goglobalwithtwitterbanner

Yapay ve değiştirilmiş medya politikası

Genel bakış

Zarara neden olması muhtemel, yapay veya değiştirilmiş medyayı aldatıcı bir şekilde tanıtamazsınız. Ayrıca, kullanıcıların gerçekliklerini anlamalarına yardımcı olmak ve ek bağlam sağlamak için yapay ve değiştirilmiş medya içeren Tweetlere uyarı işareti ekleyebiliriz.

Twitter'da güvenilir bilgi bulabilmelisiniz. Yani, gördüğünüz içeriğin gerçek veya kurmaca olup olmadığını anlayabilmeli ve Twitter'da gördükleriniz hakkında daha fazla bağlam bulabilmelisiniz. Bu nedenle, aldatıcı bir şekilde değiştirilmiş veya kurgulanmış medya (video, ses ve resimler) içeren Tweetlere uyarı işareti ekleyebiliriz. Ayrıca, aldatıcı biçimde değiştirilmiş medyayı Twitter'da fiziksel güvenliğe yönelik tehditlere veya başka ciddi zararlara yol açabilecek ve kullanıcıları ilgili medyanın gerçekliği konusunda yanıltabilecek veya aldatabilecek şekilde paylaşamazsınız.

Kurallarımızı uygulamaya koymak ve Twitter'da sağlıklı ve güvenli bir sohbet ortamı sağlamak için yaptığımız sürekli çalışmanın bir parçası olarak, bu politika kapsamında söz konusu Tweetler ve medya ile ilgili uyarı işareti ekleme veya kaldırma kararını verirken aşağıdaki kriterlerden yararlanıyoruz (aşağıda ek bilgi verilmiştir):

1. Söz konusu içerik yapay veya değiştirilmiş mi?

Bu politika kapsamında içeriğe uyarı işareti eklenebilmesi veya içeriğin kaldırılabilmesi için söz konusu medyanın veya sunulduğu bağlamın belirgin ve aldatıcı şekilde değiştirilmiş veya manipüle edilmiş olduğuna inanmak için geçerli nedenlerimizin olması gerekir. Yapay ve değiştirilmiş medya, birçok farklı biçim alabilir ve kullanıcılar, bu medyayı oluşturmak için çok çeşitli teknolojilerden yararlanabilir. Söz konusu medyanın belirgin ve aldatıcı bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini veya kurgulanıp kurgulanmadığını değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz faktörlerden bazıları şunlardır:

 • söz konusu içeriğin bileşimi, sırası, zamanlaması veya çerçevesi temelden değişecek şekilde, büyük ölçüde düzenlenip düzenlenmediği, 
 • eklenen veya kaldırılan görsel veya işitsel bilgiler (yeni video kareleri, üst üste kaydedilmiş sesler veya değiştirilmiş alt yazılar) ve
 • gerçek bir kişinin gösterildiği medyanın kurmaca veya benzetim olup olmadığı.

Tamamen yapay ses veya video ya da anlamını değiştirmek için tahrif edilmiş (bölünmüş ve yeniden dizilmiş, yavaşlatılmış) içerik gibi daha belirgin değiştirme biçimleri olması durumunda büyük olasılıkla (aşağıda açıklandığı gibi uyarı işareti ekleme veya kaldırma şeklinde) yaptırım uygularız. Değiştirilmiş medyanın ayrışık düzenleme, bağlam çıkarma veya yanlış bağlamla sunma gibi hemen göze çarpmayan biçimlerinde uyarı işareti ekleme veya duruma göre kaldırma gibi yaptırımlar uygulanabilir. 

Rötuş yapılmış fotoğraflar veya rengi düzeltilmiş videolar gibi temel anlamını değiştirmeyecek şekilde düzenlenmiş medya için uyarı işareti ekleme veya kaldırma gibi yaptırımlar uygulamayız. 

Söz konusu medyanın belirgin ve aldatıcı şekilde değiştirilip değiştirilmediğini veya kurgulanıp kurgulanmadığını belirlemek için kendi teknolojilerimizi kullanıyor ya da üçüncü partilerle kurulan ortaklıklar yoluyla raporlar alıyoruz. Söz konusu medyanın değiştirilip değiştirilmediğini veya kurgulanıp kurgulanmadığını güvenilir bir şekilde belirleyemediğimiz durumlarda uyarı işareti ekleme veya kaldırma gibi yaptırımlar uygulamayabiliriz.

2. Söz konusu içerik aldatıcı bir şekilde paylaşılmış mı?

Ayrıca, medyanın paylaşıldığı bağlamın karışıklığa veya yanlış anlaşılmaya yol açıp açmayabileceğini ya da gerçeği yansıttığını yanlış bir şekilde iddia etmek gibi söz konusu içeriğin yapısı veya kaynağı konusunda kullanıcıları kasıtlı olarak kandırma niyetinin olup olmadığını da göz önünde bulundururuz. Değiştirilmiş veya kurgulanmış olup olmadığını tespit etmek için söz konusu medyayla birlikte sağlanan bağlamı da değerlendiririz. Bu tespiti yapmak için değerlendirdiğimiz bağlam türlerinden bazıları şunlardır:

 • Söz konusu medyayla birlikte paylaşılan veya medya içinde bulunan Tweet metni
 • Söz konusu medyayla ilişkili meta veriler 
 • Söz konusu medyayı paylaşan hesabın profiline ilişkin bilgiler
 • Tweette veya söz konusu medyayı paylaşan hesabın profilinde bağlantısı verilen web siteleri

3. Söz konusu içerik, kamu güvenliğini etkileyebilir mi veya ciddi zararlara yol açabilir mi?

Yapay veya değiştirilmiş medyanın paylaşıldığı Tweetler, ciddi hasarlara yol açmaları muhtemel olduğu takdirde, bu politika kapsamında kaldırılacaktır. Dikkate aldığımız belirgin zararlardan bazıları şunlardır:

 • Bir kişi veya grubun fiziksel güvenliğine yönelik tehditler
 • Kitlesel şiddet veya geniş çaplı sivil kargaşa riski
 • Bir kişi veya grubun gizliliğine, ifade özgürlüğüne ya da aşağıdaki gibi sivil eylemlere katılma özgürlüğüne yönelik tehditler:
  • Taciz edici veya istenmeyen ve saplantılı dikkat
  • Kinaye, lakap veya bir kişiyi susturmayı amaçlayan materyal içeren hedeflenmiş içerik
  • Seçmeni bastırma veya korkutma

Şiddet içeren tehditler, seçim bütünlüğü ve nefret içeren davranışlara ilişkin politikalarımız da dahil olmak üzere bu tür zararları gidermeyi amaçlayan diğer kurallarımız da bulunmaktadır, ancak yapay veya değiştirilmiş medya içeren Tweetlere yönelik mevcut kuralları başka şekilde ihlal etmeyebilecek sınır olaylarda söz konusu içeriği yanlışlıkla kaldırabiliriz.

Ayrıca, içeriğin kamu güvenliğini etkilemesi veya ciddi zararlara yol aşmasının muhtemel olduğu zaman dilimini de göz önünde bulundurur ve söz konusu içeriğin Twitter'da bulunmasından kaynaklanabilecek doğrudan zararlar olduğunu tespit ettiğimiz takdirde bu politika kapsamında söz konusu içeriği büyük olasılıkla kaldırırız.

Not: Ayrıca, rıza dışı çıplaklık politikamız (gerçekte ortamda bulunmayan kişilerin yüzleri eklenerek değiştirilen pornografik medya gibi) veya Twitter Kurallarının diğer bölümleri kapsamında yapay ve değiştirilmiş içerik için yaptırım uygulayabiliriz. 

Uyarı işareti ekleme ve kaldırma

Çoğu durumda, bir Tweette paylaşılan medyanın belirgin ve aldatıcı şekilde değiştirildiğini veya kurgulandığını düşünmek için geçerli nedenlerimiz varsa söz konusu medyanın paylaşıldığı Tweetlerin Twitter'da göründüğü yerlerde ek bağlam sağlarız. Böyle durumlarda:

 • Söz konusu içeriğin Twitter ürününde göründüğü yerlere bir uyarı işareti ekleyebilir,
 • Söz konusu içeriği paylaşmadan veya beğenmeden önce kullanıcılara bir uyarı gösterebilir,
 • Söz konusu içeriğin Twitter'da görünürlüğünü azaltabilir ve/veya önerilmesini engelleyebilir ve/veya
 • Bir Twitter Anı veya açılış sayfasında olduğu gibi ek açıklama veya aydınlatma metinlerine bağlantı verebiliriz.

Çoğu durumda uyarı işareti eklediğimiz Tweetlerde yukarıda bahsedilen yaptırımların tümünü uygularız.

Yukarıda bahsedilenüç kriterin tümünü karşılayan medya (ör. yapay veya değiştirilmiş, aldatıcı bir şekilde paylaşılmış ve zarara neden olması muhtemel) Twitter'da paylaşılamaz ve kaldırılır. Bu politikayı defalarca veya büyük ölçüde ihlal eden hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

 

* Özellikle bir kişinin yaşamı veya fiziksel güvenliğine yönelik bir tehdit gibi ciddi zarar olasılığının yüksek olduğu durumlarda Twitter Kuralları'nın diğer bölümleri geçerlidir ve sonuç olarak söz konusu içerik kaldırılabilir.

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.