Twitter Deneme Programı Hakkında

Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) katılıp bu program aracılığıyla bize geri bildirim sağlamaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Başlamadan önce lütfen aşağıdaki sözleşmenin tamamını okuyun.

Genel Bakış

 

  • Bu programa katılarak, Android için Twitter veya iOS için Twitter uygulaması gibi mobil cihazlar için Twitter uygulamalarının deneysel sürümlerine erişebileceksiniz.
  • Size gizli, ancak kullanıma sunulacak ürün veya özellikler gösterebiliriz ve sizin bunları gizli tutmanız gerekir.
  • Twitter'a gönüllü olarak yardım eder ve ödeme almazsınız.
  • Dilediğiniz zaman bu programa katılımınızı sonlandırabileceğiniz gibi Twitter da dilediği zaman programın faaliyetini durdurabilir veya programa katılımınızı sonlandırabilir.

 

Hizmet Şartları

Twitter, Inc. ("Twitter"); "Android İçin Twitter" veya "iOS İçin Twitter" uygulaması gibi mobil cihazlara yönelik Twitter uygulamalarının test sürümlerini ("Deneme Yazılımı") sınırlı sayıda kişinin indirmesine ve bu uygulamaların kullanımıyla ilgili geri bildirim ve yorumlarını e-posta formu aracılığıyla Twitter'a sağlamasına olanak tanımak amacıyla ve benzer başka amaçlarla "Twitter Mobile Application Testing Program" (Twitter Mobil Uygulama Testi Programı) [önceden "Twitter for Android Experiment Alpha Program (Android İçin Twitter Denemesi Alfa Programı) veya "Twitter for Android Experiment Program" (Android İçin Twitter Deneme Programı) olarak bilinen programları kapsayan "Twitter Experiments Program" (Twitter Deneme Programı)] adlı bir program tasarlayıp geliştirmiştir. Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) katılarak, aşağıda ifade edilen hizmet şartlarına ("Sözleşme") tabi olmayı kabul edersiniz.
 

1.  Üçüncü Parti Hizmetleri

Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) katılmak için Apple'ın TestFlight'ı, Google Grupları veya Crashlytics gibi üçüncü parti hizmetlere kaydolmanız gerekebilir ve Geri Bildiriminiz cihazınıza bağladığınız e-posta hizmet sağlayıcınız aracılığıyla Twitter'a gönderilir. Bu üçüncü parti hizmetler için geçerli olan Google Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası ile Apple'ın TestFlight Hüküm ve Koşulları ve Gizlilik Politikası gibi ek şart ve politikaları ayrı ayrı kabul etmeniz gerekebilir. Twitter, Twitter Experiments Program (Twitter Deneme Programı) aracılığıyla bağlanılan üçüncü parti siteleriyle ilişkili hiçbir kayıp, yaralanma, şikayet, yükümlülük veya hasardan sorumlu değildir. Bu sorunlar, söz konusu üçüncü parti sitelerin içeriklerindeki hata veya ihmallerden, Deneme Yazılımını indirme işlemindeki hatalardan ya da üçüncü parti sitelerin çökmesinden kaynaklanabilir. Üçüncü parti bir bağlantının bu Sözleşme'ye dahil edilmesi Twitter'ın, Twitter Experiments Program'da (Twitter Deneme Programı) değinilen herhangi bir ticari ad, tescilli ticari marka, logo, yasal veya resmî mühür ya da telif hakkı sembolüne sponsor olduğu veya yasal kullanım izni bulunduğu anlamına gelmez.
 

2.  Geri Bildiriminiz

Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) kaydolarak şunları yapabilirsiniz: (a) Deneme Yazlımı'nı indirme, test etme, değerlendirme ve analiz etme; (b) e-posta formu aracılığıyla Twitter'a geri bildirim, analiz, öneri ve yorum (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hata raporları ve test sonuçları dahil) (topluca "Geri Bildirim") sağlama. Geri Bildirim gönderdiğinizde, Twitter kullanıcı adınız, Geri Bildirimi göndermede kullandığınız e-posta adresi, cihazınız ve ağ bağlantınız hakkında bilgiler ve Twitter uygulaması bilgisi gibi belirli bilgileri otomatik olarak toplar. E-posta formunda, özet ve otomatik olarak oluşturulmuş bir ekran görüntüsü gibi başka bilgiler de ekleyebileceksiniz. Twitter Experiments Program (Twitter Deneme Programı) ekibi ve Twitter geliştiricileri, sağladığınız Geri Bildirim'e erişebilecek ve inceleyebileceklerdir. Geri Bildirim gönderiminize lütfen kişisel bilgilerinizi eklemeyin.

Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) katılarak, sağlayacağınız her Geri Bildirim'in Twitter'ın mülkü olacağına ve Twitter'ın, geri bildiriminizin veya türevinin tamamını ya da bir kısmını, şu an bilinen herhangi bir şekilde veya medyada size fazladan herhangi bir bedel, tazminat veya para ödemeden kullanabileceğine ya da diğer durumlarda faydalanabileceğine katılırsınız. Bu Sözleşme'ye dahil olmaya ve burada ifade edilen hakları devralıp temlik etmeye hakkınız olduğunu ve tarafınızdan sağlanan her Geri Bildirim'in yalnızca sizin tarafınızdan oluşturulan özgün birer çalışma olup hiçbir üçüncü taraf fikrî mülkiyet haklarını çiğnemediğini beyan ve temin edersiniz.
 

3.  Gizlilik

Gizli Bilgi. Twitter Experiments Program (Twitter Deneme Programı), ileriye dönük belirli ürün özelliklerinin kullanılabilirlik ve güvenilirliğinin araştırılması, analizi ve doğrulanmasında Twitter'a yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır (topluca, "Amaç"). Twitter, aşağıda ifade edildiği gibi Gizli Bilgi olarak yaklaşmayı kabul ettiğiniz bazı bilgileri (somut veya soyut) size ifşa edebilir.

Tanım. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, belgeler, tasarımlar, teknikler, teknik özellikler, ürün planları, stratejik bilgiler, mevcut veya ileriye dönük iş planları, mevcut veya ileriye dönük ürün çalışmaları ya da pilot test hedefleri ve/veya sonuçları ve Amaç'la ilgili düğer bilgiler dahil olmak üzere, Twitter tarafından ifşa edilen tüm bilgiler "Gizli Bilgi" anlamına gelir. Yukarıda belirtilenlerle uyumlu şekilde, Twitter bazı kullanıma sunulmamış veya deneme ürünlerinin özellikleriyle veya planlarıyla ilgili Gizli Bilgi'leri de ifşa edebilir.

Gizli Bilgi Hakkındaki Yükümlülükler. Şunları kabul etmiş olursunuz: (a) Gizli Bilgiler'i yalnızca Amaç doğrultusunda kullanma; (b) Gizli Bilgiler'i hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmeme (kullanıma sunulmamış / deneme ürünü resimlerinin paylaşımı dahil) ve (c) makul bir özen derecesinin (makul güvenlik önlemleri dahil) altında olmamak kaydıyla, benzer özellikteki kendi gizli bilgilerinizi korumak için göstereceğiniz özeni, Gizli Bilgiler'in izinsiz kullanımını, yayılmasını veya yayınlanmasını önlemede gösterme.

Telafi Yolları. Bu Sözleşme'nin sizden kaynaklı herhangi bir ihlalinin, Twitter'a telafisi olmayan zararlar verebileceğini ve bu nedenle, aksi haldeki hukuken mevcut hak ve telafi yollarına ek olarak, Twitter'ın böyle bir ihlal durumunda tedbir kararı gibi parasal olmayan tedbirlere başvurma hakkı bulunduğunu kabul edersiniz.
 

4. Tazminat veya İstihdam Yok

Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı), Twitter'ın Deneme Yazılımı'nın çeşitli özelliklerini kullanmasına, uygulamasına ve anlamasına yardım etme fırsatı çerçevesinde tamamen gönüllülük esasına göre ve yardım etme amacıyla katıldığınızı kabul etmektesiniz. Twitter, Deneme Yazılımı ile ilgili Geri Bildiriminizin kullanılıp kullanılmayacağı hakkında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır ve Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) katılımınız karşılığında Twitter'ın size hiçbir ücret ödemeyeceğini kabul ve teyit etmektesiniz. Ayrıca, işbu Sözleşmedeki hiçbir hususun veya Geri Bildiriminizi kendi isteğinizle göndermenizin, sizin ile Twitter arasında hiçbir işçi-işveren ilişkisini meydana getirmediğini kabul ve teyit etmektesiniz.
 

5.  Süre ve Fesih

Kendi iradenize göre istediğiniz zaman Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) katılımınızı sonlandırabilirsiniz. Önceden gönderdiğiniz Geri Bildirimler üzerindeki malikliğimiz, gizlilik yükümlerinizin ve Twitter'ın yükümlülüğü hakkındaki çeşitli kısıtlamalar işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

Twitter, kendi iradesine göre herhangi bir zamanda Twitter Experiments Program'ı (Twitter Deneme Programı) sonlandırabilir veya feshedebilir, Twitter Experiments Program'a katılımınıza son verebilir veya Geri Bildiriminizi silebilir. Twitter tarafından alınan bu tür tüm kararların kesin ve nihai olduğunu ve Twitter'ın bu tür kararlar hakkında hiçbir yükümlülüğünün bulunmayacağını kabul ve teyit etmektesiniz.
 

6.  Bildirimler

İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde Twitter, herhangi bir Twitter web sitesinde (ör. twitter.com) ve mümkün olduğu takdirde e-posta adresinize elektronik posta göndermek suretiyle tarafınıza genel bildirimlerde bulunabilir.
 

7.  Twitter'ın Garantide Bulunmaması

TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM'A (TWITTER DENEME PROGRAMI) KATILMANIZ İLE İLGİLİ TÜM RİSKLERİ ÜSTLENDİĞİNİZİ AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ. TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM (TWITTER DENEME PROGRAMI) "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTA VE SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. TWITTER, BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN (i) TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM'IN (TWITTER DENEME PROGRAMI) İŞLEYİŞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ, HERHANGİ BİR BİLGİNİN TUTARLILIĞI VEYA İÇERİĞİ, SUNULAN VEYA TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM YOLUYLA VEYA ONUNLA BAĞLANTILI OLARAK ERİŞİMİNİZE SUNULAN HİZMETLER VEYA ÜRÜNLER, DENEME YAZILIMI, TWITTER VE/VEYA TWITTER WEB SİTESİ VEYA BUNLARIN KULLANIMI YOLUYLA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ SONUÇ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİ ve (ii) İHLAL ETMEME, TİCARİ SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİL HER TÜRLÜ VE TÜM GARANTİLERİ KENDİ ADINA VE ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, VEKİLLERİ, MÜŞAVİRLERİ VEYA YÜKLENİCİLERİ ADINA AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. BAZI DEVLETLERDE ZIMNİ GARANTİLERDEN MUAFİYETE İZİN VERİLMEMEKTEDİR, BU YÜZDEN YUKARIDAKİ MUAFİYET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR TANIMAKTADIR VE DEVLETLER ARASINDA FARKLILIK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
 

8.  Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR DURUMDA TWITTER, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, VEKİLLERİ, DANIŞMANLARI VEYA YÜKLENİCİLERİ BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA KÂR KAYIPLARI, İŞ KAYIPLARI, SÖZLEŞMEYE VEYA HAKSIZ FİİLE (İHMALKÂRLIK DAHİL) DAYANMASI FARK ETMEKSİZİN MALİYETİN KARŞILANMASI VEYA BAŞKA TÜRLÜ KAYIPLAR DAHİL İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL KÂR KAYBI DOLAYLI VEYA BAŞKA TÜRLÜ ZARARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI TWITTER’A BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ VE HERHANGİ BİR SINIRLI ÇARE KAPSAMINDA ESAS AMACIN YERİNE GETİRİLMESİ HALİNDE DAHİ YÜKÜMLÜ TUTULMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR DURUMDA TWITTER’IN, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN, VEKİLLERİNİN, MÜŞAVİRLERİNİN VEYA YÜKLENİCİLERİNİN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HERHANGİ BİR TALEP İLE İLGİLİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ $100,00 İLE SINIRLI OLACAKTIR. BAZI DEVLETLER ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASINA VEYA MUAF TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA MUAFİYET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Twitter'ın işbu Sözleşmeye taraf olurken burada belirtilen yükümlülüklerin sınırlandırılmasına isnat ettiğini ve aynı durumun taraflar arasında bir uzlaşma için de esas teşkil edeceğini teyit etmektesiniz.
 

9.  Tüm Anlaşma

İşbu Koşullar, Twitter Hizmet Şartları, Twitter Kuralları ve Gizlilik Politikamız tarafların işbu sözleşme konusu ile ilgili tüm ve münhasır anlaşmasını teşkil etmekte ve tarafınız ile Twitter arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm iletişimlerin, beyanların, taahhütlerin ve muvafakatların yerine geçmektedir. Twitter, Twitter Yardım Merkezi web sitesinde yayınlayacağı bir bildirim yoluyla herhangi bir zamanda işbu Sözleşmenin şartlarında değişiklik yapabilir. Böyle bir bildirim sonrasında Twitter Experiments Program'a (Twitter Deneme Programı) katılmaya devam etmeniz işbu Sözleşmeyi, yapılan değişiklik ve düzeltmelerle birlikte kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Yürürlüğe Giriş: 10 Ekim 2017

Bu makaleyi paylaş