Yanıltıcı ve aldatıcı kimlikler politikası

Genel Bakış

Başkalarını yanlış yönlendirmek, kafalarını karıştırmak veya aldatmak amacıyla birey, grup ya da kuruluşları taklit edemezsiniz ve diğer kullanıcıların Twitter'daki deneyimini aksatacak şekilde sahte bir kimlik kullanamazsınız.

Twitter'ın insanların orijinal fikirlerle karşılaşabileceği bir yer olmasını istiyoruz. Diğer bir deyişle, bir hesabın profilinde belirtilen kişi veya kuruluşun gerçekten hesap sahibini temsil ettiğine kullanıcıların güvenebilmesi gerekir. Profilinizde gerçek adınızın veya resminizin bulunması zorunlu olmasa da, diğer kullanıcıları aldatmak amacıyla birini taklit etmemeli veya kendinizi var olmayan bir kişi olarak tanıtmamalısınız. Aldatıcı kimlik kullanan hesaplar kafa karışıklığına neden olabilir ve Twitter'daki sohbetlerin güvenilirliğini zedeleyebilir. Bu nedenle, başka bir kişinin, grubun veya kuruluşun kimliğini kötüye kullanamazsınız veya diğer kullanıcıları aldatmak için sahte bir kimlik oluşturamazsınız.

Yanıltıcı veya aldatıcı kimlik nedir?

Twitter'da bir kimliğin ana öğelerinden biri hesabın profilidir. Hesap profilinde kullanıcı adı (@kullanıcı_adı), hesap adı, profil resmi ve kişisel bilgiler yer alır.  

Kendisini hesabın sahibiyle ilişkili olmayan ve bu nedenle diğer Twitter kullanıcılarını yanıltabilecek bir kişi veya kuruluş olarak tanıtmak için sahte profil bilgileri kullanan bir hesap kimliği, bu politika uyarınca aldatıcı sayılır. Aldatıcı kimlikler, hesabın kime ait olduğu konusunda diğer kullanıcıların kafasını karıştırabilecek şekilde bir kişi veya kuruluşla benzerlikler içerebilir. Kendisini, var olmayan bir kişi veya kuruluş gibi göstermek amacıyla çalıntı ya da bilgisayarda oluşturulmuş fotoğraflar ve uydurma adlar kullanıyor olabilecek sahte kimlikler de rahatsız edici veya manipüle edici davranışlar sergilediğinde aldatıcı kabul edilir.

Bu politikayı neler ihlal eder?

Bu politika kapsamında aşağıdaki davranışları yasaklarız:

Taklitçilik

Kendinizi, kafa karıştırıcı veya aldatıcı bir şekilde, var olan bir kişi ya da kuruluş olarak tanıtamazsınız. 

Aldatıcı Sahte Kimlikler

Diğer kullanıcıların Twitter'daki deneyimini aksatmak amacıyla sahte kimlik kullanamazsınız. Hem sahte hesap kullanıp hem de Twitter Kuralları'nı ihlal eden diğer davranışlarda bulunmak daha sıkı yaptırımlarla sonuçlanacaktır. Spam göndermek, toplumsal süreçlere karışmak, mali sahtekarlıklar yapmak, etkileşimi yapay olarak şişirmek veya başkalarını taciz ya da rahatsız etmek bu davranışlar arasındadır. Sahte hesapların ortak özellikleri şunlardır:

  • Özellikle başka insanların yer aldığı hazır veya çalıntı profil fotoğrafları;
  • Çalıntı veya kopyalanmış profil kişisel bilgileri ve/veya
  • Kasıtlı olarak yanlış yönlendiren profil bilgileri (örneğin, profil konumu).

Bu politika çerçevesinde hesapları nasıl inceleriz?

Bir kimliğin sahte olup olmadığını belirlerken aşağıdaki faktörlerden bazılarını dikkate alırız:

1. Profil hesap sahibini yansıtıyor mu?

Gerçekten hesap sahibini temsil eden profillerin bu politikayı ihlal etme olasılığı düşüktür. Bu tür profiller genellikle hesap sahibinin adını kullanır. İşletme adı, sahne adı veya takma ad kullanan hesaplar da bu kategoride yer alabilir.

2. Profil başka bir kişi, grup veya kuruluşu mu yansıtıyor?

İncelememizde dikkate aldığımız ana faktörlerden biri, profilin başka bir kişi veya kuruluşa ait bir resim kullanıp kullanmadığıdır. Başkasına ait bir resmin (örneğin, söz konusu kişi veya kuruluşun hazırladığı geçerli bir rapordan alınmış bir resim) yetkisiz kullanıldığına dair kanıt bulursak o profil resminin yanıltıcı veya aldatıcı şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendiririz. Bir hesap kendini var olmayan bir kişi olarak tanıtmak için bilgisayarda oluşturulmuş bir resim kullanıyorsa bunun aldatıcı olup olmadığını da değerlendiririz. 

Başka bir kişi veya kuruluşa ait bir resim kullanmak mutlaka bu politikanın ihlal edildiği anlamına gelmez ve söz konusu resmin kullanılması başkalarını yanıltmadığı sürece yaptırım uygulama olasılığımız daha düşüktür. 

3. Hesap diğer kullanıcıları aldatmayı amaçlıyor mu?

Bir profilin başkasına ait bir resmi kullandığını belirlersek bu resmin hangi bağlamda kullanıldığını da değerlendiririz. Taklitçi veya sahte hesaplarda olduğu gibi, bir hesapta profil fotoğrafındaki kuruluş olduğu yönünde gerçek olmayan bir iddia öne sürülüyorsa büyük olasılıkla yaptırım uygularız.Parodi, yorum ve hayran hesaplarında olduğu gibi, profilinde hesabın profil resmindeki özneyle ilişkili olmadığını belirten bağlam bulunan hesapların bu politikayı ihlal etme olasılığı daha düşüktür. Nadir olarak karşılaşılmakla birlikte, profilinde bariz şekilde yanıltıcı bilgiler (örneğin, hesap sahibinin konumuyla eşleşmeyen bir konum) bulunuyorsa o hesap başkasına ait bir resim kullanmıyor olsa da yaptırım uygulayabiliriz. 

Bu politikayı neler ihlal etmez?

İnsanlara kendilerini çevrimiçi nasıl tanıtacakları konusunda seçenek sunmanın kendilerini ifade etmelerine ve gizliliklerini kontrol etmelerine olanak tanıdığına inanıyoruz. Twitter, takma ad kullanan hesaplara izin verir. Diğer bir deyişle, bir hesabın profilinde hesap sahibinin adının veya resminin kullanılması zorunlu değildir. Takma ad kullanan veya Twitter'daki başka hesaplara benzeyen hesaplar, diğer kullanıcıları aldatmayı veya manipüle etmeyi amaçlamadıkları sürece bu politikayı ihlal etmiş olmaz. Örneğin aşağıdaki durumlar bu politikayı ihlal etmez:

  • Sizinle aynı adı kullanması dışında başka hiçbir ortak noktanız olmayan hesaplar
  • Twitter'daki diğer kullanıcılarınkine benzer kullanıcı adları, hesap adları veya görünümlere sahip olan hesaplar
  • Twitter'ı takma adla kullanma
  • Parodi, yorum ve hayran hesaplarına ilişkin politikamıza uygun olan bu tür hesaplar.

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?

Herkes yanıltıcı veya aldatıcı olduğundan şüphelendiği bir kimliği doğrudan hesabın profilinden bildirebilir.

Bir hesabın belirli bir kişi veya kuruluşun kimliğini kötüye kullandığından şüphelenilen durumlarda, hesabın profilde belirtilen kuruluş tarafından mı yönetildiğini veya yetkilendirildiğini belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyacımız olabilir. Yeterince bağlama sahip olmak amacıyla, yaptırım uygulamak için ilgili tarafın veya yetkili temsilcisinin ileteceği bir bildirime gerek duyabiliriz.

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?

Bir hesabın kendisini siz veya markanız olarak tanıttığını düşünüyorsanız, siz veya yetkili temsilciniz buradan bildirimde bulunabilir. Bir hesabın aldatıcı sahte kimlik kullandığını veya bir başkasının kimliğini kötüye kullandığını düşünüyorsanız bunu bir tanık olarak belirtmek için doğrudan hesabın profilinden bildirimde bulunabilirsiniz.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?

Bu politikayı ihlal etmenin sonuçları ihlalin düzeyine, türüne ve hesabın ihlal geçmişine bağlıdır. Eylemlerimiz aşağıdakileri içerebilir:

Profil değişiklikleri

Hesabınız kime ait olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaratıyorsa profilinizdeki içeriği düzenlemenizi zorunlu kılabiliriz. İlk uyarıyı aldıktan sonra bu politikayı tekrar ihlal ederseniz hesabınız kalıcı olarak askıya alınır.

Hesabı geçici olarak askıya alma

Bu politikayı ihlal ediyor olabileceğinizi düşünürsek hesabınızı eski durumuna getirmek için resmî kimlik belgesi (sürücü ehliyeti veya pasaport gibi) sağlamanızı isteyebiliriz.

Kalıcı olarak askıya alma

Taklitçilik yapıyor veya yanıltıcı ya da aldatıcı kimlik kullanıyorsanız hesabınızı kalıcı olarak askıya alabiliriz. 

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Ek kaynaklar

Ticari markanızı kötüye kullanıyor olabilecek bir hesabı bildirmek için lütfen ticari marka politikamıza bakın. Spam kurallarımız hakkında bilgi için platform manipülasyonu ve spam politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bu makaleyi paylaşın