Biletli Sohbet Odaları ile ilgili politika

Twitter'ın Twitter'da Biletli Sohbet Odaları ile ilgili politikası hakkında bilgi edinmek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biletli Sohbet Odalarını kullanarak destekçilerinizin bilet satın almalarını sağlayıp, yönettiğiniz Sohbet Odalarından gelir elde edebilirsiniz. 

Kişilerin ve kuruluşların halka açık sohbete özgürce ve güvenli bir şekilde katılabilmelerini sağlamak için uygunluk, içerik ve davranış gereklilikleri dahil olmak üzere, tüm Biletli Sohbet Odası yöneticilerinin uyması gereken bir dizi politikamız vardır.

Not: Biletli Sohbet Odalarının beta lansmanımızdan önemli şeyler öğrenmeyi umuyoruz; bu politikayı öğrendiklerimizin ışığında güncelleyeceğiz.

Beta uygunluk gereklilikleri

Biletli Sohbet Odalarını yönetenlerle ilgili beta uygunluk gereklilikleri aşağıda tanımlanmıştır. Bu gereklilikler, beta katılımcılarının özellikten en yüksek değeri elde etmelerini sağlamak, davranış ve içerik nedeniyle Twitter'daki kişilere zarar gelme olasılığını azaltmak ve özelliğe/politikaya yönelik öğrenme sürecini mümkün kılarak gelecekte yinelemeyi sağlamak için geliştirilmiştir.

Not: Bu gereklilikleri karşılamakla, Biletli Sohbet Odası yöneticisi olarak kabul edileceğinizin garanti edilmediğini unutmayın.

Biletli Sohbet Odaları şu anda yalnızca ABD'deki içerik üreticileri tarafından kullanılabilir. Twitter, kişilerin ve kuruluşların Biletli Sohbet Odalarını, geçerli yasaları, düzenlemeleri ve/veya Biletli Sohbet Odaları içerik üreticisi şartlarını ihlal edecek şekilde kullanmasını yasaklar.
 

Davranış ve içerik gereklilikleri

  • Davranışlarınız ve içerikleriniz Twitter Kuralları da dahil olmak üzere Twitter kullanıcı sözleşmesine uygun olmalıdır. Twitter Kurallarından oluşturulan diğer gerekliliklerin yanı sıra:
  • (a) Yasa dışı veya (b) size, diğer insanlara ya da hayvanlara fiziksel, psikolojik, bilgisel veya ekonomik olarak zararlı olacak içerik veya davranış karşılığında başkalarından para veya etkileşimde bulunma sözü istememelisiniz. Başka bir deyişle, yasa dışı veya zararlı içerik veya davranış karşılığında para veya etkileşimde bulunma sözü istemek yasaktır. 
  • Dolandırıcılık amaçlı veya hileli işlere girmemelisiniz. İnsanları sizinle ilişki kurmaları veya size ücret ödemeleri için yanlış yönlendirmemelisiniz. Bu, profilinizle bağlantılı olarak hangi kişilerin veya hangi kuruluşların ücret aldığı konusunda insanları yanıltıcı beyanlarda bulunmamayı da içerir.
  • Para kazanmak için yalnızca orijinal ve özgün içerikleri veya para kazanma hakkına sahip olduğunuz içerikleri kullanmalısınız. Üçüncü taraf içeriği paylaşırsanız (örneğin, Biletli Sohbet Odasında arka plan sesi olarak), söz konusu öğeyle ilgili uygun yasal haklara sahip olmanız gerekir. 

 

Yaptırım felsefesi

Tüm Biletli Sohbet Odaları yöneticileri bu sayfada açıklanan ve atıfta bulunulan gerekliliklere uymalıdır. Bu gerekliliklerden herhangi birini ihlal etmeniz, Twitter'ın amaç veya ilkelerine doğrudan aykırı davranmanız veya Twitter ya da müşterileri için zararlı olabileceğini düşündüğümüz bir şekilde hareket etmeniz durumunda aşağıda belirtilen yaptırım tedbirlerinden bazılarını veya tümünü uygulayabiliriz.

Uygunluk gerekliliği yaptırımı
Uygunluk gerekliliklerini karşılamadığınız takdirde Biletli Sohbet Odası yöneticisi olamazsınız. Biletli Sohbet Odası yöneticisi olarak kabul edildikten sonra Twitter uygunluk gerekliliklerini karşılamadığınızı tespit ederse katılım hakkınızı askıya alabiliriz

Davranış ve içerik gerekliliklerinin uygulanması
İhlal içeren davranışların bağlamına, ciddiyetine ve geçmişine bağlı olarak şunları yapabiliriz:

  • Algoritmik öneriler yoluyla Sohbet Odanızın büyümesini, sizi takip etmeyen hesaplarla sınırlayabiliriz. 
  • Biletli Sohbet Odası yöneticisi olarak katılım hakkınızı durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebiliriz.
  • İnsanların sizi paralarıyla desteklemelerini sağlayan diğer Twitter ürünlerine erişiminizi durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebiliriz. 
  • Twitter'a erişiminizi durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebiliriz. 

Hesabınızın güvenliği ihlal edilmişse
Hesabınızın güvenliğinin ihlal edildiğini tespit edersek, hesabınız geri yüklenene kadar para kazanma işlevlerini geçici olarak devre dışı bırakırız. 

 

Bu makaleyi paylaş