Twitter'daki kamu yararına yapılan istisnalar hakkında

Kamu yararının tanımı


Twitter, genellikle kuralları ihlal eden Tweetlere yönelik harekete geçer. Ancak, bazen insanların aksi durumda kaldırılması gereken Tweetleri görüntülemelerine izin vermenin kamu yararına olabileceğini de kabul ediyoruz. Bir kamu sorununun anlaşılmasına veya ele alınmasına doğrudan katkıda bulunan içeriklerin kamu yararına olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Şu anda, seçimle başa gelen yöneticilerin ve kamu görevlilerinin eylem ve açıklamalarını bilmeye ve tartışabilmeye yönelik bariz kamu yararı göz önünde bulundurulduğunda, bu kişilerin gönderdiği Tweetler gibi önemli bir kamu yararını ilgilendiren içerik türüne ilişkin istisnaları sınırlandırıyoruz.

Sonuç olarak, nadir durumlarda seçimle başa gelen yöneticilerin veya kamu görevlilerinin aksi durumda kaldırılacak Tweetlerini kaldırmamayı tercih edebiliriz. Bunun yerine, bu tür Tweetleri, kural ihlali hakkında bir açıklama sunan ve insanların görmek için bu Tweetlere tıklamalarına izin veren bir bildirimin arkasına yerleştiririz. Bir Tweeti böyle bir bildirimin arkasına yerleştirmek, Twitter'da beğeniler, Retweetler veya paylaşım yoluyla etkileşim kurma olanağını sınırlandırırken söz konusu Tweetin algoritmaya göre Twitter tarafından önerilmemesini de sağlar. Bu eylemler, kamunun söz konusu Tweeti görüntüleyip tartışabilmesini sağlarken Tweetin erişimini kısıtlamak anlamına gelmez. Bu bildirim ve diğer yaptırımlar hakkında daha fazla bilgi alın


Bir Tweete erişimi korumak ne zaman kamu yararına olur?


Aksi durumda Twitter Kuralları'nı ihlal edecek bir Tweetin kamu yararına olup olmadığını aşağıdaki kriterleri ve süreci izleyerek belirliyoruz:
 

İstisna kriterleri
 

 1. Tweetin Twitter Kuralları'ndan bir veya daha fazlasını ihlal edip etmediği;
 2. Tweetin onaylanmış bir hesap tarafından gönderilip gönderilmediği
 3. İlgili hesapta 100.000'den fazla takipçinin olup olmadığı ve 
 4. İlgili hesabın yerel, federal, ulusal veya uluslar üstü bir yasama veya yürütme organlarının mevcut veya muhtemel üyesini temsil edip etmediği:
  1. Yasama veya yürütme organında seçimle başa gelen veya hükümet tarafından atanan bir liderlik konumunun şu anki sahipleri VEYA
  2. Siyasi makam adayları veya aday adayları VEYA
  3. Tescilli siyasi partiler
    

Süreç ve sürece dahil edilen ekipler
 

 1. Küresel uygulama ekibimiz, Trust & Safety ekibimiz tarafından ikinci inceleme için yukarıda tanımlanan kriterleri karşılayan Tweetleri bir yetkiliye bildirir. Twitter Kuralları'nı ihlal etmeyen veya yukarıdaki kriterleri başka şekilde karşılamayan Tweetleri kamu yararına yapılan istisnalar olarak değerlendirmeyiz.
 2. Trust & Safety ekibimiz, söz konusu Tweeti değerlendirip Tweete erişim sağlamaya devam etmenin kamu yararına olup olmadığına yönelik bir öneri hazırlar.
 3. Hazırlanan öneri; hükümet, insan hakları, gazetecilik, haberler, teknoloji ve hukuk alanında çeşitli ve disiplinler arası tecrübeye sahip farklı dahili ekiplerin yanı sıra Tweetin gönderildiği kültürel bağlamı anlayabilecek pazar içi ekipler arasında, birimler arası bir dizi lider ile paylaşılır. 
 4. Bu birimler arası paydaşları birimler arası ekipten gelen öneri ve geri bildirim hakkında bilgilendiren Trust & Safety'den kıdemli liderler, Tweeti kaldırma veya bildirimi uygulama seçenekleri arasında nihai kararı verir.
   

Yaptırımlar konusunda amacımız, yerel hesap bağlamını dikkate alarak bildirimi tutarlı ve şeffaf bir şekilde uygulamaktır. Bireysel yaptırım kararları konusunda dışarıdan danışmanlık hizmeti almıyoruz ancak yerel ekiplerimiz, yerel bağlamı politika ve yaptırım kılavuzu geliştirme yöntemimize dahil etmek üzere sivil toplum örgütleri ve harici paydaşlar ile düzenli olarak etkileşim kurmaktadır.
 

Zarar riski ile kamu yararı arasındaki dengeyi nasıl kuruyoruz? 


Kamu yararına yapılan istisna, uygun kamu görevlilerinin istedikleri her şeyi Tweetleyebilecekleri ve hatta Twitter Kuralları'nı ihlal edebilecekleri anlamına gelmez. Bir Tweeti kaldırma veya bu Tweeti bir bildirimin arkasına yerleştirme kararı alırken zararın olası riskini ve ciddiyet seviyesini söz konusu Tweetin kamu yararına değerine göre ölçüyoruz. Zarar riskinin daha yüksek ve/veya daha ciddi olduğu yerlerde istisna yapmıyoruz. Aşağıdaki durumlarda, kuralları ihlal eden bir Tweete büyük olasılıkla bildirim uyguluyoruz:

 • Söz konusu Tweet bir kamu tartışmasının veya protesto çağrısının bir parçası olarak diğer hükümet kuruluşlarına veya seçimle başa gelmiş görevlilere yöneltilmişse;
 • Daha çok Tweet yazarının veya hedefinin kamu görevi ile ilgili bir Tweet kastediliyorsa;
 • Söz konusu Tweet süregelen jeopolitik olay veya sorunlara önemli bir bağlam katıyorsa ya da
 • İçeriğin kamuya açık bir kayıt konusu olarak korunmasına ilişkin önemli bir belge veya sorumluluk değeri varsa.
   

Aşağıdaki durumlarda, kuralları ihlal eden bir Tweeti büyük olasılıkla bildirim uygulamadan kaldırıyoruz:

 • Söz konusu Tweet belirli bir kişi veya gruba zarar verebilecek bir eylem çağrısı beyanı içeriyorsa;
 • Söz konusu Tweet, doğrudan bir kişinin temel haklarını kullanmasına müdahale edebilecek bilgileri paylaşıyor veya böyle bir davranış sergiliyorsa.
   

Bu kararlar için "evet/hayır" gibi açık ve net seçenekler olmasını istemenizi anlıyoruz. Maalesef gerçekte durum böyle olmuyor. Herkes için yeni bir durum olan bu istisnalar, dünya liderlerinin seçmenleriyle veya diğer liderlerle doğrudan iletişim kurmak ve zaman zaman da politikalarını duyurmak için kullandıkları bir hizmettir. Aldığımız her karar emsal teşkil etmektedir. Her vakayı ayrı ayrı, bağlamı ve geçmişi açıklayacak şekilde değerlendirmemizin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Zamanla, daha fazla Tweeti değerlendirdikçe ve bu tür kararları daha fazla aldıkça, bu çağrıların yapılmasını kolaylaştıran bir vaka geçmişi tesis edeceğiz.

Aşağıdaki tabloda çeşitli Twitter Kuralları arasında bildirim uygulama veya kaldırma konusunu değerlendirme yöntemimizin arkasındaki düşünceye ilişkin üst düzey bir genel bakış sunulmaktadır. Politikalarımız konusunda, kurallarımızı uygulamaya koyarken yerel kanunlara riayet etmeye ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere diğer ilkeler arasında denge kurmaya devam ediyoruz. Bir içerik kamu yararına yönelik bir istisna teşkil etse bile, ülke engelli içerik politikamızda belirtildiği şekilde, ilgili yerel kanunlara riayet etmeye devam edeceğiz.
 

İstisna yapma ihtimalimiz düşük olduğunda
 

Terörizm/şiddet içeren aşırılıkTerörizm veya şiddet içeren aşırılıkla ilgili tehditlerde bulunamaz ya da bunları teşvik edemezsiniz. 

Yasa dışı faaliyetlerle ilişkisi olan veya bunları destekleyen terör örgütlerine ya da şiddet yanlısı aşırı grup ve bireylere Twitter'da yer yoktur. Bu grupların verebileceği ciddi fiziksel zararlar göz önünde bulundurulduğunda, kamu yararına yapılan istisnaların geçerli olmayacağı vakaları öngöremeyiz. 

 

ŞiddetBir bireye veya bir grup insana şiddet uygulama tehdidinde bulunamazsınız. Şiddetin yüceltilmesini de yasaklıyoruz. 

Şiddet tehdidinde bulunan veya şiddeti yücelten içerikler, en ciddi ve ani zararlardan bazılarına yol açabilir, ki bu durumda kurallarımız devreye girer; bu nedenle kamu yararına istisna yapma ihtimalimiz yoktur. İçeriklerin fiili veya muhtemel çevrimdışı zarara yol açabileceğine ilişkin kanıt olduğu durumlarda, özellikle bu içerikleri kaldırma taraftarıyız. Çok nadir durumlarda ise, fiili şiddetle daha az bağlantı olduğu veya Twitter tek bilgi kaynağı olduğu takdirde içeriklerin kamu yararına istisna uygulamaya değer olduğuna karar verebiliriz.

 

Yasa dışı veya yasal düzenlemeye tabi ürünler ya da hizmetler: Hizmetlerimiz, yasa dışı amaçla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. Yasa dışı ürün veya hizmetlerin yanı sıra, yasal düzenlemeye tabi bazı ürün ve hizmet türlerinin satışı, satın alınması veya bunlarla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması da buna dahildir. 

Çevrimdışı zarar ihtimalini önlemek için Twitter'ın yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı faaliyetlerin sürdürülmesi için kullanılmasına izin vermeyiz. İçeriğin kamuya açık bir kayıt konusu olarak korunmasına ilişkin önemli bir belge veya sorumluluk değeri olması gibi nadir durumlarda, söz konusu içeriği bir bildirimin arkasında bırakmayı tercih edebiliriz.

 

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendi kendine zarar vermeyi destekleyemez ya da teşvik edemezsiniz. 

Kendi kendine zarar vermeyle ilgili içeriklerden kaynaklanabilecek sosyal bulaşma, hizmete yönelik olarak meydana gelebilecek ciddi ve ani bir zarardır, ki bu durumda kamu yararına yapılan istisnanın çevrimdışı zarar ihtimalini ortadan kaldırması imkansızdır. Özellikle bazı alakalı kamu tartışmaları bağlamında kamuya mal olmuş diğer kişileri hedef alan açıklamalar olmak üzere abartılı siyasi açıklamalar gibi durumlarda bazen içerikleri bir bildirim arkasına gizleyebiliriz. Ancak, özel kişileri hedef alan veya çevrimdışı zarara yol açması muhtemel içerikleri kaldırma taraftarıyız.

 

Seçim bütünlüğü: Seçimleri manipüle etmek veya etkilemek amacıyla Twitter hizmetlerini kullanamazsınız. Seçmen katılımını azaltabilecek veya insanları ne zaman, nerede ya da nasıl oy kullanacakları konusunda yanlış yönlendirebilecek içeriklerin yayımlanması veya paylaşılması da buna dahildir. 

Serbest ve adil seçimlere katılmak temel bir insan hakkıdır ve Twitter, bir kişinin bir seçime katılabilmesine müdahale eden ya da bu kişiyi seçime katılım konusunda yanlış yönlendirme veya seçime katılmaktan caydırma teşebbüsünde bulunan faaliyetleri ciddi bir zarar olarak görmektedir. Bir görevlinin şiddete teşvik eden içerikleri paylaşmış olmasında yüksek bir kamu yararı olabilir ancak bu içeriği görüntüleyenlerin içerik yüzünden yanlış yönlendirilmeleri veya içerikten etkilenmeleri durumunda ortaya çıkabilecek zararın ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda bu tür içeriklerin Twitter platformunda varlığını sürdürme ihtimali çok düşüktür.

 

Gizli bilgiler: Sarih yetkisi ve izni olmadan, başkalarının gizli bilgilerini (ev telefonu numarası ve adresi gibi) yayınlayamaz veya gönderemezsiniz. Ayrıca, gizli bilgileri ifşa etmekle tehdit etmeyi veya başkalarını bunu yapmaya teşvik etmeyi de yasaklıyoruz.

Bir bireyin kişisel bilgilerini paylaşmak, hem Twitter içinde hem de Twitter dışında ciddi ve ani zarar oluşturma potansiyeline sahiptir, ki kurbanları koruma ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda kamu yararına yapılan istisnaların bu zararı aşma ihtimali yüksektir. Bununla birlikte, bir görevlinin şiddete teşvik eden içerik paylaşmakla tehdit etmesinde yüksek bir kamu yararı olabilir ve kişisel bilgilerin bulunmadığı yerlerde bazı istisnalar yapabiliriz.
 

İstisna yapma ihtimalimiz daha yüksek olduğunda
 

Nefret söylemi: Diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez veya ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dinî inanç, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz. Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Bir kişiye veya bir grup insana ciddi bir zarar gelmesini dilemek, ummak ya da istemek

 • Toplu katliamlara, şiddet olaylarına ya da koruma altındaki grupların öncelikli hedef veya kurban olduğu belirli şiddet araçlarına atıfta bulunma

 • Korumalı bir kategoriyle ilgili korku yaratmak

 • Tekrar eden ve/veya kişinin rızası olmadan yapılan karalamalar, yakıştırmalar, ırkçı ve cinsiyetçi kinayeler veya birinin itibarını zedeleyen diğer içerikler

 • Nefret içeren görüntüler

 • Dinleri nedeniyle belirli insan gruplarının canavarlaştırılması
   

Twitter, güçlü kişilere doğrudan erişimin değerini savunmaktadır ve kamuya açık sağlam bir kayıt tutmak, sorumluluğa yönelik avantajlar sağlar. Bu değer; bu politikanın ihlaliyle ilişkili zararın ve olası çevrimdışı zararın etkisine göre değerlendirilir. Örneğin, bir kamu tartışmasının parçası olan siyasi açıklamaları bir bildirimin arkasına gizleyebiliriz. Ancak içeriklerin fiili veya muhtemel çevrimdışı zarara yol açabileceğine ilişkin kanıt olduğu durumlarda, bu içerikleri kaldırma taraftarıyız.

 

Taciz/suistimal: Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Bir kişiye veya bir grup insana ciddi bir zarar gelmesini dilemek ya da ummak

 • İstenmeyen cinsel yaklaşımlar

 • Başkalarını taciz etmek veya küçük düşürmek amacıyla saldırgan hakaretler kullanma

 • Başkalarını bir kişiyi veya bir grup insanı taciz etmeye teşvik ya da davet etme
   

Twitter, devlet yetkililerine ve seçimle iş başına gelen yöneticilere doğrudan erişimin değerini savunmaktadır ve kamuya açık sağlam bir kayıt tutmak, sorumluluğa yönelik avantajlar sağlar. Bu değer; bu politikanın ihlaliyle ilişkili zararın ve olası çevrimdışı zararın etkisine göre değerlendirilir. Örneğin, kamu politikasına ilişkin konularda yapılan hararetli tartışmalarla ilgili Tweetlerde hakaret bulunabilir. İçeriği, ilgili bir siyasi bağlam olmaksızın özel bir kişiyi hedef alan bir Tweeti kaldırma ihtimalimiz yüksektir.

 

Hassas medyaÖlüm, şiddet veya ağır fiziksel zarar ile ilgili aşırı canlı veya korkunç içerikleri gösteren hiçbir medyayı ya da sadistçe amaçlarla paylaşılmış şiddet dolu içerikleri paylaşamazsınız. 

Twitter, güçlü kişilere doğrudan erişimin değerini savunmaktadır ve önemli bir tarihi olayda kamuya açık sağlam bir kayıt tutmak, sorumluluğa yönelik avantajlar sağlar. Bu değer; bu politikanın ihlaliyle ilişkili, fiili veya muhtemel zararların olasılığına ve etkisine göre değerlendirilir.

Not: Çocuk cinsel istismarı, rızası olmadan çıplak bırakma ve şiddet içeren cinsel saldırı bulunan medyanın kurbanlar üzerinde bırakabileceği ciddi zararlar göz önünde bulundurulduğunda kamu yararına yapılan istisnaların geçerli olacağı vakaları öngöremeyiz. Ayrıca, telif hakkıyla korunan materyali ihlal eden içeriği kaldırırız ve bildirimde bulunmayız.

Bu makaleyi paylaş