Şiddet yanlısı aşırı gruplar

Twitter Kuralları: Bir birey veya insan grubuna yönelik şiddet içeren belirli tehditlerde veya ciddi fiziksel yaralanma, ölüm veya hastalıkla ilişkili dileklerde bulunamazsınız. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tehdit etmek veya terörizmi teşvik etmek buna dahildir. Amaçlarına ulaşmak için platform üzerinde ve dışındaki beyan veya faaliyetleriyle sivil topluma şiddet uygulayan veya şiddeti destekleyen kuruluşlarla ilginiz olamaz.

Gerekçe 

Twitter'ın pek çok farklı düşüncenin ortaya konulup tartışılabileceği bir platform olmasıyla gurur duyuyoruz, ancak hem platform üzerinde hem de dışında sivillere karşı şiddet eylemlerine karışan ve bunları destekleyenler ile bağlantılı grup veya bireyleri tolere etmeyiz. Amaçlarına ulaşmak için şiddeti araç olarak kullanan gruplarla bağlantılı hesaplar, muhalifler ve olaya seyirci kalanlar üzerindeki caydırıcı etkilerini riske atarlar. Bu gibi grupların desteklediği şiddet, hedeflerinin fiziksel güvenliğini tehlikeye atarak çevrim dışı platformda riskli sonuçlar doğurabilir.

Geçerli olduğu durumlar

Politik, dinî veya sosyal amaçları ne olursa olsun, ona ulaşmak için şiddetin araç olarak kullanılmasına katkıda bulunduğu belirlenmiş gruplar gibi şiddet yanlısı aşırı grupların Twitter hizmetlerini kullanması yasaktır. 

Aşağıdaki kriterlerin tümüne uyanları şiddet yanlısı aşırı gruplar olarak kabul ediyoruz:

  • belirttikleri amaçlar, yayınları veya faaliyetleriyle aşırı grup olarak tanımlanan
  • amaçlarına ulaşmak için şiddeti araç olarak kullanmış veya kullanmakta olan (ve/veya şiddeti destekleyen)
  • şiddet eylemlerinde (ve/veya desteklerinde) sivilleri hedef alan

İyileştirilen veya hâlihazırda barışçıl çözüm sürecinde olan grupların yanı sıra temsilcileri demokratik seçimlerle kamu görevine getirilen gruplar için istisnalar olacaktır. Bu politika askerî kuruluşlar ve kamu kuruluşları için geçerli değildir.

Bir hesabın şiddet yanlısı aşırı gruplarla ilişkili olup olmadığını belirlerken dikkate aldığımız davranışlar arasında şunlar yer alır: 

  • hesabın şiddet yanlısı bir aşırı grubu temsil etiğini veya onun parçası olduğunu beyan etmek veya ileri sürmek
  • şiddet yanlısı bir aşırı grubun belirttiği hedeflere ulaşması doğrultusunda hizmetler sunmak (ör. finansal, medya/propaganda)
  • şiddet yanlısı aşırı grup faaliyetlerinde yer almak veya bunları desteklemek
  • şiddet yanlısı aşırı grup için üye toplamak

Bir hesabın şiddet yanlısı aşırı grupla muhtemel bağlantısını ve Twitter Kurallarını ihlal ettiğini bildirmek için şiddet yanlısı aşırı grubun hedefi mi olmam gerekir?
Hayır, bu tür hesaplarda hem birinci kişi hem de tanık bildirimlerini inceleriz. 


Hesap, şiddet yanlısı aşırı grup olarak nitelendirilmezse veya şiddet yanlısı aşırı grupla bağlantılı gibi görünmezse Twitter yaptırım uygular mı?
Hesabın diğer politikaları da ihlal edip etmediğini inceleriz. İhlal ettiği belirlenirse uygun yaptırımlar uygulanır.

Sonuçlar

Şiddet yanlısı aşırı gruplara ait veya onlarla bağlantılı olduğu bilinen hesaplara sıfır tolerans politikası uygularız ve bu hesapları kalıcı olarak askıya alırız.

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir.

 

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.