan istismarı veya zulmünün yüceltilmesi de dahildir.

 

Neler bu politikayı ihlal etmez?
  

Sohbeti değerlendirip bağlamını anladıktan sonra işlem yaparız. Arkadaşlar arasındaki abartılı ve rızaya dayalı konuşmalar ya da video oyunları ve spor etkinliklerinin tartışılması gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) net bir küfür veya şiddet bağlamı olmadığında şiddet söylemi ifadelerine izin veriyoruz. 

Ayrıca, bağlam eyleme geçirilebilir şiddet veya zararı teşvik etmek yerine bir bakış açısını ifade etmeye yönelik olduğunda, belirli kinaye, hiciv veya sanatsal ifadelere de izin veriyoruz.

 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?
  

Bazı durumlarda, bu politikayı ihlal eden hesapları derhal ve kalıcı olarak askıya alırız. Ancak, çoğu ihlalde hesabınızı geçici olarak kilitleyebilir ve gönderi yayınlamanızı engelleyebiliriz. Nadir durumlarda, ihlalde bulunan içeriğin X'teki erişimini kısıtlayarak daha az görünür hâle getirebiliriz. Ancak, bu uyarı aldıktan sonra bu politikayı ihlal etmeye devam ederseniz hesabınız kalıcı olarak askıya alınabilir. 

Belirli kişilerin ciddi şiddetle suçlanmasına dair sohbetlerin öfke ve buna bağlı olarak şiddet söylemi uyandırabileceğini de kabul ediyoruz. Bu sınırlı durumlarda, daha az cezalandırıcı önlemler alabiliriz.  

Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın. Yaptığımız işlemin hatalı olduğunu düşünen kullanıcılar itirazda bulunabilir.

Bu makaleyi paylaşın