Copypasta ve yinelenen içerik politikası

Genel Bakış


Mayıs 2022

Twitter'da kullanıcıların güvenilir ve özgün bilgiler bulmasına yardımcı olmak ve herkese açık söylemlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını teşvik etmek için yinelenen (veya "copypasta" olarak da bilinen) Tweetlerin görünürlüğünü sınırlarız.

Copypasta nedir?


"Copypasta" (içeriği yinelemek için kullanılan "copy-and-paste" (kopyala ve yapıştır) işlevine göndermedir), birden fazla kişinin orijinal bir kaynaktaki içeriği yineleyerek sosyal platformlar veya forumlarda geniş çaplı olarak paylaşma girişimini ifade eden argo bir internet terimidir. 

Twitter'da, copypasta veya yinelenen içerik, ilgili platform genelinde herhangi bir şekilde kopyalanıp yapıştırılmış veya yinelenmiş bir metin bloğu, resim veya karma içerik olabilir. 

Copypasta veya yinelenen içerik bir mesajı yayma taktiği olmasına ve çok çeşitli amaçlar için kullanılmasına karşın sürekli tekrarlanan, spam amaçlı ve Twitter'da kullanıcıların deneyimini aksatan nitelikte olabilir. Yinelenen içerik ayrıca içeriği yapay olarak güçlendirmek, bilgileri örtbas etmek veya Twitter'ın Gündemler, Popüler Arama sonuçları ve dönüşümlerini platform genelinde manipüle etmek için de kullanılabilir.  

Tweetlerimin görünürlüğü sınırlanırsa ne olur?


Tweetlerin görünürlüğünün sınırlanması, Twitter ürününün belirli bölümlerinde görünmeyebileceği ve/veya Twitter tarafından önerilmeyebileceği ya da desteklenmeyebileceği anlamına gelir. Bunun için uygulayacağımız yöntemlerden bazıları şunlardır:
 

 • Tweetlerin Popüler Arama sonuçlarında ve Gündemler'de yer almamasını sağlamak;
 • Tweetleri, Tweet yazarını takip etmeyen kullanıcıların zaman akışlarında önermemek;
 • yanıtlarda Tweetleri aşağı sıralara taşımak ve
 • Tweetleri ve/veya hesapları e-postalarda veya ürün içi önerilerde hariç tutmak. 


Yinelenen içerik veya copypasta Tweetler, Tweet yazarını takip eden kullanıcılar için görünür olmaya devam edecektir. Bir Tweet'in görünürlüğünün sınırlanabileceği diğer durumlar hakkında daha fazla bilgi alın

Bu politika uyarınca görünürlüğü sınırlamamıza neden olacak davranış örnekleri:
 

 • kullanıcılar yalnızca tek bir hesap kullanıyor olsa bile, tek bir hesap veya birçok hesap tarafından Tweetlenen tıpatıp aynı veya neredeyse aynı içerik;
 • diğer hesaplarla ortaklaşa şekilde aynı Tweet içeriğiyle kullanıcılardan bahsetme veya etiket kullanma da dahil, diğer kullanıcıların deneyimini aksatabilecek yinelenen veya kopyalanıp yapıştırılan Tweetler.

 

Bu politika uyarınca görünürlüğü sınırlamamıza neden olmayacak bazı davranış örnekleri:
 

 • Retweet özelliğini kullanarak mevcut içeriği retweetlemek ve
 • mevcut içeriği kendi özgün içeriğiniz, yorumunuz veya tepkinizle birleştirilmiş şekilde kopyalayıp yapıştırmak veya Tweetlemek ya da kopyalanan içeriği açıkça alıntılamak.

Bu politikaya göre neler ciddi ihlal olarak kabul edilir? 
 

Copypasta veya yinelenen Tweetler tek başına Tweet'in kaldırılmasına veya hesabın askıya alınmasına neden olmasa da bunlar platform manipülasyonu ve spam politikamız ve diğer Twitter Kuralları ihlalleri uyarınca incelemeye ve yaptırıma tabidir. 

Tweet'in kaldırılması veya hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilecek bazı davranış örnekleri: 
 

 • yinelenen içerik yayınlamak için otomasyon veya komut dosyası kullanmak;
 • içeriğin büyük bölümünün yinelenen içerikten oluştuğu ve bu nedenle spam amaçlı, sahte etkileşimlerin ortaya çıktığı bir veya birden fazla hesap kullanmak ve
 • diğer Twitter Kurallarını ihlal eden içerik yayınlamak için tekrar tekrar copypasta ve yinelenen Tweet gönderme girişimleri.

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?
 

Özel bildirme akışlarımızı kullanarak herkes bu politikaya ilişkin olası bir ihlal bildirebilir. Bu bildirimler yaptırım sistemlerimizi iyileştirmemizi, yeni ve yükselen trendleri ve davranış kalıplarını belirlememizi sağlamak amacıyla bir bütün olarak kullanılır ve bildiriminize bireysel olarak yanıt alamayabilirsiniz.

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?

Bu içerikleri incelenmek üzere aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:
Adım 1

simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.

Adım 2

Şüpheli veya spam öğesini seçin.

Adım 3

Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.

Adım 4

Bildiriminizi gönderin.

Adım 1

 simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.

Adım 2

Şüpheli veya spam öğesini seçin.

Adım 3

Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.

Adım 4

Bildiriminizi gönderin.

Adım 1

simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.

Adım 2

Şüpheli veya spam öğesini seçin.

Adım 3

Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.

Adım 4

Bildiriminizi gönderin.

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız ya da bazı durumlarda Tweetlerin görünmediğini fark ederseniz sorunu bildirerek bizi haberdar edebilirsiniz.

Bu makaleyi paylaşın