Twitter'daki profil etiketleri hakkında

Twitter, farklı hesap türleri hakkında daha fazla bağlam sağlamak ve hesap türlerini ayırt etmeye yardımcı olmak için hesap profillerinde etiket ve rozet gibi görsel kimlik işaretleri kullanır. Bu etiketlerin bazıları Twitter tarafından uygulanır, bazıları ise kullanıcı işlemiyle tetiklenir. Burada, hesap profillerinde yaygın olarak görüntülenen rozet ve etiketler hakkında bir rehber verilmiştir.

Twitter tarafından uygulanan profil etiketleri

Mavi onay işareti

Mavi onay işareti iki anlama gelebilir: Twitter'ın önceki onaylama kriterlerine göre onaylanmış hesaplar (aktif, tanınmış ve orijinal) veya iOS'te 7 Kasım 2022'de kullanıma sunulan Twitter'ın yeni Twitter Blue abonelik ürününe aktif aboneliği olan hesaplar. Mavi onay işaretini Twitter Blue aboneliği kapsamında almış olan hesaplar önceki süreçte aktiflik, tanınmışlık, orijinallik kriterini karşıladıklarını onaylamak için incelemeye tabi tutulmaz. Mavi onay işareti hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Mavi onay işaretli bir hesap profili örneği.

Resmî etiketleri

Resmî profil etiketi kamu kurumu hesaplarına (kurumlara ait hesaplar, seçilen veya atanan resmî görevliler ve çok taraflı kuruluşlar)*; siyasi partiler gibi bazı siyasi kuruluşlara; iş ortakları ve büyük markalar gibi ticari işletmelere; medya kuruluşları ve yayıncılara ve kamuya mal olmuş diğer bazı kişilere uygulanır.

*Devlete bağlı medya kuruluşu ve jeopolitik veya resmî kamu kurumu iletişim kanalı işlevi gören resmî kurum hesaplarında, aşağıda belirtildiği gibi benzersiz bir etiket görüntülenir. 

Devlete bağlı medya kuruluşu etiketleri ve kamu kurumu etiketleri

Devlete bağlı hesaplardaki etiketler; devlete bağlı belirli medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen profiller hakkında ek bağlam sağlar. 

Kamu kurumu etiketleri, şu ülkelerde ağırlıklı olarak jeopolitik başlıkları ve diplomasiyi konu edinen kamu kurumlarındaki resmî tesmilcilerine ait hesaplar için geçerlidir: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, BAE, Belarus, Birleşik Krallık, Çin, Ekvador, Endonezya, Fransa, Honduras, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Küba, Mısır, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Ukrayna. 

"Rusya devletine bağlı medya" yazılı etiketin olduğu kuruluş profili örneği
"ABD hükûmetine bağlı kuruluş" yazılı etiketin olduğu hükûmet kuruluşu profili örneği

Bu etiketlerde ayrıca ilgili hesabın bağlı olduğu ülke ve bu hesabın bir devlet temsilcisi veya devlete bağlı medya kuruluşu tarafından işletilip işletilmediği hakkında bilgiler bulunur. Ek olarak bu etiketler, ilgili hesabın resmî bir hesap olduğunu belirten küçük bir bayrak simgesi veya devlete bağlı medya platformunun küçük amblemini içerir. Resmî ve devlete bağlı hesap etiketleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Aday etiketleri

Aday etiketleri, bazı seçimlerde ülke düzeyindeki belirli siyasi adaylara ilişkin Twitter hesapları hakkında ek bilgiler içerir. Etiket, adayın Twitter hesabı Profilinde ve adayın hesabından gönderilen Tweetlerde ve Retweetlerde görüntülenir. Etiketler; adayın aday olduğu makam, makamın bulunduğu eyalet ve varsa bölge numarası hakkında bilgiler içerir. Seçim etiketleri hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

"ABD Temsilciler Meclisi adayı, NH-2" yazılı etiketin olduğu aday profili örneği

Otomatik hesap etiketleri

Otomatik etiketler, bir hesabın bot olup olmadığını belirlemenize yardımcı olarak şeffaflık sağlar. Bir hesapta "otomatik" hesap etiketi görüntülendiğinde hesabın insan tarafından üretilmeyen içerikler oluşturduğunu bilirsiniz. Test aşamasında olan otomatik hesap etiketleri, hesap profillerinde profil isimleri ve kullanıcı adlarının altında görüntülenir. Otomatik hesap etiketleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

"@sweetsuzzie tarafından otomatikleştirildi" yazılı etiketin olduğu yerel hava durumu haberleri profili örneği

Kullanıcı tarafından seçilen profil etiketleri

Profesyonel kategori etiketleri

Profesyonel kategori etiketleri, Profesyonel Hesaba geçiş yapan Twitter kullanıcıları tarafından seçilir. Twitter, bu etiketlerin seçimini kontrol etmez ve kullanıcılar, profesyonel kategorisini dilediği zaman değiştirebilir. 

"Kahve dükkânı" yazılı etiketin olduğu örnek işletme profili.

Bu makaleyi paylaşın