Ele geçirilen materyallerin dağıtılması politikası

Genel Bakış
 

Ekim 2020

Özel bilgisayar sistemlerindeki bilgilerin ele geçirilmesi ve dışarı sızdırılması, herkese açık sohbetlerin manipüle edilmesinde kullanılabilir ve hepimizi çevrimiçi ortamda daha korunaksız hale getirir. Bilgisayar sistemlerini ele geçirme veya sistemlere sızma girişimlerine göz yummayız. Dolayısıyla, bir ele geçirme ile bağlantılı kişilerin veya grupların ele geçirme yoluyla ulaştıkları içeriklerin doğrudan dağıtılması için hizmetlerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ayrıca, ele geçirilmiş materyaller içeren veya bunlara bağlantı veren postlere uyarı işareti ekleyerek kullanıcılara bu materyallerin gerçekliğini veya kaynağını anlamaları noktasında yardımcı olabilir ve ek bağlam sağlayabiliriz.

Not: X Kuralları'nın diğer kısımları, ele geçirme ile ulaşılan materyali ya da ele geçirme ile bağlantılı kişilerin eylemlerini kapsayabilir. Örneğin:

 • Gizli bilgiler politikamız, gizli bilgilerin nasıl elde edildiğine bakılmaksızın onay alınmadan paylaşılmasını kapsar.
 • Gizli bilgiler politikamız, ele geçirme yoluyla dahil olmak üzere, başkalarının gizli bilgilerini ifşa etmeye yönelik tehditleri, ödülleri veya cesaretlendirmeyi de kapsar.
 • Rıza dışı çıplaklık politikamız, kişinin rızası olmadan üretilmiş veya dağıtılmış özel resimlerin ya da videoların paylaşılmasını kapsar.
   

Neler bu politikayı ihlal eder?
 

Ele geçirme işlemini, bir bilgisayara, ağa veya elektronik cihaza yetkisiz ya da yetkiyi aşan erişimle izinsiz girme veya erişme olarak tanımlıyoruz. Materyallerin üretilmesiyle bağlantılı olan ve bu politika kapsamında, ele geçirme olarak sayılabilecek davranışlar arasında şunlar vardır:

 • Bir bilgisayara, ağa veya elektronik cihaza, ihlaller veya izinsiz girişler de dahil olmak üzere, yetkisiz erişim, müdahale ya da yetkiyi aşan erişim (örneğin, içeriden biri yoluyla) 
 • Meşru olarak erişilen materyalleri onaylı sistemlerin veya ağların dışında ifşa etme
 • Kötü amaçlı yazılım veya sosyal mühendislik yoluyla elde edildiğine dair kanıt bulunan materyalleri ifşa etme

Bir ele geçirme faaliyetinin gerçekleştiğini ortaya koymak için ele geçirme mağdurlarından gelen raporlar, bir hacker veya hacker grubunun sorumluluğu üstlenmesi, üçüncü taraflarca (kolluk kuvvetleri dahil) sağlanan bilgiler, mevcut ve bağlantılı olduğu durumlarda kendi sistemlerimiz ve verilerimiz ile güvenilir ve herkese açık olan diğer bilgiler dahil olmak üzere çeşitli kanıtlar kullanırız.

Ele geçirilen materyalleri, bir ele geçirme faaliyeti ile ulaşılan bilgiler olarak tanımlarız. Bilgilerin bu politika kapsamında, ele geçirilen materyal olarak sayılması için kişisel olarak saptanabilir gizli bilgi olması şart değildir. 

Materyallerin dağıtılması şunları içerir:

 • X'da ele geçirilen içerik yayınlamak (ör. Post metninde veya resimde) ve
 • başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriklere bağlantıların bulunduğu postler yayınlamak.
   

Ele geçirilen gerçek veya sentezlenmiş materyallerin doğrudan dağıtılması

Bu politika kapsamında, ele geçirme ile doğrudan bağlantılı kişilerin veya grupların ele geçirilen materyalleri dağıtmak üzere X'ı kullanmasına izin vermeyiz. 

Ele geçirme ile doğrudan bağlantılı kişiler veya gruplar arasında şunlar bulunur:

 • hackerlar veya hacker grupları
 • hacker veya hacker gruplarının temsilcileri (resmi veya kendinden tanımlı) ya da onlarla doğrudan koordinasyon halinde olan vekiller
 • hackerların işverenleri veya fon sağlayıcıları
   

Ele geçirilen gerçek veya sentezlenmiş materyallerin dolaylı dağıtılması

Bu politika kapsamında, bu postlerin doğrudan dağıtım teşkil etmediği durumlarda (yukarıda tanımlandığı gibi) ele geçirilen gerçek veya sentezlenmiş materyaller içeren veya bunlara bağlantı veren postlere uyarı işareti veya uyarı mesajları ekleyebiliriz. 
 

Neler bu politikayı ihlal etmez?
 

Sızıntılar aracılığıyla elde edilmiş kaynak materyallerin kuruluşlarımızı veya liderlerimizi sorumlu tutacak şekilde haber ajansları tarafından yapılan önemli haberciliğe dayanak olarak hizmet verebileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla kişilerin bu materyalleri yayınlamaları sırasındaki editoryal kanılarına saygı duyuyor ve sorumluluğumuzun X üzerinde yapılan sohbete açıklık kazandırmak açısından faydalı olabilecek şekilde ek bağlam sağlamak olduğunu düşünüyoruz. 

Çoğu durumda ele geçirme faaliyetinin veya ele geçirilmiş materyallerin tartışmaları veya bildirilmesi, dolaylı dağıtım kapsamındadır (ele geçirme ile doğrudan bağlantılı kişiler veya gruplar, tartışmaların oluşturulmasından ya da bildirilmesinden sorumlu değilse). Böyle durumlarda, bu politikanın ihlali postlerin X'dan kaldırılmasına değil, bir uyarı işareti veya uyarı mesajı eklenmesine yol açabilir.

Ayrıca, bu politika materyallere işaret edip onları içermeyen veya onlara bağlantı vermeyen ele geçirme tartışmalarını veya onunla ilgili bildirimleri değil, materyallerin dağıtıldığı durumları ele alır. Bir ele geçirme faaliyetine işaret eden veya ele geçirilmiş materyalleri tartışan postler, ele geçirme faaliyeti ile bağlantılı materyallerin bir post metninde, X'da paylaşılan bir resimde veya başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe bağlantılarda doğrudan dağıtılmaması kaydıyla, bu politikanın ihlali olarak değerlendirilmez. 
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?
 

X hesabı olsun veya olmasın herkes ele geçirme yoluyla ulaşılan materyallerin dağıtımını bildirebilir. Bazı durumlarda, yaptırım uygulamadan önce, paylaşılan bilgilerin sahibini (veya avukat gibi yetkili bir temsilciyi) birinci ağızdan dinlememiz gerekebilir. 
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?
 

Uygulama içinden

Bu içerikleri incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.   simgesinden posti Bildir öğesini seçin.
 2. Taciz ediyor veya zarar veriyor öğesini seçin.
 3. Gizli bilgi içeriyor öğesini seçin.
 4. Bildirdiğiniz bilgilerin türünü seçin. 
 5. Bildirdiğiniz bilgilerin sahibinin kim olduğuna bağlı olarak ilgili seçeneği belirleyin.
 6. İncelenmek üzere bildirmek için en fazla 5 post seçin.
 7. Bildiriminizi gönderin.
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içerikleri incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.   simgesinden posti Bildir öğesini seçin.
 2. Taciz ediyor veya zarar veriyor öğesini seçin.
 3. Gizli bilgi içeriyor öğesini seçin.
 4. Bildirdiğiniz bilgilerin türünü seçin. 
 5. Bildirdiğiniz bilgilerin sahibinin kim olduğuna bağlı olarak ilgili seçeneği belirleyin.
 6. İncelenmek üzere bildirmek için en fazla 5 post seçin.
 7. Bildiriminizi gönderin.

Bu içeriği, incelenmesi için bildirmek istediğiniz gizli bilgi türünü seçerek gizli bilgi bildirim formumuz aracılığıyla da bildirebilirsiniz.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?
 

Ele geçirilen materyallerin doğrudan dağıtımına müdahil olarak hackerların, hacker gruplarının veya bu tür hackerlar için ya da onlar adına hareket eden kişilerin doğrudan kullandığı saptanan hesaplar kalıcı olarak askıya alınır. 

Ele geçirilen materyallerin doğrudan dağıtımına karışmış ve hackerların veya hacker gruplarının vekilleri tarafından kullanılan fakat hackerların doğrudan kontrol etmediği hesapların söz konusu olduğu durumlarda, ele geçirilen materyallerin doğrudan dağıtıldığı belirli postlerin silinmesini isteyebilir ya da tekrar eden ihlallerde hesapları kalıcı olarak askıya alabiliriz. 

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız, itirazda bulunabilirsiniz.

Hackerların, hacker gruplarının veya bu tür hackerlar için ya da onlar adına hareket eden kişilerin çalıştırdığı ve ele geçirilmiş materyallerin doğrudan dağıtıldığı web sitelerine verilen bağlantıları da engelleriz. 

postlerin X'da göründükleri yerlerde ele geçirilen materyallerin dolaylı olarak dağıtıldığı (yukarıda tanımlandığı gibi) postler için ek bağlam sağlayabiliriz. Böyle durumlarda:

 • Söz konusu içeriğin X ürününde göründüğü yerlere bir uyarı işareti ve/veya bir uyarı mesajı ekleyebilir,
 • Söz konusu içeriği paylaşmadan veya beğenmeden önce kullanıcılara bir uyarı gösterebilir,
 • Bir X Anı veya ilgili X politikaları gibi konumlarda bulunan ek açıklama veya aydınlatma metinlerine bağlantı verebiliriz.

Ele geçirme faaliyetinin veya ele geçirilen materyallere ilişkin dağıtımın devlet destekli bir kişi tarafından yürütüldüğüne veya kolaylaştırıldığına ya da söz konusu materyallerin manipüle edildiğine dair kanıtımızın bulunduğu durumlarda, X'daki içeriğin görünürlüğünü düşürebilir ve/veya önerilmesini engelleyebiliriz.

Genellikle bu yaptırımları post yazarından bağımsız olarak ele geçirilmiş materyallerin dolaylı dağıtımına karışan tüm postlerde uygularız.
 

Ek kaynaklar
 

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Gizli bilgi ve seçim bütünlüğü ile ilgili çabalarımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaş