Kriz anında yanıltıcı bilgi politikası

Silahlı çatışma

Genel Bakış


Mayıs 2022

Krizden etkilenen topluluklara zarar verebilecek yanlış ve yanıltıcı bilgileri paylaşmak için X hizmetlerini kullananlara karşı eylemde bulunacağız.

Kriz, bireylerin ve içinde yaşadıkları toplulukların başa çıkma kapasitesinin ötesinde, yaşam, fiziksel güvenlik, sağlık veya temel geçim için yaygın bir tehdidin olduğu herhangi bir durumdur.

Silahlı çatışma, halk sağlığı acil durumları ve büyük ölçekli doğal afetler gibi kriz zamanlarında, yanlış ve yanıltıcı bilgiler savunmasız nüfuslara zarar verme konusunda özel bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenlerle X, kriz dinamiklerini şekillendirmek ve savunmasız kişileri tehlikeye atma potansiyeli olan yanıltıcı bilgileri azaltmak için harekete geçiyor.

Şu anda bu politika uluslararası silahlı çatışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamlarda, aşağıdakileri gerçekleştirebilecek yanıltıcı bilgilere odaklanıyoruz:

 • Silahlı kişiler, saldırganlar veya savaşçılar tarafından daha fazla saldırganlık için bir bahane olarak hizmet etmek, 
 • Savunmasız toplulukların zorla veya öngörülü bir şekilde yer değiştirmesini tetiklemek ya da artan insani ihtiyaçlara yol açmak,
 • İnsani koruma, insan hakları veya yardım kuruluşlarının yardım sağlama ya da etkilenen nüfusa erişme sürecini olumsuz yönde etkilemek,
 • Siyasi, dini, etnik veya ideolojik aidiyet ya da üyelik temelinde tanımlanabilecek grupları veya uluslararası insani hukuk tarafından korunan örgüt ve aktörleri hedef almayı ya da gözetlemeyi teşvik etmek;
 • Diğer konuların yanı sıra olası ateşkes anlaşmalarını, barışı koruma operasyonlarını veya çatışma ya da güvensizliğe yönelik diplomatik çözümleri bozmak.

Bu politikanın kapsadığı kriz durumu çeşidi arttıkça gelecekte bu sayfayı güncelleyeceğiz.

 

Neler bu politikayı ihlal eder?


Kriterler
Çatışma ile ilgili içeriklerde aşağıdakiler bulunuyorsa bu tür içeriklerin bu politikayı ihlal ettiği kabul edilir: 

 • kesinlik bildiren ifadeler kullanarak iddiada bulunmak, 
 • yaygın olarak ulaşılabilir yetkili kaynaklara göre yanlış veya yanıltıcı olduğu kanıtlanabilir olmak,
 • kamu güvenliğini etkileme veya ciddi zararlara yol açma ihtimali olmak.

 

Uluslararası silahlı çatışma bağlamında, aşağıdakileri içeren postlere karşı harekete geçeceğiz:

 • Yanlış kapsama veya olay raporlaması ya da bir çatışma geliştikçe sahadaki koşulları yanlış tanımlayan bilgiler. 
 • Güç kullanımı, toprak egemenliği ihlalleri veya silah kullanımına ilişkin asılsız iddialar.
 • Belirli nüfuslara karşı savaş suçları veya toplu vahşetlerle ilgili açıkça bulunulan yanlış ya da yanıltıcı iddialar;
 • Uluslararası topluluk müdahalesi, yaptırımlar, savunma eylemleri ve/veya insani yardım operasyonları hakkında verilen yanlış bilgiler.


Bu politikayı neler ihlal etmez?
 

Aşağıdaki bilgi/ifade türleri genellikle bu politikayı ihlal etmez:

 • Güçlü yorumlar, görüşler ve/veya hiciv, yanlış veya yanıltıcı gerçek iddiaları içermemesi koşuluyla bu politikayı ihlal etmez.
 • Bilgi aramak (yani söz konusu bir olay hakkında meşru sorular sormak), kriz süresi boyunca içeriğin sağlıksız bir davranış kalıbını temsil ettiğine dair sinyaller bulundurmadıkça bu politikayı ihlal etmez.
 • Bilgilerin doğruluğunu çürütmek veya gerçekleri doğrulamak (yani, iddiayı çürütmek için söz konusu iddiaya dikkat çekmek) bu politikayı ihlal etmez. İçeriğin yanıltıcı olup olmadığı veya ne açıdan yanıltıcı olduğu konusunda analiz sağlayan yanlış bilgilerin ya da yanıltıcı içeriğin çoğaltılmasına izin veriyoruz.
 • Haber muhabirliği, (çoğu durumda, haber değeri taşıyan olayların gerçeğe dayalı açıklamaları) tarzındaki açıklamalar yanıltıcı bilgiler içerse bile bu politikayı ihlal etmez.
 • Kişisel anekdotlar veya birinci şahıs hesapları. Kriz anında yanıltıcı bilgi politikasını, aksi takdirde doğrulanamayan belirli etkinlikler veya olaylarla ilgili raporlar ya da birinci şahıs hesapları üzerinde uygulamıyoruz. Yanıltıcı ve aldatıcı kimlikler ve platform manipülasyonu ile ilgili politikalarımız da dahil olmak üzere X Kurallarının diğer bölümlerinin de geçerli olacağını unutmayın. 

 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?

 

Hesap uygunluğu
X'daki ihlal içerikli görüntülemeleri sınırlayarak zararı azaltmayı amaçlıyoruz. Devlete bağlı medya hesapları, onaylanmış, resmi devlet hesapları ve/veya çok sayıda görüntülenme ya da etkileşime sahip postler (Beğeniler, Repostler vb.) gibi yüksek profilli hesaplardan yüksek düzeyde görünür postlerin ve postlerin uygulanmasına öncelik vereceğiz. 

 

Uyarı bildirimi
postler aktif bir uluslararası silahlı çatışmayla ilgili yanıltıcı bilgiler içerdiğinde, posti görüntüleyenler için posti kriz anında yanıltıcı bilgi politikamızı ihlal ettiğini bildiren ara uyarı arkasına yerleştirebiliriz. Yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek için başkalarının Repostleme, beğenme veya başka yollarla etkileşime girme özelliğini devre dışı bırakacak ve bildirim aracılığıyla X Kurallarına bağlantı sağlayacağız. Bu eylemi ise kullanıcıların doğrudan zararlı yanıltıcı bilgilere maruz kalmamasını sağlarken platformdaki ihlal edici içeriklerin kaydını tutmak için gerçekleştiriyoruz. 

 

İçeriğin görünürlüğünü azaltmak
Son olarak ise, kriz anında yanıltıcı bilgi politikamızı ihlal ettiğine inandığımız post veya hesapların görünürlüğünü geçici olarak azaltabiliriz. Hesapların politikayı ihlal etmeye devam ettiğini tespit edersek sınırlamalar yeniden uygulanabilir.

Görünürlüğü şu yöntemlerle azaltabiliriz: 

 • Bu hesaplardan gelen postleri ve Repostleri, X ürününün belirli bölümlerinde (en iyi Arama sonuçları gibi) öneriye uygun değil olarak belirleyerek 
 • Sohbetlerde hesaptan gelen Yanıtları daha düşük bir konumda görüntüleyerek
 • E-posta veya ürün içi önerilerde hesabın postlerini hariç tutarak 

 

İhtar sistemi
Hesapların bu politikayı defalarca ihlal ettiği durumlarda başka yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağını saptamak için bir ihtar sistemi kullanırız. 30 gün içinde uygulanan iki bildirim, 12 saatlik hesap zaman aşımına neden olur. 30 gün içinde uygulanan üç veya daha fazla bildirim, 7 günlük zaman aşımına neden olur.

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

 

Ek kaynaklar
 

Ukrayna'daki savaşa karşı süregelen yaklaşımımız hakkında buradanve diğer yanıltıcı bilgi politikalarımız hakkında buradan daha fazla bilgi alın. 

Ayrıca, yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız konusuna da göz attığınızdan emin olun.

Bu makaleyi paylaşın