Şiddet içeren saldırıların faillerine yönelik politika

Genel bakış

Nisan 2022

Twitter Kuralları: Terörist, aşırı şiddet yanlısı veya toplu şiddet içeren saldırıların bireysel failleri tarafından kullanılan tüm hesapları kaldırırız. Ayrıca failler tarafından oluşturulan manifestoları veya diğer içerikleri yayan Tweetleri de kaldırabiliriz. 

Twitter'ın, kullanıcıların sağlıksız içeriklerin yükü altında hissetmeden güvenilir bilgileri bulabilecekleri, kendilerini özgür ve güvenli bir şekilde ifade edebilecekleri bir yer olmasını istiyoruz. Terörist, şiddetli aşırılık yanlısı ve kitlesel şiddet içeren saldırıların ardından, birçok kişinin kurbanlara merhamet göstermek, saldırıları ve/veya failleri kınamak ve bu olayların kullanıcılar ile onların topluluklarını nasıl etkilediğini ele almak istediğini biliyoruz. Bazı kullanıcılar, saldırganın davranışlarının arkasındaki amaçlarına yönelik öfkelerini ifade etmek veya bunları kınamak için söz konusu saldırının bariz faili veya bir suç ortağı tarafından üretilen manifestoları ya da diğer benzer içerikleri paylaşmak da isteyebilirler. 

Bu faillerin giriştiği şiddetin yanı sıra nefreti ve ayrımcılığı normalleştiren manifestolarda veya diğer araçlarda açıkladıkları gerekçe, hedef alınan kişilerin fiziksel güvenliğini ve sıhhatini daha fazla tehlikeye atabilir ve gelecekteki saldırılara yol açma potansiyeline sahiptir. Bu materyallere maruz kalmak, onları görenlere de zarar verebilir. 

Failler tarafından üretilen içeriklerde teşvik edilen nefret içerikli ve ayrımcı görüşlerin toplum için zararlı olduğuna ve faillerin mesajlarını duyurmalarını önlemek için bunların yayılmasının sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Sonuç olarak, Tweetin arkasındaki amaç kötü olmasa bile failler tarafından üretilen manifestoları veya diğer benzer materyalleri içeren Tweetleri kaldırabiliriz. Bununla birlikte, ek bağlam ve karşı söylem sunmak için açık ve net bir niyet varsa Tweeti yayında tutmayı düşünebiliriz. 

Manifesto nedir?

Manifestoyu, bir failin amacını, görüşlerini veya şiddet içeren bir saldırıya girişme niyetini ana hatlarıyla belirten bir ifade olarak tanımlıyoruz. Bir manifesto; yazılı bir belge, sosyal medya gönderisi, ses kaydı, video, haricî bağlantı veya mektup ya da diğer içerik biçimleri şeklinde olabilir. Sonrasında veya şiddet içeren bir saldırıdan önceki herhangi bir dönemde paylaşılabilir. Bir uyarı veya niyet beyanı yoluyla bir manifesto ve söz konusu olay arasında bağlantı kurulabilir.

Terörist, aşırı şiddet yanlısı ve kitlesel şiddet içeren saldırıların bireysel failleri kimlerdir?

Bir şiddet örgütü veya bu tür örgütlerin bir üyesi tarafından üstlenilen şiddet saldırıları, şiddet örgütleri politikamız kapsamındadır. Politikalarımızın bu yönü kapsamında söz konusu içeriklere yaptırım uygulayabilmemiz için bir kişinin terör örgütleri veya diğer şiddet gruplarına üye olduğunun onaylanmasını ya da herhangi bir grup, örgüt veya ideolojiyle resmî bir bağlantısının olmasını şart koşmuyoruz. 

Neler bu politikayı ihlal eder?


Terörist, şiddet konusunda aşırılıkçı ve kitlesel şiddet içeren saldırıların failleri tarafından kullanılan hesaplar

Bu politika kapsamında terörist, şiddet konusunda aşırılıkçı ve kitlesel şiddet saldırılarının bariz bireysel faillerine ait hesapları kalıcı olarak askıya alırız.

Failler tarafından oluşturulan manifestolar ve diğer içerikler

Bireysel failler veya suç ortakları tarafından oluşturulan manifestoların ve diğer içeriklerin bulunduğu içerikleri kaldırabiliriz. İhlaller, canlı video da dâhil olmak üzere Tweetler, Sohbet Odaları, resimler ve videolar aracılığıyla gerçekleşebilir. Bu politika kapsamında yaptırım uygulayabileceğimiz içerik örnekleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Bağlamdan bağımsız olarak manifestoların tamamının paylaşılması
  • Ek bağlam veya karşı konuşma olmadan manifestodan/manifestolardan alıntıların paylaşılması
  • Ek bağlam veya karşı konuşma olmadan bir failin manifestosuna yönelik haricî bağlantıların paylaşılması
  • Herhangi bir ek bağlam veya karşı konuşma olmaksızın bir fail tarafından yayınlanan herhangi bir ek içeriğin paylaşılması

Multimedya içerikleri, URL'ler ve etiketler

Bazı medyalara hassas medya ara uyarısı ekleyebiliriz. Söz konusu medyanın görüntülenebilmesi için onaylanması gereken bir uyarı mesajının arkasında görüntü ve videolara ara uyarı yerleştirilebilir. Bu özelliğin kullanılması, hassas medyayı görmek istemeyen kişilerin bu tür içeriklerden kaçınmalarını veya görüntüleme kararını bilerek vermelerini sağlar. Ara uyarı ekleyebileceğimiz medya türleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Bir faili tasvir eden medya 
  • Bir haber raporunun parçası olarak paylaşılan ve saldırgana ait manifestodan alıntılar

Bu URL'lerin Twitter'da paylaşılmasını önlemek için bir manifesto olduğuna inanılan belgelere doğrudan yönlendiren URL'leri etiketleyebiliriz.

Faillerin kimliklerinin görünürlüğünü azaltmak için gündemde failleri tanımlayan etiketlerin yanı sıra manifestoları ortaya çıkarmak için benzersiz olarak kullanılan tüm etiketleri reddedebiliriz.

Neler bu politikayı ihlal etmez?

  • Silahlı bir çatışmada düşmanca eylemlere doğrudan katılanlara karşı şiddet göstererek direnişte bulunan kişiler.
  • Silahlı bir çatışmada düşmanca eylemlere doğrudan katılanlara karşı şiddet göstererek direnişte bulunmak ile ilgili içeriklerin paylaşılması.
  • Resmî görevlerinin bir parçası olarak güç kullanarak can kaybına neden olan kolluk kuvvetleri personeli.
  • Cezalarını çekmiş geçmiş şiddet saldırılarının failleri.

Bu politikanın ihlali olmamakla birlikte, bir bireye veya bir grup kişiye karşı şiddeti yüceltmek, kışkırtmak veya tehdit etmek, diğer Twitter kurallarını ihlal eder. Şiddetin yüceltilmesi, şiddet içeren tehditler, taciz içeren davranışlar, şiddet olaylarının, şiddet örgütlerinin, hassas medyanın veya Twitter Kuralları'nın diğer bölümlerinin reddedilmesiyle ilgili politikalarımızı ihlal eden içerikleri kaldırırız.

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?


Twitter hesabı olsun ya da olmasın herkes bu politikanın olası ihlalini bildirebilir. 

Bu politikayı ihlal edersem ne olur? 


Şiddet olayları politikamızı ihlal etmenin sonuçları söz konusu ihlalin şiddetine bağlıdır. Terörist, şiddet konusunda aşırılıkçı veya kitlesel şiddet içeren saldırıların failleri tarafından kullanılan hesaplar kalıcı olarak askıya alınır. Yukarıda açıklandığı üzere failler veya suç ortakları tarafından oluşturulan manifestoların ve diğer içeriklerin bulunduğu içerikleri de kaldırabiliriz. Kötüye kullanım amaçlı olmadığında failler tarafından oluşturulan manifestoları veya diğer benzer içerikleri paylaşmaları için kullanıcıları askıya almayız.

Ayrıca şiddetin yüceltilmesi, şiddet içeren tehditler, şiddet olaylarının, şiddet örgütlerinin, hassas medyanın veya Twitter Kuralları'nın diğer bölümlerinin reddedilmesiyle ilgili politikalarımızı ihlal eden içerikleri kaldırırız.

Ek kaynaklar


Yaptırım seçeneklerimiz ile politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Bu makaleyi paylaş