Parodi, yorum ve hayran hesabı politikası

Genel Bakış 


Başkalarını yanlış yönlendirmek, kafalarını karıştırmak veya aldatmak amacıyla birey, grup ya da kurumları taklit edemezsiniz ve diğer kullanıcıların Twitter'daki deneyimini aksatacak şekilde sahte bir kimlik kullanamazsınız.

Twitter olarak, çok çeşitli fikir ve içerikler paylaşıp almaları için kullanıcılara bir platform sağlamakla birlikte, kişilerin özgür ifade haklarına çok değer veriyor ve saygı duyuyoruz. Twitter kullanıcılarının kendilerini ifade etme yöntemlerinden biri parodi, yorum ve hayran hesapları oluşturmaktır. Bu hesaplar, insanların tutkulu oldukları konuları tartışmaları için önemli bir araçtır ve biz de bu hesapların kimliği başkalarını kandırmadığı sürece sohbetlerin daha zengin olacağına inanıyoruz. Aşağıdaki gerekliliklere uymaları koşuluyla, kullanıcıların Twitter'da parodi, yorum ve hayran hesabı açmalarına izin verilir.

 

Parodi, yorum veya hayran hesabı nedir?

Bu politikaya göre parodi, yorum veya hayran hesabı; başka bir kişiyi, grubu ya da kuruluşu profilinde tartışmak, hicvetmek veya onun hakkında bilgi paylaşmak için tasvir eden hesaptır. Bu hesaplar bir başkasına ait kimliğin unsurlarını kullanabilirken, aynı zamanda hesabın profilin öznesiyle ilişkili olmadığını gösteren bir profil diline de sahiptir. Genellikle haber akışı hesapları olarak bilinen, belirli bir kuruluş hakkında haber güncellemeleri yayınlayan hesaplar ve rol yapma hesapları da bu kapsama girebilir. 

 

Bu politika için ne gerekir?

Kullanıcıların bir hesabın bağlantısı konusunda karışıklık yaşamasını önlemek için parodi, yorum ve hayran hesaplarının hem hesap adları hem de kişisel bilgileri ayırt edici olmalıdır.

 

Hesap adı

Hesap adı, hesabın profilde yansıtılan özneyle ilişkili olmadığını açıkça belirtmelidir. Hesaplar "parodi", "sahte", "hayran" veya "yorum" dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere belirli ifadeler kullanarak bunu belirtebilir. Bu ifadenin hedef kitle tarafından anlaşılabilir olması gerekir.

Hesap adının, kullanıcı adından (yani @kullanıcıadı) farklı olduğunu unutmayın.

 

Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgiler, hesabın profilde yansıtılan özneyle ilişkili olmadığını açıkça belirtmelidir. İlişkili olmama durumu "parodi", "sahte", "hayran" veya "yorum" dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere belirli ifadeler kullanılarak belirtilebilir. Bu ifadenin hedef kitle tarafından anlaşılabilir olması gerekir.

Hesabınızın bu gereklilikleri karşılamanın yanı sıra Twitter Kuralları ve Hizmet Şartları'na bütünüyle uygun olması gerekir.

 

Neler bu politikayı ihlal eder?

Hesap adlarını ve kişisel bilgilerini ayırt edici şekilde ifade edemeyen hesaplar, bu politikayı ihlal eder. Ayrıca, aşağıdaki davranışlar da bu politikayı ihlal edebilir:

  • Hesap adında veya kişisel bilgilerinde, gerekli profil diliyle çelişen dil kullanmak (ör. "resmî")
  • Çok uzun hesap adları veya özel yazı tipleri ve karakterler kullanarak gerekli profil dilini gizlemeye ya da belirsizleştirmeye çalışmak

Bu politika kapsamına giren bir hesabın ticari marka politikamıza veya taklitçilik ile ilgili kurallarımıza aykırı bulunmayabileceğini lütfen unutmayın.

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir? 

Twitter, bireylerden ve ticari marka sahiplerinden veya onların yetkili temsilcilerinden gelen geçerli bildirimlere yanıt verir. Doğru bir inceleme yapmak için yeterli içeriğe sahip olduğumuz bazı durumlarda Twitter, tanıklar tarafından bildirilen hesapları inceler.

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?

Bir hesap kimliğinizi bu politikayı ihlal edecek şekilde kullanıyorsa siz veya yetkili temsilciniz buradan taklitçilik veya ticari marka bildirimi gönderebilirsiniz.

Bir hesabın bu politika kapsamında bir başkasının kimliğini kötüye kullandığını düşünüyorsanız bir tanık olarak bunu belirtmek için doğrudan hesabın profilinden bildirimde bulunabilirsiniz.

 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?

Bu politikayı ihlal etmenin sonuçları ihlalin düzeyine, türüne ve hesabın ihlal geçmişine bağlıdır. Yapacağımız işlemler şunları içerebilir:

 

Profil Değişiklikleri

Geçerli bir bildirim aldığımızda, hesabınızı uyumlu hâle getirmek için bir fırsat sunabiliriz. Hesap adınızı ve kişisel bilgilerinizi yeterince ayırt edici şekilde ifade etmediğinizi belirlersek profilinizdeki içeriği düzenlemenizi isteyebiliriz. 

 

Geçici Olarak Askıya Alma

Talebimizde belirtilen süre zarfında profil düzenlemelerini yapmazsanız hesabınızı geçici olarak askıya alabiliriz. Bazı durumlarda, düzenleme talep etmeden hesabınızı geçici olarak askıya alabiliriz.

 

Kalıcı Olarak Askıya Alma

İlk uyarınızdan sonra profilinizde yeterli düzenleme yapmazsanız hesabınızı kalıcı olarak askıya alabiliriz. 

Bu makaleyi paylaş